Kurierek Nr 3 - Historia

   Zapraszamy do lektury nowości Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Tym razem prezentujemy kilka pozycji dla historyków i pasjonatów historii.

1. Czekalski Tadeusz, Hauziński Jerzy, Leśny Jan. Historia AlbaniiWrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2009 (sygn. 102355)
  
Książka stanowi nową wersje monografii pod tymże tytułem, która ukazała się w cyklu historii powszechnej. Autorzy przedstawiają dzieje Albanii od pojawienia się tam pierwszych śladów człowieka do współczesności. Na pierwszą część składa się pięć rozdziałów przestawiających ziemie albańskie w starożytności, panowanie rzymskie i bizantyńskie do początków XI w., wykrystalizowanie się Albańczyków: ziemie albańskie w XI - XIV w., ekspansje Osmanów, Albanie w systemie Imperium Osmanów (do końca XVIII w.). Druga część rozpoczyna się od reform administracyjno-prawnych w Imperium Osmanów, jakie na terenach doń należących, a zatem również i w Albanii, zaczęto wprowadzać w życie począwszy od 1839 roku, a kończy na wydarzeniach z 2005 roku. Składają się nań następujące rozdziały: Dojrzewanie narodu; Droga do niepodległości; „Suwerenne księstwo" i jego upadek; Niespokojne lata dwudzieste; Monarchia Zoga I; Lata okupacji; W obozie państw socjalistycznych; Oblężona twierdza; Pierwsze lata transformacji; Odbudowa i integracja.

2. Galos Adam, Korta Wacław, Czapliński Władysław. Historia Niemiec.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2010 (sygn. 102363)
  
Obecne wydanie książki, znacznie zmienione, zostało uzupełnione o rozdział prezentujący dzieje Niemiec od 1945 r. do ubiegłorocznych wyborów. Czytelnik zapozna się także z zagadnieniami, które w poprzednich wydaniach ze względu na cenzurę zostały potraktowane oględnie, m.in. z meandrami stosunków niemiecko-radzieckich czy z genezą paktu Ribbentrop-Mołotow. Autorzy omawiają też sytuację w strefach okupacyjnych i przyczyny podziału Niemiec.

3. Historia Europy
. Pod red. Antoniego Mączaka.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, [2010] (sygn. 102356)
  
Pierwsza synteza dziejów Europy napisana przez polskich uczonych, obejmująca okres od starożytności aż po wielki przełom 1989 r. Autorzy stworzyli zarys dziejów dojrzały, nakreślony z polskiego punktu widzenia, czyli wyjaśniający problemy związane z miejscem naszego kraju w Europie. Historia Europy ma postać klasycznego podręcznika pisanego przez zespół specjalistów od poszczególnych dziedzin i epok.

4. Historia Iranu.
Pod red. Anny Krasnowolskiej.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2010 (sygn. 102505)
  
Książka prezentuje trzy tysiące lat dziejów Iranu - kluczowego państwa Bliskiego Wschodu. O wyjątkowości pracy świadczy aktualność poruszanych zagadnień, takich jak problematyka szyicka i jej związek z historią Iranu od początku XVI w., czy powstanie islamu i arabski podbój Iranu. Czytelnik dowie się też o stanie współczesnej kultury tego kraju.

5. Kaczmarek Ryszard. Historia Polski 1914-1989
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2010 (sygn. 102330)

  
Nowa synteza historii Polski trudnych lat 1914-1989 obejmuje wykład z dziejów Polski od wybuchu I wojny światowej do przełomu roku 1989. Szczegółowo przedstawia pogmatwane losy Polski i społeczeństwa polskiego w trudnym wieku XX. W kolejnych częściach książki czytelnik poznaje najważniejsze procesy i zjawiska, które kształtowały dzieje naszego kraju w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Osią podręcznika jest wykład dziejów politycznych, uwzględniający najnowsze ustalenia nauki dotyczące I i II wojny światowej, okresu międzywojennego i przede wszystkim kontrowersyjnych, wzbudzających wciąż ogromne emocje lat PRL-U. Wiele uwagi autor poświęca również zjawiskom gospodarczym, społecznym i kulturalnym w Polsce XX wieku.

6. Kitchen Martin. Historia Europy 1919-1939
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2009 (sygn. 102357)
  
Książka kanadyjskiego historyka jest wznowieniem popularnego zarysu dziejów politycznych Europy. Rozważania polityczne otwiera analiza traktatów pokojowych kończących I wojnę światową, które ukształtowały system zwany wersalskim. Miał on swoich zwolenników i przeciwników. Stąd tak ważne jest omówienie zbiorowego bezpieczeństwa, rozbrojenia i Ligi Narodów. Osobno autor charakteryzuje stan gospodarki europejskiej, powojenną inflację oraz przyczyny wielkiego kryzysu. Omawia również sytuację panującą w poszczególnych krajach.

7. Marsot Afaf Lutfi As-Sajjid. Historia Egiptu : od podboju arabskiego do czasów współczesnych. Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, cop. 2009 (sygn. 102327)
  
Egipt leży w centrum świata arabskiego. Jego granice, niezmiennie od tysiącleci, przebiegają wśród piasków i mórz. Do 1952 r., krajem tym rządzili cudzoziemcy, którzy przybywali tu z odległych stron. Autor opisuje paradoksy historii Egiptu w książce, której pierwsze wydanie miało wielkie powodzenie u czytelników. Omawia w niej dzieje kraju od podboju arabskiego, poprzez czasy mameluków, przyłączenie Egiptu do imperium osmańskiego, eksperymenty liberalne rządów konstytucyjnych na początku XX w., a następnie czasy Nasera i Sadata, na współczesności kończąc. W epoce Mubaraka zaszły w Egipcie wielkie zmienny, będące następstwem globalizacji i jej wpływu na gospodarkę, pojawieniem się nowych partii politycznych i zmiany nastawienia do praw kobiet. Autor śledzi te zmiany i analizuje, co oznaczały one dla Egipcjan.

8. Lata Manuel Tunon de, Dominguez Ortiz Antonio, Valdeon Baruque Julio. Historia Hiszpani.
 Kraków : TAiWPN Uniwersitas, cop. 2007 (sygn. 102360)
  
Pasjonująca synteza dziejów wielkiego narodu europejskiego - łączy naukowy rygor z popularyzatorską ambicją, pragnieniem dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych przeszłością krainy rozciągającej się za Pirenejami. Autorzy zgłębiają historię kraju, który wydał geniuszy światowej kultury, włączył w obręb chrześcijańskiej cywilizacji wielkie przestrzenie Nowego Świata, zrodził uniwersalne archetypy konkwistadorów i mistyków, Wielkich Inkwizytorów i Książąt Niezłomnych, mit Don Kichota, Rycerza Smętnego Oblicza oraz Don Juana - uwodziciela z Sewilli. Nowoczesne kompendium, opracowane przez trójkę wybitnych uczonych, obejmuje dzieje Hiszpanii od czasów rzymskich i średniowiecznych, przez renesans, oświecenie i rewolucję liberalną XIX wieku, aż do dyktatury generała Franco.

  

Oprac. Małgorzata Suchożebrska

Powrót do 2011