Henryk Sienkiewicz - bibliografia w wyborze za lata 1911-2015

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

KSIĄŻKI

1. 4 x Nobel / pod red. Grażyny i Feliksa Tomaszewskich. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, cop. 2002

2. Adaptacje filmowe "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza / Janina Koblewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974

3. Arcydzieła nowelistyki pozytywizmu / wybór i posł. Edward Pieścikowski. - Szczecin : Wydawnictwo Glob, 1989

4. "Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza jako powieść psychologiczna : studium analityczno-interpretacyjne. - Kielce : Szumacher, 1997

5. Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa "Nowele" : szczegółowe opracowanie lektury / [oprac. Barbara Pytlakowska]. - Warszawa : College, 1993

6. Cerkwie w krainie kościołów : prawosławne świątynie na Mazowszu / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki : Wydawnictwo TRIO, 2006

7. Dom Sienkiewicza / Barbara Wachowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2000

8. Epoka "Ogniem i mieczem" we współczesnych badaniach historycznych : zbiór studiów / pod red. Mirosława Nagielskiego ; Towarzystwo Miłośników Historii, Fundacja Sienkiewiczowska. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2000

9. "Epos w guście Ariosta" : o ariostyczności "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / Marek Wedemann ; Uniwersytet im. Adamia Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo naukowe UAM, 2013

10. Glosa do Trylogii / Władysław Czapliński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974

11. Henryk Sienkiewicz - Krzyżacy : (omówienie powieści) / oprac. A. I. Kordela i M. Bodych. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2007

12. Henryk Sienkiewicz - Nowele / oprac. Lidia Bożena Sudakiewicz. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, 1991

13. Henryk Sienkiewicz - Quo vadis : (omówienie powieści) / oprac. A. I. Kordela i M. Bodych. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2007

14. Henryk Sienkiewicz - Quo vadis : streszczenie, charakterystyka bohaterów, problematyka / [oprac. Agnieszka Sabak]. - Kraków : Wydawnictwo Skrzat, 2010

15. Henryk Sienkiewicz - W pustyni i w puszczy / oprac. Jadwiga Ruszała. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, 1991

16. Henryk Sienkiewicz / Alina Nofer-Ładyka. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1988

17. Henryk Sienkiewicz / Bogumiła Kaniewska. - Poznań : Wydawnictwo Publicat, cop. 2009

18. Henryk Sienkiewicz / Jan Baculewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1958

19. Henryk Sienkiewicz / Jan Zygmunt Jakubowski. - [Warszawa] : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1946

20. Henryk Sienkiewicz / Julian Krzyżanowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

21. Henryk Sienkiewicz : kalendarz życia i twórczości / Julian Krzyżanowski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

22. Henryk Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. - Wyd. 2, zm. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966

23. Henryk Sienkiewicz : szkice o twórczości, życiu i recepcji / pod red. Krzysztofa Dybciaka. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1998

24. Henryk Sienkiewicz : twórczość i recepcja światowa : materiały konferencji naukowej, listopad 1966 / pod red. Anieli Piorunowej i Kazimierza Wyki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968

25. Henryk Sienkiewicz Krzyżacy : szczegółowe opracowanie lektury / [oprac. Barbara Pytlakowska]. - Warszawa : College, 1992

26. Henryk Sienkiewicz Ogniem i mieczem / oprac. Stanisław Tomala. - Warszawa : Dom Wydawniczy Jota, 1990

27. Henryk Sienkiewicz Pan Wołodyjowski / oprac. Stanisław Tomala. - Warszawa : Dom Wydawniczy Jota, 1990

28. Henryk Sienkiewicz Quo vadis / oprac. Marek Pieczara. - Warszawa : Dom Wydawniczy Jota, 1990

29. Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

30. Henryk Sienkiewicz w stulecie Nagrody Nobla / red. nauk. Tomasz Lewandowski, Witold Maciejewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2006

31. Henryk Sienkiewicz wobec tradycji romantycznej / Sławomir Meresiński. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1992

32. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / Julian Krzyżanowski. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

33. Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza / Samuel Sandler. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967

34. Janko Muzykant : sztuka w 4 odsłonach według noweli Henryka Sienkiewicza / Jadwiga Korczakowska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

35. Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza / Magdalena Pietrzak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004

36. Krzyżacy / [tekst Jarosław Górnicki ; oprac. Anna Willman]. - Warszawa : Mediaprofit, cop. 2007

37. Krzyżacy Henryka Sienkiewicza : adaptacja filmowa w zestawieniu z powieścią / Anna Habryn. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972

38. Krzyżacy Henryka Sienkiewicza / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2013

39. Legenda warmątowicka : rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza / Zygmunt Antkowiak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978

40. Marie jego życia / Barbara Wachowicz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2001

41. Marie jego życia / Barbara Wachowicz. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1985

42. Na tropach bohaterów "Quo vadis" / Marceli Kosman. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1998

43. Na tropach bohaterów Trylogii / Marceli Kosman. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1986

44. Nieosiągalna całość : szkice o powieści polskiej XIX wieku : Józef Ignacy Kraszewski, Ludwik Sztyrmer, Henryk Sienkiewicz / Ewa Owczarz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009

45. Niewola tatarska : urywki z kroniki szlacheckiej Aleksego Zdanoborskiego ; Na polu chwały ; Zagłoba swatem : komedia w jednym akcie / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : "CIL", 2000

46. Nowe lekcje z lekturą / Maria Biernacka-Drabik. - Warszawa : Wydawnictwo Stentor, 2010

47. Nowele Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2006

48. Nowele polskie / posł. Iwona Jezierska. - Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, cop. 1996

49. O języku i stylu "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza : studia nad tekstem / Aleksander Wilkoń. - Kraków : UJ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

50. O "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / wyboru prac krytycznych dokonał Tomasz Jodełka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

51. O postawie epickiej w Trylogii Henryka Sienkiewicza / Lech Ludorowski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970

52. O Sienkiewiczu i Wiesiełowskim / Iwan Gorski ; [wybór i red. Janina Kulczycka-Saloni ; przekł. z ros. Mirosław Czertowicz]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

53. Ogniem i mieczem - prawda i legenda / Marceli Kosman. - Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, 1999

54. Ogniem i mieczem : album filmowy / wybór tekstów Mirosława Kubas-Paradowska, Rosław Szaybo. - Warszawa : Zodiak Jerzy Hoffman Film Production, [1999]

55. "Ogniem i mieczem" a rzeczywistość historyczna / Olgierd Górka ; Wiesław Majewski ; Wojskowy Instytut Historyczny. - Wyd. 2. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1986

56. Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2009

57. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna. - Wyd. 4 zm. - Szczecin : Wydawnictwo Glob, 1985

58. Pan Sienkiewicz / Stefan Majchrowski. - Wyd. 3 zm. - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, [1987]

59. Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008

60. Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968

61. Pisarstwo Henryka Sienkiewicza / Andrzej Stawar. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960

62. Piśmiennictwo o Henryku Sienkiewiczu : materiały bibliograficzne / oprac. Julian Krzyżanowski ; przy współudz. Zbigniewa Daszkowskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

63. Po co Sienkiewicz? : Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? : Warszawa, Kiejdany, Łuck, Zbaraż, Beresteczko / koncepcja i red. nauk. Tadeusz Bujnicki i Jerzy Axer. - Warszawa : Wydawnictwo DiG : Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej. Uniwersytet Warszawski, 2007

64. Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Żabski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1979

65. Pokłosie Sienkiewiczowskie : szkice literackie / Julian Krzyżanowski ; [indeks oprac. Maria Bokszczanin]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973

66. Potop Henryka Sienkiewicza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2012

67. Potop Henryka Sienkiewicza / [oprac. Magdalena Selbirak]. - Toruń : Wydawnictwo Literat, cop. 2009

68. "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988

69. "Potop" Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

70. "Potop" Henryka Sienkiewicza : (z mapką) / Juliusz Kijas. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965

71. "Potop" w szkole : odbiór powieści Henryka Sienkiewicza : wnioski dydaktyczne / Stanisław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988

72. Powieść niedługo napiszę prześliczną / Eugeniusz Szermentowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1966

73. Przymierzanie kontusza : Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz - najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego / Bartłomiej Szleszyński. - Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, cop. 2007

74. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / Lesław Eustachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

75. Quo vadis Henryka Sienkiewicza / [oprac. Alina Łoboda]. - Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009

76. Quo vadis Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2010

77. Recepcja twórczości Sienkiewicza / pod red. Lecha Ludorowskiego, Haliny Ludorowskiej i Zdzisławy Mokranowskiej. - Lublin : Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza. Zarząd Główny, 2005

78. Religia w Trylogii / Józef Maria Bocheński. - Wyd. 2. - Komorów : Fundacja Pomocy Antyk "Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski", 2009

79. Rzeczywistość historyczna w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza / Stefan M. Kuczyński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967

80. Sienkiewicz - "Potop" - historia / Adam Kersten. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966

81. Sienkiewicz : odczyty / Julian Krzyżanowski [et al.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962

82. Sienkiewicz : opowieść biograficzna / Stefan Majchrowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975

83. Sienkiewicz : żywot pisarza / Józef Szczublewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2006

84. Sienkiewicz a Warszawa / Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975

85. Sienkiewicz dzisiaj : studia i szkice / wybór i oprac Tomasz Jodełka-Burzecki ; red. Jan Zygmunt Jakubowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968

86. Sienkiewicz dzisiaj : studia i szkice. - Warszawa, 1969

87. Sienkiewicz i historia : studia / Tadeusz Bujnicki. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1981

88. Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka / wstęp, wybór i oprac. Krystyna Kolińska-Sochaczewska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973

89. Sienkiewicz- "Potop" - historia / Adam Kersten. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974

90. Skrzetuski w historii i legendzie / Marceli Kosman. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989

91. Spotkania z Sienkiewiczem : studia, szkice, sylwetki / Ewa Szonert. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1987

92. Szlakiem bohaterów "Trylogii" : przewodnik turystyczno-historyczny / Jerzy Sydor, Leszek Wierzejski. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987

93. Szlakiem Henryka Sienkiewicza / Maria Korniłowiczówna. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1988

94. Sztuka opowiadania w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / Lech Ludorowski ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

95. Śladami Sienkiewicza / Monika Warneńska. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1967

96. Światopogląd i poetyka : szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Bujnicki. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999

97. Trylogia Henryka Sienkiewicza / Anna Maruszewska. - Gdańsk : M. Rożak, 1994

98. Trylogia Henryka Sienkiewicza : historia, dzieło, recepcja : materiały z sesji naukowej "W dziewięćdziesiątą rocznicę Trylogii Henryka Sienkiewicza" / [red. nauk. Lech Ludorowski ; aut. referatów Tadeusz Bujnicki et al.]. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978

99. Trylogia Henryka Sienkiewicza : studia, szkice, polemiki / wyboru dokonał i oprac. Tomasz Jodełka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962

100. Trylogia Sienkiewicza : leksykon / Tadeusz Bujnicki, Andrzej Rataj. - Kraków : Znak, 1998

101. Trylogia Sienkiewicza : szkice / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1961

102. Trylogia Sienkiewicza i inne szkice o twórczości pisarza / Zygmunt Szweykowski. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1973

103. Twórczość Henryka Sienkiewicza / Julian Krzyżanowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976

104. W pustyni i w puszczy : prawda i legenda / Wiesław Kot. - Poznań : Oficyna Wydawnicza G&P, cop. 2001

105. "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza : analiza wartości literackich, poznawczych i wychowawczych powieści w konfrontacji z "Listami z Afryki" Henryka Sienkiewicza i reportażem Mariana Brandysa "Śladami Stasia i Nel" / Wojciech Piotrowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Koszalin : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1984

106. W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza / [oprac. Anna Mądry]. - Toruń : Wydawnictwo Literat, [2010]

107. Wielcy pisarze - dzieciom : (Sienkiewicz i Konopnicka) / Krystyna Kuliczkowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1964

108. Wybór opowiadań dla klasy 7 / wybór i oprac. Lidia Malczewska i Jan Malczewski. - Łódź : Wydawnictwo Juka, cop. 1991

109. Zachować piękno : kreacja przestrzeni dekadenta w powieściach Henryka Sienkiewicza / Ewa Górecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

110. Zagadki o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza / Dorota Pankowska. - Lublin : Morpol, 1995

111. Zbliżenia : Maria Konopnicka, Kornel Makuszyński, Henryk Sienkiewicz : teksty absolwentów Akademii Podlaskiej / w oprac. Anieli Książek-Szczepanikowej. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

112. Żywot Sienkiewicza / Józef Szczublewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Afryka na wpół dzika" : wokół powieści "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza / Anna Kołodziej // Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 4, s. 76-83

2. Archaizmy jako wykładniki stylizacji w "Potopie" Henryka Sienkiewicza / Halina Karaś // Poradnik Językowy. - 2004, nr 9, s. 19-37

3. Benefis Litwosa : scenariusz poświęcony życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza / Lucyna Bialic, Ewa Rozlach // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 23-28

4. Czy Kali może być "Inny" czyli "W pustyni i w puszczy" w szkole / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2007, nr 8, s. 45-52

5. Dokąd wędrują bohaterowie powieści H. Sienkiewicza "Quo vadis"? : (scenariusz lekcji języka polskiego w klasie 3 gimnazjum) / Anna Chodyń // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 9-10

6. Ironia, humor i dowcip listów pozytywistycznych / Maria Cyran // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 2, s. 20-33

7. Jak dobrze znasz "Potop" Henryka Sienkiewicza? : (konkurs czytelniczo-literacki) / Jolanta Zielonka // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 9, s. 9-10

8. Jak i po co czytać z dziećmi "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza? / Małgorzata Ibek-Mocniak // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 2, s. 15-25

9. Kocham cię, szkoło : turniej wiedzy o patronie i szkole / Agnieszka Chalastra, Magdalena Hebda, Agata Kucfir // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 34

10. Kot powinien być łowny, a chłop mowny : o cechach języka Zagłoby na podstawie fragmentu utworu // Polonistyka. - 2006, nr 10, s. 46-51

11. Krzyżówka sienkiewiczowska / Beata Bielecka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 15

12. Krzyżówki nie tylko dla gimnazjalistów / Edyta Wróbel // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, s. 20-21

13. Miłość z pogranicza baśni i romansu / Bożena Olszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 10-11

14. Nagonki na Sienkiewicza : od Brzozowskiego i Nałkowskiego do Gombrowicza i Młosza / Joanna Rusin // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 2, s. 39-43

15. Niebezpieczne przygody w Afryce : konkurs ze znajomości "W pustyni i w puszczy" dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 16-17

16. Obraz chrześcijan w powieści "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza a źródła antyczne / Beata Bawej-Lisiecka // Wiadomości Historyczne. - 2014, nr 1, s. 16-22

17. Po co nam Grunwald? / Ryszard Klimko // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 3, s. 28-39

18. Podróżny romantyczny i rozważny : o "Listach z podróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza / Katarzyna Szewczyk-Haake // Polonistyka. - 2012, nr 2, s. 10-17

19. Pokonam trudności jak Staś : polecenia konkursowe : propozycje do wykorzystania w konkursach sprawdzających znajomość książki "W pustyni i w puszczy" / Maria Mameła // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 20-21

20. Postawa religijna bohaterów powieści "Pan Wołodyjowski" Henryka Sienkiewicza / Leonarda Mariak // Język Polski. - 2007, z. 4/5, s. 309-320

21. "Potop" Henryka Sienkiewicza - stany zapalne / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 22-31

22. Prawda historyczna i fikcja literacka (powieści "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza) / Krzysztof Nurkowski // Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 4, s. 84-88

23. "Quo vadis" - dwa światy : scenariusz inscenizacji / Milena Wilk // Korepetytor. - 2005, nr 6, s. 5-10

24. Retoryka na lekcjach języka polskiego / Bierówka Barbara // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 4, s. 51-60

25. Saba / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 5-10

26. Sport w "Trylogii"? : o Sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej / Maciej Wróblewski // Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 31-35

27. Śladami Skawińskiego : (propozycja metodyczna) / Grażyna Kamionka // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 92-94

28. Śladami wędrówki Stasia i Nel : projekt edukacyjny dla klasy 5 szkoły podstawowej / Alicja Maciejek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 13-14

29. Tajemnice Kotliny Jeleniogórskiej : śladami Schaffgotschów i von Redenów / Karolina Sienkiewicz, Monika Sztamborska // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 4, s. 58-65

30. Tradycje i współczesność : Zbaraż jako miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza / Aleksander Smoliński // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s. 55-64

31. "Trzynasta mila do domu" : literackie i filmowe podróże ze Stasiem i Nel / Anna Ciciak // Notatnik Multimedialny. - 2009, nr 2, s. 65-70

32. Uczta u Nerona : scenariusz przedstawienia (na podstawie "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza / Grzegorz Wiśniewski // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 21-22

33. Ukryty urok prozy / Jerzy Kaniewski // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 4, s. 63-70

34. W pustyni i w puszczy : 100 lat od wydania książki Henryka Sienkiewicza : lekcja biblioteczna / Anna Kontkiewicz // Biblioteka. - 2011, nr 3, s. 12-14

35. W pustyni i w puszczy : czytać, nie czytać? Sąd nad lekturą / Marlena Korab // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 35-37

36. "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza - najbardziej znana na świecie polska książka dla dzieci / Michał Zając // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 12, dod. "Świat książki dziecięcej" nr 12, s. 1-5

37. "W pustyni i w puszczy" to książka o... : (propozycja metodyczna) / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 3, s. 66-79

38. Zbyszko - Rotgier - relacja z rycerskiego pojedynku / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 2, s. 95-99

39. Zupełnie nowe dzieło czy tylko kopia książki? : o adaptacji filmowej lektury / Arkadiusz Kut // Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 3, s. 66-75

40. Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza : w setną rocznicę otrzymania literackiej Nagrody Nobla : konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Bożena Galniak, Beata Grzywacz, Izabela Pędziwiatr // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 10-11

 

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

KSIĄŻKI

1. Aforyzmy i refleksje / Henryk Sienkiewicz ; zebr. i oprac. Czesława Glensk. - Wyd. 1, wznowione. - Poznań : Wydaw. Lektikon, cop. 1998

2. Bartek Zwycięzca i inne opowiadania / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1996

3. Baśnie i legendy / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991

4. Bez dogmatu / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002

5. Chwila obecna. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1950

6. Chwila obecna. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1950

7. Dramaty / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951

8. Janko Muzykant / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : Zielona Sowa, [2000?]

9. Humoreski z teki Worszyłły / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i komentarz Bogdan Mazan. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1988

10. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; notatki na marginesie, cytaty, które warto znać, streszcz. oprac. Barbara Włodarczyk, Mirosława Muniak ; [il. Jolanta Adamus Ludwikowska]. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2013

11. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. Agnieszka Nożyńska-Demianiuk]. - Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2012

12. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk, Mirosława Muniak ; [il. Jolanta Adamus Ludwikowska]. - Wyd. 2 rozszerz. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2014

13. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. - Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1998

14. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. - Mikołów : Górnośląskie Centrum Edukacji ; Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2012

15. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : KWE, 2000

16. Krzyżacy : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [il. Adam Marczyński]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.

17. Krzyżacy : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1939

18. Krzyżacy : powieść. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [il. Adam Marczyński]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954

19. Krzyżacy : powieść. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1939

20. Krzyżacy : powieść. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1939

21. Krzyżacy : powieść. T. 4 / Henryk Sienkiewicz. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1939

22. Krzyżacy. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1994

23. Krzyżacy. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1994

24. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 5. - Warszawa : Społeczne Wydawnictwa "Grunwald", 1989

25. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; drzewor. Stanisław Toepfer. - Wyd. 28. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

26. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Kielce : Echo Media, [2006]

27. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988

28. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Społeczne Wydawnictwa "Grunwald", 1984

29. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 1990

30. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; drzewor. Stanisław Toepfer. - Wyd. 28. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

31. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Kielce : Echo Media, [2006]

32. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

33. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 5. - Warszawa : Społeczne Wydawnictwa "Grunwald", 1989

34. Krzyżacy. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Kielce : Echo Media, [2006]

35. Krzyżacy. T. 4 / Henryk Sienkiewicz. - Kielce : Echo Media, [2006]

36. Latarnik ; Bartek Zwycięzca / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Iskry, 1982

37. Latarnik / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i komentarz Krystyna Poklewska. - Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 1988

38. Latarnik / Henryk Sienkiewicz. - Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza, [2003]

39. Latarnik / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : Greg, 2003

40. Latarnik / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Varsovia, 1990

41. Legiony / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1950

42. Listy do nie kochanych : Henryk Sienkiewicz - Maria Radziejewska, Maria Konopnicka - Maksymilian Gumplowicz, Tadeusz Nalepiński - Maria Janowska / Krystyna Kolińska. - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1983

43. Listy z podróży do Ameryki / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988

44. Listy. T. 1 cz. 1, (Marian Albiński - Cyprian Godebski) / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i biogramy adresatów napisał Julian Krzyżanowski ; listy oprac. i opatrzyła przypisami Maria Bokszczanin. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

45. Listy. T. 1 cz. 2, (Mścisław Godlewski - Władysław Jabłonowski) / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i biogramy adresatów napisał Julian Krzyżanowski ; listy oprac. i opatrzyła przypisami Maria Bokszczanin. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

46. Listy. T. 2 cz. 1, (Jadwiga i Edward Janczewscy) / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. i dopełniła Maria Bokszczanin] ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła M. Bokszczanin. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996

47. Listy. T. 2 cz. 2, (Jadwiga i Edward Janczewscy) / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. i dopełniła Maria Bokszczanin] ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła M. Bokszczanin. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996

48. Listy. T. 2 cz. 3, (Jadwiga i Edward Janczewscy) / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. i dopełniła Maria Bokszczanin] ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła M. Bokszczanin. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996

49. Mieszaniny literacko-artystyczne / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1950

50. Na polu chwały / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 4. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1989

51. Nowele amerykańskie / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

52. Nowele ludowe / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1948

53. Nowele młodzieńcze / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949

54. Nowele współczesne / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949

55. Nowele wybrane / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo MEA, 2000

56. Nowele wybrane / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 18. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

57. Nowele. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

58. Nowele. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989

59. Nowele. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989

60. O Ameryce / Henryk Sienkiewicz ; [il. Jarosław Kirilenko]. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1952

61. Ogniem i mieczem / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Agnieszka Krawczyk. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2005

62. Ogniem i mieczem / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. Anna Popławska]. - Kraków : Wydaw. Greg, 2005

63. Ogniem i mieczem / Henryk Sienkiewicz ; [posł. Tomasz Macios]. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2010

64. Ogniem i mieczem / Henryk Sienkiewicz. - Mikołów : Górnośląskie Centrum Edukacji ; Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2012

65. Ogniem i mieczem : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

66. Ogniem i mieczem : powieść. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [wyd. pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

67. Ogniem i mieczem. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [wyd. pod red. Julian Krzyżanowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

68. Ogniem i mieczem. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [wyd. pod red. Julian Krzyżanowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

69. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; wstęp Bogdan Mazan ; komentarze Danuta Mazanowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1990

70. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [wyd. pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; oprac. graf. il. Jerzy Jaworowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.

71. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agencja Polwar, 1990

72. Ogniem i mieczem. T. 1, cz. 1 / Henryk Sienkiewicz. - [Zielona Góra] : Lubpress, [2004]

73. Ogniem i mieczem. T. 1, cz. 2 / Henryk Sienkiewicz. - [Zielona Góra] : Lubpress, [2004]

74. Ogniem i mieczem. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986

75. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; wstęp Bogdan Mazan ; komentarze Danuta Mazanowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1990

76. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [wyd. pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; oprac. graf. il. Jerzy Jaworowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988

77. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agencja Polwar, 1990

78. Ogniem i mieczem. T. 2, cz. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Zielona Góra : Lubpress, [2005]

79. Ogniem i mieczem. T. 2, cz. 2 / Henryk Sienkiewicz. - [Zielona Góra] : Lubpress, [2005]

80. Orso ; Sachem / Henryk Sienkiewicz. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984

81. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2003

82. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. graficzne il. Jerzy Jaworski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988

83. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; przygot. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983

84. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - Mikołów : Górnośląskie Centrum Edukacji ; Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2012

85. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agencja Polwar, 1990

86. Pan Wołodyjowski. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Zielona Góra : Lubpress, [2004]

87. Pan Wołodyjowski. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Zielona Góra : Lubpress, [2004]

88. Potop / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. Marcin Majsner, Anna Popławska]. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2012

89. Potop / Henryk Sienkiewicz. - Mikołów : Górnośląskie Centrum Edukacji ; Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2012

90. Potop : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

91. Potop : powieść. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963

92. Potop : powieść. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963

93. Potop. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; tekst przygot. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988

94. Potop. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984

95. Potop. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; tekst przygot. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988

96. Potop. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 10. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984

97. Potop. 3 / Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; tekst przygot. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988

98. Potop. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 10. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984

99. Potop. [Cz. 1] / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2011

100. Potop. [Cz. 2] / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2011

101. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; przygot. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Katowice : Drukarnia Biblioteczna Książnica, 1988

102. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [wyd. pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; oprac. graficzne il. Jerzy Jaworowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988

103. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agencja Polwar, 1990

104. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : KWE, 2000

105. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1982

106. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

107. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; przygot. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Katowice : Drukarnia Biblioteczna Książnica, 1988

108. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [wyd. pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; oprac. graficzne il. Jerzy Jaworowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988

109. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agencja Polwar, 1990

110. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : KWE, 2000

111. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1982

112. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; przygot. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Katowice : Drukarnia Biblioteczna Książnica, 1988

113. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agencja Polwar, 1990

114. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1982

115. Przez stepy ; W krainie złota / Henryk Sienkiewicz ; il. Maciej Buszewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980

116. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk, Katarzyna Duda-Kaptur ; [il. Jolanta Adamus Ludwikowska] - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2015

117. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; oprac. graf. Andrzej Heidrich. - Wyd. 27. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985

118. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; z 20 heliograwurami według obrazów Piotra Stachiewicza. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, [2004]

119. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. - Mikołów : Górnośląskie Centrum Edukacji ; Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2012

120. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2008

121. Quo vadis : powieść z czasów Nerona / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Żabski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002

122. Quo vadis. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [wstęp napisał Julian Krzyżanowski ; przypisy i aneks oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki]. - Wyd. 22. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980

123. Quo vadis. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Kielce : Echo Media, [2005]

124. Quo vadis. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Kielce : Echo Media, [2005]

125. Quo vadis/ Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976

126. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz ; [red. Robert Mitoraj]. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008

127. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Mikołów : Górnośląskie Centrum Edukacji ; Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2012

128. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991

129. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo MEA, 2000

130. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989

131. Sachem / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2007

132. Sachem ; Orso / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Kama, [1995]

133. Szkice literackie. Cz. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951

134. Szkice literackie. Cz. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951

135. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska, Maria Zagnińska. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2011

136. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i przypisy Bogdan Mazan. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1988

137. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz. - Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza, [1993]

138. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Edi-Kama", 1993

139. Ta trzecia / Henryk Sienkiewicz ; il. Elżbieta Rejment-Zawadzka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969

140. Ta trzecia ; Sachem ; Sielanka ; Wspomnienia z Maripozy ; Z puszczy Białowiezkiej ; Wycieczka do Aten ; Walka byków w Hiszpanii / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1911

141. Ta trzecia i inne opowiadania / Henryk Sienkiewicz ; il. Szymon Kobyliński ; [wybór Ewa Grabowska ; posł. Jerzy Sosnowski]. - Warszawa : W Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1991

142. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; il. Jerzy Srokowski. - Wyd. 45. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990

143. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk, Miłosz Studziński. - Wyd. 2, rozsz. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2012

144. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Katowice : Mea, [1999]

145. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - [Kraków] : Wydawnictwo "Czytelnik" ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1946

146. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2010

147. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Mikołów : Górnośląskie Centrum Edukacji ; Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2012

148. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Orkla Press Polska, cop. 2006

149. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Wilno : Wydawnictwo Polskie, 1996

150. W pustyni i w puszczy : powieść / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Świat Książki, 1997

151. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; [il. Aleksandra Dybczak] . - Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza, [1995?]

152. W pustyni i w puszczy : z rycinami / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. graf. i posł. Szymona Kobylińskiego]. - Wyd. 42, dodr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

153. Wiadomości bieżące. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1950

154. Wiadomości bieżące. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1950

155. Wiersze i inne drobne utwory / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951

156. Wiry / Henryk Sienkiewicz. - Gdańsk : Graf, 1990

157. Wiry / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993

158. Wspomnienie z Maripozy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydaw. Greg, [2001]

159. Wspomnienie z Maripozy / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : Zielona Sowa, [2000?]

160. Wybór nowel / Henryk Sienkiewicz ; [aut. oprac. Anna Popławska ; il. Jacek Siudak]. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009

161. Wybór nowel / Henryk Sienkiewicz ; wybór i przypisy Bogdan Mazan. - Wyd. 3. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1989

162. Wybór nowel / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

163. Wybór nowel i opowiadań / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wyd. 2 skrócone. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1986

164. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk ; [il. Lucjan Ławnicki]. - Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2007

165. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela / Henryk Sienkiewicz. - Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza, [2003]

166. Za chlebem / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1952

167. Za chlebem ; Latarnik / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Książka, 1947

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Janko Muzykant [Książka mówiona] ; Latarnik / Henryk Sienkiewicz. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2010]

2. Krzyżacy Henryk Sienkiewicz [Książka mówiona] : opracowanie / oprac. A. I. Kordela i M. Bodych. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2007

3. Krzyżacy. Cz. 1-2 [Film] / Studio Filmowe "Kadr" [et al.] ; scen. Jerzy Stefan Stawiński, Aleksander Ford ; reż. Aleksander Ford. - Warszawa : DMMS-media distribution, [2013]

4. Krzyżacy [Film] / reż. Aleksander Ford ; scen. Jerzy Stefan Stawiński, Aleksander Ford. - Warszawa : Telewizja Polska, 2007

5. Krzyżacy [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : A.A. MTJ, cop. 2006

6. Krzyżacy . T. 1-2 [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Sosnowiec : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2007

7. Krzyżacy. T. 1-2  [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Bookmedia, [2004?]

8. Latarnik [Film] / reż. Zygmunt Skonieczny ; scen. Zygmunt Skonieczny, Konrad Frejdlich. - Warszawa : Telewizja Polska, [2008?]

9. Latarnik [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : A.A. MTJ, cop. 2007

10. Lektury szkolne. Cz. 3 [Dokument elektroniczny]. - Warszawa : Play, [2005?]

11. Nowele wybrane [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Pełna wersja. - Piaseczno : Heraclon International, [2009]

12. Ogniem i mieczem. 1 [Film] / reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Hoffman. - Edycja limitowana. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000

13. Ogniem i mieczem. 2 [Film] / reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Hoffman. - Edycja limitowana. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000

14. Ogniem i mieczem [Film] / scen. i reż. Jerzy Hoffman. - Warszawa : Telewizja Polska, 2014

15. Ogniem i mieczem [Film] / scen. i reż. Jerzy Hoffman. - Warszawa : Zodiak Jerzy Hoffman Film Production, 1999

16. Ogniem i mieczem [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Sosnowiec : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2008

17. Ogniem i mieczem [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : A.A. MTJ, cop. 2007

18. Opowiadania [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Sosnowiec : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2006

19. Pan Wołodyjowski. 1 [Film] / reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski, Jerzy Hoffman. - Edycja limitowana. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000

20. Pan Wołodyjowski. 2 [Film] / reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski, Jerzy Hoffman. - Edycja limitowana. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000

21. Pan Wołodyjowski [Film] / reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski i Jerzy Hoffman. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000

22. Pan Wołodyjowski [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Sosnowiec : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2007

23. Pan Wołodyjowski. Cz. 1 i 2 [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agora, cop. 2007

24. Polscy Nobliści [Film] / scen. i real. Krzysztof Szmagier. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006?]

25. Potop. 1 [Film] / reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Hoffman, Adam Kersten, Wojciech Żukrowski. - Edycja limitowana. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000

26. Potop. 2 [Film] / reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Hoffman, Adam Kersten, Wojciech Żukrowski. - Edycja limitowana. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000

27. Potop Cz. 1-2 [Film] / reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Hoffman, Adam Kersten, Wojciech Żukrowski. - Warszawa : Telewizja Polska, 2014

28. Potop [Film] / reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Hoffman, Adam Kersten, Wojciech Żukrowski. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000

29. Potop. T. 1-3 [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Sosnowiec : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2007

30. Quo vadis Henryk Sienkiewicz [Książka mówiona] : opracowanie / oprac. A. I. Kordela i M. Bodych. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2007

31. Quo vadis [Film] / reż. Mervin Le Roy ; scen. S. N. Behrman, John Lee Mahin. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?]

32. Quo vadis [Film] / reż. Sam Zimbalist ; scen. John Lee Mahin, S. N. Behrman, Sonya Levien. - Warszawa : Warner Bros, cop. 1951

33. Quo vadis [Film] / scen. i reż. Jerzy Kawalerowicz. - Warszawa : Telewizja Polska, [2001?]

34. Quo vadis [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Piaseczno : Heraclon International, [2010]

35. Quo vadis [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : A.A. MTJ, cop. 2006

36. Rodzina Połanieckich [Film] / scen. Bożena Hlebowicz, Andrzej Mularczyk ; reż. Jan Rybkowski. - Warszawa : Telewizja Polska, 2008

37. Twórcy naszej tradycji [Film] / scen. Dorota Siwicka, Marek Bieńczyk, Bronisław Maj, Jacek Kubiak ; reż. Krzysztof Bukowski, Paweł Woldan. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004

38. W pustyni i w puszczy. Cz. 1-2 [Film] / reż. i scen. Władysław Ślesicki. - Warszawa : Best Film, 2003

39. W pustyni i w puszczy. Cz. 1 [Film] / reż. i scen. Władysław Ślesicki. - Warszawa : PRF Zespoły Filmowe. Zespół "Iluzjon", 1973

40. W pustyni i w puszczy. Cz. 2 [Film] / reż. i scen. Władysław Ślesicki. - Warszawa : PRF Zespoły Filmowe. Zespół "Iluzjon", 1973

41. W pustyni i w puszczy [Dokument elektroniczny] / Henryk Sienkiewicz. - Michałowice : BookMedia, [2006?]

42. W pustyni i w puszczy [Film] / reż. i scen. Gavin Hood. - Warszawa : Vision, 2001

43. W pustyni i w puszczy [Film] / scen. i reż. Władysław Ślesicki. - Warszawa : Best Film, 2011

44. W pustyni i w puszczy [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Sosnowiec : Wydawnictwo Aleksandria, cop. 2006

45. W pustyni i w puszczy [Książka mówiona] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : A.A. MTJ, cop. 2006

 

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Bibliografie osobowe