Adam Chmielowski, brat Albert (św. ; 1845-1916) – bibliografia w wyborze za lata 1888-2016

KSIĄŻKI

1. Adam Chmielowski : Brat Albert / Alicja Okońska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1967

2. Aureola : od Stanisława do Karola. Cz. 2. - Nowy Sącz : Promyczek, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, 2014

3. Brat Albert / Konstanty Michalski. - Kraków : SS. [Siostry] Albertynki, 1986

4. Brat Albert : inspiracje : zapis rekolekcji wygłoszonych w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie w dniach 14-22 kwietnia 2010 / Grzegorz Ryś. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2012

5. Brat Albert : w setną rocznicę urodzin (1846-1946) / Konstanty Michalski. - Kraków : Caritas, 1946

6. Brat Albert : życie i dzieło. - Warszawa : Novum, 1978

7. Gdy ma się jedną duszę ... : Brat Albert Chmielowski / Władysław Kluz. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1989

8. Mądrość ubóstwa : myśli / Brat Albert ; wybrał i wstępem opatrzył Kazimierz Wójtowicz. - Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1991

9. Miłość trzeba udowodnić : o życiu świętego Brata Alberta Chmielowskiego / Julia Jordan. - Kraków : nakł. SS [Sióstr] Albertynek, 1989

10. Myśli malarza i brata ubogich / Adam Chmielowski - Brat Albert ; [wybór i oprac. Andrzej Wojnowski]. - Lublin : "Gaudium", 2002

11. Myśli wyszukane / brat Albert ; Wojciech Szulczyński. - Kraków : Znak, 2003

12. Pisma Adama Chmielowskiego (św. Brata Alberta) (1845-1916) / [red. Assumpta Faron]. - Kraków : Wydaw. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2004

13. Przewodnik (większy) do Reguły IIIgo Zakonu S. Franciszka Serafickiego / oprac. na podstawie "Manuale tertii ordinis etc." O. Hilarego, doktora św. teologii i prawa kanonicznego ze Zgromadzenia Paryskiego OO. Kapucynów wydał Brat Albert IIIgo Zakonu św. Franciszka. - Kraków : nakł. wyd., 1888

14. Święty brat Albert / Michał Rożek. - Kraków : WAM, 2005

15. Święty Brat Albert : szkic biograficzno-genealogiczny / Andrzej Różycki. - Kraków : Wydaw. "M", 2003

16. Święty Brat Albert Chmielowski / Anna Paterek. - Warszawa : Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze Arystoteles Marek Matusiak, 2016

17. Trudne drogi miłości : błogosławiony Brat Albert Chmielowski w służbie najbiedniejszym / Magdalena Kaczmarzyk. - Kraków : SS. Albertynki, 1986

18. Writings of br Albert / [translated by Dariusz Chojnacki]. - Kraków : Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2016

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Dobry jak chleb..." : katecheza o Bracie Albercie dla klas 5-6 / Julita Nagel // Katecheta, 2004, nr 12, s. 40-41

2. Adam Chmielowski : Brat Albert w służbie najbiedniejszym / Małgorzata Krzesicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 8, s. 355-362

3. Adam Chmielowski i powrót do źródeł katharsis / Andrzej Szczeklik // Zeszyty Literackie. - 2009, nr 4, s. 170-174

4. Brat Albert w Krakowie / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 2, s. 9-13

5. Do ubogich należy Królestwo : 20. rocznica kanonizacji Brata Alberta / Franciszek Grzelka, Paweł Flis // Tygodnik Powszechny. - 2009, nr 46, s. 15

6. Grottger i inni / Maria Poprzęcka // Mówią Wieki. - 2013, nr 1, s. 76-79

7. Historia Grupy św. Brata Alberta / Karolina Wiśniewska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2016, nr 3, s. 60-70

8. Listy do Dynki : fragm. / Albert Chmielowski (św.) // Znak. - 2002, nr 10, s. 158-160

9. Miłosierdzie wciąż nowatorskie : brat Albert - społecznik na nasze czasy / Marek Rymsza // Więź. - 2016, nr 2, s. 36-45

10. Relikwie św. Alberta w karwowskim kościele. // Ziemia Sochaczewska. - 2013, nr 24, s. 11

11. Św. Brat Albert / Maria Lupa // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 20-21

12. Świętość niegdyś i dzisiaj : czy święty może być idolem współczesnej młodzieży? / Eugeniusz Szymik // Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 2, s. 303-310

13. Święty Brat Albert - człowiek, który przywracał nadzieję ubogim : scenariusz inscenizacji / Jerzy Bartoszek // Katecheta. - 2006, nr 5, s. 36-39

14. W służbie bezdomnym / Jan Śledzianowski // Auxilium Sociale. - 1998, nr 3/4, s. 73-81

15. Życie i działalność Brata Alberta a potrzeby współczesnego świata : relacja z realizacji pracy dydaktycznej metodą projektów / Elżbieta Kotkowska // Katecheta. - 2004, nr 7/8, s. 57-59

 

FILMY

1. Trzeba być dobrym jak chleb / scen. Małgorzata Soboń [et al.]. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2008

2. Brat Albert. - [Częstochowa] : Edycja Paulińska Sampaolofilm, [1992]

 

 Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Bibliografie osobowe