Kurierek Nr 9 - Filmy i dokumenty dźwiękowe na temat godzin wychowawczych, przyrody i biologii

   Biblioteka Pedagogiczna stara się wzbogacać swoje zbiory nieksiążkowe zarówno o materiały filmowe, jak i dokumenty dźwiękowe. W tym numerze kurierka chciałabym przedstawić kilka propozycji, które mogłyby być wykorzystane przez nauczycieli na zajęciach dydaktycznych, szczególnie na godzinach wychowawczych, lekcjach przyrody lub biologii.

Godziny wychowawcze:

1.  Filmowy pakiet edukacyjny - Lekcje Przestrogi
  
Seria pięciu filmów o współczesnych zagrożeniach młodzieży, zalecanych do wykorzystania w szkole.
 -
Obietnica / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adaptacja tv ireż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006 (30 min) (KV 992, DVD 78, 127)
Jest to fabularna opowieść o młodym człowieku, którego dotyka problem alkoholizmu.
 -
Życie pod murem / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006 (28 min) (KV 993, DVD 82, 128)
Jest to opowieść o narkomanii i jej konsekwencjach.
 -
W sidłach / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adaptacja tv ireż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006 (33 min) (KV 994, DVD 81, 129)
Jest to fabularna opowieść o tym, że za szczytnymi hasłami o miłości, tolerancji, sensie życia itp. ukrywa się prawdziwy cel działania sekty - pieniądze.
 -
TV Story / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adaptacja tv ireż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006 (30 min) (KV 995, DVD 90, 130)
Jest to fabularna opowieść o młodym człowieku, którego dotyka problem uzależnienia od komputera.
 -
Oni / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adaptacja tv i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2006 (21min) (KV 996, DVD 79, 131)
Jest to fabularna opowieść o przemocy.

2. Anoreksja : nasza córka nie chce jeść. Reż. Ian Carre. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2001] (49 min) (KV 1010)     

3. Społeczne zagrożenia. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2002] (KV 972)
  
Kaseta zawiera trzy filmy o różnej tematyce:
 -
Aids - prawda lub lęk. Reż. i rael. Fiona Connelly. Film pokazuje drogi przenoszenia oraz objawy tej choroby. (22 min)
 -
Jak chronić dziecko przed narkotykami. Real. All Seserronora. Film adresowany jest do rodziców i do wszystkich ludzi, którzy troszczą się o dobro naszych dzieci. (28 min)
 -
Narkotyki i mózg, tytoń i alkohol, trucizny w wolnej sprzedaży. Real. Christine Carriere (50 min)

4. Zagrożenie zdrowia. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2001] (KV 971)
  
Kaseta zawiera dwa filmy o różnej tematyce:
 -
Wojny tytoniowe „Zapalimy". Reż. Barry Purkis (47 min)
 -
AIDS - wielkie pieniądze, wielkie kontrowersji. Real. Luc Hermann (27 min)

5.  Filmowy pakiet edukacyjny - Pierwsza Pomoc
  
Pokazuje piętnaście różnych sytuacji zagrożenia. Jest to znakomity materiał instruktażowy dla osób, które nic lub prawie nic nie wiedzą o zasadach pierwszej pomocy. Filmy na pewno pomogą zrozumieć i uświadomić sobie jedną z podstawowych rzeczy: każdy z nas może pomóc drugiej osobie.
 -
Niebezpieczna ulica. Scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael ; Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2007] (ok. 30 min) (DVD 215)
Zawiera: 1. Zagrożenie życia, powiadomienie służb ratunkowych ; 2. Problemy z sercem ; 3. Drgawki ; 4. Alergie i ukąszenia ; 5. Zatrzymanie krążenia (szybka defibrylacja AED).
 -
Niebezpieczna szkoła. Scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael ; Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2007] (ok. 30 min) (DVD 216)
Zawiera: 1. Krwawienia i krwotoki ; 2. Astma ; 3. Cukrzyca ; 4. Złamania i zwichnięcia kończyn ; 5. Wypadek.
 -
Niebezpieczny dom. Scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael ; Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2007] (ok. 30 min) (DVD 217)
Zawiera: 1. Oparzenia termiczne ; 2. Środki chemiczne i leki ; 3. Porażenie prądem ; 4. Tlenek węgla, tonięcie ; 5. Zakrztuszenia.
 - Przedmedyczne zabiegi ratujące życie : prezentacja multimedialna. Oprac. kursu Krystian Gruba, Marek Siuta, Bogusława Zajączkowska. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael ; Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2007] (CD 162)
  
Prezentacja multimedialna stanowi znakomitą pomoc dydaktyczną dla wszystkich chcących przeprowadzić mini kurs zasad pierwszej pomocy. Przystępność i forma przygotowanych przez grupę ratowników prezentacji sprawia, że może ona być wykorzystana w pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i średnich, jak i osobami dorosłymi. - Zawiera: 1. Łańcuch przeżycia ; 2. Zasady wzywania pogotowia ; 3. Wyposażenie apteczki ; 4. Bezpieczeństwo na miejscu wypadku ; 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ; 6. Zadławienie ; 7. Pozycja boczna ; 8. Zakładanie kołnierza ortopedycznego ; 9. Wyciąganie poszkodowanego z samochodu ; 10. Wstrząs ; 11. Krwotoki ; 12. Oparzenia ; 13. Zawał serca ; 14. Złamania ; 15. Padaczka.

Przyroda, Biologia

1. Wspaniała maszyneria : podróż w głąb ludzkiego ciała. Scen. i prowadzenie Piero Angela. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2002] (DVD 149)
  
Film produkcji włoskiej. Zawiera: 1. Ucho (45 min) ; 2. Oko (45 min) ; 3. Smak i węch (45 min) ; 4. Żołądek i jelita (45 min).

2. Wspaniała maszyneria : podróż w głąb ludzkiego ciała. Scen. i prowadzenie Piero Angela. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2002] (DVD 150)
  
Film produkcji włoskiej. Zawiera: 1. 1. Wątroba (45 min) ; 2. Kości (45 min) ; 3. Płuca (45 min) ; 4. Serce (45 min).

3. Siła zmysłów. Reż. Daniel Barry i Zoe Heron. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2003] (KV 1013)
  
Zawiera: 1. Słuch i równowaga (50 min) ; 2. Dotyk i wzrok (50 min).

4. Siła zmysłów. Reż. Daniel Barry i Zoe Heron. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2003] (49 min)
  
Zawiera: 1. Smak i węch.

5. Flora i fauna naszego organizmu. Scen. Robert Buckman. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2002] (KV 1017)
  
Film przedstawia różne gatunki pasożytów zamieszkujących w organizmie człowieka. Omawia zjawiska zakażenia i przenoszenia pasożytów podczas podróży do krajów egzotycznych. Zawiera: 1. Rola pasożytów / reż. David Langer (25 min) ; 2, 3. Towarzysze podróży. Cz. 1-2 / reż. Laim Rinn (25,  24 min).

6.  Flora i fauna naszego organizmu. Scen. Robert Buckman. Łódź : Wytwaórnia Pomocy Dydaktycznych, [2002] (KV 1018)
  
Film przedstawia różne gatunki pasożytów zamieszkujących w organizmie człowieka. Zawiera: 1. Nos i usta / reż. John Darroch (23 min) ; 2. Kolej na robaki / reż. Tim Wolochatiuk (23 min) ; 3. Odrażający intruzi / reż. Roxana Spicer (22 min) ; 4. Co jest w naszych odchodach / reż. Elliott Shiff (22 min).

7.  Wszechświat naszego ciała. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2002] (KV 1012)
  
Film produkcji japońsko-szwedzkiej. Zawiera: 1. Narodziny życia. Cz. 1 / real. Jaszi Ericson (49 min) ; 2. Elastyczna pompa. Cz. 2 / real. Kacusziro Hajaszi (49 min) ; 3. Tajemnice trawienia i wchłaniania. Cz. 3 / real. Kacusziro Hajaszi (49 min).

8. Ludzkie ciało. Reż. Richard Rees. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2000] (46 min) (KV 1015)
  
Film przedstawia różne gatunki pasożytów zamieszkujących w organizmie człowieka. Zawiera: 1. Pasożyty zjedzą nas żywcem.

9. Ludzkie ciało : przewodnik po ludzkim ciele. Reż. Luke Campbell. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2000] (46 min) (KV 1016)
  
Film przedstawia analizę procesów zachodzących w ciele. Szkielet, skóra, mózg, zmysły.

10. Było sobie życie. Scen. i real. Albert Barillé. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2000] (DVD 151)
  
Animowany film dla dzieci o ludzkim ciele. Zawiera: 1. Świat komórki (25 min) ; 2. Narodziny (25 min) ; 3. Strażnicy organizmu (26 min) ; 4. Szpik kostny (26 min) ; 5. Krew (25 min) ; 6. Płytki krwi, szpik kostny (24 min).

11. Było sobie życie. Scen. i real. Albert Barillé. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2000] (DVD 152)
  
Animowany film dla dzieci o ludzkim ciele. Zawiera: 1. Szkielet (26 min) ; 2. Tkanka mięśniowa i tłuszczowa (26 min) ; 3. Wojna toksyn (26 min) ; 4. Szczepienia (26 min) ; 5. Hormony (26 min) ; 6. Łańcuch życia (26 min).

12. Było sobie życie. Scen. i real. Albert Barillé. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2000] (DVD 153)
  
Animowany film dla dzieci o ludzkim ciele. Zawiera: 1. Skóra (26 min) ; 2. Jama ustna (26 min) ; 3. Trawienie (26 min) ; 4. Wątroba (26 min) ; 5. Nerki (26 min) ; 6. Układ limfatyczny (26 min). 

13. Było sobie życie. Scen. i real. Albert Barillé. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2000] (DVD 154)
  
Animowany film dla dzieci o ludzkim ciele. Zawiera: 1. Nocne zmiany i naprawy (26 min) ; 2. A życie toczy się dalej (26 min).

14. Było sobie życie. Scen. i real. Albert Barillé. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2000] (DVD 154)
  
Animowany film dla dzieci o ludzkim ciele. Zawiera: 1. Serce (26 min) ; 2. Układ oddechowy (26 min) ; 3. Mózg (26 min) ; 4. Neutrony (26 min) ; 5. Oko (26 min) ; 6. Ucho (26 min).  

Zachęcamy wszystkich czytelników do korzystania nie tylko z wyżej wymienionych pozycji, ale także z innych zbiorów audiowizualnych, dokumentów elektronicznych i dźwiękowych. Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka rozpoczęła również gromadzenie książki mówionej (na płytach CD lub w formacie mp3). Wszystkie pozycje są już dostępne w katalogu.

 

Oprac. Małgorzata Percińska

Powrót do 2007