Matematyka

Nabytki 2009 

1. Matematyka. - Warszawa : Play, [200-?] (CD-ROM)
Na opakowaniu podtyt.: liceum - nauka, ćwiczenia, testy.
 

2. Matematyka. - Warszawa : Play, [200-?] (CD-ROM)
Na opakowaniu podtyt.: gimnazjum - nauka, ćwiczenia, testy.
 

3. Matematyka. - Warszawa : Play, [200-?] (CD-ROM)
Na opakowaniu podtyt.: podstawówka - nauka, ćwiczenia, testy.
 

4. Matematyka : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia. -  Poznań : SuperMemo World, cop. 1991-2008 (CD-ROM)

 

Nabytki 2008

1. Działania na liczbach. Cz. 1 / scen. Denis Guedj. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?] (Paryż : CNDP, cop. 1994) (1 płyta DVD ok. 33 min)
Film dla uczniów klas IV-VI wyjaśniający własności dodawania, odejmowania, mnożenia, pojęcie ułamka zwykłego i dziesiętnego. Przedstawia też działania na liczbach dodatnich i ujemnych oraz określa co znaczy plus, minus, znak równości i kreska ułamkowa. Część o ułamkach dziesiętnych może być prezentowana w pierwszych klasach gimnazjum.
 

2. Działania na liczbach. Cz. 2 / scen. Denis Guedj. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?] (Paryż : CNDP, cop. 1994) (1 płyta DVD ok. 31 min)
Film dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum wyjaśniający problemy związane z dzieleniem i z procentami. Wprowadza pojęcie liczby naturalnej parzystej i nieparzystej.
 

3. Hodowla nawiasów : przekształcanie wyrażeń algebraicznych / scen. Denis Guedj. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?] (Paryż : CNDP, cop. 1995) (1 płyta DVD ok. 31 min)
Film dla uczniów klasy I lub II gimnazjum na temat przekształcania wyrażeń algebraicznych, wyciągania wspólnego czynnika przed nawias, prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania.
 

4. Kąty / scen. Denis Guedj. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?] (Paryż : CNDP, cop. 1993) (1 płyta DVD ok. 28 min)
Film dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-II gimnazjum wyjaśniający pojęcia: prosta, półprosta, odcinek, kąt wypukły, kąt wklęsły, ostry, rozwarty, półpełny, proste równoległe, proste prostopadłe, dwusieczna kąta, przyprostokątne, przeciwprostokątna, suma kątów w trójkącie.
 

5. Korzystne położenie : oś liczbowa i układ współrzędnych / scen. Denis Guedj. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?] (Paryż : CNDP, cop. 1995) (1 płyta DVD ok. 28 min)
Film dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum na temat ułamków i ich porównywania, zapisywania ułamków zwykłych w postaci dziesiętnych, przyporządkowania na osi liczbowej.
 

6. Po obu stronach znaku równości / scen. Denis Guedj. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?] (Paryż : CNDP, cop. 1994) (1 płyta DVD ok. 29 min)
Film dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum wyjaśniający pojęcie układ dziesiątkowy pozycyjny oraz historię sposobu zapisu liczb - system hebrajski, grecki, rzymski, babiloński, egipski, chiński, Majów i Hindusów.
 

7. Pole powierzchni zbroi / scen. Denis Guedj. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?] (Paryż : CNDP, cop. 1995) (1 płyta DVD ok. 26 min)
Film dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjum pokazujący w jaki sposób oblicza się pole powierzchni trójkąta i równoległoboku.
 

8. Przyjacielskie stosunki : proporcje i ich właściwości / scen. Denis Guedj. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?] (Paryż : CNDP, cop. 1995) (1 płyta  DVD ok. 31 min)
Film dla uczniów gimnazjum na temat proporcji i ich własności.
 

9. Symetria osiowa / scen. Denis Guedj. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?] (Paryż : CNDP, cop. 1993) (1 płyta DVD ok. 41 min)
Film dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum wyjaśniający pojęcia: osi symetrii, własności punktów symetrycznych, środkowej odcinka, wyznaczania figur symetrycznych, własności figur symetrycznych.
 

10. Trójkąty / scen. Denis Guedj. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?] (Paryż : CNDP, cop. 1993) (1 płyta DVD ok. 29 min)
Film dla uczniów I klas gimnazjum oraz V i VI klasy szkoły podstawowej wyjaśniający pojęcia: linia łamana, klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty oraz boki przyległe i przeciwległe, symetralne boków, dwusieczne kątów, środkowe trójkąta, wysokości trójkąta, przyprostokątne, przeciwprostokątna, suma kątów w trójkącie.  
 

11. Trzy proste, koło i 2 Pi r / scen. Denis Guedj. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?] (Paryż : CNDP, cop. 1995) (1 płyta DVD ok. 35 min)
Film dla uczniów I lub II klasy gimnazjum omawiający zagadnienia związane z kątami powstałymi przy przecięciu dwóch prostych równoległych trzecią prosta, definiuje rodzaje powstałych kątów i uzasadnia zależność między nimi. Wprowadza też zagadnienia związane z obliczaniem obwodu koła.
 

12. Zastosowanie symetrii środkowej w praktyce / scen. Denis Guedj. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2007?] (Paryż : CNDP, cop. 1995) (1 płyta DVD ok. 25 min)
Film dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum wyjaśniający pojęcie symetrii środkowej i jej wykorzystanie w praktyce.

 

Nabytki do 2007 roku

Część I

1. Łyk matematyki. Kas. 1-2 / scen. i reż. Małgorzata Uberna, Marek Jurkowski. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997 (2 kas. video po 120 min)
Kas. 1 zawiera: 1. Trójkąty ; 2. Kwadraty ; 3. Zbiory ; 4. Magiczna liczba II [Pi] ; 5. Funkcje trygonometryczne ; 6. Twierdzenie Pitagorasa ; 7. Potęgowanie ; 8. Pierwiastkowanie.
Kas. 2 zawiera: 9. Potęga równania ; 10. Minimum - maksimum ; 11. Silnia - n! ; 12. Zwariowana geometria ; 13. Teoria błędów ; 14. Paradoksy matematyczne ; 15. Liczby pierwsze ; 16. Liczby - olbrzymy.


2. Matematyka : gimnazjum. Cz. 1, Arytmetyka, algebra, statystyka / oprac. Małgorzata Dacyk, Ewa Szerner. - Opole : Wydawnictwo Nowik, [2003?] (tablice)


3. Matematyka : gimnazjum. Cz. 2, Geometria / oprac. Małgorzata Dacyk, Ewa Szerner. - Opole : Wydawnictwo Nowik, [2003?] (tablice)


4. Matematyka : klasa 4 / scen. Wacław Zawadowski, Mirosław Dąbrowski ; real. Rafał Mierzejewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1997 (kas. wideo)
Zawiera: 1. Wędrówki po liczbach - regularność w pierwszej setce (8'16'') ; 2. Krótka, długa, dłuższa - oś liczbowa, jednostka, podziałka (11'38'') ; 3. Wszystko w głowie - rachowanie w pamięci (7'25'') ; 4. Sztuka dzielenia - algorytmy dzielenia (7'54'') ; 5. Kleks, lusterko, nożyczki - symetria (6'22'') ; 6. Tangram - dzielenie kwadratu na różne figury geometryczne i składanie z figur różnych figurek (14'02'') ; 7. Czy lubisz rebusy? - symbole w matematyce i w życiu (11'49'') ; 8. Co to znaczy mniej więcej? - szacowanie w myśli (11'08'') ; 9. Pudełka, pudełeczka - prostopadłościany, ich siatki, pole powierzchni i objętość (12'36'')


5. Matematyka : liceum i technikum. Cz. 1, Logika, algebra, analiza / oprac. Jerzy Nowik. - Opole : Wydawnictwo Nowik, [2003?] (tablice)


6. Matematyka : liceum i technikum. Cz. 2, Planimetria, stereometria, trygonometria, analiza c.d. / oprac. Jerzy Nowik. - Opole : Wydawnictwo Nowik, [2003?] (tablice)


7. Matematyka : multimedialny program do nauki matematyki dla klasy drugiej gimnazjum / Young Digital Poland. - Gdańsk : Young Digital Poland, cop. 2001 (CD-ROM)
Zawiera: Rozdz.I. Potęgi ; Rozdz.II. Pierwiastki ; Rozdz.III. Wyrażenia algebraiczne ; Rozdz.IV. Funkcja liniowa ; Rozdz.V. Twierdzenie Pitagorasa ; Rozdz.VI. Okrąg i koło. Wielokąt foremny ; Rozdz.VII. Wielościany.


8. Matematyka : multimedialny program do nauki matematyki dla klasy pierwszej gimnazjum / Young Digital Poland. - Gdańsk : Young Digital Poland, cop. 2003 (CD-ROM)
Dysk 1 zawiera: Rozdz.I. Liczby wymierne ; Rozdz.II. Obliczenia procentowe ; Rozdz.III. Wyrażenia algebraiczne ; Rozdz.IV. Funkcja.
Dysk 2 zawiera: Rozdz.V. Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą ; Rozdz.VI. Symetrie ; Rozdz.VII. Kąty w kole.


9. Matematyka : multimedialny program do nauki matematyki dla klasy trzeciej gimnazjum / Young Digital Poland. - Gdańsk : Young Digital Poland, cop. 2001 (CD-ROM)
Zawiera: Rozdz.I. Zbiory ; Rozdz.II. Układy równań ; Rozdz.III. Podobieństwo ; Rozdz.IV. Bryły obrotowe.


10. Matematyka : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia / Krzysztof Nowakowski. - Poznań : SuperMemo World, cop. 1991-2002 (CD ROM)


11. Matematyka 2001: klasa 4 / aut. Jerzy Chodnicki [i in.]. -  Wydanie elektroniczne dla nauczyciela. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997 (CD-ROM)


12. Matematyka 2001: klasa 5 / aut. Anna Bazylik [i in.]. -  Wydanie elektroniczne dla nauczyciela. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998 (CD-ROM)


13. Matematyka 2001 : programy komputerowe dla klasy 4 / aut. scenariuszy programów Mirosław Dąbrowski, Krzysztof Mostowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1997 (CD-ROM)


14. Matematyka 2001 : programy komputerowe dla klasy 5 / scen. Mirosław Dąbrowski, Anna Bazyluk, Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1998 (CD-ROM)


15. Nie udawaj Greka / scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005 (2 płyty DVD 220 min)
Tyt. audycji telewizyjnych: Dysk 1 - 1. Dwie kozy i samochód ; 2. Boski szyfr ; 3. Z szeregu wystąp ; 4. Złote dziecko natury ; 5. Gra warta świeczki.
Dysk 2 - 6. W pogoni za dowodem ; 7. Jak ze szpilki zrobić słońce? ; 8. Musimy wiedzieć, będziemy wiedzieć ; 9. Największa liczba świata ; 10. Saper za 1 000 000$.


16. Tajniki matematyki / program Małgorzaty Uberny. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (kas. video 195 min)
Tematy audycji: Matematyk poznaje uroki symetrii, Matematyk gra w bilard, Liczby urojone, Bryły Platońskie, Matematyczne fryzury, Matematyk poznaje powierzchnie prostokreślne, Matematyk igra z czasem, Matematyk zostaje zdolnym kartografem, Matematyk rozwiązuje węzły gordyjskie, Matematyk w bibliotece, Matematyk projektuje dywany, Matematyk w labiryncie. 


17. Tajniki matematyki. Kas. 1-2 / oprac. red. i graficzne Bożena Matejek, Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998 (kas. video 90 min)
Kas. 1 zawiera: 1. Matematyk przepowiada pogodę ; 2. Matematyk w muzeum sztuki abstrakcyjnej ; 3. Zabawy w grafy ; 4. Matematyk w hotelu ; 5. Matematyk kibicem sportowym ; 6. Matematyk w korku.  Zawiera: 1. Urodziny matematyka ; 2. Pokaz mody ; 3. Ach, te procenty ; 4. Wielkie pakowanie ; 5. Matematyk gra  w szachy ; 6. Matematyk łagodzi obyczaje

 

Część II

1. Kleks, lusterko, nożyczki : matematyka, klasa 4. // W: FILMY W SZKOLE : matematyka, historia, język polski, geografia. - Warszawa : Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, cop. 1996 (kas. video 19 min)


2. Matematyka // W: GIMNAZJUM + LICEUM. - Łódź : Cartall, cop. 2005 (CD-ROM)


3. Spójrz na okno : matematyka, klasa 7. // W: FILMY W SZKOLE : matematyka, historia, język polski, geografia. - Warszawa : Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, cop. 1996 (kas. video 11 min)


4. Zbiory. Cz. 1 / scen. i reż. Wiesław Drymer i Leonard Ordo. // W: MATEMATYKA ; PRACA-TECHNIKA. - Warszawa : Dydakta, [198-?] (kas. video 8 min)


5. Zbiory. Cz. 2, Zbiór i jego podzbiory / scen. i reż. Wiesław Drymer i Leonard Ordo. // W: MATEMATYKA ; PRACA-TECHNIKA. - Warszawa : Dydakta, [198-?] (kas. video 8 min)


6. Zbiory. Cz. 3, Działania na zbiorach / scen. i reż. Wiesław Drymer i Leonard Ordo. // W: MATEMATYKA ; PRACA-TECHNIKA. - Warszawa : Dydakta, [198-?] (kas. video 10 min)

 

 


                                                                                                                                  

Powrót do Zbiory audiowizualne