Joseph Conrad Korzeniowski - bibliografia w wyborze za lata 1957–2015

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

KSIĄŻKI

1. Aspekty systemowe tekstu conradowskiego
/ pod red. Andrzeja Zgorzelskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1980


2. Autor-rodak
: pisarze polscy wobec Conrada / Stefan Zabierowski. - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, cop. 1988


3. Conrad
: opowieść biograficzna / Barbara Koc. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977


4. Conrad i Gombrowicz w walce o swoją wybitność
/ Aniela Kowalska ; posł. napisała Maria Janion. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986


5. Conrad w oczach krytyki światowej
/ wyboru dokonał Zdzisław Najder. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974


6. Conrad w Polsce
: wybrane problemy recepcji krytycznej w latach 1869-1969 / Stefan Zabierowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1971


7. Conrad w wieku dziewiętnastym
/ Ian Watt ; tł. Maria Boduszyńska-Borowikowa. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1984


8. Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada
/ Marek Pacukiewicz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008


9. Dziedzictwo Conrada w literaturze polskiej XX wieku
/ Stefan Zabierowski. - Kraków : Oficyna Literacka, 1992


10. Jądro ciemności Josepha Conrada
/ oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2011


11. Joseph Conrad 1857-1924
/ Róża Jabłkowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1961


12. Joseph Conrad Jądro Ciemności
/ oprac. Alina Borowczak, Iwona Fedan. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2009


13. Joseph Conrad Korzeniowski
/ oprac. Róża Jabłkowska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964


14. Joseph Conrad w Rosji
: recepcja twórczości Conrada w krytyce rosyjskiej / Wiktor Borysow ; przeł. Wiera Bieńkowska. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1987


15. Listy do Conrada
/ Tadeusz Bobrowski ; oprac. Róża Jabłkowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981


16. Lord Jim Conrada
: interpretacje / Agnieszka Adamowicz-Pośpiech. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007


17. "Lord Jim" Josepha Conrada
/ Barbara Kocówna. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969


18. Lord Jim Josepha Conrada
/ oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004


19. Nad tekstami Conrada
/ pod red. Andrzeja Zgorzelskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1976


20. O kompozycji tekstu Conradowskiego
/ pod red. Andrzeja Zgorzelskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1978


21. O nowelach Conrada
: interpretacje / Andrzej Zgorzelski. - Gdańsk : Wydawnictwa Morskie, 1984


22. Piekło Conrada
/ Michał Komar. - Warszawa : "Czytelnik", 1978


23. Polskość Conrada
/ Barbara Kocówna. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967


24. Przed Nieznanym Trybunałem ; Autograf
/ Szczepański Jan Józef. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : Czytelnik, 1982


25. Przed nieznanym trybunałem
/ Jan Józef Szczepański. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1980


26. Smuga blasku
/ Leszek Prorok. - Warszawa : Czytelnik, 1982


27. Sprawa w Marsylii
/ Wacław Biliński. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1983


28. Szkice o Conradzie
/ Maria Dąbrowska ; wstęp, red. i przypisy Ewa Korzeniewska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Czytelnik, 1974


29. W imię Conrada
: Joseph Conrad w poezji polskiej / [zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Tadeusz Skutnik]. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie 1977


30. Wspomnienia i studia o Conradzie
/ wybrała i oprac. Barbara Kocówna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963


31. Zachodni świat Conrada
/ Norman Sherry ; tł. Maria Boduszyńska-Borowikowa. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1975


32. Życie Conrada
/ Gèrard Jean-Aubry ; przeł. Maria Korniłowiczówna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958


33. Życie Conrada-Korzeniowskiego. 1
/ Zdzisław Najder. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980


34. Życie Conrada-Korzeniowskiego. 2
/ Zdzisław Najder. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Afryka Conrada i Le Clézia
/ Małgorzata Imperowicz-Jurczak // Polonistyka. - 2010, nr 7, s. 53-56


2. Czas apokalipsy
: scenariusz zajęć / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 7-8, dod. Biblioteka Centrum Informacji s. 14-15


3. "Jądro ciemności" - Marlowa sen o krańcu
/ Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 3, s. 75-80


4. "Jądro ciemności" Józefa Conrada
/ Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 61-69


5. Jeszcze jedna podróż do jądra ciemności
/ Wiesław Ratajczak // Polonistyka. - 2012, nr 3, s. 22-24


6. Joseph Conrad to nie... Józef Korzeniowski!
/ Maciej Malinowski // Język Polski. - 2006, nr 1, s. 55-58


7. Motyw "dobrego dzikusa" w "Jądrze ciemności" Josepha Conrada
/ Elżbieta Bazylewicz // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 50-54


8. Uczyć "pod egzamin"? Tak, ale z tekstem
/ Krystyna Cembrzyńska // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 4, s. 78-91BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

1. Great Ghost Stories
/ A. J. Alan. - [London] : Chancellor Press, 2005


2. Heart of darkness
/ Joseph Conrad. - [London] : Penguin Books, 1994


3. Jądro ciemności
/ Joseph Conrad ; przeł. Ireneusz Socha ; oprac. Alina Borowczak. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2009


4. Jądro ciemności
/ Joseph Conrad ; tł. Patrycja Jabłońska ; oprac. Anna Popławska. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2012


5. Korsarz
/ Joseph Conrad ; [przeł. Ewa Krasnowolska]. - Wyd. 8. - Szczecin : Wydawnictwo Glob, 1988


6. Laguna
: opowiadania / Joseph Conrad ; tł. Aniela Zagórska. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1967


7. Listy
/ Joseph Conrad ; wybór i oprac. Zdzisław Najder ; przekł. Halina Carroll-Najder. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968


8. Lord Jim
: a tale / Joseph Conrad. - [London] : Penguin Books, 1994


9. Lord Jim
/ Joseph Conrad ; oprac. Najder Zdzisław ; tł. Aniela Zagórska. - Wyd. 2. - Warszawa : Interart, 1996


10. Lord Jim
/ Joseph Conrad ; przekł. Aniela Zagórska. - Warszawa : Lettrex, 1991


11. Lord Jim
/ Joseph Conrad ; przekł. Aniela Zagórska. - Warszawa : Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, 1996


12. Lord Jim
/ Joseph Conrad ; przekł. z ang. Aniela Zagórska ; wstęp i oprac. Zdzisław Najder. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1978


13. Lord Jim
/ Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska. - Wrocław : Siedmioróg, 1998


14. Lord Jim
/ Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska. - Wyd. 13. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983


15. Lord Jim
; W oczach Zachodu / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Wit Tarnawski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987


16. Los
: opowieść w dwóch częściach / Joseph Conrad ; przeł. Teresa Tatarkiewiczowa. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969


17. Między lądem a morzem
/ Joseph Conrad ; [przeł. Jan Lemański, Jerzy Bohdan Rychliński, Aniela Zagórska]. - Wyd. 2. - Szczecin : Glob, 1988


18. Młodość i inne opowiadania
/ Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956


19. Murzyn z załogi "Narcyza"
/ Joseph Conrad ; przeł. Bronisław Zieliński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961


20. The Norton anthology of English literature. Vol. 2
/ M. H. Abrams gen. ed. ; Stephen Greenblatt assoc. gen. ed. - 7th ed. - New York ; [London] : W.W. Norton & Company, cop. 2000


21. Nostromo
: opowieść z wybrzeża / Joseph Conrad ; przeł. Jadwiga Korniłowiczowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961


22. Nostromo
; Tajny agent / Joseph Conrad ; przeł. Jan Józef Szczepański, Agnieszka Glinczanka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987


23. Ocalenie
/ Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska. - Wyd. 2. - Szczecin : Wydawnictwo Glob, 1984


24. Ocalenie
: opowieść z płytkiego morza / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957


25. Opowiadania wybrane
/ Joseph Conrad ; wyboru dokonał Zdzisław Najder ; przeł. Halina Carroll-Najder, Krystyna Tarnowska, Aniela Zagórska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978


26. Opowieści niepokojące ; Młodość i inne opowiadania ; Tajfun i inne opowiadania
/ Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Helena Gay, Jerzy Bohdan Rychliński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987


27. Opowieści niepokojące ; Opowieści zasłyszane
/ Joseph Conrad ; przeł. Helena Gay [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970


28. Przygoda
/ Joseph Conrad i Ford Madox Ford ; przeł. Agnieszka Glinczanka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960


29. Refleksje o morzu i statkach, życiu i ludziach
/ Joseph Conrad ; wyboru dokonał Tadeusz Kaczmarek. - Poznań : Bonami Wydawnictwo - Drukarnia, 2004


30. Smuga cienia
/ Joseph Conrad ; przekł. J. Sienkiewiczówna. - Warszawa : Interart, 1992


31. Smuga cienia ; Ocalenie ; Korsarz
/ Joseph Conrad ; przeł. Jan Józef Szczepański, Aniela Zagórska, Ewa Krasnowolska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987


32. Smuga cienia
: wyznanie / Joseph Conrad ; przeł. Jan Józef Szczepański. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976


33. Szaleństwo Almayera ; Wyrzutek ; Murzyn z załogi "Narcyza"
/ Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Bronisław Zieliński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987


34. Sześć opowieści (wybór) ; Między lądem a morzem ; Wśród prądów (wybór) ; Opowieści zasłyszane (wybór)
/ Joseph Conrad ; przeł. Krystyna Tarnowska [et al.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987


35. Tajfun i inne opowiadania
/ Joseph Conrad ; przeł. Halina Najder i Aniela Zagórska. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979


36. Tajny agent
: opowieść prosta / Joseph Conrad ; przekł. Agnieszka Glinczanka. - Kraków : Mediasat Poland, [2005]


37. W oczach Zachodu
/ Joseph Conrad ; przeł. Wit Tarnawski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1985


38. Wybór opowiadań
/ Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Halina Carroll-Najder ; oprac. Zdzisław Najder. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1972


39. Wybór opowiadań
/ Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Jan Lemański. - Wyd. 1 w tej ed. - Madrid : Club Internacional del Libro, 1999


40. Wybór prozy
/ Joseph Conrad-Korzeniowski ; przeł. Halina Najder, Krystyna Tarnowska, Aniela Zagórska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2015


41. Zbiór opracowań lektur szkolnych
: liceum. Cz. 1, Cyprian Norwid, Jan Twardowski, Stanisław Wyspiański, Julian Stryjkowski, Joseph Conrad, Stefan Żeromski, Fiodor Dostojewski, Sofokles, Sławomir Mrożek, J.W. Goethe, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Witold Gombrowicz, Władysław Reymont, Zygmunt Krasiński / [red. Iwona Misiak]. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2010


42. Złota strzała
/ Joseph Conrad ; [przeł. z ang. Aniela Zagórska i Jadwiga Korniłowiczowa]. - Wyd. 2. - Szczecin : Glob, 1985


43. Zwierciadło morza
: opowieść / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969


44. Zwierciadło morza ; Ze wspomnień ; Gra losu
/ Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Teresa Tatarkiewiczowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987


45. Zwycięstwo
/ Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957


46. Zwycięstwo ; Złota strzała
/ Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Jadwiga Korniłowiczowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Bibliografie osobowe