Żołnierze wyklęci - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013

KSIĄŻKI

1. Akcja "Wisła" w powiecie bialskim na tle walki politycznej i zbrojnej w latach 1944-1947 / Andrzej Tłomacki. - Biała Podlaska : Andrzej Tłomacki, 2003 

2. Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie inspektoratu Puławy (1944-1956) / Leszek Pietrzak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2011

3. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 = The atlas of the independence underground in Poland 1944-1956 / [zespół red. Rafał Wnuk et al.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007 

4. Chronić i kontrolować : UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie (1944-1956) / Jacek Witold Wołoszyn. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2007

5. Dzieje polskiego podziemia na Białostocczyźnie w latach 1939-1956 : materiały z sesji naukowej, 24 kwietnia 1992 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN / red. Małgorzata Giżejewska. - Toruń : Adam Marszałek, 1992

6. "Jastrząb" i "Żelazny" ostatni partyzanci Polesia Lubelskiego 1945-1951/ Grzegorz Makus, współpraca Kazimierz Krajewski. - Włodawa : Fundacja Pamiętamy, 2008

7. Kazimierz Kamieński "Huzar" : ostatni podlaski komendant 6 Brygady Wileńskiej AK i jego żołnierze 1939-1952 / Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski. - Wysokie Mazowieckie : Fundacja Pamiętamy, 2007

8. Kiełbaski / Jan Kołkowicz. - Międzyrzec Podlaski : Oddział WiN - Podlasie, 2003

9. Konspiracja i opór : z dziejów oświaty na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956 / Andrzej Jarosław Puliński. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2007

10. Kpt. Władysław Łukasiuk "Młot" : podlaski komendant 6 Brygady Wileńskiej AK / Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski. - Czaje-Wólka: Fundacja Pamiętamy, 2006

11. ... między Bolszewią a Niemcami : konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego na Podlasiu w latach 1939-1952 / Mariusz Bechta. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2009

12. "Najpierw popili sobie w urzędzie..." : zbrodnia ludobójstwa komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dokonana na członkach opozycji antykomunistycznej w Siedlcach 12-13 kwietnia 1945 roku / Wiesław Charczuk. - Zbuczyn : Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie, 2011

13. Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu. T. 3, Opracowania, wspomnienia  i dokumenty / red. Mariusz Bechta, Leszek Żebrowski. - Biała Podlaska : Rekonkwista, 2003

14. Pany i rezuny : współpraca AK-WiN i UPA 1945-1947 / Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk. - Warszawa : Volumen, 1997

15. Pod prąd / Władysław Bartoszewski ; oprac. Michał Komar. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2011

16. Polskie państwo podziemne w walce o suwerenność 1944-1945 (w świetle dokumentów Sztabu Naczelnego Wodza) / wstęp i oprac. Piotr Matusak ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 1999

17. Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie środkowo-wschodniej w latach 1944-1956 / red. Sławomir Poleszak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa ; Lublin : IPN, 2008

18. Powiat Ostrołęka : materiały z sesji naukowej Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych zorganizowanej 23 października 2008 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i prezydenta Ostrołęki / [red. Kazimierz Krajewski]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [etc., 2009]

19. Powiat Pułtusk : materiały z sesji naukowej Represje i opór przeciw rządom komunistycznym w powiecie Pułtusk po 1944 r. zorganizowanej 16 października 2007 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej w Pułtusku. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2008]

20. Powiat Sokołów Podlaski w walce z reżimem komunistycznym 1944-1953 / Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski. - Sokołów Podlaski : Fundacja Pamiętamy, 2007

21. "Przeciw narzuconej władzy" : podziemie niepodległościowe w Garwolińskiem, na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu  w latach 1944-1951 : materiały sesji zorganizowanej 17 września 2005 roku w Garwolinie / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka i Zbigniewa Gnata-Wieteski ; Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział  w Garwolinie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. - Garwolin : Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne ; Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2006

22. W rocznicę walki w Borychowie 30 IX 1950 r. : Powiat Sokołów Podlaski  w walce przeciw komunistycznemu zniewoleniu 1944-1952 / Kazimierz Krajewski, Tomasz Łobuszewski. - Borychów : Fundacja Pamiętamy, 2005

23. Władze komunistyczne wobec opozycji na południowym Podlasiu w latach 1944-1947 / Dariusz Smolarek ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 2005

24. Z dziejów "drugiej konspiracji" / Zbigniew Gnat-Wieteska. - Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 2009.

25. Za Wolność i Niepodległość : zgrupowanie partyzanckie Józefa Kurasia "Ognia" w latach 1945-1947 / Maciej Korkuć. - Zakopane : Fundacja Pamiętamy : Burmistrz Miasta Zakopanego, 2006

26. Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko" 1910-1951 / Patryk Kozłowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2011

27. Żołnierze wyklęci / Jerzy Ślaski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2012?]

28. Żołnierze wyklęci : niezłomni bohaterowie / Joanna Wieliczka-Szarkowa. - Kraków : Wydawnictwo AA, cop. 2013

29. "Żołnierze Wyklęci" Ziemi Wyszkowskiej 1944 - 1952 / Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski. - Wyszków : Fundacja Pamiętamy, 2009

 

FILMY

1. My od "Sztubaka" / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]

2. My, Ogniowe dzieci / reż. Tadeusz Pawlicki ; scen. Lech Antonowicz, Tadeusz Pawlicki ; Telewizja Polska. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej, 1996

3. Żołnierze wyklęci / scen. i reż. Wincenty Ronisz. Losy niepokornych / scen. i reż. Wincenty Ronisz, Anna Jakubowska. - Edycja 2008. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, [2008?]

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Armia Krajowa Obwodu „Mewa-Kamień" w czasie „Burzy" i po upadku Powstania Warszawskiego / Eligiusz Z. Gałęzewski // Rocznik Mińskomazowiecki. -2001, z. 8, s. 61 - 78

2. Ujawnienie Armii Krajowej w powiecie mińskim / Sławomir Kuligowski / / Rocznik Mińskomazowiecki. - 2003, z. 10. s. 82-135

 

 

Oprac. Maria Wodzyńska

Powrót do Historia