Kurierek Nr 5 - Pedagogika i psychologia

     Prezentujemy najnowszy Kurierek Nowości, gdzie proponuję książki mogące okazać się pomocą dla rodziców, wychowawców, pragnących mądrze pokierować wychowaniem i rozwojem swoich dzieci.

1. Dzieciństwo we współczesnej Polsce : charakter przemian. Pod red. nauk. Beaty Łaciak. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013 (sygn. 106221)
     Prezentowana publikacja powstała na bazie materiałów i wystąpień uczestników konferencji pt. Przemiany współczesnego dzieciństwa w Polsce, która odbyła się 27 września 2012 w Warszawie. Współczesne dzieciństwo wydaje się tak różne od tego, które znał Janusz Korczak, pełne różnorodnych aktywności, nowoczesnych gadżetów. Wiele się zmieniło, ale czy wszystkie postulaty znanego pedagoga zostały zrealizowane?
     Napisana przystępnym językiem praca zawiera wskazówki bibliograficzne przy rozdziałach. Skierowana jest do pedagogów, socjologów i wszystkich zainteresowanych problematyką społeczną.

2. Kołodziejek Iwona, Guzik Agnieszka. Klasa szkolna : przestrzeń działania nauczyciela polonisty.  Kraków : Universitas, 2013 (sygn. 106884)
     Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak nauczyciel polonista może radzić sobie z pogłębiającymi się problemami społecznymi współczesnych nastolatków. Obok wskazania najważniejszych trudności i wyzwań, którym musi stawić czoło, autorki przedstawiają szereg praktycznych rozwiązań, mających na celu poprawienie relacji panujących w klasie szkolnej.
     Publikacja zawiera scenariusze lekcji i propozycje wykorzystania elementów socjoterapii (zwłaszcza psychoedukacji) na języku polskim.                                                     

3. Kołodziejska Jadwiga. Elitarne i popularne wzory czytania.  Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2013 (sygn. 107683)
    
Książka podejmuje temat współczesnej sytuacji książki i czytelnictwa, a w szczególności kanonu literackiego, ulegającego głębokim przemianom. W pracy możemy zapoznać się z wynikami badań czytelnictwa, prowadzonego przez Instytut Książki i Czytelnictwa BN pod kierunkiem autorki. Praca może być inspiracją do działań upowszechniających czytelnictwo.                                   

4. Papuzińska Joanna. Derliczek, czyli wędrówki literackie.   Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013 (sygn. 106632)
     Autorka, profesor Joanna Papuzińska tak pisze o swojej książce w przedmowie : „w skład niniejszego tomiku wchodzą luźne szkice literackie dotyczące obcowania dziecka z literaturą, poczynając od pierwszych kontaktów z baśnią, wierszykiem służącym zabawie kończąc zaś na lekturach młodzieżowych, prowadzących do literatury dorosłej". Większość tekstów opowiada dzieje jednego utworu autora niekoniecznie popularnego i znanego.   

5. Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci ? Red. nauk. Aneta Jegier. Warszawa : Difin, 2013 (sygn. 106296)
     Polecana książka jest ważną i ciekawą dla odbiorców zajmujących się wychowaniem i kształceniem małego dziecka. Autorzy wskazują na odpowiedzialność, jako zjawisko społeczne, przewijające się w relacji człowiek - świat zewnętrzny. W tym aspekcie istota odpowiedzialności odnosi się do bycia odpowiedzialnym za kogoś, za jego zdrowie życie i wychowanie.
     W książce czytelnik znajdzie praktyczne wskazówki do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi. Stąd w niniejszym opracowaniu tak wiele miejsca zostało poświęcone rodzicom i nauczycielom.
     Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców - socjologów, nauczycieli, rodziców.

6. Szkoła w perspektywie globalizacji i zagrożeń. Red. nauk. Barbara Dobrowolska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013 (sygn. 106399)
     Globalizacja obejmująca wszystkie dziedziny życia dotyka także szkołę, która jako element środowiska społecznego podlega nieustannym zmianom. Zawarte w prezentowanej książce teksty dotyczą wybranych obszarów zagrożeń dla szkoły wynikających z procesów globalizacji. Dokonujące się przemiany wymuszają potrzebą kształtowania nowych kompetencji w edukacji.
     Publikacja skierowana do szerokiego grona odbiorców - socjologów, nauczycieli, studentów.

7. Szmidt Krzysztof J. Trening kreatywności : podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wyd. 2 poszerz. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012 (sygn. 107078)
    
Pojęcie kreatywności wciąż wzbudza w wielu ludziach lęk. Kreatywność jest dobrem równie pożądanym, co umiejętność obsługi komputera.
     Sztuka twórczego myślenia to ta szczególna właściwość umysłu, która pozwala nam rozwikłać pozornie nierozwiązywalne problemy. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej ludzi zetknęło się z treningiem kreatywności. Krzysztof J. Szmidt - stworzył podręcznik skierowany do studentów, pedagogów, psychologów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz trenerów.
     W książce znajdziemy dokładny opis treningu, wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego prowadzenia.

 

Oprac. Antoni Woźnica

 

Powrót do 2014