Maria Skłodowska-Curie - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1954-2012

KSIĄŻKI

1. Autobiografia / Maria Skłodowska-Curie. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960

2. Autobiografia i wspomnienia o Piotrze Curie
/ Maria Skłodowska-Curie. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Dom Wydawniczo-Promocyjny Gal : Polskie Towarzystwo Chemiczne. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, 2009


3. Badania geograficzne w poznawaniu środowiska
/ red. Zdzisław Michalczyk ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004


4. Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza
/ Teresa Kaczorowska. - Ciechanów : Związek Literatów Polskich. Oddział : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007


5. Geniusz i obsesja
: wewnętrzny świat Marii Curie / Barbara Goldsmith ; przeł. Jarosław Szmołda. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2008

6. Kobieta, która stała się legendą : opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie / [tekst Agnieszka Nożyńska-Demianiuk]. - Poznań : Wydawnictwo IBIS, cop. 2012

7. Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z córką Ireną : 1905-1934 wybór / przeł. Krystyna Dolatowska ; [przedm. Gilette Ziegler]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

8. Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie
: notatki Isabelle Chavannes z 1907 roku / tł. Małgorzata Jarosiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004


9. Maria Curie
/ Ewa Curie ; z fr. przeł. Hanna Szyllerowa. - Wyd. 16. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983


10. Maria Curie-Skłodowska
/ Helena Bobińska. - Wyd. 4. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1959


11. Maria Curie. T. 1
/ Ewa Curie ; [przekł. z jęz. fr. Hanna Szyllerowa]. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960


12. Maria Curie. T. 2
/ Ewa Curie ; [przekł. z jęz. fr. Hanna Szyllerowa]. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1960


13. Maria Skłodowska Curie
/ Francoise Giroud. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987


14. Maria Skłodowska Curie
/ Józef Hurwic ; Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1967


15. Maria Skłodowska-Curie
/ Helena Bobińska. - Wyd. 9. - Warszawa : "Czytelnik", 1968


16. Maria Skłodowska-Curie
: jej życie i dzieło / fot. wybrał i opatrzył koment. Olgierd Wołczek. - Warszawa : "Polonia", 1967


17. Maria Skłodowska-Curie
: kobieta, która zmieniła dzieje nauki / Philip Steele ; przekł. z ang. Hanna Pawlikowska-Gannon. - Warszawa : Wydawnictwo MWK, cop. 2010


18. Maria Skłodowska-Curie : kobieta wyprzedzająca epokę
/ Małgorzata Sobieszczak-Marciniak ; [tł. Zygmunt Nowak-Soliński]. - Warszawa : Multico - Oficyna Wydawnicza, 2011


19. Maria Skłodowska-Curie
/ Laurent Lemire ; z fr. przeł. Grażyna i Jacek Schirmerowie. - Warszawa : Świat Książki Grupa Wydawnicza Weltbild, 2011


20. Maria Skłodowska-Curie
/ Olgierd Wołczek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1985


21. Maria Skłodowska-Curie
: opowieść o ciekawości / Natalia Dueholm ; il. Arkadiusz Gacparski ; tł. Matthew Dueholm. - Wrocław : Wydawnictwo "Wektory", cop. 2007


22. Maria Skłodowska-Curie
/ [tekst Lluís Cugota ; il. Luisa Vera] ; przeł. Anna Marta Jęczmyk. - Poznań : Harbor Point, Media Rodzina, cop. 2008


23. Maria Skłodowska-Curie 1867-1934
/ [tł. Bartosz Zając]. - Warszawa : Bellona, cop. 2010


24. Między nauką a polityką
: Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i Lidze Narodów / Jan Piskurewicz ; Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007


25. Na ścieżkach życia Marii Skłodowskiej-Curie
/ oprac. Stanisława Bachanek. - Warszawa : Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2006


26. Polscy badacze przyrody
/ oprac. Halina Bojarska-Dahlig [et al.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1959


27. Prof. Witold Zatoński radzi jak rzucić palenie
/ - Wyd. 7. - Warszawa : Centrum Onkologii - Instytut, [1999]


28. Rodzina Curie i promieniotwórczość
/ E. Cotton ; z fr. tł. Stanisława Dłuska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1965


29. Szkoła czterech wieków
: Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie / pod red. Ryszarda Kuchy. - Lublin : Zakład Historii Wychowania UMCS, 1992


30. Werbalne i pozawerbalne środki wyrazu w źródle historycznym
: materiały II Sympozjum Nauk Dających Poznawać Żródła Historyczne : problemy warsztatu historyka / [red. Ryszard Rosin, Józef Szymański]. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1981


31. Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki
: szkice monograficzne / [kom. red. Alicja Dorabialska et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954


32. Z Mazowsza do sławy paryskiego Panteonu
/ Lucjan Biliński. - Warszawa : Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2003


ARTYKUŁY Z CZASOPISM, ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Co sprawia, że Marię Skłodowską-Curie uznaje się za kobietę niezwykłą? : projekt edukacyjny / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 34-40

2. [Córka Mazowieckich równin - recenzja]
/ Krzysztof Zwoliński // Rocznik Mazowiecki. - T. 21 (2009), s. 324-328


3. Francuski łącznik
: (scenariusz przedstawienia o Marii Skłodowskiej-Curie) / Dariusz Maliszewski // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 5-6


4. Kobiety niezwykłe
: scenariusz widowiska / Renata Wojtal // W: Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych "Biblioteki w Szkole" / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2007. - S. 288-293


5. Konkurs o Marii Skłodowskiej-Curie i jej dokonaniach
/ Barbara Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 29-30


6. Maria Skłodowska-Curie - życie i dorobek naukowy
: scenariusz lekcji dla gimnazjum / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 30-33


7. Maria Skłodowska-Curie
: krzyżówka / Danuta Korpała-Meus // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 4, s. 20


8. Maria Skłodowska-Curie
/ MAG // Przyroda Polska. - 2012, nr 2, dod. "Natura i Zdrowie", s. 3


9. Maria Skłodowska-Curie
/ Witold i Maria Wacławek // Chemia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 27-34


10. Maria Skłodowska-Curie
: wkład w rozwój nauki / Witold Wacławek, Maria Wacławek // Fizyka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 14-23


11. Maria Skłodowska-Curie. Cz. 1
/ Andrzej Kowalski // Fizyka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 9-11


12. Maria Skłodowska-Curie. Cz. 2
/ Andrzej Kowalski // Fizyka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 11-13


13. Polon i Rad
/ Zbigniew Wisniewski, Piotr Radzio, Janusz Bojarczuk // Fizyka w Szkole. - 2011, nr 5, s. 4-6


14. Rok 2011 - Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
/ Agata Sadowska // Fizyka w Szkole. - 2011, nr 4, s. 4-7


15. Rok Marii Skłodowskiej-Curie
/ Agata Sadowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 11, s. 12-15


16. Spacer warszawskimi śladami Marii Skłodowskiej-Curie
/ Marta Czerniak-Czyżniak, Marta Mocarska, Kinga Rozner // Geografia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 51-61


17.Warszawskie adresy Madame Curie
: lekcja biblioteczna / Anna Kontkiewicz // Biblioteka. - 2011, nr 2, s. 12-14

 

FILMY

1. Maria Skłodowska-Curie / scen. i realiz. Ryszard Gajewski. - [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Chemiczne : Muzeum Marii Skłodowskie-Curie, [2010]

2. Maria Skłodowska Curie
/ scen. i real. Maria Tymowska [et al.] // W: Historia. Cz. 4.- Warszawa : "Nauka", [199-?]

3. Maria Skłodowska Curie
/scen. i real. Krzysztof Szmagier // W: Polscy Nobliści. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006?]


4. Maria Skłodowska Curie
/ red. Albert Barillé // W: Byli sobie odkrywcy. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?]


5. Maria Skłodowska Curie
/ red. Albert Barillé // W: Były sobie odkrycia. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?]Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Bibliografie osobowe