Kurierek Nr 10 - Filmy edukacyjne z fizyki

   Biblioteka Pedagogiczna wzbogaciła swoje zbiory nieksiążkowe o kolejne filmy edukacyjne. W tym numerze kurierka chciałabym przedstawić filmy DVD dotyczące fizyki wydawnictwa ZAMKOR. Są to krótkie filmy pokazujące doświadczenia o różnym stopniu złożoności. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej cyfrowej techniki rejestracji obrazu i montażu przedstawiono nawet bardzo skomplikowane i czasochłonne doświadczenia w kilkuminutowych filmach. Udało nam się także zarejestrować, a następnie przedstawić w zwolnionym tempie te fazy eksperymentów, których ze względu na szybkość przebiegu nie można zaobserwować bezpośrednio.

1. Fizyka : filmy dydaktyczne dla gimnazjum. Cz. 1. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (ok. 35 min) (DVD 739)
  
Zawiera: 1. Ruch jednostajnie prostoliniowy (6:52) ; 2. Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego (6:52) ; 3. Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym (4:16) ; 4. Dynamiczne skutki wzajemnego oddziaływania ciał (2:03) ; 5. Od czego zależy iloraz szybkości uzyskanych przez ciała wzajemnie oddziaływujące? (4:27) ; 6. Jakim ruchem porusza się ciało pod działaniem stałej siły wypadkowej, zwróconej tak samo jak prędkość? (2:15) ; 7. Jak przyspieszenie ciała (lub układu ciał) zależy od działającej na to ciało (lub układ ciał) siły wypadkowej? (6:09) ; 8. Jak przyspieszenie ciał (lub układu ciał), na które działa stała siła wypadkowa, zależy od masy tego ciała (lub układu ciał)? (3:44) ; 9. Trzecia zasada dynamiki Newtona (4:12).

2. Fizyka : filmy dydaktyczne dla gimnazjum. Cz. 2. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (39 min) (DVD 740)
  
Zawiera: 10. Energia mechaniczna (2:34) ; 11. Przemiany energii (3:42) ; 12. Zamiana energii mechanicznej na energię wewnętrzną (1:14) ; 13. Cieplny przepływ energii (2:53) ; 14. Zjawisko rozszerzalności cieplnej (3:32) ; 15. Prawo Archimedesa (2:31) ; 16. Ciśnienie (1:35) ; 17. Ciśnienie atmosferyczne (2:54) ; 18. Izochronizm (2:54) ; 19. Rezonans (2:08) ; 20. Fale (3:44) ; 21. Wyznaczanie gęstości ciał za pomocą wagi szalkowej (5:54) ; 22. O budowie cząsteczkowej ciała (3:52).

3. Fizyka : filmy dydaktyczne dla gimnazjum. Cz. 3. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (71 min) (DVD 741)
  
Zawiera: 23. Elektryzowanie przez potarcie (3:47) ; 24. Elektryzowanie przewodników i izolatorów (1:58) ; 25. Elektryzowanie przez indukcję (3:34) ; 26. Elektroskop (2:18) ; 27. Pole elektrostatyczne (2:57) ; 28. Ruch ciała naelektryzowanego w polu elektrostatycznym (2:40) ; 29. Skutki przepływu prądu elektrycznego (2:14) ; 30. Obwód elektryczny (4:22) ; 31. Prawo Ohma (4:47) ; 32. Urządzenia elektryczne (3:33) ; 33. Magnesy (3:46) ; 34. Linie pola magnetycznego (2:20) ; 35. Pole magnetyczne wokół przewodnika (2:59) ; 36. Elektromagnesy (3:51) ; 37. Siła elektrodynamiczna (2:20) ; 38. Prąd indukcyjny (3:53) ; 39. Prostoliniowe rozchodzenie się światła (2:06) ; 40. Odbicie światła (2:28) ; 41. Obrazy pozorne (2:58) ; 42. Zwierciadła kuliste (0:48) ; 43. Załamanie światła (6:19) ; 44. Rozszczepienie światła (3:10) ; 45. Soczewki (2:22).

4. Filmy dydaktyczne z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych : elektrostatyka. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (28 min) (DVD 742)
  
Zawiera: 1. Elektryzowanie ciał (2:30) ; 2. Oddziaływanie ciał naelektryzowanych (1:50) ; 3. Zasada zachowania ładunku (1:30) ; 4. Co wskazuje elektroskop? (2:08) ; 5. Linie pola elektrostatycznego (6:00) ; 6. Naelektryzowany przewodnik (3:26) ; 7. Elektrofor (1:47) ; 8. Pojemność kondensatora (3:14) ; 9. Rozładowanie kondensatora (0:46).

5. Filmy dydaktyczne z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych : pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna.  Kraków : ZamKor, cop. 2007 (28 min) (DVD 743)
  
Zawiera: 1. Linie pola magnetycznego magnesów (3:40) ; 2. Doświadczenia Oersteda (2:14) ; 3. Pole magnetyczne wytworzone przez prąd elektryczny płynący w przewodniku (1:40) ; 4. Siła Lorentza (1:30) ; 5. Wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem (2:34) ; 6. Wzbudzanie prądu indukcyjnego (3:38) ; 7. Reguła Lenza (2:02) ; 8. Pierścień (1:08) ; 9. Prądy wirowe (3:15) ; 10. Diamagnetyzm płomienia (1:03).

6. Filmy dydaktyczne z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych : doświadczenia z ciekłym azotem. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (ok. 17 min) (DVD 744)
  
W filmie przedstawiono szereg doświadczeń z różnych działów fizyki z wykorzystaniem ciekłego azotu. Pokazano m.in.: zjawiska nadprzewodnictwa i Leidenfrosta oraz wpływ niskich temperatur na niektóre właściwości mechaniczne i opór elektryczny substancji.

7. Doświadczenia Wojciecha Dindorfa. Cz. 1. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (54 min) (DVD 745)
  
Prezentowane doświadczenia: 1. Trzy żarówki ; 2. Tacka Rogers'a ; 3. Balon w butelce ; 4. Łódka.

8. Doświadczenia Wojciecha Dindorfa. Cz. 2. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (70 min) (DVD 746)
  
Prezentowane doświadczenia: 1. Oddziaływania elektromagnetyczne ; 2. Paramagnetyzm i diamagnetyzm ; 3. Dwa kominy ; 4. Niekonwencjonalnie o konwekcji ; 5. „Odwrócone" prawo Archimedesa ; 6. O monecie, miotle i sznurze ; 7. Magiczna świeczka ; 8. Silnik bez komutatora ; 9. Ciśnienie atmosferyczne.

9. Doświadczenia Wojciecha Dindorfa. Cz. 3. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (60 min) (DVD 747)
  
Prezentowane doświadczenia: 1. Zagadkowa czasza kulista ; 2. Doświadczenie Tokara ; 3. Grający kieliszek ; 4. Wszechobecny rezonans ; 5. Jak wysoko podskoczy kulka? ; 6. Dwa wahadła ; 7. Silnik jonowy ; 8. Dlaczego świeczka podnosi poziom wody w butelce? ; 9. Prawo Pascala.

10. Doświadczenia Wojciecha Dindorfa. Cz. 4. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (40 min) (DVD 748)
  
Prezentowane doświadczenia: 1. Lasso ; 2. Zasada zachowania krętu ; 3. Czy kula wpadnie do kubka? ; 4. Elektrostatyka w taśmie klejącej ; 5. Zawieszenie magnetyczne ; 6. „Magiczna" prądnica ; 7. Zaufaj kobiecie.

11. Doświadczenia Wojciecha Dindorfa. Cz. 5. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (55 min) (DVD 749)
  
Prezentowane doświadczenia: 1. Pomiar szybkości fali na wodzie ; 2. Realne badanie naukowe, czyli jak sprawdzić „prawo Ohma" dla przepływu powietrza przez rurkę? ; 3. A jednak się kręci, czyli jak zbudować silnik „na konwekcję"?

12. Doświadczenia Wojciecha Dindorfa. Cz. 6. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (45 min) (DVD 750)
  
Prezentowane doświadczenia: 1. Bezwładny kieliszek, czyli jak wyciągnąć obrus spod zastawy na przyjęciu? ; 2. Ciśnienie atmosferyczne, czyli jak nie wylać wody ze szklanki na drogą fryzurę sąsiadki? ; 3. Siła dośrodkowa, czyli jak przenieść kulkę, nie dotykając jej? ; 4. Swobodna oś obrotu, czyli dlaczego ta obrączka wisi poziomo? ; 5. Konwekcja, czyli dlaczego bibułka leci w górę ; 6. Dźwiękowa fala stojąca, czyli jak ze słomki zrobić puzon? ; 7. Dlaczego samolot lata, czyli do czego jeszcze może służyć papier toaletowy?

13. Doświadczenia Wojciecha Dindorfa. Cz. 7.  Kraków : ZamKor, cop. 2007 (45 min) (DVD 751)
  
Prezentowane doświadczenia: 1. Zasada zachowania pędu, czyli co się dzieje, gdy nikt nie przeszkadza? ; 2. Zderzenia niesprężyste, czyli dlaczego musimy zapinać pasy bezpieczeństwa? ; 3. „Prawo życia" ; 4. Impresje balonikowe, czyli dlaczego astronauta zakłada hermetyczny kombinezon? ; 5. Analizator dźwięku, czyli jak można zobaczyć dźwięk? ; 6. Worteks gasi świeczkę.

14. Doświadczenia Wojciecha Dindorfa. Cz. 8. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (45 min) (DVD 752)
  
Prezentowane doświadczenia: 1. Fala stojąca ; 2. Punkt Fermata ; 3. Siły międzycząsteczkowe ; 4. Włoskowatość ; 5. Współczynnik załamania.

15. Doświadczenia Wojciecha Dindorfa. Cz. 9. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (60 min) (DVD 753)
  
Prezentowane doświadczenia: 1. Łódka „na wodę", czyli nierozgryziona tajemnica ; 2. Czołg, czyli dlaczego musi być parafina? ; 3. Lewarowanie, czyli dlaczego lewar prosty musi być krzywy? ; 4. Siła dośrodkowa, czyli do czego może się przydać kilogram cukru? ; 5. Bezwładność, czyli koło zamachowe z guzika ; 6. Mieszanie barw, czyli wariacje elektronowe w kolorowym telewizorze.

16. Doświadczenia Juliusza Domańskiego. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (60 min) (DVD 754)
  
Zawiera: 1. Doświadczenia z kieszeni ; 2. Czy Arystoteles miał rację? ; 3. Dwa wahadła ; 4. Grający widelec ; 5. Jeszcze trochę dźwięków ; 6. Dlaczego bąk nie koziołkuje? ; 7. Dlaczego ubyło nieco cieczy? ; 8. Jakim ruchem porusza się pęcherzyk powietrza ; 9. Dlaczego jedne ciała toną, a inne pływają? ; 10. Dlaczego moneta nie tonie? ; 11. „Popłoch" wśród ziarenek styropianu ; 12. „Zaczarowany" nurek ; 13. Elektroskop z puszki ; 14. Butelka lejdejska ; 15. Inne wykorzystanie neonówki z piezoelektrykiem ; 16. Elektryzująca kasza ; 17. Jeszcze trochę elektryzowania ; 18. Indukcja elektromagnetyczna ; 19. Co hamuje miedzianą płytkę? ; 20. Obraz rzeczywisty możemy niekiedy oglądać bez ekranu ; 21. Dlaczego żaróweczka nie przepaliła się? ; 22. Ciśnienie atmosferyczne naprawdę istnieje! ; 23. Czy woda o temperaturze około 40 stopni może wrzeć? ; 24. Wodny światłowód ; 25. Światłowodów c.d. ; 26. Budujemy silnik odrzutowy ; 27. Czy stan nieważkości występuje tylko w kosmosie.

17. O współrzędnej wektora : wykłady Barbary Sagnowskiej. Kraków : ZamKor, cop. 2007 (26 min) (DVD 755)
  
W wykładzie omówiono pojęcie współrzędnej wektora. Wskazano jej znaczenie w sporządzaniu i odczytywaniu wykresów wielkości wektorowych, a także przechodzeniu od równań wektorowych do liczbowych.

                                

Oprac. Małgorzata Percińska


Powrót do 2008