Tokarczuk Ignacy (1918-2012) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2017

Bibliografia sporządzona w oparciu o katalog Biblioteki Narodowej.

Zbiory oznaczone * pochodzą z katalogu Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.

 

KSIĄŻKI

1. "Nie można zdradzić Ewangelii" : rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem / rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. - Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2017

2. Aktualność posługi arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / oprac. pod red. Jana Zimnego.- Sandomierz : Instytut Teologiczny, 2006

3. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk w oczach społeczeństwa / oprac. Jan Zimny. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 2003

4. Chwalcie z nami Panią Świata : z dziejów Kościoła na ziemi brzozowskiej / [red. książki Ludwik Grzebień ; aut. Bogdan Adamski et al. ; słowo wstępne Ignacy Tokarczuk]. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, [1986]

5. Diecezja przemyska w swe 600-lecie. T. 1-3 / Andrzej Potocki ; [słowo wstępne Ignacy Tokarczuk]. - Przemyśl : Kuria Biskupia, 1986

6. Do rolników w Częstochowie : homilia 5 września 1982 / Ignacy Tokarczuk. - London : "Jutro Polski", [1982]

7. Działalność duszpastersko-społeczna arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / Andrzej Garbarz. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2006

8. Działalność prawodawcza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Diecezji Przemyskiej (1965-1993) / Jan Gołąb. - Krosno : ["Apla"], 2002

9. Jak marmur, krew, światło : 1997 / br[at] Wenanty Krzysztof ; wstęp Ignacy Tokarczuk ; posł. Maria i Mariusz Lachowiczowie ; [il. Sławomir Kurpiński]. - Rzeszów : [Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego], 1997

10. Kazania pasterskie 1966-1992. T. 1 / Ignacy Tokarczuk ; [wybór kazań i oprac. red. Jan Twardy]. - Przemyśl : Wydaw. Archidiecezji Przemyskiej, 1992

11. Kazania pod specjalnym nadzorem / Ignacy Tokarczuk ; mater. zebr. i wstępem opatrzyła Lucyna Żbikowska. - Marki-Struga : Michalineum, 1998

12. Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem : wspomnienia z lat 1918-1976 / Ignacy Tokarczuk ; oprac., wprow., przypisy, ind. i wybór il. Józef Wołczański. - Lwów ; Kraków : Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Ob. Łac. Oddział, 2014

13. Księga jubileuszowa : 25 lat pasterskiego posługiwania ks. biskupa Ignacego Tokarczuka : praca zbiorowa / pod red. Jerzego F. Adamskiego i Małgorzaty Rudnickiej. - Brzozów ; Stalowa Wola : Muzeum Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] im. Adama Fastnachta : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Filia, 1991

14. Moc i wytrzymałość / Ignacy Tokarczuk.- Kraków : "Znak", 1988

15. Non omnis moriar : abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach / relacje zebr., wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : Uniwersytet Rzeszowski ; Lwów : Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego, 2016

16. Persona non grata : biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL / Sabina Bober. - Lublin : Wydawnictwo Drukarnia Liber Duo Wanda i Józef Rumińscy, 2005

17. Poruszyć bryłę świata / Ignacy Tokarczuk. - Wrocław : "Jednością Silni", 1985

18. Pożegnanie "niezłomnego pasterza" arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / [oprac. Jerzy Łobos]. - Przemyśl : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" ; Rzeszów : "Bonus Liber" Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2013

19. W starciu z totalitaryzmem / Ignacy Tokarczuk, rozmowy przeprowadził Tadeusz Fredro-Boniecki. - Paris : Éditions du Dialogue : Société d'Éditions Internationales, 1994

20. W trosce o Ojczyznę... / Ignacy Tokarczuk, Edward Frankowski.- Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1995

21. Walka o Czwartą Rzeczpospolitą / red. Jan Zimny. - Sandomierz : Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka : Wydawnictwo Diecezjalne, 2005

22. Wybrał go Jezus... : Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012) / Bernadeta Lipian.-Jarosław ; Rzeszów : "Bonus Liber" Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2013

23. Wytrwać i zwyciężyć / Ignacy Tokarczuk. - [Paris] : Editions Spotkania, cop. 1988.

24. XX lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II : co Polska i świat zawdzięczają Ojcu Świętemu? : praca zbiorowa / pod red. Stefana Budzyńskiego, Ireny Burchackiej i Adama Mazurka ; wprow. Ignacy Tokarczuk ; kalendarium Adam Wieczorek ; zdj. Ryszard Rzepecki. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa "Adam", 1999

25. Z przemyskiej "twierdzy". Cz. 1 / Ignacy Tokarczuk ; wstęp, oprac., wywiady Lucyna Żbikowska. - Marki : "Michalineum", 1999

26. Z przemyskiej "twierdzy". Cz. 2 / Ignacy Tokarczuk ; wstęp, oprac., wywiady Lucyna Żbikowska. - Marki : "Michalineum", 1999

27. Zapomniany lwowski bohater ks. Stanisław Frankl / Wacław Szetelnicki ; z przedmową Ignacego Tokarczuka. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, [2001]ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk wobec wydarzeń 1989 r. / Mariusz Krzysztofiński // W: Czas próby : Kościół katolicki w okresie PRL / pod red. Wojciecha Polaka, Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej. - Toruń : Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, 2017. S. 405-418ARTYKUŁY Z CZASOPISM


1.
["Nie można zdradzić Ewangelii" - recenzja] / Katarzyna Bock-Matuszyk // Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. -  R. 4 (2014), s. 273-275

2. [Kazania pod specjalnym nadzorem - recenzja] / Józef Półćwiartek // Studia Rzeszowskie. - T. 4, (1997), s. 243-247

3. Abp Ignacy Tokarczuk - przewidział upadek komunizmu / Piotr Bączek. // Gazeta Polska (Warszawa ; 1993). - 2006, nr 19, s. 13

4. Abp Tokarczuk : "jastrząb Kościoła" / Ewa K. Czaczkowska, Wojciech Wybranowski // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). -  2012/2013, nr 304, s. A5

5. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk wobec ateizmu : zarys zagadnienia / Mariusz Krzysztofiński ; Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej. Instytut Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie // Humanities and Social Sciences : HSS. - Vol. 21, [nr] 2 (2016), s. 89-101

6. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Kościół, władza, opór społeczny : materiały z konferencji // Studia Rzeszowskie. T. 10, (2003), s. 11-150

7. Biografia niezwykła / Małgorzata Rutkowska // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -  2012, nr 304, s. 4-5

8. Biskup nieujarzmiony / Tomasz Krzyżak // Uważam Rze : inaczej pisane. - 2013, nr 1, s. 32-33

9. Bóg jest miłością : homilia ks. abp. Ignacego Tokarczuka wygłoszona 2 lutego 2008 r. w bazylice archikatedralnej pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -. 2008, nr 33, s. 12'

10. Broniłem prawdy i ludzi / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Mariusz Bober // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2008, nr 251, s. 19-21

11. Budowniczy Kościoła żywego / Witold Jedynak // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2013, nr 1, s. 4

12. Defensor wiary / Witold Jedynak // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2012, nr 139, s. 20-21

13. Dobro ludzi najwyższym prawem : z księdzem arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem rozmawiają Joanna i Bogusław Kopaczowie  // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -  2007, nr 241, s. 9-10

14. Dobry Pasterz ludu swego / Ryszard Hubicki // Niedziela (Wyd. zasadnicze). - 2013, nr 33, s. 37

15. Duszpasterz Niezłomny : ks. abp Ignacy Tokarczuk na kartach historii / Stanisław Tokarczuk // Łużyckie Zeszyty Naukowe. -  Z. 6/7 (2012/2013), s. 97-102

16. Działalność biskupa Ignacego Tokarczuka w diecezji przemyskiej w warunkach PRL-u / Sabina Bober // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX wieku. -  R. 37, nr 1 (2005), s. 169-173

17. Dziedzictwo abp. Ignacego Tokarczuka / Mariusz Krzysztofiński // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -  2017, nr 143, s. 19

18. Dzięki niemu nie traciliśmy nadziei / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Mariusz Bober // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2011, nr 123, s. 16

19. Grupa "D" przeciwko biskupowi / Piotr Chmielowiec // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -  2012, nr 304, s. 6

20. Informacja dotycząca biskupa Ignacego Tokarczuka - ordynariusza diecezji przemyskiej // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2008, nr 28, s. 18-19

21. Jubileusz 90-lecia urodzin arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / Wacław Wierzbieniec // Rocznik Wschodni. - Nr 13 (2007/2008), s. 370-372

22. Jubileuszowe wspomnienia / Bernadetta Lipian // Pedagogia Ojcostwa : katolicki przegląd społeczno-pedagogiczny. -  2013, nr 2, s. 173-183

23. Katecheza ubogaca społeczeństwo / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Mariusz Bober // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -  2010, nr 220, s. 11

24. Konflikt władz PRL z biskupem Ignacym Tokarczukiem na tle budownictwa sakralnego / Sabina Bober // Nasza Przeszłość. - T. 106 (2006), s. 279-299

25. Krytyka PRL w kazaniach biskupa Ignacego Tokarczuka / Sabina Bober //  Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX wieku. -  R. 38, nr 1 (2006), s. 123-140

26. Ks. Abp Ignacy Tokarczuk / Bernadetta Lipian //  Pedagogia Ojcostwa : katolicki przegląd społeczno-pedagogiczny. -  2013, nr 1, s. 3-8

27. Ks. Abp Ignacy Tokarczuk : nauczyciel i wychowawca / Bernadeta Lipian // Pedagogika Katolicka : czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. -  2008, nr 1, s. 256-265

28. Ksiądz niezłomny / Wojciech Dudkiewicz // Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. -  2013, nr 2, s. 18-19

29. My, jako Kościół, mamy wiele do zrobienia / Wiesław Piotr Kęcik // Studia Rzeszowskie. - T. 10, (2003), s. 161-165

30. Nie dla miast bez kościołów / Zenon Baranowski // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -  2015, nr 46, s. 1, 5

31. Nie mogę postąpić wbrew sumieniu / Anna Zechenter // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -  2013, nr 2, s. 5

32. Nie mówiłem ostro, tylko otwarcie / Mateusz Wyrwich // Niedziela (Wyd. zasadnicze). -  2007, nr 23, s. 16-17

33. Nie oglądał się na władze / Mariusz Krzysztofiński // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -  2012, nr 304, s. 8

34. Nieugięty bojownik o wolność religijną / Jacek Sądej // Nasza Polska. -  2013, nr 2, s. 10

35. Nieugięty duchowny, który nie lękał się władz : abp Ignacy Tokarczuk kończy 90 lat  / Ewa K. Czaczkowska // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). -  2008, nr 27, s. A10

36. Niezłomny Pasterz z przemyskiej twierdzy : postawa ks. abp. Ignacego Tokarczuka wobec komunizmu / Mariusz Krzysztofiński // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2009, nr 26, s. 18-19

37. Nominacja biskupia ks. Ignacego Tokarczuka : przeoczenie władz czy manewr? / Sabina Bober // Klio (Toruń). -  Nr 9 (2007), s. 95-107

38. O Pasterzu, co ukochał polski lud : 90. urodziny Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / Witold Jedynak // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2008, nr 28, s. 16-17

39. O rządzeniu / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Jan Musiał // Arcana : kultura, historia, polityka. -  2006, nr 3, s. 5-33

40. Odszedł wielki pasterz / Stanisław Nagy // Niedziela (Wyd. zasadnicze). - 2013, nr 2, s. 8-9

41. Ojciec przemyskiej opozycji / Artur Brożyniak // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -  2011, nr 25, s. 13

42. Orędownik prawdy / Dariusz Walusiak // Gazeta Polska (Warszawa ; 1993). - 2007, nr 2, s. 14-15

43. Pasterz na trudne czasy / Adam Kruczek // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2012, nr 143, s. 10-11

44. Pasterz wierny prawdzie / Piotr Ferenc-Chudy // Gazeta Polska (Warszawa ; 1993). -  2012, nr 27, s. 24

45. Pasterz z Kresów / Mariusz Krzysztofiński // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -  2014, nr 299, dod. Magazyn nr 120, s. M10

46. Poza strachem : biskup niezłomny: Ignacy Tokarczuk (1918-2012) / Adam Boniecki // Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. -  2013, nr 2, s. 20-21

47. Prawdą żyć. Prawdy bronić. Prawdy we wszystkim wymagać : przemówienie JE ks. abp. dr Ignacego Tokarczuka podczas uroczystości nadania mu tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, 16 czerwca 2009 r. // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2009, nr 185, s.14-15

48. Przełamać barierę strachu / Krzysztof Mazur // Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. -  2007, nr 10, s. X-XI

49. Przybliżał zwycięstwo dobra / Stanisław Zarych ; oprac. Mariusz Krzysztofiński // Studia Rzeszowskie. - T. 10, (2003), s. 169-172

50. Refleksje na jubileusz : ludzie Kościoła / Ryszard Hubicki // Źródło (Kraków). - 2012, nr 32, s. 8-9

51. Spór o cerkwie greckokatolickie w diecezji przemyskiej za rządów biskupa Ignacego Tokarczuka / Sabina Bober // Biuletyn Ukrainoznawczy. - (2000, [nr 6]), s. 118-124

52. Stan wojenny w ocenie biskupa Ignacego Tokarczuka / Sabina Bober // Saeculum Christianum. - R. 17, nr 1 (2010), s. 159-172

53. Strażnik ideałów Niepodległej / Mariusz Krzysztofiński // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). 1429-4834. 2012, nr 26, s. 12

54. Styl duszpasterstwa ks. abpa Ignacego Tokarczuka / Witold Jedynak // Homo Dei. - R. 74, nr 3 (2004), s. 70-81

55. Sztuka mądrości i życia / Bernadetta Lipian // Pedagogia Ojcostwa : katolicki przegląd społeczno-pedagogiczny. - 2013, nr 1, s. 33-47

56. Ślubowanie to wielka odpowiedzialność / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik (Wyd. 3). -  2006, nr 199, s. 15

57. Śp. Ignacy Tokarczuk - arcypasterz prawdziwy / Janusz Korwin-Mikke // Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. -  2013, nr 3, s. XVI-XVII

58. Troska Bpa Ignacego Tokarczuka o kościoły i cerkwie unickie w Diecezji Przemyskiej / Witold Jedynak // Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. -  R. 2, nr 1 (2005), s. 42-50

59. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi : lata udręki i historyczne zwycięstwo księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / Lucyna Żbikowska // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2006, nr 263, s. 16-17

60. Udział Kościoła w życiu politycznym narodu według koncepcji Biskupa Przemyskiego Ignacego Tokarczuka (1965-1993) / Witold Jedynak // Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. -  R. 3, nr 2 (2006), s. 85-96

61. W służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie : jubileusz 90. urodzin ks. abp. Ignacego Tokarczuka / Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2008, nr 33, s. 11

62. W sprawach prawdy, wiary, żadnego kompromisu / J. Polonus // Źródło (Kraków). -  2016, nr 6, s. 22

63. Wiara i religijność w kaznodziejstwie i duszpasterskim posługiwaniu Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka a konteksty literackie / Lucyna Żbikowska // Prace Humanistyczne. Seria 1. -  Nr 32 (2006), s. 211-234

64. Wieś miastu, miasto wsi / Mariusz Krzysztofiński // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -  2016, nr 290, s. 10

65. Wróg reżimu komunistycznego / Witold Jedynak // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2017, nr 30, s. 16

66. Wychowawca na miarę współczesnych czasów / Bernadetta Lipian // Pedagogia Ojcostwa : katolicki przegląd społeczno-pedagogiczny. -  2014, nr 1, s. 197-208

67. Wytrwajmy, by zwyciężać : homilia ks. bp. Kazimierza Ryczana, ordynariusza diecezji kieleckiej, wygłoszona podczas Mszy św. pogrzebowej ks. abp. Ignacego Tokarczuka // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). - 2013, nr 2, s. 4

68. Zaczęliśmy od stawiania szopek / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Alicja Dołowska // Niedziela (Wyd. zasadnicze). -  2008, nr 1, s. 10-11

69. Zatroskany o katechezę / Waldemar Janiga // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). -  2013, nr 7, s. 11

70. Zborsuczone suki / Elżbieta Prokopowicz / Fragile : pismo kulturalne. - 2010, nr 3, s. 15-18

71. Ze Zbaraża do Przemyśla / Ignacy Tokarczuk ; rozm. przepr. Adam Kruczek // Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2012, nr 145, s. 14-16

72. Znaczenie zorganizowanych grup laikatu (chłopów, robotników i inteligencji) w życiu Kościoła lokalnego według bpa I. Tokarczuka / Witold Jedynak // Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia-  T. 13, z. 2 (2006), s. 61-72

73. Zwycięstwo prawdy / Witold Jedynak // Niedziela (Wyd. zasadnicze). - R. 48, nr 20 (2005), s. 26FILMY

1. * Spalić kościół / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]

 

 

Oprac. Wanda Golec

Powrót do Bibliografie osobowe