Powstanie wielkopolskie - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1968-2009

KSIĄŻKI

1. Czyn zbrojny ludu wielkopolskiego 1918-1919 / Zdzisław Grot ; do druku podał Ryszard Wryk - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008

2. Generał Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937 / Piotr Bauer. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1988

3. Generał Stanisław Taczak : 1874-1960 / Bogusław Polak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1988

4. Krople wrzącej krwi : Powstanie Wielkopolskie w poezji i pieśni : antologia / Józef Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1978

5. Moje wspomnienia / Józef Dowbor-Muśnicki. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2013

6. Niemcy a Wielkopolska 1918-1919 / Stanisław Kubiak. - Poznań : Instytut Zachodni, 1969

7. Powstanie wielkopolskie : 1918-1919 / Ryszard Zieliński. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1968

8. Powstanie wielkopolskie : 1918-1919 : zarys dziejów / Antoni Czubiński, Zdzisław Grot, Benon Miśkiewicz. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978

9. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 / Marian Olszewski. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, [1978]

10. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 / Wiesław Zdziabek, Maria Pacholska. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2008

11. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : geneza - charakter - znaczenie / Antoni Czubiński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1988

12. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : spojrzenie po 90 latach / Marek Rezler. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008

13. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : wybór źródeł / wybór i oprac. Antoni Czubiński i Bogusław Polak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1983

14. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : zarys dziejów / Antoni Czubiński, Zdzisław Grot, Benon Miśkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

15. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 / Zdzisław Grot, Antoni Czubiński ; do druku podał Ryszard Wryk. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2006

16. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum / Wiesław Zdziabek, Maria Pacholska. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2008

17. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej / Wiesław Zdziabek, Maria Pacholska. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2008

18. Wojny o granice Polski Odrodzonej : 1918-1921 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1992

19. Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego / wybór i oprac. Janusz Karwat. - Poznań : Wydawnictwo Miejskie, 2007

20. Zbrojny czyn ludu Wielkopolski : (1918-1919) / Piotr Łossowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : od robót organicznych do zwycięskiego zrywu / Przemysław Matusik // Wiadomości Historyczne. - 2009,nr 1, s. 51-57

2. Wycieczka do internetowego muzeum : konspekt lekcji regionalnej / Danuta Wojciechowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 10, s. 24-25

3. Zwyciężyliśmy! / Jan Fazlagić // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 28-31

 

FILMY

1. Powstanie wielkopolskie / reż. Robert Stando, Tadeusz Łukawski. Trudne początki II Rzeczypospolitej / reż. Marian Chmielewski. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", cop. 1998

 

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Historia