Chemia

Nabytki 2017

1. Maria Skłodowska-Curie / reż. Marie Noëlle ; scen. Marie Noëlle, Andrea Stoll. - Warszawa : Burda Media Polska : Kino Świat, cop. 2017 (DVD 96 min)

 

Nabytki 2011

1. Maria Skłodowska-Curie / scen. i realiz. Ryszard Gajewski. - [Warszawa] : Polskie Towarzystwo Chemiczne : Muzeum Marii Skłodowskie-Curie, [2010] (prod. 2002) (DVD 25 min)

2. Wielkie odkrycia w nauce i technice. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2010?] (prod. 2008) (DVD 208 min)
Seria (Wideoteka Edukacyjna ; 1057)
Zawiera: 1. Tim Berners-Lee i Internet / scen. i reż. Christian Hainzinger (15 min). 2. Układ okresowy pierwiastków - Dymitr Mendelejew i Lothar Meyer / reż. Manfred Baur (14 min). 3. Albert Einstein: E=mc2 / scen. i reż. Jörg Richter (15 min). 4. Jems Prescott Joule i Wiliam Thomson - odkrycie energii / reż. Werner Kiefer (15 min). 5. Michael Faraday - od odkrycia do wytwarzania elektryczności / scen. i reż. Werner Kiefer (15 min). 6. Joseph Fraunhofer i linie widma światła / scen. i  reż. Antje Samiralov (15 min). 7. Promieniotwórczość - Henri Becquerel, Marii i Perre Curie / real. Manfred Baur (15 min). 8. Atom - John Dalton i Niels Bohr / scen. i reż. Manfred Baur (14 min). 9. Isaac Newton i grawitacja / scen. i reż. Werner Kiefer (15 min). 10. Mikołaj Kopernik - słońce w centrum / scen. i reż. Jörg Richter (15 min). 11. Tycho Brahe, Johannes Kepler - orbity planet / scen. i reż. Werner Kiefer (15 min). 12. Galileusz i tajemnice drogi mlecznej / scen. i reż. Antje Samiralov (15 min). 13. Edwin Powell Hubbel rozszerzający się wszechświat / scen. i reż. Antje Samiralov (15 min). 14. Max Planck i fizyka kwantowa / scen. i reż. Antje Samiralov (15 min).


Nabytki 2009

1. Chemia / reż. Michael F. Fountain ; scen. Ivan Amato. - Warszawa : Presspublica, cop. 2007 (Wielka Brytania : Discovery Communications, cop. 2005) (VCD ok. 45 min)
Seria (Odkrycia Naukowe Wszech Czasów)
Film opowiada m.in. o odkryciu tlenu, teorii atomowej Daltona ii pracy Marii Skłodowskiej-Curie nad pierwiastkami promieniotwórczymi 

Nabytki do 2007 roku

Część I

1. Chemia / scen. i reż. Remigiusz Ronikier. - Warszawa : Dydakta, [198-?] (kas. video)
Zawiera: 1. Cząsteczka wodoru (6 min) ; 2. Krzemiany (10 min) ; 3,4. Energia chemiczna. Cz.1 i 2. (9 min, 12 min) ; 5. Węglowodory szeregu metanu ; 6. Szereg homologiczny alkoholi (9 min) ; 7. Brud, mydło i detergenty (10 min) ; 8. Aktywność chemiczna metali (11 min) ; 9. Kwasy i ługi są niebezpieczne (8 min).

2. Chemia : multimedialny program do nauki chemii dla klasy pierwszej gimnazjum. Dysk 1-2 / Young Digital Poland. - Gdańsk : Young Digital Poland, cop. 2000 (CD-ROM)
Dysk 1 zawiera: Roz.I: Substancje i ich przeznaczenie. (Substancje chemiczne. Mieszaniny i związki chemiczne. Udział składników powietrza w reakcjach chemicznych)
Dysk 2 zawiera: Roz.II: Atomy i cząsteczki. (Poznajemy budowę atomu. Co możemy odczytać z układu okresowego? Zależności stechiometryczne w reakcjach chemicznych) ; Roz.III: Roztwory wodne. (Woda - związek chemiczny wodoru z tlenem. Rozpuszczalność i stężenie substancji w roztworze)

3. Chemia : multimedialny program do nauki chemii dla klasy drugiej gimnazjum. Dysk 1-2 / Young Digital Poland. - Gdańsk : Young Digital Poland, cop. 2000 (CD-ROM)
Dysk 1 zawiera: Roz.I: Kwasy i wodorotlenki. (Kwasy tlenowe. Kwasy beztlenowe. Wodorotlenki) ; Roz.II: Sole. (Otrzymywanie soli)
Dysk 2 zawiera: Sole cd. ; Roz.III: Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego. (Skały wapienne. Bogactwa skorupy ziemskiej. Surowce mineralne)

4. Chemia : multimedialny program do nauki chemii dla klasy trzeciej gimnazjum. Dysk 1-3 / Young Digital Poland. - Gdańsk : Young Digital Poland, cop. 2000 (CD-ROM)
Dysk 1 zawiera: Roz.I: Węgiel i jego związki.
Dysk 2 zawiera: Roz.II: Pochodne węglowodorów.
Dysk 3 zawiera: Roz.III: Związki chemiczne w żywieniu i życiu codziennym.

5. Chemia : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia / Tomasz Gibiński, Sebastian Karwasz. - Poznań : SuperMemo World, cop. 1991-2002 (CD-ROM)

6. Chemia : szkoła podstawowa / scen. Tomasz Arkusz, Jan Szabela. - Warszawa : Dydakta, [198-?] (kas. video)
Zawiera: 1. Węglowodory szeregu metanu (8 min) ; 2. Szereg homologiczny alkoholi (9 min) ; 3. Krzemiany (10 min) ; 4. Brud, mydło detergenty (8 min) ; 5. Kwasy i ługi są niebezpieczne (8 min)

7. Chemia : zestaw A. Cz. 1, Ochrona środowiska / scen. Andrzej Burewicz [i in.]. - Warszawa : Nauka, 1996 (kas. video)
Zawiera: 1. Smog kwaśny i fotochemiczny (6 min) ; 2. Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery - efekt cieplarniany (5 min) ; 3. Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy (7 min) ; 4. Właściwości wody i jej zasoby (7 min) ; 5. Rodzaje wód w Polsce (8 min) ; 6. Chemia kwaśnych deszczy (13 min) ; 7. Chemiczne skażenie gleby (14 min) ; 8. Węgiel kamienny i brunatny - skutki nadmiernej eksploatacji złóż (9 min) ; 9. Zanieczyszczenie środowiska gazami spalinowymi (12 min) ; 10. Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych (11 min).

8. Chemia : zestaw B. Cz. 2, Ochrona środowiska / scen. Andrzej Burewicz [i in.]. - Warszawa : Nauka, 1996 (kas. video)
Zawiera: 11. Twardość wody, sposoby jej usuwania (9 min) ; 12. Czy środki piorące mogą być nieprzyjazne dla środowiska? (10 min) ; 13. Biologiczne znaczenie tłuszczów (10 min) ; 16. Pierwiastki biogeniczne (6 min) ; 17. Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie (8 min) ; 18. Promieniowanie jądrowe - sposoby wykorzystania (6 min) ; 19. Gaz zwany ozonem (5 min) ; 20. Naturalne substancje toksyczne w żywności (9 min).

9. Chemia 1 : otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych. Cz. 1, Doświadczenia chemiczne / scen. Andrzej Burewicz [i in.]. - Warszawa : Nauka, 1994 (kas. video)
Zawiera: 1. Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i w tlenie (7 min) ; 2. Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości (5 min) ; 3. Laboratoryjne otrzymywanie wodoru oraz badanie jego właściwości (6 min) ; 4. Elektroliza wody (6 min) ; 5. Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru (2 min) ; 6. Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego (8 min) ; 7. Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie jego właściwości (9 min) ; 8. Badanie właściwości kwasu azotowego (5 min) ; 9. Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego właściwości (4 min) ; 10. Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz badanie ich właściwości (12 min).

10. Chemia 2 : otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych. Cz. 2, Doświadczenia chemiczne / scen. Andrzej Burewicz [i in.]. - Warszawa : Nauka, 1994 (kas. video)
Zawiera: 1. Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie wody na tlenki metali (10 min) ; 2. Otrzymywanie i właściwości amoniaku (2 min) ; 3. Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich właściwości (10 min) ; 4. Reakcje kwasów z zasadami (8 min) ; 5. Wykrywanie węgla w substancjach naturalnych (7 min) ; 6. Otrzymywanie metanu i badanie jego właściwości (6 min) ; 7. Otrzymywanie i badanie właściwości etenu (3 min) ; 8. Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości (6 min) ; 9. Wykrywanie alkoholu (8 min) ; 10. Otrzymywanie mydła (10 min).

11. Chemia 3 : otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych. Cz. 3, Doświadczenia chemiczne / scen. Andrzej Burewicz [i in.]. - Warszawa : Nauka, 1994 (kas. video)
Zawiera: 1. Badanie napięcia powierzchniowego (9 min) ; 2. Reakcje estryfikacji (6 min) ; 3. Badanie składu produktów spożywczych (13 min) ; 4.Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (10 min) ; 5.Badanie składu chemicznego białek (10 min) ; 6. Badanie właściwości białek (12 min) ; 7. Badanie składu chemicznego cukrów (6 min) ; 8. Badanie właściwości celulozy (12 min) ; 9. Rozróżnianie tworzyw syntetycznych ; (3 min) ; 10. Wiązania chemiczne (3 min).

12. Chemia 4 : właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych / scen. Andrzej Burewicz [i in.]. - Warszawa : Nauka, 1994 (kas. video)
Zawiera: 1. Rozdzielanie roztworów poprzez destylację (7 min) ; 2. Rozdzielanie mieszanin poprzez sączenie (8 min) ; 3. Badanie rozpuszczalności substancji (12 min) ; 4. Właściwości fizyczne pierwiastków (10 min) ; 5. Zależność właściwości fizycznych pierwiastków od ich miejsca w układzie okresowym (9 min) ; 6. Główne tendencje zmian w układzie okresowym (9 min) ; 7. Historia odkryć pierwiastków (6 min) ; 8. Krystalizacja (6 min) ; 9. Fizykochemiczne właściwości wody (6 min) ; 10. Metody rozróżniania i identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych (8 min).

13. Chemia 5 : wybrane zagadnienia z chemii pierwiastków i związków chemicznych / scen. Andrzej Burewicz [i in.]. - Warszawa : Nauka, 1994 (kas. video)
Zawiera: 1. Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii (8 min) ; 2. Modelowanie przebiegu reakcji chemicznych (7 min) ; 3. Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych (6 min) ; 4. Budowa atomu (5 min) ; 5. Układ okresowy pierwiastków (16 min) ; 6. Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek kwasów, zasad i soli (7 min) ; 7. Elektroliza (6 min) ; 8. Korozja (6 min) ; 9. Budowa cząsteczek węglowodorów nasyconych i nienasyconych (8 min) ; 10. Budowa cząsteczek pochodnych węglowodorów (10 min) ; 11. Na czym polega mycie i pranie (5 min) ; 12. Modelowanie równań reakcji estryfikacji (7 min) ; 13. Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów (4 min) ; 14. Struktura białka (7 min) ; 15. Budowa skrobi i jej właściwości (5 min).

14. Chemia 6 : najważniejsze zastosowanie pierwiastków i związków chemicznych / scen. Andrzej Burewicz [i in.]. - Warszawa : Nauka, 1996 (kas. video)
Zawiera: 1. Zastosowanie azotu i jego związków (6 min) ; 2. Zastosowanie kwasów i ich znaczenie w życiu codziennym - kwas solny (9 min) ; 3. Zastosowanie kwasów i ich znaczenie w życiu codziennym - kwas siarkowy (6 min) ; 4. Zastosowanie kwasów i ich znaczenie w życiu codziennym - kwas azotowy (6 min) ; 5. Produkcja i zastosowanie wodorotlenków, litowców i berylowców (10 min) ; 6. Świat soli (7 min) ; 7. Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie (17 min) ; 8. Ditlenek krzemu, jego właściwości i zastosowanie (9 min) ; 9. Produkcja szkła (9 min) ; 10. Wielki piec (9 min) ; 11. Zastosowanie metanu (4 min) ; 12. Przeróbka ropy naftowej (5 min) ; 13. Fermentacja alkoholowa (5 min) ; 14. Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów (7 min) ; 15. Produkcja margaryny (6 min).

15. Chemia 7. Cz. 1, Ochrona środowiska / scen. Andrzej Burewicz [i in.]. - Warszawa : Nauka, 1996 (kas. video)
Zawiera: 1. Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza (12 min) ; 2. Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery (7 min) ; 3. Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy -ochrona środowiska (9 min) ; 4. Występowanie i rola wody w przyrodzie (7 min) ; 5. Oczyszczanie wody (7 min) ; 6. Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki (13 min) ; 7. Przyczyny i skutki zanieczyszczania gleby (10 min) ; 8. Węgiel kamienny - rachunek zysków i strat (9 min) ; 9. Skutki rozwoju motoryzacji (8 min) ; 10. Katastrofy ekologiczne (11 min).

16. Chemia 8. Cz. 2, Ochrona środowiska / scen. Andrzej Burewicz [i in.]. - Warszawa : Nauka, 1996 (kas. video)
Zawiera: 1. Twardość wody (8 min) ; 2. Skutki nadmiernego stosowania środków piorących (7 min) ; 3. Rola tłuszczów w żywieniu (7 min) ; 4. Produkcja papieru (10 min) ; 5. Utylizacja wyrobów z tworzyw sztucznych (7 min) ; 6. Pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka (7 min) ; 7. Toksyczne  metale ciężkie (9 min) ; 8. Promieniowanie jądrowe (7 min) ; 9. Dziura ozonowa (5 min) ; 10. Chemia środków spożywczych (12 min).

17. Chemia z elementami ekologii : multimedialny podręcznik dla gimnazjum. Cz. 1, Podstawy chemii. Dysk 1-2 / Hanna Gulińska, Andrzej Burewicz. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000 (CD-ROM)
Dysk 1 zawiera: Reakcje chemiczne i ich rodzaje. Niektóre znane gazy. Woda i roztwory wodne.
Dysk 2 zawiera: Zawiera: Substancje chemiczne i ich mieszaniny. Układ okresowy pierwiastków. Atom i cząsteczka.

18. Chemia z elementami ekologii : multimedialny podręcznik dla gimnazjum. Cz. 2, Typy związków nieorganicznych. Dysk 3 / Hanna Gulińska, Andrzej Burewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001 (CD-ROM)
Zawiera: Kwasy. Wodorotlenki. Sole.

19. Chemia z elementami ekologii : multimedialny podręcznik dla gimnazjum. Cz. 2, Typy związków nieorganiczych. Dysk 4, Bogactwa skorupy ziemskiej / Hanna Gulińska, Andrzej Burewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001 (CD-ROM)
Zawiera: Mol i masa molowa. Bogactwa skorupy ziemskiej: surowce mineralne i surowce energetyczne.

20. Chemia z elementami ekologii : multimedialny podręcznik dla gimnazjum. Cz. 3, Węgiel i jego związki. Dysk 5, Węglowodory i ich proste pochodne / Hanna Gulińska, Andrzej Burewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002 (CD ROM)
Zawiera: Węglowodory i ich proste pochodne.
 

21. Chemia z elementami ekologii : multimedialny podręcznik dla gimnazjum. Cz. 3, Węgiel i jego związki. Dysk 6, Związki chemiczne w życiu codziennym / Hanna Gulińska, Andrzej Burewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002 (CD-ROM)
Zawiera: Związki chemiczne w codziennym życiu: tłuszcze, białka, cukry; włókna i tworzywa; chemia w naszym otoczeniu.

22. Czym jest... / scen. Małgorzata Uberna. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (kas. video 250 min)
Zawiera: 1. Drgania są wszędzie ; 2. Świat kryształów. Cz. 1 ; 3. Świat kryształów. Cz. 2 ; 4. Zwykła niezwykła ciecz ; 5. Czym jest... gaz? ; 6. Czym jest... materia? ; 7. Czym jest... kwant? ; 8. Czym jest... energia? ; 9. Czym jest... elektromagnetyzm? Cz. 1 ; 10. Czym jest... elektromagnetyzm? Cz. 2.

23. Czym jest... Kas. 1-2 / scen. Małgorzata Uberna. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997 (2 kas. video 250, 125 min)
Kas. 1 zawiera:  Zawiera: 1. Drgania są wszędzie ; 2. Świat kryształów. Cz. 1 ; 3. Świat kryształów. Cz. 2 ; 4. Zwykła niezwykła ciecz.
Kas. 2 zawiera: 1. Czym jest... gaz? ; 2. Czym jest... materia? ; 3. Czym jest... kwant? ; 4. Czym jest... energia? ; 5. Czym jest... elektromagnetyzm? Cz. 1 ; 6. Czym jest... elektromagnetyzm? Cz. 2.

24. Kuchnia. Kas. 1-2 / scen. i real. Wiktor Niedzicki. - Warszawa : Telewizja Polska - Telewizja Edukacyjna ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 (2 kas. video po 90 min)
Kas. 1 zawiera: 1. Białko ; 2. Tłuszcz ; 3. Mleczne tajemnice ; 4. Jaka jest biel? ; 5. Rozpuszczanie ; 6. Optyka dla każdego.
Kas. 2 zawiera: 1. Zamiast lodówki ; 2. Przepis na sałatkę ; 3. Odkurzanie; 4. Bezy ; 5. Antyfizyka, czyli....

25. Doświadczenia chemiczne / scen. Andrzej Burewicz [i in.] ; real. Jan Klimm [i in.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", 1997 (kas. video)
Zawiera: 1. Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks (10'20'') ; 2. Właściwości benzenu (11'00'') ; 3. Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowych i arylowych (19'50'') ; 4. Reakcje charakterystyczne fenoli (13'40'') ; 5. Otrzymywanie i właściwości aldehydów (11'30'') ; 6. Otrzymywanie i właściwości ketonów (11'30'') ; 7. Aminy (12'30'') ; 8. Odróżnianie glukozy od fruktozy (6'40'') ; 9. Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryzacja monomeru (5'50'') ; 10. Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji (10'00'')

26. Najważniejsze zastosowania pierwiastków i związków chemicznych / scen. Andrzej Burewicz [i in.] ; real. Jan Klimm, Ryszard Jakubczak, Jerzy Polijaniuk. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", 1999 (kas. video)
Zawiera: 1. Praktyczne zastosowanie elektrolizy (10'00'') ; 2. Zastosowanie tworzyw otrzymanych w procesach polimeryzacji (9'20'') ; 3. Aminokwasy, peptydy, białka (9'50'') ; 4. Produkcja włókien syntetycznych (6'00'') ; 5. Zastosowanie glukozy i jej rola biologiczna (4'20'') ; 6. Produkcja cukru (6'10'') ; 7. Kwasy nukleinowe (4'00'') ; 8. Kauczuk i guma (8'20'') ; 9. Zastosowanie polimerów otrzymanych w procesie polikondensacji (14'00'') ; 10. Zastosowanie polimerów otrzymanych w procesie polikondensacji (7'00'').

27. Właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych ; Wybrane zagadnienia z chemii / scen. Andrzej Burewicz [i in.] ; real. Jan Klimm [i in.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", 1998 (kas. video)
Zawiera: 1. Szybkość reakcji i równowaga chemiczna (10'00'') ; 2. Ciepło reakcji zobojętniania, rozpuszczania i krystalizacji (6'30'') ; 3. Stężenia roztworów (8'30'') ; 4. Dysocjacja (10'00'') ; 5. Właściwości pierwiastków a ich miejsce w układzie okresowym (8'30'') ; 6. Alotropia pierwiastków chemicznych (6'00'') ; 7. Wiązania chemiczne (11'30'') ; 8. Kataliza i katalizatory (10'30'') ; 9. Dyfuzja, osmoza, koloidy (11'00'') ; 10. Elektroliza (8'00'').

28. Zestaw fazogramów do chemii : 1 komplet - 20 tematów / Feliks Wylot, Andrzej Rubaszkiewicz ; wykresy fazogramów Wacław Piotrowski. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, 1987-1994
Zawiera: 1. Zależność pomiędzy budową atomu a widmem elektronowym ; 2. Powstawanie widma wodoru ; 3. Orbitale atomowe s i p ; 4. Poziomy energetyczne w atomie /liczby kwantowe/ ; 5. Poziomy energetyczne w atomie /zdegenerowane i niezdegenerowane/ ; 6. Budowa cząsteczki H2 ; 7. Budowa cząsteczki F2 ; 8. Budowa cząsteczki O2 ; 9. Budowa cząsteczki N2 ; 10. Budowa cząsteczki NF ; 11. Budowa cząsteczki CH4 /hybrydyzacja sp3/ ; 12. Budowa cząsteczki C2H6 ; 13. Budowa cząsteczki NH3 ; 14. Budowa cząsteczki H2O ; 15. Budowa cząsteczki C2H4 /hybrydyzacja sp2/ ; 16. Budowa cząsteczki C6H6 ; 17. Budowa cząsteczki C2H2 /hybrydyzacja sp/ ; 18. Węglowodory nasycone ; 19. Reakcje estryfikacji ; 20. Wpływ temperatury na rozpuszczalność soli.

Część II

1. Bezpieczna energetyka jądrowa / scen. Anita Bokwa, Anna Dłużewska, Andrzej Hrynkiewicz ; reż. Wojciech Iwański, Małgorzata Uberna. // W: JAJKO KOLUMBA. Kas. 2. -  Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 (kas. video)

2. Białko / real. Wiktor Niedzicki. // W: KUCHNIA. Cz. 2 Kas. 1.- Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 (kas. video)

3. Chemia // W: GIMNAZJUM + LICEUM. - Łódź : Cartall, cop. 2005 (CD-ROM)

4. Chemia - surowce: Ropa naftowa / reż. Richard Maude. // W: BANK NAUKI - PRZYRODA.  - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?] (kas. video 14 min)

5. Chemia - ruch cząsteczek: Ruchy Browna ; Dyfuzja ; Zmiany stanu skupienia / reż. Richard Maude. // W: BANK NAUKI - PRZYRODA.  - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?] (kas. video 14 min)

6. Dyfuzja cieczy / scen., real. Zbigniew Kiersztajn. // W: FIZYKA : szkoła podstawowa. - Warszawa : Dydakta, [198-?] (kas. video 10 min)

7. Dyfuzja gazów / scen., real. Zbigniew Kiersztajn. // W: FIZYKA : szkoła podstawowa. - Warszawa : Dydakta, [198-?] (kas. video 13 min)

8. Elektrochemia: Elektroliza stopionych związków ; Elektroliza roztworów ; Galwanizacja czyli Powlekanie elektrolityczne ; Aktywność chemiczna / reż. Richard Maude. // W: BANK NAUKI - PRZYRODA.  - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?] (kas. video 14 min)

9. Gaz i ciśnienie gazu / scen., real. Zbigniew Kiersztejn. // W: FIZYKA : szkoła podstawowa. - Warszawa : Dydakta, [198-?] (kas. video 13 min)

10. Herbata / scen. real. Wiktor Niedzicki. // W: KUCHNIA. Kas. 1. - Warszawa : Telewizja Polska - Telewizja Edukacyjna ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 (kas. video)

11. Hydraulicy / program przygotował Wiktor Niedzicki. // W: KUCHNIA. Kas. 2. - Warszawa : Telewizja Polska - Telewizja Edukacyjna ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 (kas. video 13 min)

12. Jaka jest biel / real. Wiktor Niedzicki. // W: KUCHNIA. Cz. 2 Kas. 1.- Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 (kas. video)

13. Kryształy wokół nas / program przygotował Wiktor Niedzicki. // W: KUCHNIA. Kas. 2. - Warszawa : Telewizja Polska - Telewizja Edukacyjna ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 (kas. video 15 min)

14. Lavoisier i chemia / real. Albert Barille. // W: BYŁY SOBIE ODKRYCIA. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?] (Francja : Procidis, 1994). (kas. video 26 min)

15. Maria Skłodowska-Curie / scen. Maria Tymowska, Stanisław Grabowski. // W: HISTORIA. Cz. 4. - Warszawa : Nauka, [199-?] (kas. video 20 min)

16. Mleczne tajemnice / real. Wiktor Niedzicki. // W: KUCHNIA. Cz. 2 Kas. 1.- Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 (kas. video)

17. Pranie / scen. real. Wiktor Niedzicki. // W: KUCHNIA. Kas. 1. - Warszawa : Telewizja Polska - Telewizja Edukacyjna ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995 (kas. video 15 min)

18. Przepis na sałatkę / real. Wiktor Niedzicki. // W: KUCHNIA. Cz. 2 Kas. 2.- Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 (kas. video)

19. Rozpuszczanie / real. Wiktor Niedzicki. // W: KUCHNIA. Cz. 2 Kas. 1.- Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 (kas. video)

20. Sherwood Rowland / real. Wiktor Niedzicki [i in.]. // W: NOBLIŚCI. - Warszawa : Studio Film ów Edukacyjnych "Nauka", 1998 (kas. video)

21. Tłuszcz / real. Wiktor Niedzicki. // W: KUCHNIA. Cz. 2 Kas. 1.- Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 (kas. video)

22. Zmiana stanu skupienia materii / real. Juliusz Janicki. // W: FIZYKA : szkoła podstawowa. - Warszawa : Dydakta, [198-?] (kas. video 8 min)

23. Zamiast lodówki / real. Wiktor Niedzicki. // W: KUCHNIA. Cz. 2 Kas. 2.- Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 (kas. video)

Opracowała: Małgorzata Percińska

Powrót do Zbiory audiowizualne