Kurierek Nr 4 - Film, jako podstawowy typ komunikowania

   Nikt już dzisiaj nie wyobraża sobie życia bez filmu, który stał się podstawowym typem komunikowania. Stał się jednym
z najważniejszych składników naszego życia - bawi nas, uczy, pozwala na lepsze zrozumienie rzeczywistości i poznanie siebie samego. Przedstawione poniżej publikacje książkowe są dostępne dla zainteresowanych czytelników w czytelni i wypożyczalni biblioteki.

1. Epoki i kierunki w kulturze : sztuka, literatura, muzyka, teatr i film. Red. Marta Wileńska, Bartosz Działoszyński, Anna Rossa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 (sygn. 94746)
  
Epoki i kierunki w kulturze to rodzaj interdysplinarnego „przewodnika" po artystycznej twórczości człowieka od prehistorii po współczesność. Książka omawia wiele epok, cywilizacje, kierunki i style w kulturze od rysunków naskalnych po przedstawienia wideo-artu. Zawiera liczne materiały dodatkowe: zestawienia artystów i ich dzieła, krótkie noty biograficzne, opisy dzieł sztuki, budowli, utworów literackich, filmowych, fragmenty manifestów artystycznych. Jako jedno z nielicznych opracowań zbiera w jednym miejscu dorobek z różnych dziedzin, zarówno sztuk plastycznych, architektury, jak i literatury, muzyki, teatru i filmu. Publikacja ta to doskonała pomoc dla licealistów oraz studentów kierunków humanistycznych. Czytelny przekaz, bogactwo różnorodnej informacji czynią z przewodnika kompendium niezbędnej wiedzy o sztuce. Polecić go można wszystkim, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę o kulturze i o  czynnikach, które wpłynęły na jej obecny kształt.

2. Film : przewodnik dla licealistówRed. Beata Żmichowska. Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, cop. 2007 (sygn. 97590)
  
W Serii „Most" ukazały się książki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Służą one rozszerzeniu wiadomości z zakresu literatury, sztuki i filozofii poszczególnych epok. Pomagają w pisaniu wypracowań i rozwiązywaniu testów czytania ze zrozumieniem. Film to dziedzina silnie związana z literaturą - czerpie z niej inspiracje, podejmuje dialog, ożywia i popularyzuje jej dzieła. Teksty zebrane w tomie są adresowane do uczniów poszukujących materiału na temat filmu. Zamieszczone tu artykuły mogą być przydatne m.in. do przygotowania prezentacji maturalnej. Tom zawiera:
- artykuły poświęcone teorii filmu,
- przegląd adaptacji dramatów Szekspira,
- porównanie filmowych interpretacji mitu arturiańskiego,
- artykuły poświęcone zagadnieniu małych ojczyzn w polskiej filmie i literaturze,
- omówienie twórczości filmowej Andrzeja Wajdy,
- krótki przegląd polskiego kina po 1989r.,
- poradnik pisania recenzji filmowej,
- przykładowe prezentacje maturalne z wykorzystaniem filmów.

3. Filmowe czytanie kultury. Pod. red. Alicji Kisielewskiej. Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2007   (sygn. 97520)
  
Na niniejszy tom składa się zbiór szkiców napisanych przez autorów różniących się wiekiem, przygotowaniem merytorycznym, a także doświadczeniem, co przyczyniło się do jego różnorodności tematycznej. Znajdują się tutaj teksty dotyczące takich problemów, jak wizerunek kobiety w filmach Carla Theodora Dreyera, obraz dziecka w kinie współczesnym, czy inspiracje współczesnych twórców klasyki filmowej grozy: Goleman i Nosferatu. Nie mogło tutaj zabraknąć refleksji dotyczącej filmów wielkich mistrzów kina autorskiego: Tadeusza Konwickiego, Ingmara Bergmana, Luchina Viscontiego czy Piera Paola Pasoliniego,  zmagających się w swojej twórczości z problemami wolności, samotności, śmierci. Autorzy książki próbują na te pytania odpowiadać, starają się przełożyć obrazy na słowa, i w ten sposób pobudzić wyobraźnię filmową tych, którzy po nią sięgną.

4. Fiołek-Lubczyńska Bogumiła. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury. Kraków : Impuls, 2004 (sygn. 80180)
  
Książka jest adresowana głównie do nauczycieli oraz studentów wydziałów humanistycznych, w szczególności przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego. Autorka prezentuje miejsce i role tekstów audiowizualnych we współczesnej kulturze. Wprowadza czytelnika w najważniejsze jej nurty i problemy ważne dla edukacji szkolnej, określając zarazem cele, treści i metody tej edukacji.

5. Kino najnowsze : dialog ze współczesnością. Pod. red. Ewy Ciszewskiej, Magdaleny Saryusz-Wolskiej. Kraków : Wydawnictwo Rabid, 2007 (sygn. 99355)
  
W książce zawarte są teksty młodych polskich filmoznawców, którzy na przykładzie wielu współczesnych dzieł i w oparciu o twórczość różnych reżyserów próbują odpowiedzieć na pytania o związki filmu z otaczającą go rzeczywistością społeczną. Tematyka poszczególnych rozważań jest bardzo szeroka i sięga od zagadnień związanych z kinem polskim, przez kino europejskie.

6. Sowa Dawn B. 125 zakazanych filmów : historia cenzury w kinie. Warszawa : Świat Książki, 2006 (sygn. 82647)
  
Cenzura towarzyszy filmom od początku. Ingeruje w ich treść, a niekiedy wręcz zakazuje rozpowszechniania ze względów obyczajowych, religijnych, społecznych czy politycznych. Oskarżenia np. o rasizm, antysemityzm lub nieprzyzwoitości były powodem kłopotów wielu twórców filmowych.

7. Zwierzchowski Piotr. Piękny sen pedagoga : literackie i filmowe portrety świata edukacji. Kraków : Rabid, 2005 (sygn. 86607)
  
„Autor usiłuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób edukacja splata się z tekstami kultury, zwłaszcza kultury popularnej. Kino i literatura opisują - tworzą zarazem - świat społecznej działalności człowieka, sięgają po te elementy, które wiążą się mocniej z kwestiami edukacyjnymi. Dzięki filmom i powieściom można spróbować chwycić edukację na gorącym uczynku życia, przyjrzeć się jej uważnie. Warto bowiem czasem poszukać inspiracji dla myślenia o edukacji w świecie wykreowanym przez literaturę i kino"

Oprac. Antoni Woźnica

Powrót do 2010