Oskar Kolberg - zestawienie bibliograficzne za lata 1962-2011

KSIĄŻKI

1. Białoruś - Polesie / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. Stanisław Kasprzak, Aleksander Pawlak ; red. Agata Skrukwa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968

2. Chełmskie : suplement do tomów 33 i 34 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i oprac. Elżbieta Millerowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Instytut im. Oskara Kolberga. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga, 2004

3. Chełmskie. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964

4. Chełmskie. Cz. 2 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964

5. Czechy, Słowacja / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i oprac. Elżbieta Millerowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Instytut im. Oskara Kolberga. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga, 2001

6. Dzieła wszystkie Oskara Kolberga : informator wydawniczy / [oprac. Bogusław Linette et al.]. - Poznań : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze : Redakcja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, 1991

7. Góry i Podgórze. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. Zbigniew Jasiewicz, Danuta Pawlak ; red. Elżbieta Miller] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968

8. Góry i Podgórze. Cz. 2 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. Zbigniew Jasiewicz, Danuta Pawlak ; red. Elżbieta Miller] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968

9. Kaliskie / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964

10. Kaliskie i sieradzkie / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. Jarosław Lisakowski, Walerian Sobisiak] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967

11. Kieleckie : suplement do tomów 18-19 / Oskar Kolberg ; [z rpsów i ze źródeł drukowanych zebr. i oprac. Ewa Antyborzec, Hanna Pawlak] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Wrocław, Instytut im. Oskara Kolberga Poznań. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga : Wydawnictwo-Drukarnia "Bonami", 2011

12. Kieleckie. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963

13. Kieleckie. Cz. 2 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963

14. Kompozycje fortepianowe / Oskar Kolberg ; [wyd. pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ; kom. red. Gerard Labuda przewodn. et al. ; red. t. Danuta Pawlakowa ; z rękopisów i ze źródeł dr. zebrała i oprac. Danuta Idaszak]. - Wrocław ; Poznań : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze : Redakcja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, 1995

15. Kompozycje wokalno-instrumentalne / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i oprac. Danuta Idaszak ; red. Gerard Labuda et al.] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Poznań : Redakcja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, 1990

16. Korespondencja Oskara Kolberga. Cz. 1, (1837-1876) / Oskar Kolberg ; [zebrała i oprac. Maria Turczynowiczowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965

17. Korespondencja Oskara Kolberga. Cz. 2, (1877-1882) / Oskar Kolberg ; [zebrała i oprac. Maria Turczynowiczowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966

18. Korespondencja Oskara Kolberga. Cz. 3, (1883-1890) / Oskar Kolberg ; [zebrała i oprac. Maria Turczynowiczowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968

19. Krakowskie : suplement do tomów 5-8 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebr. i oprac. Elżbieta Millerowa, Danuta Pawlakowa, Agata Skrukwa]. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga ; Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2005

20. Krakowskie. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

21. Krakowskie. Cz. 2 / Oskar Kolberg. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1963?]

22. Krakowskie. Cz. 3 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

23. Krakowskie. Cz. 4 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

24. Kujawy : suplement do t. 3-4 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebr. i oprac. Danuta Pawlak, Agata Skrukwa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Instytut im. Oskara Kolberga. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga, 2009

25. Kujawy. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wyd. 2. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1978

26. Kujawy. Cz. 2 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

27. Kultura ludowa - kultura narodowa : szkice i rozprawy / Józef Burszta. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974

28. Litwa / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. Czesław Kudzinowski i Danuta Pawlakowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1966

29. Lubelskie : suplement do tomów 16-17 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i źródeł drukowanych zebrali i oprac. Bogusław Linette i Agata Skrukwa ; wyd. pod opieką nauk. Polskiej Akademii Nauk]. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga ; Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1998

30. Lubelskie. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

31. Lubelskie. Cz. 2 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

32. Łęczyckie / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964

33. Łużyce / Oskar Kolberg ; oprac. Bogusław Linette, Agata Skrukwa ; red. Gerard Labuda ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

34. Mazowsze. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963

35. Mazowsze. Cz. 2 / Oskar Kolberg. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1963?]

36. Mazowsze. Cz. 3 / Oskar Kolberg. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1963?]

37. Mazowsze. Cz. 4 / Oskar Kolberg. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1963?]

38. Mazowsze. Cz. 5 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964

39. Mazowsze. Cz. 6 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. Aleksander Pawlak, Medard Tarko, Tadeusz Zdancewicz] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969

40. Mazowsze. Cz. 7 / Oskar Kolberg ; [rękopisów oprac. Aleksander Pawlak, Medard Tarko, Tadeusz Zdancewicz] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970

41. Mazury Pruskie / Oskar Kolberg ; [oprac. Władysław Ogrodziński, Danuta Pawlak] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966

42. Oskar Kolberg : zarys życia i działalności / Ryszard Górski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974

43. Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; [z druków i rękopisów oprac. Aleksander Pawlak ; red. Gerard Labuda] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986

44. Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym. Cz. 2 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. Aleksander Pawlak ; red. Danuta Pawlakowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989.

45. Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961

46. Pieśni ludu polskiego : suplement do tomu 1 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i oprac. Agata Skrukwa ; oprac. muzykologiczne Maciej Prochaska] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Wrocław. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga, 2003

47. Pisma muzyczne. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrał Mieczysław Tomaszewski] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975

48. Pisma muzyczne. Cz. 2 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrał Mieczysław Tomaszewski] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981

49. Podole / Oskar Kolberg ; [kom. red. Gerard Labuda przewodn. et al. ; z rękopisów i z druków zebrała i oprac. Danuta Pawlakowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Poznań : Redakcja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, 1994

50. Pokucie : suplement do tomów 29-32 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebr. i oprac. Agata Skrukwa ; oprac. muzykologiczne Anna Kustra] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga, 2008

51. Pokucie. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

52. Pokucie. Cz. 2 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963

53. Pokucie. Cz. 3 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963

54. Pokucie. Cz. 4 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

55. Pomorze / Oskar Kolberg. Ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego Morza / Aleksander Hilferding ; [z rękopisów oprac. Jerzy Kądziołka, Danuta Pawlakowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965

56. Przemyskie / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964

57. Przemyskie : suplement do tomu 35 / Oskar Kolberg ; [z rpsów i ze źródeł drukowanych zebr. i oprac. Elżbieta Millerowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga : Wydawnictwo-Drukarnia "Bonami", 2011

58. Przysłowia / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. oraz opatrzyła wstepem, bibliogr., słowniczkiem i indeksami Stanisław Świrko]. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977

59. Radomskie : suplement do tomów 20 i 21 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebr. i oprac. Ewa Antyborzec, Aleksandra Sawicka]. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga ; Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2006

60. Radomskie. Cz. 1 / Oskar Kolberg. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1963?]

61. Radomskie. Cz. 2 / Oskar Kolberg. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1963?]

62. Ruś Czerwona. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; [oprac. Władysław Kuraszkiewicz, Bogusław Linette, Medard Tarko ; red. Medard Tarko] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Wrocław : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, cop. 1976

63. Ruś Czerwona. Cz. 2, z. 1 / Oskar Kolberg ; [z rpsów oprac.: Władysław Kuraszkiewicz, Bogusław Linette, Medard Tarko] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; [Wrocław : Kraków] : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr. 1978

64. Ruś Czerwona. Cz. 2, z. 2 / Oskar Kolberg ; [oprac. Władysław Kuraszkiewicz, Bogusław Linette, Medard Tarko ; red. Medard Tarko] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Wrocław : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, cop. 1979

65. Ruś Karpacka. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. Adam Demartin, Bogusław Linette, Medard Tarko] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970

66. Ruś Karpacka. Cz. 2 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. Adam Demartin, Bogusław Linette, Medard Tarko] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971

67. Sandomierskie / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

68. Sandomierskie : suplement do tomu 2 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrały i oprac. Ewa Antyborzec i Aleksandra Sawicka] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Instytut im. Oskara Kolberga. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga, 2001

69. Sanockie-krośnieńskie. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; z rpsów oprac. Bogusław Linette, Tadeusz Skulina ; red. Agata Skrukwa ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974

70. Sanockie-krośnieńskie. Cz. 2 / Oskar Kolberg ; z rpsów oprac. Bogusław Linette, Tadeusz Skulina ; red. Agata Skrukwa ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972

71. Sanockie-krośnieńskie. Cz. 3 / Oskar Kolberg ; z rpsów oprac. Tadeusz Skulina ; red. Agata Skrukwa ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973

72. Słowiańszczyzna Południowa / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i oprac. Elżbieta Millerowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Instytut im. Oskara Kolberga. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga, 2001

73. Studia, rozprawy i artykuły / Oskar Kolberg ; z rpsów i ze źródeł dr. oprac. i zred. Elżbieta Miller, Agata Skrukwa ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971

74. Śląsk / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. Jan Szajbel i Bogusław Linette] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965

75. Tarnowskie-Rzeszowskie / Oskar Kolberg ; [z rękopisów oprac. Józef Burszta i Bogusław Linette ; red. t. Józef Burszta] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967

76. W. Ks. Poznańskie. Cz. 1 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963

77. W. Ks. Poznańskie. Cz. 2 / Oskar Kolberg. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1963?]

78. W. Ks. Poznańskie. Cz. 3 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963

79. W. Ks. Poznańskie. Cz. 4 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963

80. W. Ks. Poznańskie. Cz. 5 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963

81. W. Ks. Poznańskie. Cz. 6 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

82. W. Ks. Poznańskie. Cz. 7 / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

83. Wołyń / Oskar Kolberg ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964

84. Wołyń : suplement do tomu 36 / Oskar Kolberg ; [z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i oprac. Agata Skrukwa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Wrocław. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga, 2002

 

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Bibliografie osobowe