Kurierek Nr 2 - Propozycje scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych

   Cyklicznie już staramy się przedstawiać Państwu nowości książkowe Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach, w których zawarte są propozycje scenariuszy różnych imprez i uroczystości szkolnych. W niniejszym Kurierku zaproponowano inscenizacje dla różnych grup wiekowych - od przedszkola po liceum i o różnorodnej tematyce.
Zachęcam także do przeglądania zawartości czasopism prenumerowanych przez  placówkę. W wielu z nich znajdują się ciekawe teksty i scenariusze teatralne. Zainteresowanych odsyłam do katalogu on-line  (http://www.siedlce.bib.edu.pl/).

1. Blaschke Anna. Co z was wyrośnie : scenariusze dla gimnazjum i liceumKraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004 (sygn. 90071)
  
Tematyka zaproponowanych przez autorkę scenariuszy jest różnorodna. Znajdziemy tu adaptacje tekstów Magdaleny Samozwaniec, K. I. Gałczyńskiego, Leonida Andriejewa, a także montaże o tematyce wigilijnej, wychowawczej. Jedno z opracowań zostało przygotowane na pożegnania III klas gimnazjalnych. Ponadto zamieszczono sugestie dotyczące scenografii, kostiumów, inscenizacji, jakie nasunęły się w wyniku pracy z młodzieżą.

2. Chaliński Krzysztof. Szkoła na deskach : scenariusze przedstawień teatralnych na różne okazje. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007 (sygn. 89109, 89110)
  
Zaproponowane przez autora przedstawienia teatralne służyć mają nie tylko zabawie, ale także nauce i wychowaniu. Ich rolą jest kształtowanie zdrowej i odpowiedzialnej postawy dojrzałego człowieka, zwracanie uwagi na miłość, przyjaźń, niesienie pomocy, współczucie. Książka składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono scenariusze bożonarodzeniowe, następnie wielkopostne. Część trzecia posiada różnorodną tematykę - Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Jan Paweł II.

3. Dabrowska Regina. Kraków poznawany umysłem i sercem. Kraków : Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Regina Dąbrowska, 2008 (sygn. 94489)
  
Książka przeznaczona dla nauczycieli przedszkoli i kształcenia zintegrowanego przybliżająca treści regionalne - niezbędne w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej. Oprócz scenariuszy związanych z legendami, zwyczajami i tradycjami, znajdziemy tu teksty piosenek i wierszy o Krakowie, a także trochę historii.

4. Dla nas umarł i zmartwychwstał : nabożeństwa, misteria przedstawienia wielkopostne i wielkanocne. Red. Bogusław Nosek. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006 (sygn. 82359)
  
Publikacja dla aktywnych katechetów, poszukujących adekwatnych do ich potrzeb teksów. Znaleźć tu można propozycje rozważań drogi krzyżowej, scenariusze paschalnych misteriów i przedstawień, okolicznościowych akademii. Scenariusze można wykorzystać na lekcji religii, na zajęciach świetlicowych lub przygotować inscenizację i wystawić ją  w sali parafialnej.

5. Hlubek Irena. W kręgu teatru niewielkiego : scenariusze teatralne dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Kraków : Rubikon, 2007 (sygn. 90353)
  
Książka składa się z 3 rozdziałów. Pierwszy ukazuje istotne miejsce zabawy w życiu dziecka, drugi jest propozycją warsztatów teatralnych dla dzieci. Rozdział trzeci to scenariusze teatralne, w których autorka zwraca uwagę na wartości ogólnoludzkie oraz zagadnienia zabawy w życiu dziecka. Do książki dołączono płytę z piosenkami do scenariuszy.

6. Imprezy, zabawy i bale nie tylko w karnawale : scenariusze imprez, zabaw i spotkań okolicznościowych na cały rok. Pod red. Beaty Rucińskiej. Siedlce : Samorządowe  Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 2007 (sygn. 89021)
  
Zabawa daje możliwość zaspokajania potrzeb kontaktu z drugim człowiekiem, kształtuje umysł, rozwija wyobraźnię i kreatywność, pozwala na prawidłowy rozwój psychofizyczny, przekazuje ważne wartości życiowe. Z powyższych względów powinna być stosowana w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Bogate w doświadczenia, w zakresie organizacji imprez i uroczystości szkolnych, autorki proponują zbiór scenariuszy imprez, zabaw i innych spotkań okolicznościowych dla dzieci w wieku od 7 do 10/11 lat, zróżnicowanych pod względem tematów, stosowanych metod i form pracy.

7. Od różańca do jasełek : scenariusze katechez, nabożeństw i przedstawień na ważne dni w liturgii Kościoła. Red. Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007 (sygn. 92065)
  
Celem zaproponowanych scenariuszy jest wzbogacenie katechezy szkolnej i parafialnej oraz zaangażowanie w przygotowania nie tylko nauczycieli katechetów, ale także całe rodziny. Zawarte materiały odpowiadają czasowo pierwszemu semestrowi szkolnemu. Najwięcej propozycji, dla dzieci w różnym wieku oraz młodzieży, związanych jest z tematyką Bożego Narodzenia.

8. Szlendak Dorota. Teatrzyki z poradami na spotkania z kłopotami : materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i kształcenia zintegrowanego. Toruń : Wydawnictwo Aker, 2008 (sygn. 91721)
  
Książka poświęcona jest tematyce bezpieczeństwa dzieci. Poprzez wchodzenie w różnorakie role dzieci uczą się rozpoznawać sytuacje zagrożenia oraz jak się wobec nich zachować. Nauczyciele przygotowując przedstawienia mają możliwość wnikliwego poznania doświadczeń i problemów dzieci.
Kolejne omawiane w książce zagadnienia to:
-
właściwe zachowanie się w kontaktach z obcymi osobami i podczas przebywania w domu bez opieki dorosłych,
- wymuszanie, przemoc,
-
rola fantazji - zatracanie granicy pomiędzy fikcją a rzeczywistością,
-
niebezpieczeństwo utonięć,
-
zagrożenie pożarowe,
-
pedofilia (w tym internetowa),
-
przemoc domowa wobec nieletnich

9. Tarkowski Piotr Cezary. Teatrzyki dla dzieci. Na Dzień Nauczyciela, W ogrodzie, W warzywniku, WłoszczyznaKielce : Wydawnictwo Jedność, 2005 (sygn. 90106)

10. Walczak Tomasz. Mali aktorzy na małej scenie : przedstawienia teatralne dla najmłodszych. Toruń : Wydawnictwo Aker, 2007 (sygn. 88175)
  
Dwie książki dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców pracujących z najmłodszymi. Proponowane inscenizacje mają na celu wyrabianie umiejętności zrozumienia i zapamiętywania tekstu, pozwalają na zdobywanie wiedzy na temat otaczającego je świata, stymulują wrażliwość, kształtują charakter. Dialogi pisane w wersji rymowanej, ilość tekstu przypadająca na poszczególne osoby umożliwiają wzięcie udziału w inscenizacji także dzieciom z mniejszymi predyspozycjami, także tych z placówek integracyjnych.

                                                                                                                                            

Oprac. Wanda Golec

Powrót do 2009