Powstanie styczniowe 1863 r. - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1924-2013

KSIĄŻKI

1. "Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy!" : rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865) / Eugeniusz Niebelski. - Lublin : ZEN, 1995

2. 22 stycznia 1863 / Józef Piłsudski. - [Warszawa] : Agencja Wydawnicza i Reklamowa Akces, [2013]

3. Aleksander Wielopolski : bohater trudnej legendy / Joanna Rusin. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997

4. Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych (29 XI 1830-1860). T. 2, Trzydzieści lat z życia margrabiego, od wybuchu listopadowego do zapowiedzi styczniowego powstania / Adam Mieczysław Skałkowski. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1947

5. Bitwa pod Węgrowem (3.II.1863) / Jerzy Strychalski ; Muzeum Okręgowe w Siedlcach. - Siedlce : Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, 1984

6. Demokracja polska w powstaniu styczniowym : wybór źródeł / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. E. Halicz, I. Koberdowa, I. Radtke. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1961

7. Dionizy Czachowski 1810-1863 / Ryszard Pietrzykowski. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983

8. Dwie drogi / Paweł Jasienica. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988

9. Dziedzictwo literackie powstania styczniowego : praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego / pod red. J. Z. Jakubowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni,  S. Frybesa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964

10. Fajsławice 24 VIII 1863 : w 150 rocznicę Powstania Styczniowego : wybór źródeł   i materiałów / zebr. i oprac. Adam Polski. - Fajsławice : Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic, 2013

11. Feliks Bartczuk : ostatni weteran powstania styczniowego / Jacek Odziemczuk, Artur Ziontek. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2013

12. Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym : zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty / Magdalena Micińska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2004

13. Kulisy powstania styczniowego / Jędrzej Giertych. - Krzeszowice [etc.] : Dom Wydawniczy "Ostoja" Andrzej Siekierżycki [etc.], 2013

14. Między Kamieńcem i Archangielskiem : dwa pamiętniki powstańców z 1863 roku / Zygmunt Starorypiński, Konstanty Borowski ; oprac. [i przedm.] Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

15. Nieprzejednani wrogowie Rosji : duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku  i na zesłaniu / Eugeniusz Niebelski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych i Katedra Historii Nowożytnej. - Wyd. 2 zm. i popr. - Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2008

16. O powstaniu styczniowym : wybór pism / Aleksander Hercen ; oprac. i wstepem opatrzyli: Ludwik Bazylow i Mirosław Wierzchowski. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, cop. 1962

17. Od Węgrowa do Opatowa : 3 II 1863-21 II 1864 : wybrane bitwy z powstania styczniowego / Eligiusz Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962

18. Okolice Maciejowic, Żelechowa i Garwolina w dobie Powstania Styczniowego : opowieść o trzech maciejowickich kapłanach i pewnym pułkowniku rodem z Łaskarzewa / Włodzimierz Witczuk. - Siedlce : Parafia Rzymskokatolicka w Maciejowicach, 1997

19. Partyzantka na Podlasiu : 1863-1864 / Stanisław Góra ; Wojskowy Instytut Historyczny. Zakład Historii Wojskowej do 1939 r. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976

20. Patriota bez paszportu / Jerzy W. Borejsza. - Wyd. 3, popr. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008

21. Polska po powstaniu styczniowym : sytuacja ekonomiczno-polityczna w poszczególnych zaborach / [oprac. Mieczysław Orlański] ; Wydział Historii Partii KC PZPR, Wydział Szkolenia Partyjnego KC PZPR. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1952

22. Powstanie niespełnionych nadziei 1863. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984

23. Powstanie styczniowe : w świetle źródeł przedstawił ; Czasy reakcji po powstaniu : w świetle źródeł przedstawił / Marjan Dubiecki, Franciszek Bielak. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924

24. Powstanie styczniowe (1863-1864) / napisał August Sokołowski. - Poznań : Wydawnictwo Kurpisz, 2002

25. Powstanie styczniowe (1863-1865) : bitwy i potyczki na terenie województwa siedleckiego / Jerzy Strychalski. - Sokołów Podlaski : Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, 1986

26. Powstanie styczniowe / Artur Śliwiński ; posł. Marian Marek Drozdowski. - Warszawa : Muzeum Niepodległości : Oficyna Wydawnicza RYTM, cop. 2013

27. Powstanie styczniowe / Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1963

28. Powstanie styczniowe / Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987

29. Powstanie styczniowe / Stefan Kieniewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

30. Powstanie styczniowe 1863 : poradnik bibliograficzny / Zbigniew Ćwiek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa : [s.n.], 1963

31. Powstanie styczniowe 1863 / [red. Stefan Kieniewicz]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1963

32. Powstanie styczniowe na lubelszczyźnie pamiętniki / pod red. Tadeusza Mencla. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1966

33. Powstańcy styczniowi odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari / Bogusław Szwedo. - Wyd. 2 uzup. - Mińsk Mazowiecki : Oficyna Wydawnicza "Zbroja" ; Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2013

34. Przeszłość umiera dwa razy : powieść prawdziwa / Stanisław Kirkor. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978

35. Przyczynki do historii kwestii polskiej : (rękopisy z lat 1863-1864) / Karl Marks ; [tł. Zygmunt Bogucki ; przedm. Maria Adamska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1986

36. Przywódcy powstania styczniowego : sześć sylwetek / Zbigniew Ćwiek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963

37. Rafał Krajewski (1834-1864) : powstańczy minister, architekt i poeta / Krzysztof Krajewski-Siuda ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006

38. Rok 1863 / Józef Piłsudski ; wstęp i oprac. Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1989

39. Rok 1863 na Podlasiu / pod. red. Henryka Mierzwińskiego ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, 1998

40. Rok 1863 na Polesiu Kijowskim : pamiętnik Józefa Sobkiewicza / oprac. Krzysztof Gębura, Dora Kacnelson. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2000

41. Rok 1863 na Ukrainie : pamiętnik nieznanego autora / oprac., przedm. i komentarzem opatrzył Eligiusz Kozłowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979

42. Roman Rogiński powstaniec 1863 r. : zeznania i wspomnienia / przygot. do druku Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

43. Romuald Traugutt / Halina Winnicka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960

44. Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym / Piotr Łossowski i Zygmunt Młynarski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1959

45. Stanisław Krzemiński : człowiek i pisarz / Konrad Górski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985

46. Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864 : struktura organizacyjna / Franciszka Ramotowska ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. - Warszawa : "DiG", 1999

47. Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski ; pod red. Władysława Zajewskiego. - Wyd. 5 popr.  i uzup. - Warszawa : Książka i Wiedza, 2006

48. W hołdzie przywódcom powstania styczniowego na Podlasiu w 120 rocznicę ich śmierci / Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. - Sokołów Podlaski : Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1985

49. W pamięci naszej... : w 130 rocznicę stracenia ks. St. Brzóski / Władysław Piecyk [et al.]. - Sokołów Podlaski : Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1995

50. Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe Wiedza Powszechna, 1954

51. Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1983

52. Watykan a powstanie styczniowe / Irena Koberdowa. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1958

53. Wielkopolanie w powstaniu styczniowym 1863-1864 / Bogusław Polak. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982

54. Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku / oprac., przedm. i kom. opatrzył Eligiusz Kozłowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983

55. Wspomnienia, wiersze, opowiadania / Tadeusz Borowski ; [posł. i wybór Tadeusz Drewnowski]. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

56. Zarys literatury polskiej po Powstaniu Styczniowym / Jan Baculewski ; [współaut.: Maria Żmigrodzka et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959

57. Zeznania śledcze o powstaniu styczniowym / oprac. Stefan Kieniewicz ; aut. Z. Janczewski   [et al.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956

 

FILMY

1. Powstanie Styczniowe / scen. i real. Maria Tymowska [et al.] // W: Historia. Cz. 4. - Warszawa : "Nauka", [199-?]

2. Wierna rzeka / reż. Tadeusz Chmielewski ; scen. Halina Chmielewska, Tadeusz Chmielewski. - Warszawa : Kino Świat, cop. 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. A to wszystko nie na darmo : scenariusz spektaklu o powstaniu styczniowym / Witold Pelka // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, s. 22-25

2. Bitwa pod Małogoszczem / Krzysztof Ślusarek // Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 1, s. 40-42

3. Motyw w literaturze - metodycznie o powstaniu styczniowym u Żeromskiego / Bożenna Jankiewicz.// Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 2, s. 99-107

4. Od powstania styczniowego do rewolucji 1905 r. Stosunek ziemian guberni siedleckiej do najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych w regionie / Grzegorz Welik // Prace Archiwalno-Konserwatorskie. - 2006, z. 15, s. 81-116

5. Pierwsze... i drugie życie Juliana Mańko / Paweł Afanasjew ; tł. z ros. Grzegorz Michałowski // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 3, s. 64-69

6. Powstanie styczniowe : scenariusz przedstawienia / Agnieszka Stawowska // Biblioteka  w Szkole. - 2013, nr 2, s. 19-21

7. Powstanie styczniowe 1863 r. w powiecie stanisławowskim / Andrzej Wocial // Rocznik Mińskomazowiecki. - 1999, z. 5, s. 16-28

8. Powstanie styczniowe na pograniczu Mazowsza i Podlasia / Rafał Dmowski // Prestiż. - 2013, nr 1, s. 8-9

9. Powstańcy 1863 / Teresa Kosiek // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 30

10. Udział ludności międzyrzecczyzny w powstaniu styczniowym / Stanisław Góra // Rocznik Międzyrzecki. - T. 8 (1976), s. 52-62

11. Władysław Rawicz 1832-1863 - naczelnik cywilny województwa podlaskiego w powstaniu styczniowym / Arkadiusz Kołodziejczyk // Rocznik Bialskopodlaski. - T. 8/9 (2000/2001),  s. 337-353

 

                                                                                                                
oprac. M. Suchożebrska

Powrót do Historia