Poradnictwo zawodowe

Nabytki 2015

1. Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu / reż. Paweł Filarski ; scen. Paweł Filarski, Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, cop. 2015 (DVD 23 min)

2. Kalejdoskop szkół uczących zawodu  / Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2015] (DVD 50 min)

3. Kompetencje miękkie czyli co pracodawcy cenią najbardziej / reż. Paweł Filarski ; scen. Paweł Filarski, Paweł Jurek. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, cop. 2015 (DVD 48 min)

4. Myśl pozytywnie czyli Jak zostać optymistą / reż. Paweł Filarski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2012] (DVD 33 min)

5. Zawód przyszłości : gdzie szukać, jak zdobyć / real. Paweł Filarski, Grzegorz Karbowski, Wojciech Ostrowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2012] (DVD 32 min)


 

Nabytki 2014

1. Planowanie kariery czyli Jak wybrać zawód. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?] (DVD ok. 37 min)

2. Poradnictwo zawodowe w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli przedmiotu / Katarzyna Druczak, Joanna Minta. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013 (CD-ROM-pdf)

3. Wybieram szkołę - wybieram zawód / reż. Paweł Filarski ; scen. Paweł Filarski, Paweł Jurek, Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2014] (DVD ok. 35 min + CD-ROM)

4. Zawód przyszłości : gdzie szukać, jak zdobyć / real. Paweł Filarski, Grzegorz Karbowski, Wojciech Ostrowski. - Gdańsk : Synergia, Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2012] (DVD 32 min)

 

Nabytki 2010 

1. Kalejdoskop zawodów : bezpieczeństwo i ochrona. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?] (DVD ok. 39 min)
Zawiera: Zawód policjant ; Zawód strażak ; Zawód pracownik ochrony ; Zawód strażnik miejski ; Zawód prywatny detektyw ; Zawód żołnierz zawodowy ; Zawód celnik ; Zawód pracownik służb specjalnych ; Zawód ratownik morski.

2. Kalejdoskop zawodów : komputery i elektronika. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?] (DVD ok. 26 min)
Zawiera: Zawód inżynier automatyk ; Zawód technik elektronik ; Zawód monter elektronik ; Zawód technik telekomunikacji ; Zawód informatyk i technik komputerowy ; Zawód projektant systemów komputerowych ; Zawód webmaster ; Zawód programista ; Zawód administrator baz danych ; Zawód administrator systemu.

3. Kalejdoskop zawodów : kreacja. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?] (DVD ok. 42 min)
Zawiera: Zawód dziennikarz - reporter ; Zawód redaktor ; Zawód specjalista ds. PR ; Zawód specjalista ds. marketingu ; Zawód artysta muzyk ; Zawód artysta plastyk ; Zawód projektant wzornictwa przemysłowego ; Zawód projektant mody ; Zawód modelka ; Zawód aktor ; Zawód reżyser ; Zawód operator obrazu.

4. Kalejdoskop zawodów : nauka i edukacja. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?] (DVD ok. 37 min)
Zawiera: Zawód pracownik naukowy ; Zawód nauczyciel ; Zawód pedagog szkolny ; Zawód wychowawca i opiekun ; Zawód bibliotekarz ; Zawód psycholog ; Zawód psychoterapeuta ; Zawód socjolog ; Zawód pracownik socjalny ; Zawód archeolog ; Zawód tłumacz.

5. Kalejdoskop zawodów : prawo i administracja. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?] (DVD ok. 31 min)
Zawiera: Zawód urzędnik państwowy ; Zawód sędzia ; Zawód prokurator ; Zawód windykator ; Zawód radca prawny ; Zawód adwokat ; Zawód polityk ; Zawód urzędnik Unii Europejskiej.

6. Kalejdoskop zawodów : przemysł i budownictwo. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?] (DVD ok. 29 min)
Zawiera: Zawód robotnik wykwalifikowany ; Zawód inżynier mechanik ; Zawód technik mechanik ; Zawód inżynier materiałowy ; Zawód geodeta ; Zawód konstruktor ; Zawód architekt ; Zawód technik architekt ; Zawód kierownik budowy ; Zawód technik budownictwa ; Zawód technik elektryk ; Zawód hydraulik.

7. Kalejdoskop zawodów : rolnictwo i środowisko. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?] (DVD ok. 36 min)
Zawiera: Zawód rolnik indywidualny ; Zawód specjalista hodowli roślin ; Zawód doradca rolniczy ; Zawód leśnik ; Zawód weterynarz ; Zawód inżynier zootechnik ; Zawód ekolog ; Zawód inspektor sanitarny.

8. Kalejdoskop zawodów : służba zdrowia. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?] (DVD ok. 32 min)
Zawiera: Zawód lekarz ; Zawód pielęgniarka ; Zawód położna ; Zawód analityk medyczny ; Zawód dentysta ; Zawód farmaceuta ; Zawód technik farmacji ; Zawód dietetyk ; Zawód fizjoterapeuta ; Zawód ratownik medyczny.

9. Kalejdoskop zawodów : usługi turystyczne. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?] (DVD ok. 35 min)
Zawiera: Zawód sprzedawca ; Zawód kucharz ; Zawód kelner ; Zawód fryzjer ; Zawód kosmetyk i kosmetolog ; Zawód mechanik samochodowy ; Zawód optyk ; Zawód kierowca ; Zawód specjalista ds. hotelarstwa ; Zawód organizator turystyki ; Zawód pilot wycieczek ; Zawód przewodnik grup turystycznych.

10. Kalejdoskop zawodów : zarządzanie i finanse. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?] (DVD ok. 45 min)
Zawiera: Zawód sekretarka ; Zawód asystent ; Zawód pracownik biura ; Zawód key account ; Zawód project manager ; Zawód przedstawiciel handlowy ; Zawód doradca finansowy ; Zawód menadżer ; Zawód księgowy ; Zawód makler ; Zawód pracownik banku.

11. Planowanie kariery czyli Jak wybrać zawód. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?] (DVD ok. 37 min)
Czynniki psychologiczne wpływające na wybór zawodu: cechy charakteru, zdolności i umiejętności, motywacje, predyspozycje. Sześć typów osobowości i odpowiadające im zawody. Czynniki środowiskowe wpływające na wybór zawodu: rodzina, miejsce zamieszkania, szkoła, rówieśnicy. Wpływ rozwoju techniki i zmiany stylu życia na rynek pracy i powstawanie nowych zawodów. Przewidywane procesy na rynku pracy: wzrost znaczenia wykształcenia, wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Zawody przyszłości. Etapy wyboru zawodu.

 

Nabytki 2009

1. Nauka prowadzenia instruktażu stanowiskowego. - [Smardzowice] : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, [2009?] (DVD ok. 11 min)

2. Piekarz. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, [2009?] (1 płyta DVD ok. 12 min)

3. Podręczny sprzęt gaśniczy. - [Smardzowice] : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, [2009?] (DVD ok. 22 min)

 

Nabytki 2008 

1. ABC komputera / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 23 min)
Film dydaktyczny prezentujący budowę oraz praktyczną naukę obsługi komputera.
 

2. Budowa samochodów. Cz. 1. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1979-1980) (1 płyta DVD 59 min)
Zawiera: 1. Układ kierowniczy samochodu (10 min) ; 2. Przednie zawieszenie samochodu (8 min) ; 3. Układy napędowe w samochodach (8 min) ; 4. Ogumienie samochodów - badanie i eksploatacja (12 min) ; 5. Budowa i działanie gaźnika (10 min) ; 6. Akumulatory samochodowe (11 min).
 

3. Budowa samochodów. Cz. 2. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1979-1980) (1 płyta DVD 48 min)
Zawiera: 1. Budowa i działanie układu hamulcowego (10 min) ; 2. Silnik spalinowy dwusuwowy z zapłonem iskrowym (9 min) ; 3. Chłodzenie silników spalinowych (10 min) ; 4. Smarowanie silników spalinowych (10 min) ; 5. Układ zasilania silników spalinowych z zapłonem iskrowym (9 min).
 

4. Budowa samochodów. Cz. 3. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1979-1980) (1 płyta DVD 42 min)
Zawiera: 1. Układ zasilania silników spalinowych z zapłonem samoczynnym (12 min) ; 2. Budowa i działanie instalacji zapłonowe (10 min) ; 3. Silnik spalinowy czterosuwowy z zapłonem iskrowym (9 min) ; 4. Silnik czterosuwowy z zapłonem samoczynnym (11 min).
 

5. Elektrotechnika. 1. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1983) (1 płyta DVD 31 min)Zawiera: 1. Budowa silników indukcyjnych trójfazowych (10 min) ; 2. Instalacja elektryczna w mieszkaniu (11 min) ; 3. Budowa wskaźnikowych mierników elektrycznych (10 min).
 

6. Elektrotechnika. 2. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1976-1979) (1 płyta DVD 28 min)
Zawiera: 1. Zasada działania silników prądu stałego : mechanizm powstawania momentu obrotowego (11 min) ; 2. Zasada działania prądnicy (9 min) ; 3. Silniki liniowe (8 min).
 

7. Elektrotechnika. 3. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1981-1983) (1 płyta DVD 26 min)
Zawiera: 1. Pole magnetyczne (7 min) ; 2. Zasada działania transformatora jednofazowego (9 min) ; 3. Mikrosilniki elektryczne (10 min).
 

8. Elektrotechnika. 4. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1984) (1 płyta DVD 30 min)
Zawiera: 1. Mikrosilniki elektryczne w urządzeniach powszechnego użytku (10 min) ; 2. Technologia silnika indukcyjnego jednofazowego (10 min) ; 3. Budowa silników prądu stałego (10 min).
 

9. Elektrotechnika. 5. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1983-1984) (1 płyta DVD 27 min)
Zawiera: 1. Budowa i zastosowanie transformatorów (9 min) ; 2. Elektryczne źródła światła (9 min) ; 3. Generatory synchroniczne wielkich mocy (9 min).
 

10. Elektrotechnika. 6. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 198-?) (1 płyta DVD 29 min)
Zawiera: 1. Urządzenia grzejne (9 min) ; 2. Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych (10 min) ; 3. Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi (10 min).
 

11. Elektrotechnika. 7. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 198-?) (1 płyta DVD 38 min)
Zawiera: 1. Linie napowietrzne i kablowe (9 min) ; 2. System energoelektryczny (9 min) ; 3. Instalacje piorunochronne (10 min) ; 4. Elektryczne instalacje przemysłowe (10 min).
 

12. Elektrotechnika. 8. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 198-?) (1 płyta DVD 30 min)
Zawiera: 1. Rola ochrony przeciwporażeniowej (7 min) ; 2. Uziemianie i zerowanie (6 min) ; 3. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa (7 min) ; 4. Silniki indukcyjne w układach napędowych (10 min).
 

13. Elektrotechnika. 9. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1980) (1 płyta DVD 40 min)
Zawiera: 1. Wielkie elektrownie - Bełchatów, Żarnowiec (11 min) ; 2. Przesyłanie energii elektrycznej (9 min) ; 3. Wykorzystanie energii elektrycznej (10 min) ; 4. Elektrownie cieplne i elektrociepłownie (10 min).
 

14. Kierowca operator wózków jezdniowych / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 49 min)
Film dydaktyczny przydatny do praktycznej nauki zawodu. Zaprezentowano w nim typy wózków, ich budowę, eksploatację oraz praktyczną naukę jazdy.
 

15. Koparko-ładowarki / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 36 min)
Film dydaktyczny przydatny do praktycznej nauki zawodu. Zaprezentowano w nim m.in. budowę, eksploatację oraz praktyczną naukę obsługi koparko-ładowarki.
 

16. Ładowarki / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 20 min)
Film dydaktyczny przydatny do praktycznej nauki zawodu. Zaprezentowano w nim m.in. budowę, eksploatację oraz praktyczną naukę obsługi ładowarki.
 

17. Łączenie metali. Cz. 1. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1973) (1 płyta DVD 49 min)
Zawiera: 1. Lutowanie (10 min) ; 2. Urządzenia do spawania gazowego (11 min) ; 3. Spawanie gazowe i cięcie metali (11 min) ; 4. Spawanie łukowe (9 min) ; 5. Zapobieganie odkształceniom spawalniczym (8 min).
 

18. Łączenie metali. Cz. 2. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1975-1984) (1 płyta DVD 69 min)
Zawiera: 1. Elektryczne zgrzewanie oporowe metali (6 min) ; 2. Urządzenia do elektrycznego oporowego zgrzewania metali (8 min) ; 3. Klejenie metali (8 min) ; 4. Spawanie mikroplazmowe rur cienkościennych (7 min) ; 5. Termiczne metody cięcia metali (9 min) ; 6. Automaty spawalnicze (10 min) ; 7. Spawanie w osłonie gazów ochronnych (10 min) ; 8. Spawanie wiązką elektronów (11 min).
 

19. Mechaniczna obróbka skrawaniem. Cz. 3. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1975) (1 płyta DVD 60 min)
Zawiera: 1. Strugarki (10 min) ; 2. Mechanizmy ruchu głównego i posuwowego strugarek (10 min) ; 3. Typowe frezy, ich mocowanie i praca (6 min) ; 4. Frezarka uniwersalna (10 min) ; 5. Mechanizmy ruchu głównego i posuwowego frezarki (8 min) ; 6. Rodzaje frezarek (8 min) ; 7. Typowe operacje frezarskie - frezowanie płaszczyzn (8 min).
 

20. Mechaniczna obróbka skrawaniem. Cz. 4. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1973) (1 płyta DVD 54 min)
Zawiera: 1. Typowe operacje frezarskie - frezowanie rowków (7 min) ; 2. Operacje frezarskie z użyciem podzielnicy (10 min) ; 3. Frezowanie powierzchni kształtowych (9 min) ; 4. Przeciągarki i przeciąganie (10 min) ; 5. Podstawowe zasady procesu szlifowania (8 min) ; 9. Rodzaje i zastosowanie ściernic (10 min).
 

21. Mechaniczna obróbka skrawaniem. Cz. 10. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1975) (1 płyta DVD 29 min)
Zawiera: 1. Uproszczone metody określania stanu technicznego obrabiarek (10 min) ; 2. Sprawdzanie dokładności tokarki (9 min) ; 3. Tolerancje i pasowania w budowie maszyn (10 min).
 

22. Mechanik pojazdów samochodowych / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 32 min)
Film dydaktyczny przydatny do praktycznej nauki zawodu. Zaprezentowano w nim m.in.: ogólną budowę silnika samochodu oraz wymianę różnych jego elementów.
 

23. Metaloznawstwo. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1982) (1 płyta DVD 38 min)
Zawiera: Układy równowagi faz stopów podwójnych - wprowadzenie (13 min) ; 2. Układy równowagi faz stopów podwójnych - przykłady (13 min) ; 3. Wykres żelazo - węgiel (12 min).
 

24. Obróbka plastyczna. Cz. 1. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1973-1981) (1 płyta DVD 46 min)
Zawiera: 1. Podstawowe operacje kowalskie (9 min) ; 2. Budowa i obsługa pras mechanicznych (10 min) ; 3. Budowa i działanie pras hydraulicznych (8 min) ; 4. Tłocznictwo (7 min) ; 5. Podstawowe operacje blacharskie (12 min).
 

25. Obróbka plastyczna. Cz. 2. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1973-1981) (1 płyta DVD 43 min)
Zawiera: 1. Wykrawanie i budowa wykrojników (10 min) ; 2. Gięcie, budowa tłoczników gnących (7 min) ; 3. Kształtowanie wytłoczek (8 min) ; 4. Wysokociśnieniowe urządzenia hydrauliczne pras (9 min) ; 5. Przygotowanie materiałów i narzędzi do ciągnienia (9 min).
 

26. Obsługa kas fiskalnych / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2008 (1 płyta DVD 20 min)
Film dydaktyczny prezentujący praktyczną naukę obsługi kasy fiskalnej.
 

27. P.POŻ : vademecum / wykładowca Kazimierz Krzowski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 67 min)
Na wykładzie omówiono m.in.: przyczyny i rodzaje pożarów, rodzaje środków i sprzętu gaśniczego, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

28. Pierwsza pomoc przedmedyczna / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 31 min)
W filmie zaprezentowano zasady udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach, zranieniach, ataku padaczki, zadławieniach, złamaniach, nagłym zatrzymaniu krążenia.
 

29. Pomiary warsztatowe. Cz. 1. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1978) (1 płyta DVD 61 min)
Zawiera: 1. Przyrządy do pomiarów kątów (10 min) ; 2. Przyrządy suwmiarkowe (9 min) ; 3. Przyrządy pomiarowe i wzorce (11 min) ; 4. Pomiary otworów (11 min) ; 5. Czujniki mechaniczne (10 min) ; 6. Mikrometry (10 min).
 

30. Pomiary warsztatowe. Cz. 2. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1978-1982) (1 płyta DVD 79 min)
Zawiera: 1. Pomiary gwintów (9 min) ; 2. Pomiary kół zębatych (10 min) ; 3. Pomiary temperatury - termometry (10 min) ; 4. Organizacja kontroli jakości w przemyśle maszynowym (13 min) ; 5. Ciśnieniomierze (9 min) ; 6. Pomiar chropowatości powierzchni (12 min) ; 7. Pomiary promieni krzywizny (9 min) ; 8. Przepływomierze (7 min).
 

31. Ręczna obróbka skrawaniem. Cz. 1. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 197-?) (1 płyta DVD 51 min)
Zawiera: 1. Trasowanie płaskie (8 min) ; 2. Trasowanie przestrzenne (8 min) ; 3. Narzędzia pomiarowe w ręcznej obróbce skrawaniem (9 min) ; 4. Prostowanie metali (10 min) ; 5. Ścinanie, przecinanie i wycinanie metali (9 min).
 

32. Ręczna obróbka skrawaniem. Cz. 2. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2008?] (prod. 1973) (1 płyta DVD 49 min)
Zawiera: 1. Piłowanie (9 min) ; 2. Gwintowanie ręczne (5 min) ; 3. Nitowanie (9 min) ; 4. Skrobanie płaszczyzn (7 min) ; 5. Docieranie ręczne (9 min) ; 6. BHP w ręcznej obróbce skrawaniem (10 min).
 

33. Spawanie gazowe / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 34 min)
Film dydaktyczny przydatny do praktycznej nauki zawodu.
 

34. Spawanie mig mag tic / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 30 min)
Film dydaktyczny przydatny do praktycznej nauki zawodu. Zaprezentowano w nim m.in. różne metody spawania.
 

35. Suwnice / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 34 min)
Film dydaktyczny przydatny do praktycznej nauki zawodu. Zaprezentowano w nim m.in. rodzaje, budowę, eksploatację oraz praktyczną naukę obsługi suwnicy.
 

36. Walce drogowe / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 30 min)
Film dydaktyczny przydatny do praktycznej nauki zawodu. Zaprezentowano w nim m.in. budowę, eksploatację oraz praktyczną naukę obsługi walca drogowego.
 

37. Żurawie budowlane / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 30 min)
Film dydaktyczny przydatny do praktycznej nauki zawodu. Zaprezentowano w nim m.in. budowę, eksploatację oraz praktyczną naukę obsługi żurawia budowlanego.
 

38. Żurawie przeładunkowe / wykładowca Stanisław Michalski. - Smardzowice : Instytut Vivere - Wytwórnia Filmów Dydaktycznych, 2007 (1 płyta DVD 35 min)
Film dydaktyczny przydatny do praktycznej nauki zawodu. Zaprezentowano w nim m.in. budowę, eksploatację oraz praktyczną naukę obsługi żurawia przeładunkowego.

                                                                                            

Powrót do Zbiory audiowizualne