Kurierek Nr 6 - Wychowanie dziecka

   Poniżej prezentuję najnowszy Kurierek Nowości, gdzie proponuje książki mogące okazać się pomocą
dla rodziców, wychowawców, którzy pragną mądrze pokierować wychowaniem rozwojem swoich dzieci.

1. Bradway Lauren, Albert Hill Barbara.
Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla Twojego dziecka. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012 (sygn. 105172)
   Niniejsza książka to osobisty przewodnik terapii domowej dziecka. Rodzic znajduje tu opisy technik i metod służących zapobieganiu niepowodzeniom w nauce. Prezentowana pozycja to wynik wieloletniej pracy polegającej na pomaganiu dzieciom w osiąganiu równowagi poznawczej, a co za tym idzie - nabywaniu większej wiary w siebie. Dziecko, dzięki dyskretnemu ukierunkowaniu przez rodzica w czasie zabawy, staje się bardziej pewne siebie i zdobywa umiejętności ważne w latach szkolnych oraz w dorosłym życiu.

2.
Dzieciństwo we współczesnej Polsce : charakter przemian. Pod red. nauk. Beaty Łaciak. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013 (sygn. 106221)
   Książka uwzględnia współczesne spojrzenie na status dziecka w społeczeństwie, przypomina założenia Korczakowskiej koncepcji dziecka i jego podmiotowości. Pokazuje jak dalece aktualna i uniwersalna jest myśl Janusza Korczaka. Publikacja przeznaczona jest dla osób, które chcą lepiej poznać metodę dramy, jej zastosowanie i możliwości wykorzystania w różnorodnych działaniach.

3. Krejtz Izabela. Korepetycje poznawcze : rola pamięci roboczej i kontroli uwagi w przewidywaniu osiągnięć szkolnych.  Izabela Krejtz. Warszawa : Szkolnictwo Akademickie Sedno : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2012 (sygn. 105308)
   Książka to niezbędnik dydaktyczny dla nowoczesnego nauczyciela, który dba o rozwój swoich uczniów. To również kompendium wiedzy dla psychologów i pedagogów zajmujących się zawodowo procesami poznawczymi w edukacji. Autorka prezentuje przegląd literatury oraz wyniki badań własnych. Publikacja będzie źródłem inspiracji dla osób, które chcą wykorzystywać metodę treningów poznawczych, jako uzupełnienie terapii ADHD.

4. Laniado Nessia.
Zamiast telewizji : jak pobudzać i rozwijać zainteresowania dziecka oraz czym się kierować przy wyborze zajęć dodatkowych?  Kraków : eSPe, 2007 (sygn. 92564)
   Książka „Zamiast telewizji" zwraca uwagę nam dorosłym na problem i stara się pomóc w odlezieniu dla naszych dzieci odpowiedniego zajęcia. Doradza jak należy dobrać zajęcia dodatkowe, czym się kierować. Mówi, jakie podstawowe błędy popełniają rodzice, którzy za wszelką cenę chcą znaleźć swojemu dziecku hobby. W tym poradniku dowiemy się kim są animatorzy i w czym mogą być nam pomocni.

5.
Nowe społeczne wymiary dzieciństwa. Pod red. Nauk. Beaty Łaciak. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2011 (sygn. 103990)
   W ostatnich dziesięcioleciach dzieciństwo jest coraz częściej obiektem zainteresowania. Dzieci stają się nie tylko odbiorcami, ale także twórcami kultury.
Książka jest zbiorem tekstów dotyczących bardzo różnych obszarów dziecięcego funkcjonowania społecznego. Ukazuje społeczne przemiany dzieciństwa, nowe spojrzenie na nie z różnych perspektyw.
Publikacja znajduje szerokie grono odbiorców - będą nimi socjologowie, nauczyciele, rodzice.

6. Sienkiewicz-Wilowska Julia Anastazja.
Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011 (sygn. 104012)
   Publikacja adresowana jest do rodziców, nauczycieli plastyki, terapeutów i osób odpowiedzialnych za rozwój plastyczny i artystyczny dzieci. Autorka pokazuje, jak zainteresować dziecko sztuką, nauczyć je odbioru kultury wizualnej i samodzielnego tworzenia. W poszczególnych rozdziałach omawia kolejne etapy rozwojowe : wiek niemowlęcy, przedszkolny, szkolny i okres dorastania.
Dużo uwagi poświęca sposobom zachęcania dzieci do przelewania swoich emocji na papier poprzez rysowanie. Pokazuje, jak dzięki interpretacji prac plastycznych rozpoznać, z jakimi problemami w szkole boryka się dziecko, czy nie padło ofiarą przemocy. Książka stanowi źródło inspiracji do rozwijania umiejętności artystycznych dzieci.

7. Zielińska Monika.
Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemami. Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2012 (sygn. 105171)
   Zachowania niepożądane uczniów to poważny problem, z którym borykają się nauczyciele w szkołach na całym świecie. Zachowania trudne występujące w szkole są, więc bardzo poważnym problemem społecznym. W literaturze można znaleźć dane o różnych rodzajach interwencji. Najbardziej skuteczne, zwłaszcza w przypadku radzenia sobie z bardzo poważnymi zaburzeniami zachowania, są najczęściej te wypływające z koncepcji behawioralnej.
Książka wnosi wiedzę i wskazania praktyczne do zajmowania się dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Wskazuje, że opisane procedury postępowania terapeutycznego są skuteczne niezależnie od rodzaju zaburzenia. Dostarcza nauczycielom, pedagogom specjalnym i rodzicom wiedzy teoretycznej oraz konkretnego narzędzia do skutecznego przeciwdziałania trudnym zachowaniom dzieci w szkole i domu. 

 

Oprac. Antoni Woźnica

 

Powrót do 2013