Umberto Eco - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1972-2015

KSIĄŻKI

1. Baudolino / Umberto Eco ; przeł. Adam Szymanowski. - Warszawa : Noir Sur Blanc, 2001

2. Cmentarz w Pradze / Umberto Eco ; przeł. Krzysztof Żaboklicki. - Warszawa : Noir sur Blanc, 2012

3. Czytanie świata / Umberto Eco ; przekł. Monika Woźniak. - Kraków : Znak, 1999

4. Diariusz najmniejszy / Umberto Eco ; przeł. Adam Szymanowski. - Wyd. 3. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007

5. Drugie zapiski na pudełku od zapałek [z lat 1991-1993] / Umberto Eco ; przeł. Adam Szymanowski. - Poznań : Historia i Sztuka, cop. 1994

6. Dzieło otwarte : forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych / Umberto Eco ; przeł. Lesław Eustachiewicz [et al.]. - Wyd. 3, nowe wyd., popr. i uzup. przez autora. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2008

7. Dzieło otwarte : forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych / Umberto Eco ; tł. Jadwiga Gałuszka [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1994

8. Eco-logia kultury masowej : przewodnik po kulturze popularnej według estetyki Umberta Eco / Roman Konik. - Wrocław : Arboretum, 2003

9. Filozofia frywolna / Umberto Eco ; przekł., wstęp i oprac. Monika Woźniak. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydawnictwo M, 2008

10. Filozofia frywolna z rysunkami autora / Umberto Eco ; przekł. Monika Woźniak. - Kraków : M, 2004

11. Historia brzydoty / red. Umberto Eco ; przekł. zbiorowy [Justyna Czaplińska et al.]. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007

12. Historia krain i miejsc legendarnych / Umberto Eco ; przeł. Tomasz Kwiecień. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, cop. 2013

13. Historia piękna / red. Umberto Eco ; przeł. Agnieszka Kuciak. - Poznań : Rebis, 2005

14. Imię róży / Umberto Eco ; przekł. Adam Szymanowski. - Kraków : Mediasat Poland, 2004

15. Imię róży / Umberto Eco ; przeł. Adam Szymanowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Noir Sur Blanc, cop. 2007

16. Imię róży / Umberto Eco ; przeł. Adam Szymanowski. - Wyd. 7, dodr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2002

17. Imię róży Umberta Eco / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2006

18. Interpretacja i nadinterpretacja / Umberto Eco [oraz] Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose ; red. Stefan Collini ; przeł. Tomasz Bieroń. - Wyd. 2. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008

19. Jak napisać pracę dyplomową : poradnik dla humanistów / Umberto Eco ; przekł. i aneks Grażyna Jurkowlaniec. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007

20. Lector in fabula : współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych / Umberto Eco ; przeł. Piotr Salwa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1994

21. Między kłamstwem a ironią / Umberto Eco ; [przekł. i oprac. Monika Woźniak]. - Kraków : Wydawnictwo M, 2008

22. Mój 1968 : po drugiej stronie muru / Umberto Eco ; przeł. Jarosław Mikołajewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008

23. Nie myśl, że książki znikną / Jean-Claude Carrière, Umberto Eco ; wywiad przeprowadził Jean-Philippe de Tonnac ; przeł. Jan Kortas. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010

24. Nieobecna struktura / Umberto Eco ; przeł. Adam Weinsberg, Paweł Bravo. - Warszawa : KR, 2003

25. O bibliotece / Umberto Eco ; z wł. przeł. Adam Szymanowski. - Warszawa : Świat Książki, 2007

26. O literaturze / Umberto Eco ; przeł. Joanna Ugniewska, Anna Wasilewska. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 2003

27. Od drzewa do labiryntu : studia historyczne o znaku i interpretacji / Umberto Eco ; przeł. Grażyna Jurkowlaniec [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009

28. Pejzaż semiotyczny / Umberto Eco ; przeł. Adam Weinsberg. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972

29. Pięć pism moralnych / Umberto Eco ; przeł. Ireneusz Kania. - Wyd. 2. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008

30. Podziemni bogowie : wybór szkiców / Umberto Eco ; przeł. Joanna Ugniewska, Piotr Salwa. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 2007

31. Poetyki Joyce'a / Umberto Eco ; przeł. Marek Kośnik. - Warszawa : Wydawnictwo KR, 1998

32. Rakiem : gorąca wojna i populizm mediów / Umberto Eco ; przeł. Joanna Ugniewska, Krzysztof Żaboklicki, Anna Wasilewska. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2007

33. Semiologia życia codziennego / Umberto Eco ; przeł. Joanna Ugniewska i Piotr Salwa. - Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1998

34. Superman w literaturze masowej : powieść popularna - między retoryką a ideologią / Umberto Eco ; przeł. Joanna Ugniewska. - Wyd. 2. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008

35. Szaleństwo katalogowania / Umberto Eco ; przekł. Tomasz Kwiecień. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2009

36. Sześć przechadzek po lesie fikcji / Umberto Eco ; przeł. Jerzy Jarniewicz. - Kraków : Znak, 1996

37. Sztuka / Umberto Eco ; [tł. Piotr Salwa, Mateusz Salwa]. - Kraków : Wydawnictwo M, 2008

38. Sztuka i piękno w średniowieczu / Umberto Eco ; przekł. Magdalena Kimula, Mikołaj Olszewski. - Wyd. 3. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006

39. Sztuka i piękno w średniowieczu / Umberto Eco ; przeł. Mikołaj Olszewski, Magdalena Zabłocka. - Wyd. 2. - Kraków : Znak, 1997

40. Tajemniczy płomień królowej Loany : powieść ilustrowana / Umberto Eco ; przeł. Krzysztof Żaboklicki. - Warszawa : Noir Sur Blanc, 2005

41. Temat na pierwszą stronę / Umberto Eco ; przeł. Krzysztof Żaboklicki. - Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2015

42. Trzy opowieści / Eugenio Carmi i Umberto Eco ; przeł. Agnieszka Kuciak. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005

43. Umberto Eco : labirynt świata : biografia / Daniel Salvatore Schiffer ; przeł. Adam Szymanowski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2005?]

44. W poszukiwaniu języka uniwersalnego / Umberto Eco ; przekł. Wojciech Soliński. - Gdańsk : Marabut ; Warszawa : Volumen, 2002

45. Wahadło Foucaulta / Umberto Eco ; przeł. Adam Szymanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993

46. Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe / Umberto Eco ; przeł. Agnieszka Gołębiowska i Tomasz Kwiecień. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2011

47. Wyspa dnia poprzedniego / Umberto Eco ; przeł. Adam Szymanowski. - Warszawa : Noir Sur Blanc, cop. 2004

48. Wyspa dnia poprzedniego / Umberto Eco ; przeł. Adam Szymanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 1995

49. Wyznania młodego pisarza / Umberto Eco ; z ang. przeł. Jerzy Korpanty. - Warszawa : Świat Książki, 2011

50. Zapiski na pudełku od zapałek / Umberto Eco ; przeł. Adam Szymanowski. - Poznań : Historia i Sztuka, 1993ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Dzieło otwarte i jego granice : nieokreśloność - modelem współczesnej kultury / Joanna Wrycza // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 4, s. 48-54

2. Nauczyciel a rozstaje dróg : analiza relacji uczeń-mistrz w "Imieniu róży" Umberta Eco / Piotr Jakubowski // Polonistyka. - 2009, nr 7, s. 35-41

3. Semiotyka / Anna Burzyńska.// W: Teorie literatury XX wieku : podręcznik / Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006. - S. 231-278

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Imię róży [Film] / reżyseria i scenariusz Jean-Jacques Annaud. - Warszawa : Mediasat Poland, 2006

2. Imię róży [Książka mówiona] / Umberto Eco ; przekł. Adam Szymanowski. - Warszawa : Noir sur Blanc, cop. 2010

 

Oprac. Maria Wodzyńska

Powrót do Bibliografie osobowe