Kurierek Nr 12 - Upośledzenie umiejętności społecznych i trudności w akceptowaniu zmian (zespół Aspergera)

   Zespół Aspergera, syndrom Aspergera, „autyzm inteligentny" - zaburzenie mieszczące się w spektrum autyzmu (ASD), jest także jednym z całościowych zaburzeń rozwoju. Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych i trudności w akceptowaniu zmian. Poniższy Kurierek Nowości ma na celu poszerzenie wiadomości na temat zespołu Aspergera. Może to pomóc nauczycielom i wychowawcom w pracy z dziećmi posiadającymi powyższe upośledzenie.

1. Attwood Tony. Zespół Aspergera : wprowadzenie. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006 (sygn. 86699)
  
W swojej książce Tony Attwood tłumaczy rodzicom i specjalistom, jak rozpoznać zespół Aspergera. Prezentuje opis i analizę nietypowych charakterystyk i praktycznych strategii korekcyjnych, wykorzystując przy tym cytaty z wypowiedzi osób z tym zespołem, a wszystko to czyni w sposób jasny i przystępny.

2. Autyzm i zespół Aspergera. Pod red. Uty Frith. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005 (sygn. 89472)
  
W niniejszej książce czołowi eksperci omawiają diagnostyczne kryteria zespołu Aspergera, ilustrując swe poglądy opisami przypadków. Uzupełnieniem badań klinicznych jest analiza twórczości literackiej osób z zespołem, stanowiąca punkt wyjścia do przedstawienia nowych propozycji teoretycznych. Książka przeznaczona jest zarówno dla badaczy, terapeutów, klinicystów, jak i dla rodziców i nauczycieli.

3. Jackson Luke. Świry, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dojrzewania. Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005 (sygn. 80842)
  
Bohaterem przewodnika jest 13-letni chłopiec z zespołem Aspergera, który posiada trzy siostry i trzech braci. Jeden z nich ma ADHD, a najmłodszy jest autystyczny. Pozycja ta jest przeznaczona nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla młodych ludzi - nie tylko z autystycznego spektrum, ale także tych potocznie uznawanych za normalnych. Uczy, jak rozumieć czyjąś inność, jak wzajemnie się szanować, zaprzyjaźniać i bawić, jak zachować poczucie własnej wartości  i godności.

4. Kutscher Martin L., Attwood Tony, Wolff Robert R. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007 (sygn. 89629, 89478, 89479)
  
Celem książki jest przekazanie czytelnikom potrzebnych informacji dotyczących zaburzeń neuropsychiatrycznych łączących się ze sobą u jednego dziecka. Autorzy chcą w niej przedstawić zwięzły, nieformalny przegląd najważniejszych zagadnień w/w zaburzeń: opisać ich przyczyny, objawy i sposoby leczenia każdego z nich. Dla kogo książka jest przeznaczona? Dla rodziców i innych członków rodziny, nauczycieli i specjalistów od edukacji, psychologów i lekarzy, pracowników społecznych, psychologów szkolnych i każdego, kto ma kontakt z takimi dziećmi.

5. Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata. Dziecko autystyczne  z zespołem Aspergera : studium przypadku. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls,  2005 (sygn. 80812)
  
Osnowę tej książki stanowią relacje matki dziecka dotkniętego zespołem Aspergera, która jest równocześnie jedną z jej autorek (Małgorzata Biadasiewicz). W pierwszej części opisano istotę i swoiste symptomy zespołu Aspergera jako jednej z postaci autyzmu. Natomiast drugą część książki stanowią relacje matki chłopca dotyczące jego przeżyć i zachowania się. Zgrupowano je w ramach poszczególnych symptomów, opisano  i zinterpretowano w świetle wiedzy o autyzmie.

6. Szatmari Peter. Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmemKraków : Wydawnictwo Znak, 2007 (sygn. 86840, 87109)
  
Autor książki, opowiadając niezwykłą historię swoich pacjentów, pokazuje, jak wygląda ich codzienność. Jak się żyje w „świecie bez metafor"? Jakie tajemnice skrywa umysł autystycznego dziecka? Skąd mamy wiedzieć, czy nasze dziecko jest szczęśliwe, smutne, głodne lub zmęczone, jeżeli rozmawia z tobą tylko o osach? To książka dla wszystkich zastanawiających się, dlaczego dziecko, które prawie w ogóle nie mówi i nie komunikuje się z otoczeniem, potrafi ułożyć nieprawdopodobnie skomplikowane puzzle w jeden dzień.

7. Wacław Wanda, Aldenrud Ulla, Ilstedt Stefan. Dzieci z autyzmem  i zespołem Aspergera : praktyczne doświadczenia z codziennej pracy. Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2000 (sygn. 90024)
  
Książka jest próbą rzetelnej odpowiedzi na pytanie „co mamy robić, aby pomóc dziecku z autyzmem czy zespołem Aspergera?". Skierowana jest przede wszystkim do rodziców, pedagogów i opiekunów, którzy mają częsty kontakt z osobami z autyzmem lub zespołem Aspergera. Główna autorka, psycholog Wanda Wacław, od wielu lat pracuje  w Szwecji jako konsultant. W publikacji stara się, wykorzystując doświadczenia, pomóc dorosłym mającym codzienny kontakt z tymi dysfunkcjami. Ta bogato ilustrowana pozycja zawiera wiele opisów prawdziwych sytuacji oraz sprawdzone porady, ułatwiające rozwiązywanie wielu problemów.

8. Winter Matt. Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinienWarszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006 (sygn. 86700)
  
Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie wiedzy nauczycielom na temat zespołu Aspergera, a dzięki temu umożliwienie lepszego zrozumienia uczniów z zespołem. Ponadto książka podsuwa szybkie podpowiedzi i praktyczne pomysły, które można natychmiast zastosować w klasie. Książka zawiera bibliografię oraz adresy stron internetowych poświęconych zespołowi Aspergera.

9. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta.  Pod red. Liane Holliday Willey.  Warszawa :  Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna  : Fundacja Synapsie, cop., 2006 (sygn. 87148)
  
Bez względu na to, jak trudny jest okres dojrzewania, jasne jest, że aby go przetrwać, potrzebne są nastolatkowi wsparcie i pomoc. Zwłaszcza   nastolatkowi z zespołem Aspergera. Ta książka ma być próbą wsparcia dla nastolatka z z.A. Zebrano w niej mnóstwo informacji na temat zespołu i jego możliwych skutków u współczesnego nastolatka.

 

Oprac. Dorota Salamon
 

Powrót do 2007