Kurierek Nr 5 - Dziecko i jego funkcjonowanie

     Poniżej prezentujemy najnowszy Kurierek Nowości dotyczący dziecka i jego funkcjonowania w codzienności szkolnej. Dzieci są wielkimi odkrywcami, interesuje je wszystko, chcą być aktywne, samodzielne. Wymienione poniżej publikacje przeznaczone są dla nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych zagadnieniem.

1. Codzienność szkoły : nauczyciel. Pod. red. Ajoanny M. Łukasik, Ietty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. Kraków : Impuls, 2013 (sygn. 108625)
     Książka ukazuje rzeczywistość szkoły w różnych wymiarach z perspektywy nauczyciela. Atutem prezentowanych treści jest teoretyczne osadzenie atrybutów / przymiotów codzienności, takich  jak: czas, przestrzeń, powszechność, odświętność, w teoriach filozoficznych, socjologicznych, antropologicznych oraz w pedagogice.

     Szkolna rzeczywistość ujęta w formalne ramy wyznacza każdemu nauczycielowi konkretne funkcje i zadania. Analizując te najbardziej aktualne, można powiedzieć, że preferuje się model nauczyciela o rozszerzonym profilu zawodowym i jednocześnie otwartym podejściu do wykonywanych zadań. Aby im sprostać, aby poradzić sobie z płynnością oraz zmiennością, nauczyciel musi ustawicznie się doskonalić, poddawać refleksji codzienną rzeczywistość i szukać nowych rozwiązań, by łatwiej wchodzić w to, co z jednej strony oczywiste, codzienne, zwykłe a z drugiej - jeszcze nieznane.

2. Gerald Hüther, Uli Hauser ; przeł. Andrzej Lipiński. Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty. Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2014 (sygn. 108110)
     Nauka powinna sprawiać taką radość, żeby myśl o zbliżających się wakacjach napawała dzieci smutkiem. Dzieciństwo powinno być tak piękne, żeby przez całe życie każde wspomnienie o nim dodawało nam sił.

     Książka Wszystkie dzieci są zdolne wyjaśnia, dlaczego w obecnym systemie wychowania i edukacji konieczne są radykalne zmiany. Przestarzała koncepcja „różnicowania talentów" nie tylko ma zgubny wpływ na dzieci, lecz także szkodzi całemu społeczeństwu. Powinniśmy zaprzestać wywierania presji na naszych najmłodszych.

Wyniki badań nad mózgiem pokazują bardzo wyraźnie, że każde dziecko jest na swój sposób zdolne.

źródło opisu: okładka książki

3. Danielewska Joanna. O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju : pedagogiczna baśń o rywalizacji. Wyd. 2. Kraków : Impuls, 2014 (sygn. 108393)
     Książka naukowa w tytule ma baśń? Taki tytuł uruchamia w czytelniku wielorakie pokłady świadomości. Baśniowe zabarwienie tekstów o rywalizacji w wychowaniu, przemawia do czytelnika, językiem faktów, logicznymi argumentami. Odwołuje się do wyobraźni czytelnika, porusza jego uczucia, ożywia intuicję.

     Niniejsza książka nie stanowi literackiej fikcji o rywalizacji na szkolnej arenie. Autorka przedstawia w niej obraz rywalizacji uczniowskiej w zwierciadle umysłu człowieka kultury rywalizacji, od czasów najdawniejszych do dziś.
     Książka adresowana jest do nauczycieli, wychowawców osób zainteresowanych, może być punktem wyjścia do osobistych refleksji i wykorzystania w wychowaniu.

źródło opisu: okładka książki    

4. Dymara Bronisława, Ogrodzka-Mazur Ewa. Dziecko w świecie, literatury i życiu współczesnym. Wyd. 2 Kraków : Wydawnictwo, Impuls,  2014 (sygn. 109073)
     Książka niewielka pod względem objętości, ale spełniająca wiele funkcji. Jest przeglądem poglądów, koncepcji i teorii wychowania, a także praktyk edukacyjnych - z XIX i XX wieku. Ponadto jest to oryginalna propozycja teoretycznej refleksji o dziecięcości oraz inspiracja do studiów i badań nad edukacją małych dzieci.

     Publikacja spełnia też funkcję promocji wartościowych lektur i przewodnika po literaturze, a zatem okaże się przydatna nauczycielom, studentom i w ogóle osobom zainteresowanym edukacją małych dzieci.
źródło opisu: okładka książki

5. Drygas Elżbieta. Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących czyli Jak odkleić dziecko od krzesełka i przywrócić mu wyobraźnię. Poznań : Wydawnictwo Publicat, 2014 (sygn. 108309)
     Czy można w atrakcyjny sposób uczyć czytania, pisania, ortografii, gramatyki, liczenia? Czy przez zabawę można wychowywać i promować zachowania społeczne? Z tą książką to łatwe. Autorka, wykorzystując m.in. Metody Dobrego Startu, proponuje ciekawe scenariusze lekcji, wymagające uruchomienia wyobraźni.  To twórcze działania, w trakcie których dzieci przyswajają wiedzę o wiele szybciej i trwalej, a przy tym radośniej i aktywniej.

     Publikacja idealna dla nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, rodziców, którzy przez zabawę chcą pomóc pociechom utrwalić zdobyte umiejętności.
źródło opisu: okładka książki

6. Wasilewska Anna. Archetypy świata dziecięcego: światy wyobraźni w narracjach dzieci.  Gdańsk : Harmonia, 2013
(sygn. 106379)

     Publikacja ta omawia istotne i często dyskutowane w środowisku akademickim, a także wśród pedagogów i terapeutów zagadnienia związane z problematyką funkcjonowania dziecka w świecie kultury.
     Przedmiotem rozważań jest tutaj świat dziecięcej wyobraźni. Autorka podejmując się badań narracji dziecięcych, odkrywa nie tylko obrazy wyobraźni, ale dociera do sposobów - rozmaitych, ciekawych, często zaskakujących - interpretacji świata przez dzieci.

źródło opisu:  http://harmonia.edu.pl/pl/p/ARCHETYPY-SWIATA-DZIECIECEGO-Swiaty-wyobrazni-w-narracjach-dzieci/845

7. Winget Larry ; [tł. Leszek  Mokrzycki]. Twoje dzieci to twoja wina! Warszawa :  Wydawnictwo IPS, 2014 (sygn. 109130)
     Bycie rodzicem to najbardziej wymagająca praca na świecie. Ta książka jest dla rodziców, którzy kochają swoje dzieci, chcą dla nich jak najlepiej i gotowi są zrobić wszystko, żeby wyrosły na wspaniałych ludzi. Być może trzeba im tylko przypomnieć, co naprawdę jest istotne. Być może trzeba nimi potrząsnąć, żeby zmienili się.

     Winget, Larry udziela prostych i skutecznych wskazówek jak wychować dzieci na samodzielnych odpowiedzialnych dorosłych.
źródło opisu: okładka książki

 

Oprac. Antoni Woźnica

Powrót do 2015