Władysław Stanisław Reymont - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1953-2012

KSIĄŻKI

1. 4 x Nobel / pod red. Grażyny i Feliksa Tomaszewskich. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, cop. 2002

2. Chłopi / [tekst Bogdan Kozak ; oprac. Anna Willman]. - Warszawa : Mediaprofit, cop. 2006         

3. Chłopi / Władysław St. Reymont ; oprac. Anna Popławska, Maria Zagnińska ; [il. Jolanta Adamus-Ludwikowska]. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2012

4. Chłopi / Władysław St. Reymont ; [oprac. i streszczenia fragmentów tekstu źródłowego Maria Kubińska]. - Bielsko-Biała : Wydaw. Park, cop. 2005

5. Chłopi / Władysław Stanisław Reymont ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : Zielona Sowa, 2004

6. Chłopi Władysława Reymonta / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2011

7. "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta / Stefan Lichański. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987

8. "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta jako literacki dokument kultury ludowej : (zapis etnograficzny w powieści) / Józef Mroczka ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Koszalin : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986

9. Chłopi. [T. 1], Jesień - zima / Władysław Stanisław Reymont. - Warszawa : Wydawnictwo Kama, [1997]

10. Chłopi. [T. 2], Wiosna - lato / Władysław Stanisław Reymont. - Warszawa : Wydawnictwo Kama, [1997]

11. Filmowe panoramy społeczeństwa polskiego XIX wieku / Piotr Skrzypczak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004

12. Listy do rodziny / oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki i Barbara Kocówna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975

13. Listy do Wandy Toczyłowskiej z lat 1907-1912 / Władysław Stanisław Reymont ; oprac. Barbara Koc. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

14. Medium piszące / Monika Warneńska. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1970

15. Miłość i katastrofa : listy do Wandy Szczukowej / Władysław Stanisław Reymont ; oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

16. O Reymoncie : wspomnienia / Henryk Dzendzel. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972

17. Pod wiatr : młodość Reymonta / Witold Kotowski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1979

18. Reymont : opowieść biograficzna / Barbara Koc. - Wyd. 3 uzup. i popr. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2000

19. Reymont : radość i smutek czytania / red. nauk. Janusz Rohoziński. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2001

20. Reymont : z dziejów recepcji twórczości / wybór tekstów i wstęp Barbara Kocówna. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975

21. Reymont czyli Ucieczka do życia / Kazimierz Wyka ; oprac. Barbara Koc. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979

22. Reymont i inni / Jerzy Starnawski. - Warszawa : DiG, 2002  

23. Reymont przy biurku : z zagadnień warsztatu pisarskiego / Tomasz Jodełka-Burzecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

24. Reymont w kręgu rodzinnym / Stefan Talikowski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1973

25. Reymont we Francji : listy do tłumacza "Chłopów" F.-L.Schoella / oprac. Bronisław Miazgowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967

26. Władysław Reymont / Barbara Kocówna. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

27. Władysław Reymont / Józef Rurawski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1988         

28. Władysław Reymont : zarys monograficzny / Lech Budrecki. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1953

29. Władysław Reymont Chłopi : (tom 1 Jesień) / oprac. Marta Kordys-Tomaszewska. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2010

30. Władysław St. Reymont pod znakiem "panteizmu druku" : fragmenty korespondencji z firmą Gebethner i Wolff (1894-1926) / oprac. i przypisami opatrzyła Barbara Koc. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000

31. Władysław Stanisław Reymont / Stefan Lichański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984

32. Żeromski i Reymont / [red. nauk. Jan Detko]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM, ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. "Dziad jest i nie dziad, kto go tam wie..." - o sile słowa w "Chłopach" W. S. Reymonta / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 3, s. 49-54

2. Na wsi wesele czyli Sposób na Reymonta : propozycja szkolnej zabawy literackiej dla klas gimnazjalnych / Grażyna Buczyńska, Marzenna Daszkowska, Grażyna Kasprowicz // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 10, s. 6-7

3. Nazwy barw w "Chłopach" Władysława Reymonta / Kamila Gendera // Język Polski. - 2005, nr 5, s. 328-336

4. O szkolnym odkrywaniu świata wartości (nie tylko Władysława Reymonta) / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 34-40

5. Przysłowia ludowe : scenariusz zajęć / Marta Kleniewska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 14-16

6. Reymontowska sztuka słowa / Danuta Bieńkowska // Poradnik Językowy. - 2008, nr 4, s. 50-67

7. Wątek kozła ofiarnego w "Chłopach" Reymonta / Krzysztof Piłat // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 4, s. 49-62

8. Władysław Stanisław Reymont - "Chłopi" / Franciszek Ziejka // W: Lektury polonistyczne. T. 1. - S. 295-348       

9. Władysław Stanisław Reymont - "Ziemia obiecana" / Magdalena Popiel // W: Lektury polonistyczne. T. 1. - S. 189-210

 

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Bibliografie osobowe