Ks. Jan Twardowski - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1930-2012

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

KSIĄŻKI

1. A to co na krótko może być na zawsze... : pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego / pod red. naukową Ewy Hoffmann-Piotrowskiej i Jadwigi Puzyniny. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007

2. Autobiografia : myśli nie tylko o sobie. T. 1, Smak dzieciństwa 1915-1959 / Jan Twardowski ; oprac. Aleksandra Iwanowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006

3. Autobiografia : myśli nie tylko o sobie. T. 2, Czas coraz prędszy 1959-2006 / Jan Twardowski ; oprac. Aleksandra Iwanowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2007

4. Biedroneczko leć do nieba : lekcja literatury z Heleną Zaworską / Jan Twardowski ; wybór Jan Twardowski, Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 2, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007

5. Jan Twardowski Wybrane wiersze: Śpieszmy się, Przezroczystość, Samotność, O wierze, Wigilia, Oda do rozpaczy, Nie wiedzieli, Szukam / oprac. Marta Kordys-Tomaszewska. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2009

6. Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

7. Ks. Jan Twardowski : poeta nadziei : życie i twórczość / Waldemar Smaszcz. - Białystok : Unikat, cop. 2003

8. Ksiądz Jan Twardowski : szkic o poecie / Stanisław Grabowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, cop. 1999

9. Ksiądz Paradoks : biografia Jana Twardowskiego / Magdalena Grzebałkowska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011

10. Mistrz Twardowski : studjum mitogenetyczne / Antoni Czubryński. - Warszawa : Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, 1930

11. Otulona dobrocią : 99 listów księdza Jana Twardowskiego do "wnuczki" Maryli i jej zapiski z dziennika / red. i wstęp Ewa Hoffmann-Piotrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007

12. Psychika i poznanie : epistemologia Kazimierza Twardowskiego / Elżbieta Paczkowska-Łagowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

13. Rozmowa z księdzem Twardowskim / Helena Zaworska, Jan Twardowski. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007

14. Rozmowy pod modrzewiem / Jan Twardowski opowiada, Waldemar Wojdecki notuje. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1999

15. Serdecznie niemodny i szczęśliwie zapóźniony : Jan Twardowski w oczach własnych, recenzentów i czytelników / [zebrała i oprac. Aleksandra Iwanowska]. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 2000

16. Sztukmistrz Twardowski i polonijni iluzjoniści : szkice / Marek Zdrojewski - Aremi [pseud.]. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986

17. Teatr Es - Przezroczystość / Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. - Siedlce : Centrum Kultury i Sztuki, [2000?.

18. Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba / Anna Stempka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, cop. 2006

19. Z badań nad filozofią współczesną / Roman Ingarden. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963

20. Zaufałem drodze : wiersze zebrane 1932-2006 / Jan Twardowski ; zebr. i oprac. Aleksandra Iwanowska ; posł. opatrzyła Jadwiga Puzynina. - Wyd. nowe, uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Dom Wydawniczy Bellona ; Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2007

21. Zwyczajna niezwyczajność : o wieloaspektowym charakterze tekstów księdza Jana Twardowskiego dla dzieci / Maria Czaplicka-Jedlikowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM, ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Bohaterowie Biblii. Cz. 6 / Jan Twardowski ; rozm. przepr. Czesław Mirosław Szczepaniak // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 26

2. "Bóg umiłował świat..." / Danuta Leszczyńska // Wychowawca. - 2013, nr 7/8, s. 42-43

3. "Być jak tęcza co sobą nie zajmuje miejsca" : konkurs poetycki o twórczości i życiu księdza Jana Twardowskiego / Elżbieta Gałczyńska // Korepetytor. - 2006, nr 6, s. 17-19

4. Czytanie świata w poezji Jana Twardowskiego / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 1, s. 52-68

5. Dziękuję Ci za... "Podziękowanie" Jana Twardowskiego : (propozycja metodyczna dla klasy 6) // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 1, s. 89-95

6. Elementy języka potocznego w poezji ks. Jana Twardowskiego / Barbara Bartnicka-Dąbkowska // Poradnik Językowy. - 2006, nr 3, s. 3-7

7. Fauna i flora w wierszach ks. Jana Twardowskiego / Magdalena Żelasko // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 1, s. 32-51

8. Ja się nie buntuję... : wywiad z księdzem Twardowskim / Barbara Wanda Jachimczak // W: Wszystko gra - S. 307-309

9. Jan Twardowski - poeta humoru i nadziei : scenariusz wieczoru poetyckiego / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 26-28

10. "Kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno" - bliskość Stwórcy w poezji ks. Jana Twardowskiego : (projekt lekcji) / Agnieszka Zaczkowska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 1, s. 77-88

11. Kolorowa zabawka na szmacianym kogucie - losy motywu Pana Twardowskiego w literaturze dla dzieci i młodzieży / Marta Wiktoria Michalska // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 81-86

12. Komplement muszę powiedzieć muszę / Ewa Gołaszewska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 1, s. 72-76

13. Malutka wiara i wielka miłość : scenariusz słowno-muzyczny w pierwszą rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego (18 I 2007) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 28-30

14. Można i tak... : (scenariusz lekcji polonistyczno-matematycznej dla klasy 2 gimnazjum) / Monika Kowalczyk, Jolanta Niżnikowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 45-61

15. Nad trumną poety / Józef Życiński // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 1, s. 98-100

16. O możliwych modelach szkolnej interpretacji tekstu poetyckiego i kompozycji wypowiedzi na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Angelika Matuszek // Edukacja. - 2013, nr 4, s. 114-132

17. O prawdzie, edukacji i kulturze logicznej / Urszula Wybraniec-Skardowska // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 3, s. 7-25

18. Obraz dziecka w twórczości księdza Jana Twardowskiego / Paulina Sutor // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 18-22

19. Obraz świata wartości i doświadczeń uczniów wyłaniający się z interpretacji wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Ewelina Strawa // Edukacja. - 2013, nr 4, s. 101-113

20. Od doświadczeń ucznia do lektury tekstu - na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2005/2006, nr 2, s. 60-67

21. Słowo o Janie Twardowskim, księdzu i poecie / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 1, s. 25-31

22. Spotkanie : esej nie tylko o miłości / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 17-23

23. "Sprawiedliwość" według ks. Jana Twardowskiego / Iwona Mityk // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 1, s. 69-71

24. Szkoła uczuć Jana Od Biedronek : (montaż słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Jana Twardowskiego) / Edyta Wróbel // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7/8, s. 22-23

25. Śpieszmy się kochać ludzi... / Magdalena Lewandowska // Kronika Mazowiecka. - 2006, nr 2, s. 25

26. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą... : scenariusz wieczorku poetycko - muzycznego poświęconego poezji księdza Jana Twardowskiego / Iwona Błaszkowska, Katarzyna Szcześniak-Wodniok // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 24-25

27. "W świecie poezji ks. Jana od biedronki" : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Partyka Beata // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 3, s. 36-37

28. Wiosna... i biedronki. Jan Twardowski "O biedronce" / Maria Rudzis // Korepetytor. - 2005, nr 6, s. 11-12

29. Z tą poezją łatwiej mi żyć : scenariusz poświęcony ks. Twardowskiemu / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 12, s. 26-27

30. Z tęsknoty za Prawdą / Aleksandra Iwanowska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 1, s. 9-24

31. Zadziwienie światem - o dziecięcych tekstach księdza Jana Twardowskiego / Zofia Adamczykowa // Guliwer. - 2006, nr 2, s. 20-26

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

KSIĄŻKI

1. 99 wierszy / Jan Twardowski ; posł. Jarosław Gawlik. - Warszawa : Wydawnictwo S. R, 1993

2. Autobiografia : myśli nie tylko o sobie. T. 1, Smak dzieciństwa 1915-1959 / Jan Twardowski ; oprac. Aleksandra Iwanowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006

3. Autobiografia : myśli nie tylko o sobie. T. 2, Czas coraz prędszy 1959-2006 / Jan Twardowski ; oprac. Aleksandra Iwanowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2007

4. Biedroneczko leć do nieba : lekcja literatury z Heleną Zaworską / Jan Twardowski ; wybór Jan Twardowski, Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 2, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007

5. Blisko Jezusa / Jan Twardowski ; wybór i posł. Waldemar Smaszcz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2004

6. Bóg czyta wiersze : antologia poezji polskiej / Jan Twardowski ; współprac. aut. Waldemar Smaszcz. - Białystok : Studio Wydawnicze Unikat, 2005

7. Budzić nadzieję : abecadło dziewięćdziesięciolatka / Jan Twardowski ; wybrała, oprac., posł., kalendarium i bibliogr. opatrzyła Aleksandra Iwanowska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Dom Wydawniczy Bellona, 2005

8. Dom w domu : pamiętnik dziesięciolatki / Anna Kamieńska ; wstęp Jan Twardowski. - Warszawa : Pax, 1999

9. Dwa osiołki / Jan Twardowski ; wybór i oprac. Waldemar Smaszcz ; oprac. graf. Urszula Zawadzka-Wyrzykowska. - Warszawa : Pax, 1998

10. Dziecięcym piórem. T. 1, O Adwencie, Bożym Narodzeniu, Wielkim Poście, Wielkanocy i Zesłaniu Ducha Świętego / Jan Twardowski ; zebrała i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydawnictwo M, 2006

11. Dziecięcym piórem. T. 2, O Panu Jezusie, Apostołach, cudach, przypowieściach, powołaniu, księżach, Kościele, ukrytym Jezusie i Komunii świętej / Jan Twardowski ; zebrałą i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydawnictwo M, 2006

12. Dziecięcym piórem. T. 3, O modlitwie, Matce Bożej, świętych, miłości, ślubach, rodzinie, a nas samych, szkole, wakacjach i przyrodzie / Jan Twardowski ; zebrała i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydawnictwo M, 2007

13. Elementarz Księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego / teksty wybrała i ułożyła Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 2, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006

14. Gott fleht um Liebe = Bóg prosi o miłość / Jan Twardowski ; wybór i oprac. Aleksandra Iwanowska ; posł. aut. ; przekł. Karl Dedecius [et al.]. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.

15. Ja ksiądz wędrujący jak grzyb po deszczu / Jan Twardowski ; wybór i oprac. Marta Hydzik-Żmuda. - Rzeszów : Agencja Wyawnicza "Ad Oculus", 2002

16. Jak tęcza co sobą nie zajmuje miejsca : wybór wierszy / Jan Twardowski ; wybrała, oprac., wstępem i kalendarium opatrzyła Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 3 dodr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2004.

17. Kiedy mówisz / Jan Twardowski ; wybór i oprac. Aleksandra Iwanowska ; posł. aut. ; przekł. Stanisław Barańczak [et al.]. - Wyd. 3, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006

18. Kilka myśli na Wielkanoc / Jan Twardowski ; wybrała i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 3 zm. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010

19. Kilka myśli o Bożym Narodzeniu / Jan Twardowski ; wybrała i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : Święty Wojciech Wydawnictwo, 2010

20. Kim jesteś? : opowiadania nie tylko dla dzieci / Jan Twardowski ; wybrała, oprac., i posł. opatrzyła Aleksandra Iwanowska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr : Bellona, 2007

21. Kogo szukasz? : opowiadania nie tylko dla dzieci / Jan Twardowski ; wybrała, oprac. i posł. opatrzyła Aleksandra Iwanowska ; [zdj. Aleksandra Iwanowska, Tadeusz Skibiński]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Dom Wydawniczy Bellona, 2007

22. Las / Jan Twardowski ; [zdj. Janusz Rosikoń]. - Wyd. 2. - Izabelin : Rosikon Press, 2006

23. Łaskotani chrabąszcza wąsami : po zielonym świecie z księdzem Janem Twardowskim / Anna Kalinowska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, cop. 2004

24. La maison pleine de proches = Dom pełen bliskich / Jan Twardowski ; trad. par Rufin Goczoł ; poemes recueillis et introduits par Zofia Klimaj-Goczoł ; oprac. graf. Krzysztof Tur. - Białystok : Łuk, 1999

25. Miłości wystarczy że jest / Jan Twardowski. - Katowice : Wydawnictwo Unia, 1999

26. Miłość miłości szuka. 1, 1937-1984 / Jan Twardowski ; zebrała, oprac., posłowiem i kalendarium opatrzyła Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 2 zm. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2002

27. Miłość miłości szuka. 2, 1985-2000 / Jan Twardowski ; zebrała, oprac., posłowiem i kalendarium opatrzyła Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 2 zm. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2002

28. Mimo wszystko : felietony i anegdoty / Jan Twardowski ; zebrała i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Kraków : Wydawnictwo M, 2003      

29. Nadzieja, miłość, spisane pacierze : wiersze wybrane / Jan Twardowski ; wybrała i wstępem opatrzyła Aleksandra Iwanowska. - Białystok : Dom Wydawniczy Benkowski, 2007

30. Nadzieja uczy czekać : na powitanie Nowego Wieku / Jan Twardowski ; wstępem opatrzył Autor ; wyboru dokonała Teresa Wrodycka. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Anagram, 2001

31. Nasi święci / Jan Twardowski. - Warszawa : Rosikon Press, 2006

32. Nie przyszedłem pana nawracać : wiersze 1945-2006 / Jan Twardowski ; wybrała i oprac. Aleksandra Iwanowska ; posł. opatrzył Wacław Oszajca. - Wyd. 12 poszerz. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2009

33. Niecodziennik cały / Jan Twardowski. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009

34. Nowe patyki i patyczki / Jan Twardowski ; zebr. i oprac. Aleksandra Iwanowska ; [il. Stanisław Barbacki]. - Poznań : Wydawnictwo Świętego Wojciecha, 2009

35. Nowy zeszyt w kratkę / Jan Twardowski. - Poznań : Wydawnictwo Pallottinum, 1986

36. Otulona dobrocią : 99 listów księdza Jana Twardowskiego do "wnuczki" Maryli i jej zapiski z dziennika / red. i wstęp Ewa Hoffmann-Piotrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007

37. Pogodne spojrzenie / Jan Twardowski ; wybór Marta Hydzik-Żmuda ; fot. Józef Ambrozowicz. - Warszawa ; Rzeszów : Ad Oculos, 2003

38. Przed kapłaństwem klękam... / Jan Twardowski ; wyboru dokonał Waldemar Wojdecki ; przy współpr. Aleksandry Iwanowskiej. - Leszno : Lumen ; Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1996

39. Przypadek nie-przypadek / z Krzysztofem Kolbergerem między wierszami księdza Jana Twardowskiego rozmawia Aleksandra Iwanowska. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2007

40. Radość / Jan Twardowski ; [wybór tekstów Aleksandra Iwanowska ; zdjęcia Tadeusz Bach, Aleksandra Iwanowska]. - Poznań ; Inowrocław : Wydawnictwo Literackie Parnas, 2001

41. Resztę zostawić łasce / Jan Twardowski ; wybrała i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Poznań ; Inowrocław : Wydawnictwo Literackie Parnas, 2000

42. Rozmowa z księdzem Twardowskim / Helena Zaworska, Jan Twardowski. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007

43. Rozmowy pod modrzewiem / Jan Twardowski opowiada, Waldemar Wojdecki notuje. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1999

44. Rwane prosto z krzaka / Jan Twardowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996

45. Słowami dziecka : wybór opowiadań i wierszy / Jan Twardowski ; wybór i posł. Aleksandra Iwanowska. - Warszawa : Świat Książki, 2004.

46. Stale być blisko : pamięć o ludziach / Jan Twardowski ; zebrała i oprac. Aleksandra Iwanowska ; wstęp Józef Życiński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004

47. Stale w kratkę / Jan Twardowski ; wybrała, oprac. i wstępem opatrzyła Aleksandra Iwanowska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Dom Wydawniczy Bellona, 2007

48. Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą / wiersze księdza Jana Twardowskiego ; scenariusz wystawy Łukasz Kossowski przy współpr. Ireny Kossowskiej ; wybór i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999

49. Trzeba iść dalej czyli Spacer biedronki : wiersze wszystkie 1994-1998 / Jan Twardowski ; zebrała i opracowała Aleksandra Iwanowska. - Warszawa : Archidiecezja Warszawska, 1999

50. Tyle jeszcze nadziei / Jan Twardowski ; [red. i posł. Waldemar Smaszcz ; oprac. graf. Krzysztof Tur]. - Białystok : Łuk, 1993

51. Tylko miłość się liczy / Jan Twardowski ; wiersze i prozę wybrała Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 2 zm. - Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, 2009

52. Uśmiech miłości / Jan Twardowski. - Warszawa : Rosikon Press, 2006

53. Wiersze / Jan Twardowski ; wybór i posł. Waldemar Smaszcz. - Białystok : Wydawnictwo Łuk, 1993

54. Wiersze największej nadziei / Jan Twardowski ; [wybór i posł. Waldemar Smaszcz ; oprac. graf. Krzysztof Tur]. - Białystok : Studio Wydawnicze Unikat, 2003

55. Wiersze z szuflady / Jan Twardowski ; wybrała i oprac. Aleksandra Iwanowska ; il. Mieczysław Piprek. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2007

56. Wiersze z tomów z lat 1998-2002 / Jan Twardowski ; zebrała i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Kraków : Wydawnictwo M, 2002

57. Wiersze zebrane : 1932-2002 / Jan Twardowski ; red. i nota biograficzna Stanisław Grabowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2002

58. Wszędy pełno Ciebie... / Jan Twardowski ; wybór i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Wyd. 5. - Warszawa : Archidiecezja Warszawska, 1997

59. Zaufałem drodze : wiersze zebrane 1932-2006 / Jan Twardowski ; zebr. i oprac. Aleksandra Iwanowska ; posł. opatrzyła Jadwiga Puzynina. - Wyd. nowe, uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Dom Wydawniczy Bellona ; Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2007

60. Zeszyt w kratkę : rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi / Jan Twarowski ; oprac. Aleksandra Iwanowska ; [il.: Stanisław Barbacki]. - Wyd. 3 popr., dodr. - Poznań : Święty Wojciech - Wydawnictwo, 2011

61. Znów najpiękniejszy w Polsce jest lipiec nad wodą / Jan Twardowski; [wiersze i prozę wybrał i ułożył Jerzy Skwara]. - Wyd. 2 powiększ. - Katowice : Wydawnictwo Unia, cop. 2002

62. Żebym nie zasłaniał sobą Ciebie : wiersze kapłańskie / ks. Jan Twardowski ; wybrała, oprac. i posłowiem opatrzyła Aleksandra Iwanowska. - Pelpin : Wydawnicwto Bernardinum, 2007

63. Życie / Jan Twardowski ; [wybór tekstów Aleksandra Iwanowska ; zdjęcia Tadeusz Bach, Aleksandra Iwanowska]. - Poznań : Wydawnictwo Literackie Parnas, 1999

        

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Bibliografie osobowe