Kurierek Nr 9 - Filmy edukacyjne na tematy profilaktyczne

   Biblioteka Pedagogiczna wzbogaciła swoje zbiory nieksiążkowe o kolejne filmy profilaktyczno-edukacyjne. Wychowanie młodzieży, wskazanie jej właściwych dróg postępowania, nie jest procesem łatwym. Często szukamy ciekawych rozwiązań, podpowiedzi, środków, które pozwolą nam dotrzeć do naszych wychowanków. Każda pogadanka podparta materiałem filmowym powinna bardziej zainteresować młodzież. Zachęcamy wszystkich nauczycieli, wychowawców i pedagogów do korzystania z naszej oferty.

1. Narkotyki. Nadarzyn : Lissner Studio, [2009?] (ok. 30 min) (DVD 1198 ; DT 766)
   Program profilaktyczno-edukacyjny składa się z dwóch elementów - książki oraz płyty DVD.
Film „Narkotyki i ja" to historia przyjaźni dwóch nastolatków. Na drodze ich przyjaźni pojawiają się narkotyki, co stawia głównego bohatera przed trudnym wyborem - Jak postąpić? Pytanie główne stawiane uczestnikom brzmi: „Czy Paweł powinien powiedzieć mamie o problemach swojego przyjaciela?" Film przeznaczony dla młodszej młodzieży - ostatnie klasy szkoły podstawowej oraz pierwsze klasy gimnazjalne.
Film „Ważne wybory" omawia problem bardziej skomplikowany - sprawa dotyczy ojca młodego człowieka. Narkotyki niszczą nie tylko jego, ale całą rodzinę. Co można zrobić w takiej sytuacji? Jak postąpić? O tym powinna być ta dyskusja.
Każdy akt filmu kończy się próbą odpowiedzi na inne pytanie.
Akt I - „Czy pokazana rodzina jest szczęśliwa?"
Akt II - „Czy syn powinien porozmawiać z ojcem na temat jego kłopotów?"
Akt III - „Czy rodzina powinna przyjść z pomocą i dać ojcu drugą szansę?"
Film przeznaczony dla starszych klas gimnazjalnych i licealnych.
Materiał dodatkowy to wywiad z kierownikiem Poradni Rodzinnej Monar w Warszawie, certyfikowanym specjalistą do spraw uzależnień - Adamem Nykiem, autorem medialnego programu „Moda na niebranie". W książce omówiono formy występowania i sposoby przyjmowania narkotyków, zewnętrzne oznaki użycia, uzależnienie fizyczne i psychiczne, działanie fizjologiczne, właściwości uzależniające.

2. Alkohol. Nadarzyn : Lissner Studio, [2009?] (ok. 30 min) (DVD 1196 ; DT 764)
  
Zestaw ten składa się z książki zawierającej podstawowe informacje o alkoholu, jego szkodliwości i wpływie na psychikę młodego człowieka. Do książki dołączona jest płyta składająca się z trzech elementów:
   Film „Cena przyjaźni" - historia Joli i Marcina, uczniów liceum, przedstawiona jest w trzech aktach.
W każdym akcie poznajemy lepiej naszych bohaterów, jesteśmy też świadkami narastającego problemu Joli, która zauważa u swojego przyjaciela zmiany w zachowaniu wynikające z coraz częstszych kontaktów z alkoholem. W końcu dochodzi do najgorszego - jej chłopak wraz z grupą kolegów okrada ją. Jak powinna postąpić, gdzie szukać pomocy? Na te i na inne pytania starają się odpowiedzieć uczestnicy dyskusji. W przerwach między kolejnymi aktami zastanawiają się na istotą problemu odnosząc go do własnych doświadczeń życiowych. Zadaniem prowadzącego program jest właściwe kierowanie dyskusją tak, aby uzyskać założone cele - przekazać w atrakcyjnej formie informacje dotyczące alkoholu i mechanizmów powstawania uzależnień.
Pytanie główne stawiane uczestnikom brzmi: „Czy Jola powinna spotykać się z Marcinem?"
Dwa pozostałe filmy zamieszczone na płycie stanowią przestrogę dla tych wszystkich, którzy uważają, że alkohol to problem, który ich nie dotyczy.
   Film „Medal olimpijski" - to historia uzdolnionej dziewczyny mającej szansę na wielką karierę sportową. Niewinnie wyglądający kontakt z alkoholem, w tym przypadku piwem nie uważanym często za alkohol, niszczy tę szansę i radykalnie zmienia życie naszej bohaterki.
  
Film „Świadectwo dojrzałości" - to podobna historia. Zdana matura, otwarta droga do kariery, plany na przyszłość - wszystko to znika z powodu braku umiejętności odmowy wypicia alkoholu w towarzystwie rówieśniczym. Pozostaje tylko perspektywa długich lat spędzonych w więzieniu.

3. Tolerancja. Nadarzyn : Lissner Studio, [2009] (ok. 35 min) (DVD 1197 ; DT 765)
  
Program profilaktyczno-edukacyjny składa się z dwóch elementów - książki oraz płyty DVD.
Książka zawiera podstawowe informacje o takich pojęciach jak: tolerancja, dyskryminacja, uprzedzenia, stereotypy, prawa człowieka.
  
Film „Czy dlatego, że inny?" - przedstawia problem uprzedzeń rasowych. Przemianom politycznym, ekonomicznym i społecznym, wynikającym z transformacji ustrojowej Polski po 1989 roku towarzyszy występowanie różnych przejawów dyskryminacji. Problemy te nasilają się na skutek otwarcia się Polski na wieloetniczne kraje tzw. „starej" Unii Europejskiej, jak Francja czy Wielka Brytania. Konieczność dostosowania się Polski do obowiązujących w Unii Europejskiej standardów przeciwdziałania dyskryminacji wymaga niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań w celu powstrzymania potencjalnego nasilania się postaw i zachowań nietolerancji.
  
Film „Szkolna inwestycja" - film o problemie postrzegania osób niepełnosprawnych. Status społeczny osoby niepełnosprawnej i proces rehabilitacji zależą od relacji ze środowiskiem, które może jej pomagać lub ją niszczyć. Stosunek społeczeństwa do tych, którzy nagle, przeważnie nie z własnej winy znaleźli się poza orbitą, na której poruszają się zdrowi i sprawni, często jest krzywdzący i niesprawiedliwy.
Pytanie dla uczestników brzmi: „Czy Dyrektor powinien przeznaczyć pieniądze na przystosowanie szkoły dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych?


4. Agresja - Przemoc - Asertywność. Nadarzyn : Lissner Studio, [2009] (ok. 35 min) (DVD 1199 ; DT 767)
  
Program profilaktyczno-edukacyjny składa się z dwóch elementów - książki oraz płyty DVD. Książka omawia zjawiska agresji (złość, przemoc, formy przemocy szkolnej, skutki przemocy, cyberprzemoc) i asertywności. Płyta DVD zawiera scenki dotyczące zachowań asertywnych (przyjmowanie i wyrażanie krytyki, odmawianie, wyrażanie złości).

Oprac. Małgorzata Percińska

Powrót do 2009