Kurierek Nr 2 - Logopedia

     Obecnie obowiązujące definicje logopedii mówią, że jest ona „nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty". Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. Według Genowefy Demelowej logopedia zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem. Interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej rozwojem i doskonaleniem oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.

1. Borsuk - Sorota Elżbieta, Kruszewska Aleksandra. Smaczne zabawy buzi i języka : ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci.  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014 (sygn. 108862)
     Publikacja jest poradnikiem logopedycznym uwzględniającym nie tylko ćwiczenia sprawności aparatu wymowy, ale także dbałość o przebieg rozwoju funkcji w obrębie narządu żucia. Ćwiczenia w niej opisane będą urozmaicać pracę specjalistów z dziećmi, które potrzebują ich pomocy. Niektóre ćwiczenia mogą być także wykorzystywane przez pedagogów w ramach zajęć przedszkolnych jako działania stymulujące rozwój sprawności aparatu artykulacyjnego. Książka ta pomagać więc będzie w realizacji jednego z ważnych zadań logopedii, jakim jest profilaktyka logopedyczna. Uczy też rodziców, jak można w atrakcyjny i korzystny dla rozwoju dziecka sposób spędzać wspólnie czas i jednocześnie wypełniać zalecenia logopedy.

2. Czerniakowska Anna. Opowieści dziadziusia : materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania prawidłowej wymowy głosek ś, ż, ć, dź. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014 (sygn. 108670)
     „Opowieści dziadziusia" to opracowanie zawierające wiele ćwiczeń oraz zabaw logopedycznych utrwalających prawidłową wymowę głosek szeregu ciszącego: ś, ź, ć, dź. Zaprezentowany tu materiał wyrazowo-obrazkowy może być wykorzystywany zarówno przez logopedów, nauczycieli, jak i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ćwiczenia ułożone zostały zgodnie z zasadami metodyki logopedycznej. Teksty są dobrane tak, aby umożliwić dziecku wielokrotne wymawianie ćwiczonych głosek, a tym samym ułatwić pracę nad korekcją zaburzonych dźwięków. Zaprezentowane ćwiczenia służą nie tylko utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź w sylabach, wyrazach i zdaniach, ale także różnicowaniu tych dźwięków z głoskami szeregu syczącego: s, z, c, dz. Celem proponowanych zadań jest również rozwijanie myślenia i spostrzegawczości dziecka, doskonalenie umiejętności czytania i pisania, uczenie stosowania prawidłowych form gramatycznych oraz doskonalenie koncentracji uwagi.

3. Gacka Ewa. Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych : diagnoza i efekty oddziaływań terapeutycznych. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygn. 108827)
     Autorka opisuje prowadzone badania dotyczące funkcjonowania językowego wcześniaków, przedstawia proces diagnozy oraz występujące zaburzenia, wyznacza kierunki postępowania logopedycznego. Lektura obowiązkowa dla logopedów, ale także rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie.

4. Klimkiewicz Danuta, Siennicka-Szadkowska Elżbieta. Akademia wzorowej wymowy : ż : [ćwiczenia logopedyczne z naklejkami]. Kraków : Wydawnictwo Skrzat, cop. 2013 (sygn. 108721)
     Autorki Akademii wzorowej wymowy, Danuta Klimkiewicz i Elżbieta Siennicka-Szadkowska, stworzyły ciekawą książeczkę dla dzieci, które mają problemy z wypowiadaniem trudnych głosek. Jako sojuszników w ćwiczeniach wybrały rodziców. Jasno podają zasady, którymi należy się kierować w codziennej pracy z dzieckiem.
Zaletą publikacji są oryginalne wierszyki i jednoznaczne obrazki. Zadania są ułożone od najłatwiejszych do trudniejszych, co jest zgodne z zasadami prawidłowej terapii. Ten sposób ułożenia ćwiczeń pozwala na korzystanie z książeczki przez rodziców. Zadowoli ona również specjalistów poszukujących inspiracji. To odpowiednie lekarstwo na kłopoty z mówieniem do zażywania jeden raz dziennie.

5. Logopedia : teoria zaburzeń mowy. Red. nauk.: Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2014  (sygn. 108852)
     Podręcznik ten zawiera spójną i wyczerpującą interpretację zaburzeń mowy. Publikujemy go z przekonaniem, że współczesna logopedia jest w stanie satysfakcjonująco diagnozować zaburzenia mowy, budować program terapii i prowadzić terapię. Autorzy mają też nadzieję, że dotrze on do słuchaczy tych kierunków studiów, których przedmiotem jest człowiek i jego umysł - szczególnie do studentów logopedii. Teoria prezentowana w tej książce kształtowała się przez lata w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS - ośrodku badawczym, który może poszczycić się najdłuższą w Polsce tradycją kształcenia logopedów.

6. Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel. Red. nauk. Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014  (sygn. 108774)
     Książka ta
 ma zarówno dużą wartość teoretyczną, jak i praktyczną. Na pewno zaś pragmatyczną. Pokazuje, jak istotne dla danego obszaru naukowego jest interdyscyplinarne podejście specjalistów różnych dziedzin. [...] Książka stanowi kolejny wkład wzbogacenia literatury z zakresu pedagogiki specjalnej, zwłaszcza logopedii, daje wiele praktycznych rad. [...] Zresztą grono osób, do których jest kierowana ta pozycja jest bardzo szerokie. Są to logopedzi, nauczyciele nauczania początkowego, terapeuci, pedagodzy specjalni, studenci kierunków pedagogicznych . A co chyba najistotniejsze - wszyscy mający wpływ na edukację w Polsce.  

7. Panaś Regina. Baw się z nami sylabami : ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2013 (sygn. 108723)
     Książka stanowi pomoc zarówno dla nauczycieli i logopedów, jak również rodziców, opiekunów i wszystkich osób zainteresowanych wspomaganiem rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym. W przystępny sposób przedstawia ćwiczenia z zakresu szeroko pojętej profilaktyki logopedycznej. Materiał w niej zawarty pozwala wpływać na rozwój kompetencji językowej dzieci w wieku przedszkolnym - zasób słownika czynnego i biernego, logiczną i spójną formę wypowiadania się zgodnie z podstawowymi normami składniowymi i fleksyjnymi oraz wyraźną, czystą artykulację. W skład publikacji, oprócz książki, wchodzi także 38 kartonowych plansz z fotografiami i rysunkami - do wykorzystania
w zaproponowanych przez autorkę ćwiczeniach.

8. Pawlik Olga. Głoski szumiące śpiewająco : piosenki i teksty wspomagające i urozmaicające terapię logopedyczną głosek szumiących. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013 (sygn. 108750)
     Prezentowane w książeczce piosenki i wierszyki służą zarówno utrwalaniu głosek szeregu szumiącego: sz, ż, cz, dż, jak i pełnią również funkcję profilaktyczną, przygotowując maluchy do prawidłowej realizacji tych dźwięków. Aby urozmaicić dzieciom naukę, zaproponowano wierszyki, zagadki i piosenki, w których głoski szumiące pojawiają się z dużą częstotliwością. Utwory zostały dodatkowo zarejestrowane na płycie CD. Tekstom towarzyszą kolorowe obrazki, które ułatwią dziecku zapamiętanie słów piosenki.

9. Szubstarska Dorota. Świat opowiadany : scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę z małymi dziećmi od 2. roku życia : metoda pracy oparta na dialogu i narracji dla logopedów, pedagogów i psychologów.  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014 (sygn. 108695)
     Metoda pracy oparta na dialogu i narracji dla logopedów, pedagogów i psychologów.
Publikacja zawiera 17 scenariuszy obrazkowych. Każdy składa się z dużych i zrozumiałych dla najmłodszych dzieci ilustracji, które dzięki swojej prostej formie skupiają uwagę maluchów na istocie wydarzeń. Scenariusze stanowią materiał wizualny będący podstawą do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem elementów narracji. Charakteryzuje je różnorodność tematyczna, dynamika akcji i ukazanie wyrazistych emocji. Obrazki pozwalają na wprowadzenie tematu i rozwinięcie go wokół akcji. W dołączonych instrukcjach znajduje się sporo propozycji zabaw
i przykłady uproszczonej narracji. Scenariusze zostały wielokrotnie zastosowane w praktyce terapeutycznej, uzyskały pełną akceptację dzieci.

10. Wiśniewska Michalik Beata. Nasze języczki opowiadają dzieciom o dzieciach : historyjki logopedyczne dla najmłodszych. - Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2013 (sygn. 108778)
     Książka zawiera dwanaście pogodnych opowiastek o tematyce dziecięcej, których bohaterowie (sześciu chłopców i sześć dziewczynek) są ukazani w swoim najbliższym środowisku: w rodzinie, na podwórku, w przedszkolu. Historyjki są nie tylko przyjazną lekturą dla dzieci, ale przede wszystkim stanowią pomoc dla logopedy. Opisy ćwiczeń usprawniających język, wargi i żuchwę zostały wplecione w teksty opowieści. Dzięki temu gimnastyka narządów artykulacyjnych staje się naprawdę przyjemna i ciekawa. Publikacja skierowana jest do przedszkolaków, „zerówkowiczów", uczniów klas I-III. Mogą z niej korzystać zarówno logopedzi czy nauczyciele, jak i rodzice czy dziadkowie, chcący usprawnić narządy artykulacyjne dziecka, by ułatwić mu poprawną wymowę wszystkich głosek. Nadaje się do terapii indywidualnej
i grupowej.

 

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do 2015