Kurierek Nr 8 - Pedagogika i psychologia

   Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach posiada w swoich zbiorach wiele książek z dziedziny pedagogiki i psychologii. Zachęcamy nauczycieli i wszystkich zainteresowanych do lektury.

1. Gajdzica Zenon. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych.
 Kraków : Impuls ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011 (sygn. 103692)
   Treść książki jest rezultatem kilkuletnich badań nad integracyjną formą kształcenia prowadzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2007-2010. Podjęta problematyka została ulokowana w kontekście sytuacji trudnych związanych z codzienną pracą w klasie integracyjnej. Dotyczy ona między innymi organizacji pracy lekcyjnej, oceniania, kwalifikowania uczniów do zespołu klasowego, rozmieszczenia uczniów w przestrzeni sali lekcyjnej, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli pracujących w tych klasach. Zagadnienia te zostały osadzone w licznych kategoriach analitycznych zaczerpniętych z pola różnych nauk społecznych i humanistycznych (np. w koncepcjach antynomii, wiedzy potocznej, kapitału społecznego, wsparcia czy konfliktu). Ostatni rozdział części empirycznej książki zawiera opinie nauczycieli o korzyściach i sytuacjach pozytywnych omawianej formy kształcenia. Prócz części empirycznej książka zawiera szerokie wprowadzenie obejmujące dyskusję nad zasadnością podziału badań na teoretyczne i praktyczne w pedagogice, ze szczególnym uwzględnieniem eksploracji kształcenia integracyjnego, oraz zakończenie ukazujące drogi badawcze kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

2.
Garsta Tomasz. Współpraca z rodzicami w szkole : scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców. Warszawa : Dj Jasef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012 (sygn. 105541)
   Książka poświęcona jest grupowym i indywidualnym spotkaniom nauczycieli z rodzicami uczniów w kontekście trudnych sytuacji.
Zawiera:
 - przykłady różnych form komunikacji z rodzicami (zebrania, spotkania indywidualne, warsztaty)
 - poradnik na temat osobistych umiejętności interpersonalnych
 - wskazówki do rozmów z "trudnymi" rodzicami
 - scenariusze wywiadówek i spotkań indywidualnych z rodzicami
 - narzędzia do planowania i analizy pracy wychowawczej
 - gotowe materiały do rozdania rodzicom na temat trudnych sytuacji wychowawczych
 - kompleksowy program naprawczy "Uczeń-rodzina-szkoła"

3. Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka. Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011 (sygn. 103423, 105610, 105964)
   Co zrobić, gdy nasze dziecko na odmowę kupna zabawki reaguje wybuchem niepohamowanej złości? Lub gdy jest gotowe zrobić dosłownie wszytko, aby uniknąć odrabiania lekcji i sprzątania po sobie, a na nasze prośby i nalegania za każdym razem odpowiada: „Zaraz"? Jak postąpić ma nauczyciel, gdy uczniowie spóźniają się na lekcje, a kiedy już się na nich pojawią - rozmawiają, wysyłają SMS-y lub używają wulgarnego języka?
Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziemy właśnie w tej książce. Autorzy, korzystając ze swego wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi, przedstawiają Czytelnikowi proste, a zarazem skuteczne, metody poradzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

4. StraBmeier Walter. Interwencja wczesnodziecięca : 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012 (sygn. 105402)
   Niniejsza książka jest kompletnym narzędziem diagnozowania i terapii dzieci od trzeciego miesiąca życia do piątego, szóstego roku życia. Adresowana jest do wychowawców, nauczycieli, terapeutów i rodziców małych dzieci z trudnościami w rozwoju. W ramach zaproponowanego programu wczesnej interwencji, należy przeprowadzić diagnozę trudności występujących u dziecka w pięciu obszarach: - samoobsługi i rozwoju społecznego; małej motoryki; dużej motoryki; mowy; myślenia i postrzegania zmysłowego. Po dokonaniu oceny uwidaczniają się zarówno dysfunkcje, jak i obszary wysoko rozwiniętych kompetencji. Zasadniczą częścią programu są propozycje zabaw, ćwiczeń i codziennych aktywności , które w sposób naturalny można wykorzystać w celu wspierania rozwoju małego dziecka.


5.
Święcicka Joanna. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012 (sygn. 106148)
   Publikacja ma charakter poradnika zawierającego konkretne, bardzo proste i przejrzyście sformułowane wskazówki   dotyczące pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera. Jest skierowana do wszystkich nauczycieli, zwłaszcza szkół ogólnodostępnych, ale i integracyjnych lub specjalnych, którym przyszło pracować z tym jakże fascynującym, wymagającym, zaskakującym, inteligentnym, ale i czasami trudnym dzieckiem. Odbiorcami mogą być również inni specjaliści: pedagodzy, psycholodzy i logopedzi, którzy nie mają do czynienia na co dzień z dzieckiem cierpiącym na zaburzenie ze spektrum autyzmu, ale są ciekawi, jak ono funkcjonuje. Odbiorcami mogą być również rodzice dziecka ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, którzy potrzebują konkretnego pokierowania i wsparcia. Oprócz typowej charakterystyki i sposobów funkcjonowania ucznia cierpiącego na zespół Aspergera zaprezentowane są w tej książeczce osiowe objawy tego zaburzenia z kręgi autyzmu oraz metody terapii. Książeczka jest zatem próbą zainteresowania środowisk nauczycielskich problemami tej grupy uczniów. Termin zespołu Aspergera w ciągu ostatnich kilku lat stał się tematem niezmiernie modnym i głośnym. Należy spodziewać się, że dzieci ze diagnozowanym zespołem Aspergera będzie systematyczne przybywać, jeżeli już tak się nie dzieje. Dlatego wiedza nauczycieli i innych specjalistów z tego zakresu musi się poszerzać, ponieważ dobrze funkcjonujące dziecko dotknięte tym zaburzeniem nie musi trafić do szkoły integracyjnej czy specjalnej, ale do zwykłej szkoły masowej, może właśnie, drogi nauczycielu, do twojej klasy.

6. Zielińska Monika. Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemami. Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2012 (sygn. 105171)
   "Książka wnosi wiedzę i wskazania praktyczne do zajmowania się dziećmi z zaburzeniami zachowania, a ponadto wskazuje, że opisane procedury postępowania terapeutycznego są w zasadzie skuteczne niezależnie od rodzaju zaburzenia [...]dostarcza nauczycielom, pedagogom specjalnym i rodzicom wiedzy teoretycznej oraz konkretnego narzędzia do skutecznego przeciwdziałania trudnym zachowaniom dzieci w domu i w szkole".
(Z recenzji prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz.)Oprac. Małgorzata Suchożebrska

Powrót do 2013