Katyń - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1945-2014

KSIĄŻKI

1. Bibliografia zbrodni katyńskiej : materiały z lat 1943-1993 / Maria Harz ; Wojskowy Instytut Historyczny ; Centralna Biblioteka Wojskowa. - Warszawa : Wojskowy Instytut Historyczny, 1993

2. Dotyk zbrodni : Katyń / Jan Piątkowski. - Warszawa : "Pro Arte", 2001

3. Dramat Katyński / Czesław Madajczyk. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1989

4. Dzieci Katynia / Teresa Kaczorowska. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Warszawa : Bellona, cop. 2010

5. Dzieje sprawy Katynia / Jerzy Łojek. - Białystok : Zakłady Wydawnicze Versus, 1989

6. Gibraltar i Katyń : co kryją archiwa rosyjskie i brytyjskie / Tadeusz A. Kisielewski. - Wyd. 1, dodr. 1. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010

7. Golgota Wschodu : materiały pomocnicze dla nauczycieli w 60. rocznicę zbrodni w Katyniu : konkurs szkolny / oprac. zespół pod kier. Wojciecha Książka. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999

8. Historia pewnej mistyfikacji : zbrodnia katyńska przed Trybunałem Norymberskim / Adam Basak. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1993

9. Hołd katyński / Adam Bujak [et al.] ; [red., wybór, grafika Leszek Sosnowski]. - Kraków : Biały Kruk, 2010

10. Józef Marcinkiewicz : genialny matematyk - męczennik Katynia : praca zbiorowa / pod red. Janiny Marciak-Kozłowskiej i Emilii Jakimowicz. - Białystok : Wydawnictwo Buk, 2011

11. Katyń - ocalona pamięć / Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : Świat Książki, 2010

12. Katyń : cmentarze katyńskie / Andrzej Przewoźnik ; zdj. Krzysztof Hejke. - Wyd. 2. uzup. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2010

13. Katyń : dokumenty ludobójstwa : dokumenty i materiały archiwalne przekazane Polsce 14 października 1992 r. / [tł. dokumentów Wojciech Materski ; red. Ewa Wosik] ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1992

14. Katyń : dokumenty zbrodni. T. 1, Jeńcy nie wypowiedzianej wojny : sierpień 1939 - marzec 1940 / pol. kom. red. Aleksander Gieysztor [et al.] ; ros. kom. red. Rudolf G. Pichoja [et al.] ; red. nauk. Wojciech Materski [et al.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo "Trio", 1995

15. Katyń : dokumenty zbrodni. T. 2, Zagłada : marzec-czerwiec 1940 / red. nauk. Wojciech Materski [et al. ; oprac. Wojciech Materski et al. ; red. t. 2 Aleksandra Belerska] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie [et al.]. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Wydawnictwo Trio, 1998

16. Katyń : dokumenty zbrodni. T. 3, Losy ocalałych : lipiec 1940-marzec 1943 / red. nauk. Wojciech Materski [et al.] ; oprac. Wojciech Materski [et al. ; red. t. 3 Aleksandra Belerska] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych [et al.]. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Wydawnictwo Trio, 2001

17. Katyń : dokumenty zbrodni. T. 4, Echa Katynia : kwiecień 1943 - marzec 2005 / red. nauk. Wojciech Materski [et al.] ; oprac. Wojciech Materski [et al. ; red. t. 4 Aleksandra Belerska] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych [et al.]. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - Wydział Wydawnictw, 2006

18. Katyń / Janusz Kazimierz Zawodny ; z przedm. Zbigniewa Brzezińskiego ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2 wyd. polskie (1 krajowe). - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; Paryż : Editions Spotkania, 1989

19. Katyń / Jerzy Skoczylas. - Warszawa : Edipresse, cop. 2005

20. Katyń : lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Alfa, 1989

21. Katyń : milczący, niepokonani / Włodzimierz Odojewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2007

22. Katyń : od kłamstwa ku prawdzie / Wojciech Materski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2012

23. Katyń : problemy i zagadki : dedykowane Józefowi Czapskiemu / red. Jerzy Jackl. - Warszawa : Pomost, 1990

24. Katyń : relacje, wspomnienia, publicystyka / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : Wydawnictwa Alfa, 1989

25. Katyń : stalinowska masakra i tryumf prawdy / Allen Paul ; z ang. przeł. i oprac. red. Zofia Kunert. - Wyd. uzup. - Warszawa : Świat Książki : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2007

26. Katyń : tło historyczne, fakty, dokumenty / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : Alfa, 1989

27. Katyń : w oczach Zachodu / Franz Kadell ; przeł. Marcin Barcz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2012

28. Katyń : wydrzeć prawdę / Jarema Maciszewski ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. - Wyd. 2 popr. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2010

29. Katyń : zbrodnia i kłamstwo / Tadeusz A. Kisielewski. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010

30. Katyń : zbrodnia nieukarana / przedm. i red. nauk. Krzysztof Komorowski ; [zespół aut.: Krzysztof Komorowski et al.]. - Warszawa ; Piekary Śląskie : ZP GRupa Sp. z o. o., 2009

31. Katyń : zbrodnia, prawda, pamięć / Andrzej Przewoźnik, Jolanta Adamska. - Warszawa : Świat Książki, 2010

32. Katyń... nasz ból powszedni / Wojciech Materski. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2008

33. "Katyń to już na zawsze katy i katowani" : w "polskim Londynie" o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940-1956) / Tadeusz Wolsza. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2008

34. Katyń w literaturze : międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski ; wstęp Włodzimierz Odojewski. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Lublin : Norbertinum, 2002

35. Katyń w pomnikach świata / Alina Siomkajło. - Warszawa : Agencja Wydawnicza CB : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2002

36. Katyń w pół drogi / Piotr Gabryel. - [Kościan] : Omnibus, 1989

37. Katyńska zbrodnia / A. L. Szcześniak. - Wyd. 2. - Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne "Polwen", 2006

38. Kłamstwo katyńskie : historia pewnej manipulacji : fakty, dokumenty, świadkowie / Franz Kadell; przeł. Jerzy Pasieka. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie ; Poznań : Publicat, cop. 2008

39. Krzyk o świcie : Katyń w poezji / wybór Alicja Patey-Grabowska, Stefan Melak. - Warszawa : Wydawnictwo Królowa Apostołów, 1992

40. Lepszy dzień nie przyszedł już / Aleksandra Ziółkowska-Boehm. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2012

41. Lista Katyńska : jeńcy obozów Kozielsk - Ostaszków - Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. - Warszawa : Agencja Omnipress Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1989

42. Lista Katyńska / [oprac. Adam Moszyński]. - Warszawa : Agencja Omnipress Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1989

43. Ludobójstwo : kłamstwo i walka o prawdę : sprawa Katynia 1940-2014 / Witold Wasilewski. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2014

44. Milczący, niepokonani : opowieść katyńska / Włodzimierz Odojewski. - Warszawa : Twój Styl, 2003

45. Najnowsza historia polityczna Polski : okres 1939-1945. 1 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Graf, 1991

46. Oprawcy z Katynia / Władimir Abarinow ; przekł. Walentyna Dworak, Klaudia Rumińska. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007

47. Pamiętniki znalezione w Katyniu / z przedmową Janusza Zawodnego ; [do dr. przygot. Jan A. Stepek]. - Wyd. 2 rozsz. - Paris ; Warszawa : Editions Spotkania, cop. 1990.

48. Podlasiacy w Katyniu / red. nauk. Piotr Matusak. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1996

49. Polacy, Żydzi, Szwajcarzy / Paul Stauffer ; przeł. Krystyna Stefańska-Müller. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008

50. Polski cmentarz wojenny w Kijowie-Bykowni : (czwarty cmentarz katyński) / Andrzej Krzysztof Kunert, Adam Siwek, Zygmunt Walkowski. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2012

51. Post mortem : Katyń : opowieść filmowa / Andrzej Mularczyk. - Wyd. 2. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2008

52. Prawda o Katyniu : przedruk / [Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Poznaniu ; Wanda Wasilewska et al.]. - Poznań : Nakł. Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy, 1945

53. Rosja a Katyń / [red. prowadzący Anna Dzienkiewicz ; współpr. Ewa Rybarska]. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią, 2010

54. Rozstrzelani w Katyniu : alfabetyczny spis 4410 jeńców polskich z Kozielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich / [red. i koordynacja całości Maria Skrzyńska-Pławińska ; w oprac. danych uzupełniających biogramy uczestniczyli Stanisław M. Jankowski et. al.]. - Warszawa : Ośrodek Karta, 1995

55. Siedlczanie i podlasiacy : zamordowani w Katyniu, Charkowie i Twerze / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s.n.], 2009

56. Smakowanie raju / Icek Erlichson ; przeł. Adam Rok. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010

57. Sprawa mordu katyńskiego : ta książka była pierwsza / Józef Mackiewicz. - Londyn : Kontra, 2009.

58. Ślad kuli / Jerzy Morawski. - Warszawa ; Londyn : Unicorn Publishing, 1992.

59. Śladami ludobójstwa : Katyń, Charków, Twer - powiat Sokołów Podlaski 1940-2011 / Jacek Odziemczyk. - Sokołów Podlaski : [Sokołowski Ośrodek Kultury], 2011.

60. "Śpij, mężny" w Katyniu, Charkowie i Miednoje / Stanisław Mikke. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo LTW, 2011.

61. Ucieczka z Sybiru / Władysława Pawłowska. - Rzeszów : Libra PL, 2012.

62. W cieniu czerwonej gwiazdy : zbrodnie sowieckie na Polakach (1917-1956) / Maciej Korkuć [et al.] ; słowo wstępne Andrzej Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Kluszczyński, [2010?].

63. W cieniu Katynia / Stanisław Swianiewicz. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1990.

64. Zabici w Katyniu : alfabetyczny spis 4415 jeńców polskich z Kozielska zabitych w kwietniu-maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich / oprac. danych, red. i koordynacja całości Aleksander Gurjanow (NIPC "Memoriał"), Anna Dzienkiewicz (Ośrodek KARTA). - Warszawa : Ośrodek KARTA ; Moskwa : Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania (NIPC) "Memoriał", 2013.

65. Zatajony Katyń 1941 : nieznana tragedia polskich wojskowych / Tadeusz A. Kisielewski. - Poznań : Rebis, 2011.

66. Zbrodnia katyńska / [aut. Dariusz Gorajczyk et al. ; red. Dorota Mazek, Katarzyna Zonn]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.

67. Zbrodnia katyńska : w kręgu prawdy i kłamstwa / pod red. Sławomira Kalbarczyka. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.

68. Zbrodnia katyńska i jej "białe plamy" / Władysław Roman Wawrzonek, Marek Wawrzonek ; przedm. Wojciech Kalicki. - Łódź : Wydawnictwo Interdruk, 2008.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM, ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Dlatego, że byli Polakami / Witold Wasilewski // Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 7, s. 4-6

2. Dzień Pamięci Ofiar Katynia / Bogusław Mielcarek // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 22

3. Katem był człowiek : apel poświęcony pamięci ofiar Katynia - Ostaszkowa - Starobielska / Beata Kucharska-Kociemba // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 19-22

4. Katyń - Golgota Wschodu : montaż słowno-muzyczny upamiętniający 70. rocznicę zbrodni katyńskiej / Jadwiga Wrońska // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 22-23

5. "Katyń - Golgota Wschodu" : scenariusz apelu poświęconego rocznicy Zbrodni Katyńskiej / Zofia Kamola // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 11, s. 33-35

6. Katyń - "Prawdy nie można rozstrzelać" / Anna Chojnacka // W: Póki my żyjemy... : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / red. prowadzący Teresa Król.
 - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2006. - S. 120-130

7. Pamięci Ofiar Katynia / Bernadeta Krajewska // W: Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych "Biblioteki w Szkole" / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2007. - S. 116-118

8. Pamiętamy: Katyń 1940 - Smoleńsk 2010 : (scenariusz uroczystości upamiętniającej 72. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 2. rocznicę tragedii lotniczej w Smoleńsku) / Jolanta Zielonka // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 7/8, s. 32-34

9. "Prawdy nie można rozstrzelać" : scenariusz akademii upamiętniającej 65. rocznicę zbrodni katyńskiej / Anna Chojnacka // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 23-24

10. Sprzysiężenie Katyliny / Anna Zeler // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 1, s. 147-151

11. "Tylko guziki nieugięte" : scenariusz szkolnego programu artystycznego / Ewa Woltmann // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 27-30

12. Zbrodnia katyńska i zbrodnie stalinowskie z lat 1939-1941 w polskich podręcznikach historii / Rafał Roguski // Historia i Świat. - 2013, nr 2, s. 233-246

 

FILMY

1. Las Katyński / realiz. i scen. Marcel Łoziński ; real. Wojciech Szumowski. - Kraków : Tygodnik Powszechny, 2007

2. Las Katyński. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [1999-?]

3. Polska w ogniu : Katyń / scen. Bogusław Wołoszański, Jan Tarczyński ; reż. Wojciech Pacyna. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004

4. Zbrodnia katyńska / scen. i real. Maciej Sieński, Marek Widarski. - Warszawa : Wytwórnia Filmowa "Czołówka", 1999

5. Katyń / realiz. Krzysztof Brożek. - Warszawa : TiM, [2010]

6. Katyń / reż. Andrzej Wajda ; scen. Andrzej Wajda, Władysław Pasikowski, Przemysław Nowakowski. - Warszawa : ITI Home Video, [200-?]

7. Polska w ogniu : Katyń / scen. Bogusław Wołoszański, Jan Tarczyński ; reż. Wojciech Pacyna. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004

8. Mały Katyń / reż. Adam Sikorski // W: Z archiwum IPN. Dysk 10. - Warszawa : Telewizja Polska ; Lublin : Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, [2010]

 

 

Oprac. Dorota Salamon, Antoni Woźnica

 

Powrót do Historia