Józef Ignacy Kraszewski - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1929-2013

KSIĄŻKI

Bibliografia podmiotowa

1. Ada : sceny i charaktery z życia powszechnego. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986

2. Ada : sceny i charaktery z życia powszechnego. T. 3 / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986

3. Adama Polanowskiego dworzanina króla Jegomości Jana III notatki / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991

4. Adama Polanowskiego dworzanina króla JMci Jana III notatki / Józef Ignacy Kraszewski ; posłowiem opatrzył Stanisław Arnold. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa Czytelnik, 1951

5. Bajbuza : czasy Zygmunta III / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986

6. Bajeczki / J. I. Kraszewski ; z il. Leszka Górskiego. - Lwów : Wydawnictwo Michał Kowalski, 1943

7. Banita : czasy Stefana Batorego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

8. Barani Kożuszek : opowiadanie historyczne z końca XVIII w. / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986

9. Boleszczyce : powieść z czasów Bolesława Szczodrego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976

10. Boży gniew / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958

11. Bracia rywale : obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987

12. Bracia Zmartwychwstańcy : powieść z czasów Chrobrego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

13. Brühl / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Czytelnik, 1955

14. Brühl : powieść historyczna z XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 13. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977

15. Capreä i Roma : obrazy z piérwszego wieku. T. 1 / przez J. I. Kraszewskiego. - Wilno : Józef Zawadzki, 1860

16. Cet czy licho : powieść historyczna z końca XVII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978

17. Chata za wsią / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 22. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991

18. Chata za wsią / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 6. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989

19. Czarna perełka / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 5. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1990

20. Czasy kościuszkowskie : sceny sejmowe, Grodno 1793, Warszawa 1794 roku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963

21. Czercza Mogiła / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1991

22. Czercza Mogiła : powieść / J. I. Kraszewski. - Łódź : Wydawnictwo Władysława Bąka, [1948]

23. Cztery opowieści / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr., notą i słownikiem opatrzył Jacek Kajtoch. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975

24. Diabeł : powieść z czasów Stanisława Augusta / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972

25. Dola i niedola : powieść z ostatnich lat XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976

26. Dwa światy : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967

27. Dwie królowe : (Bona i Elżbieta) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984

28. Dziadunio : obrazki naszych czasów / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971

29. Dzieci wieku : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970

30. Dziecię Starego Miasta : obrazek rysowany z natury / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 5. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987

31. Dziecię Starego Miasta : obrazek rysowany z natury / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986

32. Dziwadła : powieść współczesna / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964

33. Ewunia : opowiadanie z końca XVIII wieku ; Pomywaczka : obrazek z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989

34. Grzechy hetmańskie : obrazy z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958

35. Herod-Baba : Herod-Baba, Bratanki, Pan na czterech chłopach : opowiadania historyczne z XVIII wieku z portretem autora i 24 ilustracjami / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971

36. Historia kołka w płocie : według wiarogodnych źródeł zebrana i spisana / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa Czytelnik, 1951

37. Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej Miecznikównie / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 9. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967

38. Historia prawdziwa o Pertku Właście, palatynie, którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z XII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 9. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 1983

39. Historia prawdziwa o Pertku Właście, palatynie, którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z XII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968

40. Hołota : powieść współczesna. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986

41. Hrabina Cosel / Józef Ignacy Kraszewski. - [Warszawa : Hachette, 2006?]

42. Hrabina Cosel : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 6. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978

43. Infantka : Anna Jagiellonka : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983

44. Interesa familijne : powieść. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988

45. Interesa familijne : powieść. T. 3-4 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988

46. Jak się pan Paweł żenił i jak się ożenił ; Klin klinem / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.

47. Jaryna / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987

48. Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik : Jagiełłowie do Zygmunta / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984

49. Jelita : legenda herbowa z r. 1331 / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 7. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979

50. Jermoła : obrazki wiejskie / Józef Ignacy Kraszewski ; wyd. i wstępem poprzedził Julian Krzyżanowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1948

51. Jesienią : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962

52. Kamienica w Długim Rynku : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987

53. Kartki z podróży 1858-1864. T. 1 / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

54. Kartki z podróży 1858-1864. T. 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

55. Kawał literata ; Zadora / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981

56. Klasztor : opowiadanie / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986

57. Kopciuszek : powieść. Cz. 1 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966

58. Kopciuszek : powieść. Cz. 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966

59. Kordecki / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Pax, 1984

60. Kraków za Łokietka : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970

61. Król Chłopów : czasy Kaźmirza Wielkiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980

62. Król Piast : (Michał książę Wiśniowiecki) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989

63. Król w Nieświeżu : opowiadania z życia Karola Radziwiłła, "Panie kochanku" / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

64. Królewscy synowie : powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego / Józef Ignacy Kraszewski ; przygotował do druku, posł. i przypisami opatrzył Wincenty Danek. - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1989

65. Królewscy synowie : powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976

66. Krzyżacy 1410 : obrazy z przeszłości : ego te baptizo in gladio : godło krzyżackie / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Jerzy Pośpiech. - Wyd. 4. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, cop. 1983

67. Kunigas : dzieje Litwy i Krzyżaków w początkach XIV wieku / J. I. Kraszewski. - Łódź : Wydawnictwo Władysława Bąka, [1946]

68. Kwiat paproci ; Z chłopa król / Józef Ignacy Kraszewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, cop. 2008

69. Lalki : sceny przedślubne / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988

70. Latarnia czarnoksięska : obrazy naszych czasów. Seria 1 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964

71. Latarnia czarnoksięska : obrazy naszych czasów. Seria 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964

72. Listy do rodziny 1820-1863. Cz. 1, W kraju / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982

73. Listy do Władysława Chodźkiewicza / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Stanisław Burkot. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1999

74. Lublana / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986

75. Lubonie : powieść z X wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975

76. Ładny chłopiec : powieść współczesna / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976

77. Macocha : powieść z podań XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968

78. Masław : powieść z XI wieku. T. 1- 2 / Józef Ignacy Kraszewski ; przedm. napisał Stefan Żółkiewski. - Wyd. 7. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955

79. Matka królów : czasy Jagiełłowe / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983

80. Męczennicy : obrazy życia współczesnego. Cz. 1, Na wysokościach / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966

81. Męczennicy : obrazy życia współczesnego. Cz. 2, Marynka / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966

82. Morituri : powieść w dwóch tomach / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986

83. Na bialskim zamku : powieść historyczna z czasów Augusta III / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966

84. Na tułactwie : obrazy współczesne / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979

85. Nad modrym Dunajem ; Zaklęta księżniczka / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

86. Niebieskie migdały : powieść. T. 1 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961

87. Niebieskie migdały : powieść. T. 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961

88. Niebieskie migdały : powieść. T. 3 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961

89. Noc majowa / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1991

90. Orbeka : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983

91. Ostap Bondarczuk / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 10. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

92. Ostatni z Siekierzyńskich / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1984

93. Pałac i folwark : obrazy naszych czasów / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : 1987

94. Pamiętnik Mroczka / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 5. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984

95. Pamiętnik panicza : z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1953

96. Pamiętniki / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1972

97. Pan major ; Na Wschodzie / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

98. Papiery po Glince : opowiadanie z życia Karola Radziwiłła "Panie Kochanku" / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988

99. Pod Blachą : powieść z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976

100. Poeta i świat / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2002

101. Pogrobek : powieść z czasów przemysławowskich / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978

102. Powieść bez tytułu. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974

103. Powieść bez tytułu. T. 3-4 / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974

104. Powrót do gniazda : powieść z podań XVI w. / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986

105. Półdiablę weneckie : powieść od Adriatyku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985

106. Profesor Milczek / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 1 masowe. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1969

107. Przed burzą : sceny z roku 1830 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988

108. Pułkownikówna : historia prawdziwa z czasów saskich : z portretem autora i 16 ilustracjami / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974

109. Ramułtowie : powieść współczesna / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961

110. Resurrecturi / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1986

111. Roboty i prace : sceny i charaktery współczesne / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969

112. Rysunki / Józef Ignacy Kraszewski ; red. i oprac. Krzysztof Czajkowski. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2012

113. Rzym za Nerona / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Instytut Prasy i Wydawnictw Novum, 1987

114. Saskie ostatki : August III : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991

115. Sąsiedzi ; Wilczek i Wilczkowa / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973

116. Semko : czasy bezkrólewia po Ludwiku : Jagiełło i Jadwiga / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 5. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982

117. Serce i ręka : powieść prawie historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1990

118. Sieroce dole / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990

119. Skrypt fleminga / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991

120. Skrypt Flemminga : powieść historyczna z czasów Augusta II. T. 1 i 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa Czytelnik, 1950

121. Sprawa kryminalna : powiastka / Józef Ignacy Kraszewski ; przygotowała do druku Maria Rydlowa. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1977

122. Stach z Konar : powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977

123. Stara baśń / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Barbara Włodarczyk, Miłosz Studziński ; [il. Lucjan Ławnicki]. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2011

124. Stara baśń / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2007

125. Stara baśń / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Polskapresse, cop. 2005

126. Stara baśń / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 33. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983

127. Stara baśń : powieść z IX w. / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 6 uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1988

128. Stara baśń : powieść z IX wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; il. Michał Bylina. - Wyd. 12. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1971

129. Stara baśń : powieść z IX wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; posłowiem opatrzył Aleksander Gieysztor. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1952

130. Stara baśń : powieść z IX wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Chłopska Spółdzielnia Wydawnicza, 1947

131. Stara baśń : powieść z IX wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Wydawnictwo MEA, 2000

132. Stara baśń : powieść z X wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 32. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979

133. Staropolska miłość : urywek pamiętnika spisany przez Józefa Ignacego Kraszewskiego. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1989

134. Starosta warszawski : obrazy historyczne z XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974

135. Sto diabłów : mozaika z czasów Czteroletniego Sejmu / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4 (2 komitetowe). - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983

136. Strzemieńczyk : czasy Władysława Warneńczyka / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 5 (4 komitet.). - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981

137. Strzemieńczyk. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski ; kom. red. Ludwik Brożek [et al.] ; przygotował do druku, posłowiem i przypisami opatrzył Jacek Kajtoch. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

138. Syn Jazdona : powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969

139. Syn marnotrawny : opowiadanie z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977

140. Szalona : powieść / Józef Ignacy Kraszewski ; [oprac. tekstu, noty wyd. i słowniczka Barbara Górska]. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, cop. 1986

141. Szaławiła ; Raptularz pana Mateusza Jasienieckiego : opowiadania z czasów Stanisława Augusta Ponietowskiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

142. U babuni : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1987

143. U złotego źródła : baśnie polskie / wybór Stefanii Wortman. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2008

144. U złotego źródła / [wybór Stefania Wortman]. - Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2010

145. Ulana : powieść poleska / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Stefan Tomaszewski. - Wyd. 5 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1988

146. Ulana : powieść poleska / Józef Ignacy Kraszewski ; [wstęp Stanisław Burkot]. - Wyd. 18. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

147. Waligóra : powieść historyczna z czasów Leszka Białego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977

148. Wielki nieznajomy / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988

149. Wielki nieznajomy : obrazy naszych czasów : powieść w dwóch tomach / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

150. Wizerunki książąt i królów polskich / Józef Ignacy Kraszewski ; z 39 ryc. Ks. Pillati'ego oraz inicyałami Cz. Jankowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988

151. Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku : dziennik przejazdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września / Józef Ignacy Kraszewski ; przypisami i posł. opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985

152. Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy / Józef Ignacy Kraszewski ; przygotował do druku i wstępem poprzedził Stanisław Burkot. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

153. Z siedmioletniej wojny : opowiadania historyczne z portretem autora i 15 ilustracjami / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974

154. Za Sasów / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991

155. Zadora : historia z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1953

156. Zaklęta księżniczka / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958

157. Złoty Jasieńko / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986

158. Zygmuntowskie czasy : powieść z roku 1572 / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. powoj. 7. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975

159. Zygzaki : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1969

160. Żyd : obrazy współczesne / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

161. Żywot i sprawy JMPana Medarda z Gołczwi Pełki : z not familijnych spisane / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964

 

Bibliografia przedmiotowa

1. Bajeczki J. I. Kraszewskiego / il. E. M. Andriolego. - Lwów : Nakł. Księgarnii H. Altenberga, [1929]

2. Chłopiec z Romanowa : opowieść o młodym Kraszewskim / Monika Warneńska. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1965

3. Dydaktyka społeczna w powieściach J. I. Kraszewskiego : o sposobach realizowania funkcji wychowawczej w powieściach społeczno-obyczajowych z lat 1831-1863 / Ewa Owczarz. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

4. Europejskość i rodzimość : horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego / red. Wiesław Ratajczak, Tomasz Sobieraj. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2006

5. J. I. Kraszewski / Ewa Warzenica ; [il. Anna Stylo-Ginter]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1963

6. Józef Ignacy Kraszewski / Antoni Trepiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

7. Józef Ignacy Kraszewski / materiały zebrał i wstępem opatrzył Wincenty Danek. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965

8. Józef Ignacy Kraszewski / Wincenty Danek. - Warszawa : Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1973

9. Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibliograficzny / oprac. Stanisław Stupkiewicz, Irmina Śliwińska, Wanda Roszkowska-Sykałowa ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966

10. Józef Ignacy Kraszewski : zarys biograficzny / Wincenty Danek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976

11. Józef Ignacy Kraszewski a Wielkopolska / Bogumiła Kosmanowa ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993

12. Józef Ignacy Kraszewski czterokrotny kandydat do katedry uniwersyteckiej / Henryk Barycz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979

13. Kraszewski - przy biurku i wśród ludzi / Tadeusz Budrewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004

14. Kraszewski mniej znany : studia i szkice / Bogumiła Kosmanowa. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998

15. Kraszewski o powieściopisarzach i powieści : zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych / oprac. Stanisław Burkot. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962

16. Kraszewski wobec Rosji : próby komparatystyczne / Magdalena Rudkowska. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2009

17. Nieosiągalna całość : szkice o powieści polskiej XIX wieku : Józef Ignacy Kraszewski, Ludwik Sztyrmer, Henryk Sienkiewicz / Ewa Owczarz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009

18. Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego / red. Barbara Czwórnóg-Jadczak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

19. Pisarz wciąż żywy : studia o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego / Wincenty Danek ; [oprac. graf. Wiktor Chrucki]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969

20. Powieści historyczne J.I.Kraszewskiego / Wincenty Danek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966

21. Powieści współczesne 1863-1887 Józefa Ignacego Kraszewskiego / Stanisław Burkot. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967

22. Romans Kraszewskiego z wiedenką / Antoni Trepiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970

23. Setna rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie warszawskiej / Krzysztof Stępnik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012

24. Stara baśń Józefa Ignacego Kraszewskiego / Juliusz Kijas. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964

25. Tytan pracy : opowieść o J. I. Kraszewskim / Halina Maria Dąbrowolska. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Adaptacje filmowe powieści Kraszewskiego / Katarzyna Pietraczyk // Biblioteka. - 2012, nr 4, s. 12-13

2. Józef Ignacy Kraszewski - jego portret listami malowany / Bożena Pilczuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 17-21

3. Kraszewski i Podlasie - wzajemna pamięć / Wiesław Gromadzki // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2003, nr 1, s. 67-74

4. Powracałem ciągle myślą do... Romanowa : scenariusz z okazji Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 22-24

5. Poznajemy Kraszewskiego : opis projektu / Wiesława Kopik // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, s. 12-13

6. To i owo o Kraszewskim / Jolanta Przybylska // Biblioteka. - 2012, nr 4, s. 9-10

7. Wielki świat małego miasteczka : najbardziej bialska powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego / Stefan Wrzosek // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2012, nr 3, s. 8-17

8. "Więc dopuścił Bóg i chłosta się poczęła"... : upadek Polski w twórczości J. I. Kraszewskiego / Stefan Wrzosek // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 3, s. 7-23

 

 Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Bibliografie osobowe