Tadeusz Kościuszko - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1945-2013

Artykuły z Czasopism

1. "Wielki przez rozum, cnoty i waleczne sprawy"
: Tadeusz Kościuszko - inscenizacja dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Katarzyna Dyrcz // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 34-35

2. Językowy obraz wodza powstania z 1794 roku
/ Józef Jaworski // Język Polski. - 2012, nr 1, s. 62-69

3. Kościuszko
: scenariusz apelu / Agnieszka Rottau-Bracka // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 10, s. 23-25

4. Tadeusz Kościuszko i powstańczy etos w szkolnych podręcznikach historii XXI wieku
/ Barbara Kubis // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s. 27-37

 

KSIĄŻKI

1. Amerykańska wojna pułkownika Kościuszki / Wiktor Malski. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1977

2. Amerykańskie wątki biografii Tadeusza Kościuszki
: 1 Krajowe Sympozjum Kościuszkowskie w Maciejowicach / Marian Marek Drozdowski ; Towarzystwo Miłośników Maciejowic. - Siedlce : CKiS Sokołów Podlaski, [1988]


3. Insurekcja kościuszkowska w świetle współczesnych badań historycznych
: 1 Krajowe Sympozjum Kościuszkowskie w Maciejowicach / Andrzej Zahorski ; Towarzystwo Miłośników Maciejowic. - Siedlce : CKiS Sokołów Podlaski, [1988]


4. Kochanki pierwszych dni
: opowieści o dziejach nieszczęśliwych miłości sławnych ludzi / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988


5. Kopiec Kościuszki w Krakowie
/ Michał Rożek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981


6. Korespondencja (1798-1817)
/ Tadeusz Kościuszko, Thomas Jefferson ; przeł. Agnieszka Glinczanka, Józef Paszkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976


7. Kościuszko bez krakuski
/ Jan Stanisław Kopczewski. - Warszawa : Polska Fundacja Kościuszkowska, 1992


8. Kościuszko bohater narodowy
: opinie współczesnych i potomnych 1794-1946 / Krystyna Śreniowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973


9. Kościuszko i współczesna mu scena polityczna
: mocarstwa europejskie wobec powstania kościuszkowskiego : zagadnienia wybrane / Henryk Kocój. - Katowice : Śląsk, 1994


10. Kościuszko na ziemi krakowskiej
/ Jan Lubicz-Pachoński. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984


11. Kościuszko po Insurekcji 1794-1817
: dwa fragmenty / Jan Lubicz-Pachoński. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986


12. Kościuszko w pieśni i w poezji
/ Piotr Greniuk i Zofia Turska ; [okł. i rys. wyk. Marian Puchalski]. - Łódź : nakł. Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego. Wydział Oświaty Rolniczej, 1946


13. Kościuszko, Pułaski
/ Jan Stanisław Kopczewski ; [oprac. graf. Jerzy Kępkiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1976


14. Legenda i tradycje bitwy maciejowickiej
: 1 Krajowe Sympozjum Kościuszkowskie w Maciejowicach / Leszek Marek Krześniak ; Towarzystwo Miłośników Maciejowic. - Siedlce : CKiS Sokołów Podlaski, [1988]


15. Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki
/ Hanna Muszyńska-Hoffmannowa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1979


16. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu
/ Andrzej Kijowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984


17. Pierwsi polscy podróżnicy w Stanach Zjednoczonych
/ Longin Pastusiak. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980


18. Pisma Tadeusza Kościuszki
/ wybrał, objaśnił i wstępem poprzedził Henryk Mościcki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1947


19. Podlaskim szlakiem Tadeusza Kościuszki
/ oprac. Henryk Wyszyński. - Biała Podlaska : Kuratorium Oświaty i Wychowania, 1998


20. Pomiędzy plewą i manną
/ Jerzy Zawieyski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1971


21. Powstanie kościuszkowskie i jego Naczelnik
: historia i tradycja : materiały konferencji naukowej, Kraków-Wrocław, 28-30 marca 1994 r. / pod red. Teresy Kulak i Mirosława Frančićia ; Polskie Towarzystwo Historyczne ; [przekł. na jęz. fr. Beata Hrehorowicz, na jęz. niem. Antoni Dębski]. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1996


22. Rola artylerii w bitwie pod Maciejowicami
: 1 Krajowe Sympozjum Kościuszkowskie w Maciejowicach / Zygmunt Walter-Janke ; Towarzystwo Miłośników Maciejowic. - Siedlce : CKiS Sokołów Podlaski, [1988]


23. Skazany na wielkość
/ Marcelina Grabowska ; il. Andrzej Kurkowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1976


24. Szlak Tadeusza Kościuszki w woj. siedleckim
/ Jan Wysokiński. - Siedlce ; Lublin : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, [1989]


25. Tadeusz Kościuszko
- w 200 rocznicę wybuchu powstania : (propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli historii) / Marian Dąbrowa. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993


26. Tadeusz Kościuszko / Jerzy Kowecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960

27. Tadeusz Kościuszko
/ Stanisław Jan Kopczewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1972


28. Tadeusz Kościuszko
: reformator i patriota / [red. Katarzyna Beliniak et al.]. - Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2007


29. Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji
/ oprac. Jan Stanisław Kopczewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968


30. Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
/ Jerzy Śliziński. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, cop. 1981


31. Tadeusz, syn Ludwika i Tekli
/ Tadeusz Kruk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980


32. Uniwersał Połaniecki
: (z historii sprawy chłopskiej) : W dwusetną rocznicę urodzin wielkiego patrioty i demokraty / Tadeusz Kościuszko. - Łódź : Prasa Chłopska, 1945


33. W kręgu kultu Naczelnika
: rapperswilskie inicjatywy kościuszkowskie (1894-1897) / Andrzej Feliks Grabski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981


34. W obronie niepodległości Rzeczypospolitej i Konstytucji 3 Maja
/ Leonard Ratajczyk. - Warszawa : Polska Fundacja Kościuszkowska, 1991


35.
Wódz kosynierów Tadeusz Kościuszko / Jan St. Kopczewski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1985

36. Z czym do nieśmiertelności
/ Stefan Bratkowski. - Katowice : Śląsk, 1977

 

FILM

1. Tadeusz Kościuszko // W: Historia 3 / scen. i real. Stanisław Grabowski [et al.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2000?] (VHS 17 min)Oprac. Antoni Woźnica

Powrót do Bibliografie osobowe