Kurierek Nr 1 - Uroczystości szkolne

   Uroczystości związane z różnymi świętami oraz te upamiętniające ważne wydarzenia są integralną częścią życia szkolnego. Dzieje się tak gdyż twórczość artystyczna jest bardzo dobrym sposobem oddziaływania na uczniów, sama zaś uroczystość to doskonała okazja do przekazania wiadomości w ciekawej formie oraz kolejne narzędzie wychowania i uwrażliwiania uczniów.
  
Przygotowanie nawet najmniejszej uroczystości wymaga wielu działań, czasu, twórczych pomysłów, czy ciekawego scenariusza. Dlatego też pragnę zainteresować wszystkich nauczycieli, opiekunów kółek teatralnych gotowymi propozycjami scenariuszy szkolnych. Mam nadzieję, że zaproponowane Państwu książki okażą się pomocne w  zorganizowaniu ciekawych pod względem treści i formy uroczystości szkolnych.

1. Drzał Elwira. Ożywić słowo. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010 (sygn. 101001, 101002)
  
Inscenizacje zawarte w tym zbiorku przeznaczone są dla uczniów i nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Książka zawiera inscenizacje, wierszyki oraz piosenki, które można wykorzystać na różnych etapach realizacji treści programowych. Przykładowe scenariusze, jakie można znaleźć w publikacji to: Ślubowanie klas pierwszych, Znaki drogowe, Zimowe zabawy, Dzień Matki, czy Przygody kotka Kotusia.

2. Kurnicka Anna. Zabawa z literkami i inne scenariusze przedstawień dla dzieci. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009 (sygn. 100692, 100693)
  
Na publikację składają się trzy scenariusze przeznaczone dla dzieci z młodszych klasach szkoły podstawowej. Pierwszy z nich „Zabawa z literkami" to przedstawienie, które angażuje dużo dzieci nawet te, które boją się publicznych występów. Każda scena poprzedzona jest zapowiedzią z ułożonych przez dzieci literek. Ten zabieg kształci umiejętność wspólnego działania, powoduje zacieśnienie więzów koleżeńskich, rodzi poczucie odpowiedzialności. Zabawa z literkami pokazuje dzieciom praktyczne korzyści wynikające ze znajomości alfabetu oraz umiejętności układania literek w wyrazy, hasła i całe zdania.
   Dwa następne scenariusze to spektakl o „Królowej Śniegu" wraz z andersenowskim przesłaniem mówiącym o ważnej roli przyjaźni oraz „Srebrny Obuszek", przedstawienie oparte na opowieści Gustawa Morcinka o zbójniku Ondraszku. Na przykładzie tego przedstawienia można uwrażliwić dzieci na konieczność niesienia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

3. Łęczyńska Renata. W szkole jest imreza czyli Scenariusze na różne okazje. Lublin : Agencja Wydawnicza Cogiteo, 2009 (sygn. 100116, 100117)
  
Publikacja może służyć pomocą nauczycielom w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej. Sięgnąć po nią mogą również opiekunowie kół teatralnych w starszych klasach szkoły podstawowej.
  
Zamieszczone w książce scenariusze, to zbiór widowisk  o różnorodnej tematyce. Znaleźć tu można, zatem gotowe propozycje programów o treści patriotycznej (np. poświęcone Świętu Niepodległości), imprezy ogólnoszkolne (scenariusz obchodów Dnia Ziemi, ślubowania klas pierwszych, zakończenia roku szkolnego), czy inscenizacje na podstawie utworów i życiorysów znanych poetów i dramatopisarzy.
Książka wzbogacona jest dodatkowo o płytę CD z 18 podkładami muzycznymi do utworów, które niejednokrotnie specjalnie skomponowane zostały do wyżej wymienionych inscenizacji.

4. Nieść dobrą nowinę : scenariusze katechetyczno-ewangelizacyjne dla dzieci i młodzieży. Red. Elżbieta Kondrak i Bogusław Nosek. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009 (sygn. 99066)
  
Proponowane opracowanie to zbiór scenariuszy katechetyczno-ewangelizacyjnych o różnorodnej tematyce. Są wśród nich przedstawienia przeznaczone dla przedszkolaków np. muzyczno-taneczne o stworzeniu świata, kukiełkowe o Świętym Mikołaju i o narodzeniu Jezusa. Dla dzieci szkolnych np. scenki biblijne, scenariusze dotyczące postaci świętych. W publikacji nie mogło również zabraknąć scenariuszy adresowanych do młodzieży, podejmujących aktualne problemy moralne i egzystencjalne, takie jak wymagania Dekalogu, miłość, pokusa, grzech i przebaczenie.
Wszystkie scenariusze napisane są żywym, odpowiednim do wieku adresata językiem. Poprzez scenę, którą może być sala lekcyjna lub świetlica, niosą radość i dobro, skłaniając równocześnie do głębszej refleksji nad postawami spotykanymi w codziennym życiu.

5. Pilarczyk Wioletta. Na słoneczne i deszczowe dni : teatrzyki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Płock : Wydawnictwo i Poligrafia Iwanowski, 2008 (sygn. 99192)
  
Zbiór krótkich teatrzyków dla dzieci w wieku przedszkolnym. Prezentowane w książce utwory Autorka napisała w wyniku pracy z dziećmi. Mając dobry i szeroki warsztat zawodowy mogła więc swoją twórczość oprzeć na doświadczeniu oraz poznaniu zachowań dzieci. Wierszowane inscenizacje są łatwe w przyswajaniu pamięciowym nawet dla najmłodszej grupy wiekowej.

6. Zabielska Jolanta. Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010 (sygn. 101821, 101822)
  
Tematyka zaproponowanych przez autorkę scenariuszy jest niezwykle różnorodna. Znaleźć tu można pomysł na uświetnienie wielu różnych rocznic: Święta Niepodległości, wybuchu Powstania Warszawskiego, wprowadzenia stanu wojennego, wejścia Polski do Unii Europejskiej, program poświęcony pamięci Jana Pawła II oraz scenariusz spektaklu poświęconego patronowi szkoły. Dzięki tej publikacji nauczyciele będą mogli także przygotować uroczystość z okazji Dnia Edukacji, Dnia Chłopaka, Walentynek, czy program artystyczny na pożegnanie uczniów kończących szkołę. W zbiorze znalazł się także pomysł na sztukę promującą przyjaźń i kulturę na co dzień oraz scenariusz prezentacji multimedialnej z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
  
Zawarte w niniejszej książce scenariusze są kreatywne, a nawet odkrywcze, łączą różnorodne środki wyrazu jak słowo, obraz i muzykę oraz nowoczesne środki przekazu.

7. Zdrowo żyć = pięknie żyć : scenariusze profilaktyczne. Red. wydaw. Anna Grochowska-Piróg. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, [2010] (sygn. 101854)
  
Książka ta, to zbiór scenariuszy teatralnych dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Prezentowane w książce scenariusze mają na celu wskazywać na szkodliwe działanie nikotyny, alkoholu, narkotyków, ale również przemocy, agresji, uzależnienia od mediów, czy anoreksji. Głównym zadaniem, jaki przyświecał autorom poszczególnych scenariuszy była promocja zdrowego stylu życia, wskazanie na konieczność wyuczenia najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych w celu nawiązania dobrych relacji z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, przeciwstawienia się grupom nacisków, rozwijania empatii i podejmowania dojrzałych decyzji.

                                                                  
                                                                                                                    
Oprac. Katarzyna Pasztor

 

Powrót do 2011