Bolesław Leśmian – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1964-2016

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

KSIĄŻKI

1. Archaiczny świat Bolesława Leśmiana : studium historycznoliterackie / Edward Boniecki. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2008

2. Bolesław Leśmian / oprac. Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Dom Wydawniczy Jota, 1990

3. Bolesław Leśmian / Tadeusz Nyczek. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1976

4. Bolesław Leśmian : marzyciel nad przepaścią / Piotr Łopuszański. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2006

5. Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny : o eseistyce poety / Jan Zięba. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000

6. Człowiek i świat w poezji Leśmiana : studium filozoficznych koncepcji poety / Cezary Rowiński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982

7. Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana : studium o tautologii, paradoksie i lustrze / Paul Coates. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

8. Inny obraz feminy : szkice folklorystyczno-literackie / Beata Walęciuk-Dejneka ; red. tomu Roman Mnich, Roman Bobryk - Siedlce : Stowarzyszenie tutajteraz : Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, 2012

9. Istnieć w dwoistym świecie... : model człowieka i obrazy Boga w poezji Bolesława Leśmiana / Barbara Stelmaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009

10. Leśmian : encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : Sic!, cop. 2001

11. Leśmian czyli Bunt poety przeciw granicom / Marian Pankowski . - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999

12. Leśmian, Leśmian... : wspomnienia o Bolesławie Leśmianie / zebrane przez Adama Wiesława Kulika. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2008

13. Magia serca i słowa w modernistycznych snach i wizjach / Grzegorz Igliński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 2005

14. Miejsca wspólne, miejsca własne : o wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora / Wojciech Owczarski. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2006

15. Młoda Polska : [Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Kazimiera Zawistowska, Tadeusz Miciński, Bolesław Leśmian, Leopold Staff] / Jan Marx. - Warszawa : Alfa-Wero, 1997

16. Poetyki Leśmiana : Leśmian i inni / pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Witolda Sadowskiego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2002

17. Poezja niemożliwa : modele Leśmianowskiej wyobraźni / Tymoteusz Karpowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1975

18. Poezja polska od średniowiecza do współczesności : [antologia] / wybór: Anna Rajca, Jerzy Polanicki. - Warszawa : Wydawnictwo SARA, 2001

19. Polska literatura nowoczesna : Leśmian, Schulz, Witkacy / Michał Paweł Markowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007

20. Polskie wiersze miłosne / w przekładach i wyborze Karla Dedeciusa. - Warszawa : Czytelnik, 1982

21. Prapamięć uśpiona : świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana / Marzena Karwowska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2008

22. Projekty intymnego teatru śmierci : Wyspiański, Leśmian, Kantor / Katarzyna Fazan. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009

23. Studia o Leśmianie / pod red. Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

24. "Taka cisza w ogrodzie"... : iłżeckie miłości Leśmiana / Adam Bednarczyk ; tekst gawędy, przypisy i posł. oprac. Renata Lis, wstęp napisał Antoni Czyż ; il. Marek Chaczyk. - Warszawa : Towarzystwo "Ogród Ksiąg", 1992

25. Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana : z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913) / Dobrochna Ratajczak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979

26. Twórczość Bolesława Leśmiana : studia i szkice / pod red. Tomasza Cieślaka, Barbary Stelmaszczyk. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000

27. Twórczość Leśmiana : próba przekroju / Jacek Trznadel. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964

28. Wiersze Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

29. Wizje człowieka i świata w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana / Kazimierz Świegocki. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2013

30. Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie / pod red. Zdzisława Jastrzębskiego. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1966

31. 31. Zaświat przedstawiony : szkice o poezji Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bo to jest miłość : scenariusz montażu poetyckiego poświęconego Bolesławowi Leśmianowi / Beata Sobolewska / Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 27-28

2. Bolesław Leśmian - tragiczna historia "oddaleńca" / Agnieszka Skubis-Rafalska / Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s. 20-32

3. Co się śniło Bajdale? - czyli Jak człowiek walczy ze złem / Jolanta Niżnikowska / Korepetytor. - 2005, nr 1, s. 10-13

4. Co się śniło Bajdale? - czyli Jak człowiek walczy ze złem : scenariusz lekcji dla klasy drugiej / Jolanta Niżnikowska / Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 2, s. 44-52

5. Dusiołek - sen czy jawa? - Bolesław Leśmian "Dusiołek" / Elżbieta Gałczyńska / Korepetytor. - 2005, nr 7, s. 9-10

6. I umrę, i zmartwychwstanę... : scenariusz poetycko - muzyczny poświęcony Bolesławowi Leśmianowi / Barbara Wanda Jachimczak / Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 24-26

7. Leśmianowska lekcja ekologii / Piotr Michałowski / Polonistyka. - 2007, nr 1, s. 55-59

8. O śmierci u Leśmiana w kontekście jednego wiersza / Agnieszka Kastelik-Herbuś / Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 28-36

9. Odmienni czy "dwoiści"? / Maciej Junkier / Polonistyka. - 2006, nr 6, s. 54-58

10. U źródeł poezji Leśmiana / Anna Biernacka / Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 3, s. 61-74

11. Vicewersy udomowione (rozpoznanie) / Anita Jarzyna / Polonistyka. - 2012, nr 11, s. 46-49

12. "Wchodzę w świat przez wrota smutku..." : niepokoje eschatologiczne w wierszach "Do siostry" i "Goryl" Bolesława Leśmiana / Elżbieta Bazylewicz / Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 46-49

13. Wielka miłość i... śmierć : o wierszu "Dwoje ludzieńków" Bolesława Leśmiana / Marian Kurzawa / Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 70-77


 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

KSIĄŻKI

1. Baśnie polskie / wybór i oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki. - Wyd. 6. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

2. Baśń o Aladynie i o lampie cudownej / Bolesław Leśmian ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2004?

3. Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz / Bolesław Leśmian ; wyboru dokonali Teresa Wrodycka, Jerzy Koperski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Anagram, 1998

4. Księga bajek polskich. T. 2 / wybór, wstęp i oprac. Maria Grabowska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988

5. Liryki najpiękniejsze / Bolesław Leśmian. - Toruń : Algo, 2004.

6. Poezje / Bolesław Leśmian ; wybór i korekta Danuta Nikiel-Wroczyńska. - Kraków : Spes, 1998

7. Poezje / Bolesław Leśmian ; wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Zadura. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1989

8. Poezje / Bolesław Leśmian. - Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2008

9. Poezje / Bolesław Leśmian. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979

10. Poezje wybrane / Bolesław Leśmian. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1983

11. Poezje wybrane / Bolesław Leśmian. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1967

12. Przygody Sindbada Żeglarza / Bolesław Leśmian. - Kraków : Wydawnictwo Greg, [ca 2007]

13. Rok istnienia : wybór poezji / Bolesław Leśmian ; wybór i układ Jerzy Polanicki. - Warszawa : Wydawnictwo Kama, 1994

14. Skrzypek opętany / Bolesław Stone. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985

15. Szczęście / Bolesław Leśmian ; posł. Piotr Kuncewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo S.R., 1993

16. Szkice literackie / Bolesław Leśmian. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959

17. Utwory dramatyczne, listy / Bolesław Leśmian. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2012

18. Utwory rozproszone ; Listy / Bolesław Leśmian. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962

19. Wiersze wybrane / Bolesław Leśmian. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1955

20. Wybór poezji / Bolesław Leśmian. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

21. Zwiedzam wszechświat : wybór wierszy / Bolesław Leśmian ; wybór, wstęp i oprac. Włodzimierz Bolecki. - Warszawa : Świat Książki, 2006


 

KSIĄŻKI MÓWIONE

1. Baśń o Aladynie i o lampie cudownej / Bolesław Leśmian. - Warszawa : Audio Liber, 2003

2. Przygody Sindbada Żeglarza / Bolesław Leśmian. - Warszawa : Audio Liber, 2003

 

Oprac. Maria Wodzyńska

 

Powrót do Bibliografie osobowe