Powstanie Śląskie - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1966-2011

KSIĄŻKI

1. Encyklopedia powstań śląskich / zespół red. Franciszek Hawranek [et al.] ; Instytut Śląski w Opolu. - Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 1982

2. Góra św. Anny / Ryszard Hajduk. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1983

3. Instytucje życia literackiego Warszawy wobec powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku w latach 1919-1921 / Jerzy Reizes-Dzieduszycki. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1994

4. Insurgenci : opowiadania o powstaniach śląskich / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Bolesław Lubosz. - Katowice : Śląsk, 1980

5. Insurgenci i politycy / Jan Przewłocki. - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1982

6. Kraków wobec powstań śląskich i plebiscytu / Jan Pachoński. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

7. Kronika powstań śląskich 1919-1921 / Marian Anusiewicz, Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1980

8. Plebiscyt i powstania śląskie / Jan Wyglenda. - Opole : Instytut Śląski, 1966

9. Polskie działania specjalne na Górnym Śląsku 1919-1921 / Zyta Zarzycka. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989

10. Powrót na mapę Europy / Janusz Osica. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989

11. Powstania śląskie / Wiesław Dobrzycki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

12. Powstania śląskie 1919, 1920, 1921 / Tadeusz Jędruszczak. - Wyd. 4. - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1981

13. Powstania Śląskie i plebiscyt w dokumentach i pamiętnikach : wybór tekstów / oprac. Franciszek Hawranek. - Opole : Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1980

14. Powstańczy apel / Wilhelm Szewczyk ; oprac. graf. Tadeusz Grabowski. - Katowice : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981

15. Trzecie powstanie śląskie 1921 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1969

16. Trzecie powstanie śląskie 1921 : geneza i przebieg działań bojowych / Wacław Ryżewski ; Wojskowy Instytut Historyczny. Zakład Historii Wojskowej do 1939 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977

17. Wojciecha Korfantego "Marzenia i zdarzenia" / do druku przygot., wstępem i przypisami opatrzył Władysław Zieliński. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1984

18. Wojny o granice Polski Odrodzonej : 1918-1921 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1992

19. Zarys historii trzech powstań śląskich 1919-1920-1921 / Jan Ludyga-Laskowski ; przygot. do dr. Andrzej Brożek [et al.]. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Powstania śląskie w latach 1919-1920-1921 : poznajemy źródła informacji pośredniej i bezpośredniej : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska // Biblioteka. - 2011, nr 2, s. 16-19

 

Oprac. Wanda Golec

 

Powrót do Historia