Kurierek Nr 12 - Nowości pedagogiczne

1. Berendt Joanna, Sendor Magdalena. Dogadać się z dzieckiem : coaching, empatia, rodzicielstwo. Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska-Zacharek, 2013 (Sygn. 106897)
    Książka jest poradnikiem metody „Porozumienie bez przemocy". Autorki pokazują, co się dzieje, kiedy zaczniemy mówić do dzieci językiem próśb, potrzeb i uczuć, wskazują na potrzebę empatii w życiu codziennym, szczerego wyrażania wdzięczności, pokazują jak przekształcać nasze komunikaty, aby stały się skuteczne, ilustrują dialogami najczęstsze trudności w komunikacji z dziećmi.

2. Dąbkowska Monika I. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi : oblicza problemów dziecka i rodziców. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2013 (Sygn. 106944) 
   
Autorka dzieli się swoim doświadczeniem zdobytym w poradni psychoterapeutycznej i pedagogicznej na temat związków problemów z zakresu seksualności z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Wskazuje na możliwość wykorzystania największego kapitału oddziaływań pedagogicznych, jakim jest naturalna więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Opisane działania pedagogiczne, realizowane praktycznie, umożliwiają wieloaspektowe ujęcie problemów i dają szansę, że dziecko i rodzina znajdą odpowiednią pomoc.

3. Herzberg Marta. Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne Parpamedia, 2012 (Sygn. 105274)
    
Książka prezentuje program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych. Pierwszy rozdział charakteryzuje zjawisko dzieci nielubianych, jego rozmiar, możliwe konsekwencje. Rozdział drugi prezentuje założenia programu, trzeci - badania obejmujące diagnozowanie sytuacji społecznej dzieci i prezentowanego przez nie poziomu wybranych kompetencji, czwarty - wyniki skuteczności programu. Ostatni zawiera scenariusze zajęć z przewodnikiem metodycznym.

4. Larson Jim. Najpierw pomyśl : trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2012 (Sygn. 105265)
   
Książka jest opisem mechanizmów społecznych, emocjonalnych, środowiskowych - powstawania i narastania u młodych ludzi gniewu i agresji. Autor pracował jako psycholog w amerykańskich szkołach ponadpodstawowych, w których miał do czynienia z wybitnie trudną młodzieżą z grupy wysokiego ryzyka. Część druga podzielona na pięć tematycznych modułów jest poradnikiem dla psychologów, nauczycieli i terapeutów, prowadzącym zajęcia z młodymi ludźmi. Każdy moduł obejmuje ćwiczenia umiejętności rozpoznawania i stopniowania gniewu, znajdowania i stosowania zachowań alternatywnych.

5. Odowska-Szlachcic Bożenna, Mierzejewska Beata. Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej. Gdańsk. Harmonia Uniwersalis, 2013 (Sygn. 106893)
   
Podręcznik adresowany do pedagogów specjalnych i specjalistów terapii pedagogicznej, psychologów, logopedów, studentów kierunków pedagogicznych i rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się. Autorki dokonały przeglądu najnowszych metod diagnostyczno-terapeutycznych, które można stosować w terapii dzieci z warunkowanymi przez zaburzenia funkcji wzrokowych i słuchowych problemami w czytaniu i pisaniu. Publikacja zawiera opisy ćwiczeń i strategii terapeutycznych, praktyczne wskazówki na temat zabawek, gier i innych pomocy do terapii.

6. Sikorski Piotr. Zapiski starszego belfra czyli Warto uczyć się od innych. Poznań : Wydaw. eMPI2, 2013 (Sygn. 106779)
   
Książka polecana szczególnie nauczycielom rozpoczynającym pracę, ale również tym, którzy nie chcą, aby codzienna szkolna rutyna przesłoniła ideały, które przyświecały im na początku nauczycielskiej drogi. Gawędziarski styl sprawia, że książka przybiera charakter rozmowy z Czytelnikiem; nie jest więc jedynie opowieścią o trudach nauczycielskiej pracy, ale również cennym przewodnikiem po meandrach szkolnej rzeczywistości.

7. Iryna Surina [i in.]. Edukacja w obliczu przemian społecznych. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2013 (Sygn. 106950)
   
Publikacja jest omówieniem wybranych aspektów działalności edukacyjnej - funkcjonowania szkolnictwa wyższego, zadań i funkcji współczesnego nauczyciela, wychowania i nauczania integracyjnego na wszystkich etapach edukacyjnych oraz profilaktyki społecznej i resocjalizacji, które zasługują na szczególną uwagę w dobie przemian społeczeństwa polskiego. Ostatnie zagadnienie zostało omówione z perspektywy nauk pedagogicznych. Autorki dokonały charakterystyki i oceny programów profilaktycznych, które są realizowane w szkołach pod względem ich efektywności.

8. Ewa Warmuz-Warmuzińska. Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów. Warszawa : Difin, 2013 (Sygn. 106748)
   
Książka jest pierwszą i jedyną dotychczas propozycją wydawniczą poświęconą filmoterapii, czyli tej postaci arteterapii, która dociera do wielu odbiorców w ośrodkach, szkołach, gabinetach terapeutycznych i poradniach pedagogicznych. Pierwsza część poświecona jest teorii, a w drugiej znajduje się bogata lista filmów wraz ze scenariuszami zajęć, które można wykorzystać w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Propozycje kilkuset filmów podzielone są na kategorie terapeutyczne.

Oprac. Hanna Krasuska Terka

Powrót do 2013