Kurierek nr 4 - Zagrożenia w szkole

   Zagrożenia występujące w szkołach, takie jak przemoc psychiczna i fizyczna, uzależnienia, narkomania, niebezpieczeństwa przychodzące z sieci są opisywane w literaturze od lat. Są to ciągle aktualne problemy dotyczące procesu wychowania dzieci i młodzieży nie tylko przez rodziców, ale także nauczycieli. Poniższy Kurierek Nowości ma na celu poszerzenie wiadomości na temat tych zagrożeń. Różni się jednak nieco od innych opracowań. Poleca filmy edukacyjne poruszające wymienione zagrożenia oraz przykładowe scenariusze różnych zajęć. Co grozi młodzieży ...?

1. Akceptacja w grupie rówieśników. Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2007 (DVD 266)
  
Film edukacyjny, dotyczący akceptacji w grupie, ukazuje, do czego zdolna jest młodzież, aby zostać zaakceptowaną przez środowisko, w którym przebywa i jakie są mechanizmy oddziaływania w grupie. Do pakietu dołączono dokument, który zawiera scenariusz lekcji wychowawczej, wywiadówki oraz szkolenia rady pedagogicznej. Zawarto ponadto część teoretyczną omawiającą podstawowe informacje dotyczące problemu akceptacji.

2. Alkohol i uzależnienia. Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2007 (DVD 264)
  
Sprawdzoną i wartą polecenia metodą eliminowania środków psychoaktywnych z terenu szkoły jest likwidacja źródeł sprzedaży. Jeżeli ograniczy się młodzieży dostęp do papierosów, alkoholu w punktach legalnych, być może zniechęci się ona do ich poszukiwania. W filmie przedstawiono procedury postępowania w przypadku wykrycia środków odurzających na terenie szkoły. Dołączono scenariusz lekcji wychowawczej oraz rady szkoleniowej dla rodziców i nauczycieli.

3. Fala, czyli pierwsze dni w szkole. Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2007 (DVD 265)
  
Fala jest zjawiskiem występującym nie tylko w wojsku, ale coraz częściej w środowisku szkolnym. Film przedstawia  falę  w szkole, a jej „bohaterami" są nowi uczniowie. Scenariusze lekcji wychowawczej i wywiadówki  oraz materiały merytoryczne na temat agresji i przemocy jako źródła fali w szkole będą pomocne nauczycielom w pracy wychowawczej.

4. Stop agresji fizycznej. Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2007 (DVD 262)
  
Media informują o brutalnych przestępstwach z udziałem młodzieży szkolnej. Przez wielokrotne relacjonowanie nasilają się agresywne zachowania wśród uczniów. Film ukazuje agresję fizyczną w szkole. Dołączone do filmu materiały przedstawiają, oprócz scenariuszy zajęć, obowiązki dyrektora i nauczycieli w przypadku wystąpienia agresji na terenie szkoły.

5. Stop agresji psychicznej. Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2007 (DVD 263)
  
Agresja psychiczna (kłótnie, przezywanie, wulgaryzmy, krytykowanie, wyszydzanie, manipulowanie, itp.) to zachowania wszechobecne w życiu codziennym. W szkołach coraz częściej dochodzi do takiej właśnie przemocy. Przedstawiona w filmie sytuacja być może uświadomi oglądającym ogrom problemu i pozwoli uniknąć „ukrytej agresji". Dołączone scenariusze lekcji wychowawczych mogą być przydatne nie tylko dla nauczycieli, ale także uczniów i rodziców.

6. Szkoła bez dilera. Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2007 (sygn. 267)
  
Narkotyki i narkomania ciągle są olbrzymim problem i ciągle niestety nie do pokonania. Napisano i nakręcono wiele materiałów na ten temat. Powyższy film przedstawia sytuację, która może dotyczyć każdego z nas. Nie należy rezygnować z żadnej formy walki z narkotykami i dilerami. Warto spróbować przeprowadzić lekcję dla uczniów, rodziców czy dla nauczycieli, zainspirowaną proponowanym filmem.

7. Nikotyna - legalny narkotyk. Scen. i reż. Dariusz Regucki. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007 (DVD 286)
  
O tym, że palenie papierosów ma negatywny wpływ na zdrowie wiadomo nie od dziś. Ten „legalny narkotyk" staje się coraz powszechniejszą używką wśród uczniów, nawet najmłodszych. Przedstawiona w filmie historia przyjaźni dwóch chłopców stała się doskonałym tłem dla pokazania wielopłaszczyznowości i złożoności problemu palenia papierosów przez dzieci. W drukowanym dodatku zawarte są konspekty zajęć.

8. www.wsieci... Scen. i reż. Dariusz Regucki. Kraków: Dom Wydawniczy Rafael, 2007 (DVD 289)
  
Film ukazuje negatywne skutki nadmiernego kontaktu z komputerem  i Internetem. Narratorem - bohaterem historii - jest licealista, który wracając wspomnieniami do swojego dzieciństwa, opowiada o tym, jak przebiegał  u niego proces uzależnienia od komputera. Film na wielu płaszczyznach ukazuje wymiar coraz bardziej obecnego wśród młodych uzależnienia. 

                                                                                                                                        

Oprac. Dorota Salamon

Powrót do 2008