Sybiracy - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1928-2020

Zestawienie do pobrania

 

KSIĄŻKI

1. 1720 dni na Syberii / Danuta Sienkowska-Haffke. - Koszalin : KryWaj, 2020

2. ...Bo Ty jesteś ze mną : duchowe świadectwo z Syberii / Walter J. Ciszek, Daniel L Flaherty. - Poznań : Święty Wojciech Wydawnictwo, cop. 2016

3. Dom umarłych : syberyjska katorga pod rządami carów / Daniel Beer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018

4. Droga krzyżowa Polaków : motyw zsyłek na Sybir i do łagrów sowieckich w literaturze polskiej / Piotr Żbikowski. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996

5. Droga przez mękę i łagry "Gułagu" / Krzysztof Janusz Werner. - Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki, 2013

6. Dzieci wygnane : tułacze losy małych Polaków w czasie II wojny światowej / Monika Odrobińska. - Kraków : Znak Horyzont, 2020

7. Dziecko Gułagu : okruchy wspomnień z nieludzkiej ziemi / Julian Better. - Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 2017

8. Dzieje Polaków na Syberji : z 23 ilustracjami / Michał Janik. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1928

9. Dziewczęta wygnane / Maria Paszyńska. - Poznań ; Wrocław : Publicat, 2018

10. Dziewczyny z Syberii / Anna Herbich. - Kraków : Znak Horyzont, 2015

11. Exodus : deportacje i migracje : (wątek wschodni) : stan i perspektywy badań / Warszawa ; Białystok : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008

12. Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2004

13. Gorzki smak Sybiru / Kazimiera Dzięgielewska-Żołądź. - Wrocław : Atut, 2019

14. Gułag / Anna Applebaum-Sikorska. - Warszawa : Świat Książki, 2005

15. Historia Syberii / Zygmunt Łukawski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1981

16. Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008

17. Kiedy bóg odwrócił wzrok / Wesley Adamczyk. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2011

18. Krąg Workuty / Bernard Grzywacz. - Warszawa : Archiwum Wschodnie, 2004

19. Kromka chleba : poruszające wspomnienia z syberyjskiego zesłania, powrót po 70 latach na miejsce zsyłki / Dagmara Dworak. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017

20. Lwów w cieniu Kołymy / Stanisław Czuruk. - Warszawa : Ośrodek Karta, 2007

21. Między Kamieńcem i Archangielskiem : dwa pamiętniki zesłańców z 1863 roku / red. Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

22. Migranci wbrew swej woli : adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej / Svetlana Anatolʹevna Mulina. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2017

23. Na nieludzkiej ziemi / Józef Czapski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1990

24. Nieprzejednani wrogowie Rosji : duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu / Eugeniusz Niebelski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2008

25. Obóz NKWD w Rembertowie i łagry na Uralu 1945-1947 / Jan Zalewski. - [S.l. : s.n.], 1995

26. Opowiem Wam... : [prawdziwa historia Polaków deportowanych na Sybir w 1940 roku] / Barbara Bielawiec. - Izabelin ; Warszawa : Rosikon Press, 2017

27. Partyzantka Zaliwskiego i jej pogłosy (1832-1835) / Vladimir Anatol'evič D'âkov, Aleksej Stepanovič Nagaev. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979

28. Podróż do Syberii po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 roku / Stanisław Matraś. - Lublin : Wydawnictwo Werset, 2010

29. Pożytki z katorgi / Wojciech Lada. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019

30. Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn / Iwona Walentynowicz. - Warszawa : Bellona, 2012

31. Purga : wśród więźniów i zesłańców w ZSRR : 1941-1955 / Jerzy Głowala. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 1990

32. Siedem lat w Rosji i na Syberii (1915-1921) : przygody i wrażenia / Roman Dyboski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Mówią wieki, 2007

33. Służąca / Weronika Wierzchowska. - Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 2019

34. Snajper : z frontu wschodniego na Syberię / Bruno Sutkus. - Poznań : Vesper, 2012

35. Spod Wilna na Syberię / Henryk Libich. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Tor, 1990

36. Syberia - moje dzieciństwo / Jan Onoszko. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2008

37. Syberia : moje miejsce na ziemi / Theodor Kröger. - Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2016

38. Syberia : największe więzienie świata (1815-1914) / Elżbieta Kaczyńska. - Warszawa : Gryf, 1991

39. Syberyjskie peregrynacje : w poszukiwaniu zaginionej tożsamości / Bolesław Włodarczyk, Dorota Niedźwiecka, Sergiusz Leończyk. - Wrocław ; Bielany Wrocławskie : Wektory, 2019

40. Syberyjskie przygody Chmurki / Dorota Cembrzyńska-Nogala. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2016

41. Sybir : zesłanie Józefa P. / Tomasz Łysiak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018

42. Sybiracy : historia mieszkańców powiatu Sokołów Podlaski, oraz członków Oddziału Związku Sybiraków w Sokołowie Podlaskim zesłanych na Sybir w XIX w i uwięzionych w obozach NKWD w latach 1944-1959 / Henryk Rosochacki. - Sokołów Podlaski : Henryk Rosochacki, 2001

43. Świat w płomieniach / Maria Paszyńska. - Poznań ; Wrocław : Książnica, 2019

44. To nie jest miejsce do życia : stalinowskie wysiedlenia znad Bugu i Bieszczadów / Krzysztof Potaczała. - Warszawa : Prószyński Media, 2017

45. Tragedia syberyjskiego Białegostoku / Vasilij Antonovič  Hanevič. - Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2008

46. Ucieczka z Sybiru / Władysława Pawłowska. - Rzeszów : Libra PL, 2012

47. Ucieczki z Sybiru / Wiktoria Śliwowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Iskry, cop. 2005

48. "W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali" : Polska a Rosja 1939-42 / red. Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008

49. W Komi i gdzie indziej : wspomnienia z pobytu w ZSRR (1939-1942) / Tadeusz Kochanowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Pelikan, 1989

50. Wielbłąd na stepie / Jerzy Krzysztoń. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2017

51. Więźniowie łagrów w rejonie Workuty. Cz. 1, Alfabetyczny wykaz 4105 Polaków i obywateli polskich innych narodowości aresztowanych od 17 września 1939 do 4 stycznia 1944, więzionych w Workutłagu, Infłagu, Minłagu, Obskim ITŁ i łagrach podległych Północnemu Zarządowi Budowy Kolei / Red. Agnieszka Knyt. - Warszawa : Ośrodek Karta, 1999

52. Więźniowie łagrów w rejonie Workuty. Cz. 2, Alfabetyczny wykaz 5690 Polaków i obywateli polskich innych narodowości aresztowanych po 4 stycznia 1944, więzionych w Workutłagu, Rieczłagu, Infłagu, Minłagu, Obskim ITŁ i Budowie 501 oraz innych łagrach podległych Północnemu Zarządowi Budowy Kolei / Red. Anna Dzienkiewicz. - Warszawa : Karta, 2001

53. Wspomnienia Sybiraków. T. 1, "Polsza budziet kagda woron zbieliejet" / Red. Janusz Przewłocki. - Warszawa : Pomost, 1990

54. Wspomnienia Sybiraków. T. 2, "Kto nie był tot budiet, kto był tot nie zabudiet" / Red. Janusz Przewłocki. - Warszawa : Pomost, 1990

55. Wspomnienia Sybiraków. T. 3, "maskwa sliozam nie wierit" / Red. Janusz Przewłocki. - Warszawa : Pomost, 1990

56. Wspomnienia Sybiraków. T. 5, "Pamiętają psy atamany, pamiętają polskie pany krasnojarskie nasze szable" / Red. Janusz Przewłocki. - Warszawa : Pomost, 1991

57. Wspomnienia więźnia / Henryk Michał Kamieński. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1977

58. Wspomnienia z łagrów sowieckich 1944-1946 / Wacław Ostapski. - Warszawa : Wydawnictwo Comandor, cop.2001

59. Wspomnienia z Sybiru 1940-1946 / Mieczysława Łysik. - Lublin : Norbertinum, 2013

60. Z Bogiem w Rosji / Walter J. Ciszek, Daniel L Flaherty. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009

61. Ze wspomnień wygnańca / Stanisław Paliński. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1986

62. Zesłana miłość / Aleksandra Katarzyna Maludy. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2017

63. Ziemia ludzi zapomnianych / Joanna Jax. - Chorzów : Videograf, 2019

64. Zsyłka : lata 1940-1946 w Kazachstanie / Maria Jadwiga Łęczycka. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1989

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Mińscy Sybiracy / Jan Miłkowski // Rocznik Mińskomazowiecki. - 2003, z. 10, s. 136-146

2. Pierwsze... i drugie życie Juliana Mańko / Pavel Û. Afanas'ev // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 3, s. 64-69

3. Polacy na Kaukazie Północnym / Aleksiej Iwanowicz Krugow, Maksim Władimirowicz Nieczitaiłow // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 3-8

4. Powstańcy styczniowi regionu sokołowskiego w świetle spisów represjonowanych / Bogusław Niemirka // Sokołowski Rocznik Historyczny. - 2013, t. 1, s. 75-107

5. Prawda o ZSRR / Stanisława Żdan // Wychowawca. - 2018, nr 10, s. 16-17

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

1. Inny świat [Audiobook] / Gustaw Herling-Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019

2. Podróż Cilki [Audiobook] / Heather Morris. - Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, cop. 2020

3. Służące [Audiobook] / Weronika Wierzchowska. - [Piaseczno] : Storybox.pl ; [Katowice] : Wydawnictwo Szara Godzina, [2020]

4. Syberiada polska [Film] / reż. Janusz Zaorski. - Warszawa : Edipresse Polska SA : Kino Świat, 2013

4. Syberiada polska [Film] / reż. Janusz Zaorski. - Warszawa : Edipresse Polska SA : Kino Świat, 2013

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Historia