Kurierek Nr 9 - wychowanie przedszkolne

     Wrześniowy numer Kurierka Nowości kieruję do nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów i logopedów, którzy wspierają proces kształcenia przedszkolaków. Wymienione poniżej pozycje w ciekawy i interesujący sposób wzbogacą warsztat pracy nauczycieli.

1. Blok Beata. Uczę się rozumieć innych : emocje i gesty. Gdańsk : Harmonia, 2013 (sygn. 108200)
     „Emocje i gesty" są drugą częścią cyklu „Uczę się rozumieć innych". W publikacji wykorzystano kilkadziesiąt zdjęć osób wyrażających w różny sposób podstawowe emocje, na przykład radość, smutek czy strach. Każda fotografia umieszczona jest na jednej stronie. Na sąsiedniej stronie znajduje się miniatura zdjęcia oraz pytania, które powinny być użyte w trakcie jej omawiania.

     Książka powstała z myślą o kształtowaniu umiejętności ważnych dla rozwoju społecznego zarówno małych dzieci, jak i osób z zaburzeniami, na przykład ze spektrum autyzmu.

2. Chmiel Sylwia. Płynne i potknięte przygody pszczółki Basi : opowiadania logopedyczne przeznaczone do terapii niepłynności mowy. Gdańsk : Harmonia, 2013 (sygn. 108065)
     Trzy opowiadania logopedyczne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mające problemy z niepłynnością mowy. Ćwiczenia zawarte w tekście mogą wykorzystywać nauczyciele przedszkoli i szkół, logopedzi oraz rodzice. Zajęcia mogą mieć formę indywidualną lub grupową, w zależności od inwencji osoby prowadzącej zabawę. zbiór opowiadań autorstwa Sylwii Chmiel to cenny materiał zalecany do wykorzystania w terapii logopedycznej dziecka jąkającego się. Publikacja z jednej strony promuje i w przystępny sposób prezentuje możliwości zastosowania technik terapeutycznych pozwalających upłynniać mowę. Z drugiej zaś strony zwraca uwagę na potrzebę odczulania dziecka na problem jąkania, dzięki czemu ułatwia logopedzie pracę nad kształtowaniem zdrowych postaw wobec tego zjawiska. [...] Jąkające się dziecko, śledząc losy pszczółki Basi, może utożsamiać się z doświadczanymi przez nią uczuciami, emocjami i uczy się, jak sobie z nimi radzić z recenzji dr Katarzyny Węsierskiej.

3. Dupual George J., Kern Lee. Małe dzieci z ADHD. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 (sygn. 108185)
     Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) często pojawiają się już we wczesnym wieku. Niniejsza książka jest pierwszą, która opisuje potwierdzoną empirycznie wczesną interwencję dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat mających ADHD bądź zagrożonych ADHD. George DuPaul i Lee Kern, psycholog szkolny i pedagog specjalny, przedstawiają trójpoziomowy model profilaktyki i interwencji, który można wdrożyć w środowisku domowym lub przedszkolnym. Małe dzieci z ADHD to wszechstronny i bardzo na czasie program, który stanowi kamień milowy w dziedzinie leczenia ADHD.

4. Kałuży Anna. Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka. Warszawa : Raabe, 2012 (sygn. 108171)
     Publikacja zawiera: czytelny i kompletny arkusz diagnozy pedagogicznej w najważniejszych dla rozwoju dziecka obszarach, 46 kolorowych kart diagnostycznych do przeprowadzenia badania dziecka w dwóch etapach, wzór formularza z informacją o gotowości szkolnej i ankietę dla rodziców.

5. Krysiak Beata , Zielińska Krystyna. Diagnoza gotowości szkolnej pięciolatka. Warszawa : Raabe, 2011 (sygn. 108170)
     Niezastąpiona pomoc w diagnozowaniu gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. Rzetelne i zwarte badanie dostosowane do wieku dziecka. Łatwe dokumentowanie dwóch etapów obserwacji. Gotowe zadania do oceny rozwoju dziecka. Ułatwia opracowanie programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

6. Lauren Bradway, Albers Hill Barbara. Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla Twojego dziecka.  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012 (sygn. 108057)
     Książka oferuje setki praktycznych sposobów na wpływanie, rozwijanie, a co najważniejsze maksymalizację zdolności poznawczych dziecka. Autorki najpierw pokazują, jak określić wrodzony styl poznawczy dziecka, a następnie pomagają uważnie wybrać zabawki, gry, oprogramowanie i strategie edukacyjne, które wzmocnią talenty oraz cechy, z którymi maluch przyszedł na świat, a także zdolności wymagające poprawy.
     Dzięki tej książce rodzice zdobędą wszystkie narzędzia konieczne do pokierowania dzieckiem ku przyszłości pełnej sukcesów.

7. Mirowska Małgorzata. Teatrzyk przedszkolaka : scenariusze imprez na cały rok.  Poznań : Oficyna MM, 2014 (sygn. 108198)
     „Zabawy edukacyjne. Teatrzyk Przedszkolaka" to kolejna książka z serii publikacji wspomagających pracę nauczycieli przedszkolnych oraz rozwój dzieci.

      W unikalny sposób wprowadza nas w zagadnienia organizacji imprez teatralnych na każdą okazję.

Na dołączonych dwóch płytach CD znajdują się scenariusze imprez i muzyka ilustracyjna.                

8. Tanajewska Alicja, Naprawa Renata, Czarnecka Lidia. Dziecko sześcioletnie w szkole - dobry start.  Gdańsk : Harmonia, 2013 (sygn. 108056)
     Autorki, wychodząc naprzeciw decyzji MEN dotyczącej edukacji dziecka sześcioletniego, przygotowały propozycję edukacyjną, której celem jest między innymi:

- wspomaganie dobrego startu dziecka sześcioletniego w szkole;

- przedstawienie charakterystyki rozwoju dziecka sześcioletniego;

- ukazanie zadań szkoły, wychowawcy, nauczycieli związanych z edukacją dziecka sześcioletniego w szkole;

- wsparcie nauczyciela w sposobach i formach planowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- zaproponowanie różnorodnych indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia sześcioletniego.

9. Wasilewicz Grażyna. Zanim powiem rrrr... : materiał językowy z głoską r po spółgłoskach. Gdańsk : Harmonia, 2014 (sygn. 108206)
     Książka zawiera bogaty materiał językowy z głoską r wyłącznie po spółgłoskach. Składa się z sześciu części (ćwiczenia wstępne, wyrazy, zestawienia wyrazowe, zdania, opowiadania, wiersze), z których każda obok zgrupowanego słownictwa zawiera również ćwiczenia praktyczne. Celem ćwiczeń jest sukcesywne dochodzenie do prawidłowej artykulacji głoski r. W jej wywoływaniu zastosowano metodę substytucyjną. W miejscu r uczymy dziecko wypowiadać d realizowane dziąsłowo, wymawiane krótko i delikatnie po odpowiednio wprowadzanych spółgłoskach. Praca nad wywołaniem głoski r trwa niekiedy miesiącami i wymaga wielu ćwiczeń. By uniknąć zniechęcenia dziecka i monotonii, warto dysponować urozmaiconym słownictwem i potraktować zajęcia w sposób zabawowy.

 

 

Oprac. Anna Mirońska

Powrót do 2014