Stan wojenny w Polsce 1981-1983 - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1982-2016

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Solidarność" a polska szkoła / Barbara Ellwart // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 15, s. 4-5

2. Czarna sielanka. Kilka uwag o poezji pogrudniowej / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2011, nr 7, s. 30-34

3. Droga do wolności : scenariusz lekcji z okazji 25 rocznicy NSZZ „SOLODARNOSC" dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 11, s. 34-36

4. Gdy ludzie zapomną, kamienie wołać będą : scenariusz z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego / Anna Chojnacka // Wychowawca. - 20111, nr 11, s. 28-30

5. Jak (można) uczyć o stanie wojennym / Joanna Wojdon // Wiadomości Historyczne. - 2012, nr 6, s. 36-41

6. Jan Paweł II o stanie wojennym / Andrzej Zwoliński  // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 16-17

7. Nadzieja dla całego świata / Wojciech Jarnowski // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 14, s. 4-5

8. Oblicza i gęby słów / Tomasz Jastrun // Polonistyka. - 2011, nr 7, s. 51-54

9. Solidarność sfilmowana / Mikołaj Jazdon// Polonistyka. - 2011, nr 7, s. 18-21

10. Stan wojenny : wspomnienia internowanego / Mirosław Andrzejewski ; rozm. przepr. M[arcin] M[azurek] // Prestiż. - 2012, nr 4, s. 8-9

11. Stan wojenny w Polsce na kartach zagranicznych podręczników do nauczania historii / Adam Suchoński // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 6, s. 5-12

12. Wolność - to diament do oszlifowania... : scenariusz w trzydziestą rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w Polsce / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 30-31

13. Wspomnienia z lat walki o lepszą przyszłość... / Elżbieta Chaberska // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2008, nr 1, s. 38-53

 

KSIĄŻKI

1. "Solidarność" : fronty walki o władzę / Jerzy Borowiecki. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1982

2. 13 wspomnień ze stanu wojennego / Katarzyna i Krzysztof Świdrakowie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2011

3. 13 XII 1981 : wiedza historyczna i świadomość społeczna po 25 latach od wprowadzenia stanu wojennego / pod red. Dariusza Magiera. - Radzyń Podlaski : Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Instytut Badawczy Libra : Archiwum Państwowe w Lublinie. Oddział, 2006

4. 300 niespokojnych dni : wydarzenia i fakty / Biuro Prasowe Rządu. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza" : Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch", 1983

5. Bujajcie się! / Adam Grzesiak, [rozmowę poprowadziła] Wiesława Grochola. - Warszawa : Wydawnictwo Bonum, 2004.

6. Burza nad Wisłą : dziennik 1980-1981 / Waldemar Kuczyński. - Warszawa : Iskry, cop. 2002

7. Co dała Solidarność polskiej szkole? : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji z okazji 25-lecia NSZZ "Solidarność" Gdańsk, 7 wrzesnia 2005 r / [red. Maria Golly-Nowak] ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku. - Gdańsk : Wydawnictwo Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2006

8. Czasy nadziei i rozczarowań / Mieczysław F. Rakowski. - Warszawa : Czytelnik, 1985

9. Czasy nadziei i rozczarowań. Cz. 2 / Mieczysław F. Rakowski. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1987

10. Dlaczego wyszło to nam inaczej? czyli Polska i "Solidarność" widziana po latach / [oprac. i red. Tomasz Olko ; przedm. Paweł Śpiewak]. - Siedlce : Fundacja Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego, 2005

11. Długi finał / Mirosława Marody. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

12. Dokumenty władz NSZZ "Solidarność" 1981-1989 / wstęp, wybór i oprac. Jan Olaszek. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010

13. Droga do "mniejszego zła" : strategia i taktyka obozu władzy, lipiec 1980 - styczeń 1982 / Andrzej Paczkowski. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2002

14. Drugie oblicze "Solidarności" / Waldemar Stelmach. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985

15. Dziennik wojny jaruzelskiej / Grzegorz Musiał. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

16. Elementy socjotechniki "Solidarności" / Lesław Wojtasik. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982

17. Encyklopedia "Solidarności" : opozycja w PRL 1976-1989. T. 1 / [red.: Mirosława Łątkowska (red. nacz.) et al.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen : Instytut Pamięci Narodowej ; Katowice : Stowarzyszenie Pokolenie, 2010

18. Generalissimus / Dariusz Wilczak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2011

19. Generałowi dziękujemy : stan wojenny 13 grudnia 1981 / Bogusław Dąbrowa-Kostka ; [wstęp Jarosław Szarek]. - [Kraków] : Stowarzyszenie NZS 1980

20. Jaruzelski / Manfred E. Berger ; przekł. z niem. Zbigniew Bauer. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1991

21. Katalog wystaw / oprac. całości: Anna Piekarska, Paweł Rokicki, Agnieszka Rudzińska ; red.: Anna Piekarska, Małgorzata Strasz. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007

22. Komedianci : rzecz o bojkocie / oprac. Andrzej Roman przy współpr. Mariana Sabata oraz zespół Alicja Balińska [et al.]. - Wyd. 5. - Białystok : Zakłady Wydawnicze Versus, 1990

23. Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego / pod red. Wiesława Jana Wysockiego ; aut. Jan Bańbor [et al.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2004

24. Kościół w stanie wojennym : wybór dokumentów z Archiwum Akt Nowych / [wybór dok. i oprac. Red. Tadeusz Krawczak, Cyprian Wilanowski]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2008

25. Matka Boża a stan wojenny : nieznana historia objawień na Siekierkach / Józef Maria Bartnik, Ewa J. P. Storożyńska. - Komorów : Wydawnictwo Antyk, 2012

26. Niespokojny czas czyli Drugi dom w Polsce / Thomas Swick ; [pol. transl. Maciej Światełko-Nachtlicht]. - Warszawa : Wydawnictwo Nowy Świat, 2007

27. Noc generała / Gabriel Mérétik w przekł. Michała Radgowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Alfa, 1989

28. O stanie wojennym : w sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej : sprawozdanie komisji i wniosek mniejszości wraz z eksperymentami i opiniami historyków / red. Klemens Górski. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997

29. Oddech / Monika Jaruzelska. - Warszawa : Czerwone i Czarne, 2015

30. Oskarżony Jaruzelski i inni... / Zbigniew Branach. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Agencja Reporterska Cetera, [2006?]

31. Podziemie polityczne / Lesław Wojtasik. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1983

32. Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną / Jolanta Zabielska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

33. Porozumienia / Kazimierz Barcikowski. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1983

34. Prawa człowieka i obywatela w PRL : (13.XII.1981 - 31.XII.1982) : dokumenty / oprac. zespół red. Komitetu Helsińskiego z upoważnienia: Zbigniewa Bujaka [et al.]. - Paryż : Instytut Literacki, 1983

35. Problem legalności stanu wojennego z 12-13 grudnia 1981 r. : studium z historii prawa polskiego / Lech Mażewski. - Warszawa ; Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky, 2012

36. Protokoły porozumień - Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie. Statut NSZZ "Solidarność". Założenia ustawy o związkach zawodowych. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa-Książka-Ruch, 1981

37. Przed 13 grudnia / Biuro Prasowe Rządu. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1982

38. Przed i po 13 grudnia : państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982. T. 2, (Kwiecień 1981 - grudzień 1982) / przygot. zespół Iskra Baeva [et al.] ; wybór i oprac. Łukasz Kamiński. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007

39. Rodzina / Monika Jaruzelska. - Warszawa : Czerwone i Czarne, 2014.

40. Różnić się mądrze : jak doszło do stanu wojennego / Wojciech Jaruzelski. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, cop. 1999

41. Solidarność : sierpień 1980 - sierpień 1989 = August 1980 - August 1989 / Erazm Ciołek ; [tł. Dominika Ferens]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2010

42. Stan wojenny / oprac. Bogusław Kopka [et al.] ; red. Anna Piekarska, Małgorzata Strasz. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003

43. Stan wojenny : fakty, hipotezy, interpretacje : zbiór studiów / pod red. Arkadiusza Czwołka, Wojciecha Polaka. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

44. Stan wojenny : ostatni atak systemu / [wybór i oprac. Agnieszka Dębska]. - Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta : Dom Spotkań z Historią, 2006

45. Stan wojenny : wspomnienia i oceny : praca zbiorowa / pod red. Jana Kulasa. - Pelplin : Bernardinum, 1999

46. Stan wojenny dlaczego... / Wojciech Jaruzelski ; współpr. Marek Jaworski, Włodzimierz Łoziński. - Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1992

47. Stan wojenny w Polsce : refleksje prawno-polityczne : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Prusaka. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1982

48. Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983 / Tadeusz Ruzikowski. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009

49. Stan wojenny w zapiskach arcybiskupa Dąbrowskiego / Peter Raina. - Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2006

50. Świadectwa stanu wojennego / oprac. Antoni Dudek, Krzysztof Madej. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2006

51.  Teatr szkolny ma zaszczyt zaprosić... : inscenizacje, montaże, spektakle, jednoaktówki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Dariusz Marek Racinowski. - Płock : Wydawnictwo Korepetytor Marian Gałczyński, 2010

52. The "Wujek" Coal Mine 13th-16th December 1981 / Tomasz Nowara ; [transl. Magdalena Mańko-Kuzaj]. - Katowice : Społeczny Komitet Pamięci Poległych 16 grudnia 1981 r., 2011

53. Towarzyszka panienka / Monika Jaruzelska. - Warszawa : Czerwone i Czarne, 2013

54. Trudny dialog / Mieczysław F. Rakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza : Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch", 1983.

55. W stanie / przygot. zespół Zbigniew Gluz. - Wyd. 2 (popr. i rozsz.). - Warszawa : Karta, 1991

56. Waga stanu wojennego : studium dotyczące roli zamachu wojskowego dokonanego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego... / Jacek Długołęcki. - Gdańsk : Ekochem, 2009

57. Wojna polsko-jaruzelska : stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 - 22 VII 1983 / Andrzej Paczkowski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2006

58. Wroniec / Jacek Dukaj ; il. Jakub Jabłoński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009

59. Z notatnika stanu wojennego / Andrzej Szczypiorski. - Poznań : Kantor Wydawniczy SAWW, cop. 1989

60. Żeby nie było śladów : sprawa Grzegorza Przemyka / Cezary Łazarewicz. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016

 

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Grupy oporu [Film] / scen. Maria Dłużewska, Konrad Falęcki ; realiz. Maria Dłużewska. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej, [2011]

2. Lech Wałęsa - Droga do prawdy [Film]. - Warszawa : Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych : Grube Ryby, 2008

3. Pamiętaj o 13 grudnia [Dokument dźwiękowy] : na podstawie książki Jacka Dukaja "Wroniec". - [Kraków] : Wydawnictwo Literackie [etc.], 2009

4. Polskie drogi do niepodległości [Film] : NSZZ Solidarność / scen. i realiz. Andrzej Dorniak, Anna Maria Mydlarska. - Gdańsk : Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" : [2005].                  

5. Polskie drogi do niepodległości [Film] : Solidarność. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, cop. 2000

6. Polskie drogi do niepodległości. Cz. 1 [Film] : notacja historyczna. - Gdańsk : Stowarzyszenie Instytutu Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2001

7. Polskie drogi do niepodległości. Cz. 2 [Film] : notacja historyczna. - Gdańsk : Stowarzyszenie Instytutu Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2001

8. Robotnicy 80 [Film]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [199-]

9. Solidarność - kruszenie murów [Film] / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]

10. Solidarność [Film] : jak zerwaliśmy żelazną kurtynę / scen. Gabriel Meretik, Krystyna Mokrosińska ; reż. Krystyna Mokrosińska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2001?]

11. Śmierć jak kromka chleba [Film] / scen. i reż. Kazimierz Kutz. - Warszawa : Propaganda, cop. 2003

12. Towarzysz generał idzie na wojnę [Film] / reż. Robert Kaczmarek, Grzegorz Braun. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael : Film Open Group, 2011

13. Wroniec [Książka mówiona] / Jacek Dukaj. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2009

14. Zaczęło się w Gdańsku [Dokument elektroniczny] : Solidarność 1980-2005 / tekst Anna Zbierska ; konsult. Janusz Marszalec ; oprac. graf. Maciej Blachowski. - Gdańsk : Urząd Miejski. Wydział Promocji Miasta, cop. 2005

 

Oprac. Antoni Woźnica


 

Powrót do Historia