Kurierek Nr 8 - Filmy edukacyjne

     Biblioteka Pedagogiczna wzbogaciła swoje zbiory o kolejne filmy edukacyjne, które mogą być pomocne nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, a także rodzicom w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Filmy mogą być wykorzystane na różnych poziomach kształcenia.

1. Mela i Marcel, czyli jak bezpiecznie i zdrowo poznawać świat. Cz. 1. Reż., scen. Iwona Wołkowicz. Kraków : Wydawnictwo Projekt-kom, cop. 2015 (ok. 40 min) (DVD 2733)
     Mela i Marcel, czyli jak bezpiecznie i zdrowo poznawać świat to cykl scenariuszy zajęć dla nauczycieli przedszkoli oraz zerówek, dzięki którym dzieci nauczą się jak uniknąć pewnych niebezpieczeństw, które "czyhają" na dzieci w otaczającym je świecie. Doskonałym i atrakcyjnym uzupełnieniem do każdego scenariusza jest film animowany.
Broszura zwiera scenariusze zajęć, do których na płycie dołączone są filmyanimowane dla dzieci w wieku 4-6 lat (5-6 min każdy).
źródło opisu: http://projekt-kom.pl/publikacje/mela-i-marcel-czyli-jak-bezpiecznie-i-zdrowo-poznawac-swiat-scenariusze-i-filmy-animowane/


2.
Życie w sieci. Jestem tu obok. Scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2015 (12'15") (DVD 2683)

     Nowe technologie stały się nieodzowną częścią naszej codzienności. Bez względu na to, czy nam - dorosłym - ten fakt się podoba czy nie, na naszych oczach dorasta pokolenie, dla którego świat bez Internetu nie istnieje. Nie jest więc naszą rolą odwodzenie młodych od technologii czy też pouczanie ich, że świat bez Internetu jest lepszy. Możemy jedynie pomóc uczniom pojąć jak najlepiej zróżnicowaną problematykę nowych mediów i technologii.
Książka z filmem edukacyjnym pozwala na przeprowadzenie w interesujący sposób dyskusji z młodzieżą na temat roli technologii w codziennym życiu, a przede wszystkim w komunikacji z bliskimi.
Materiały edukacyjne adresowane do nauczycieli i wychowawców dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
źródło opisu: http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,72704,Zycie-w-sieci-dvd.htm


3.
Przemoc w szkole ; Jazda samochodem. Scen. Paweł Drozd, Damroka Kwidzińska ; reż. Adam Cibora. - Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, 2011 (18, 13 min) (DVD 2701)

     Prezentowany film edukacyjny dla młodzieży ponadgimnazjalnej ma być pomocą w nabywaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, ma uświadomić młodym ludziom, jak istotną sprawą w ich życiu jest podejmowanie właściwych decyzji. Podjęcie złej decyzji może kosztować ich rezygnację z czegoś, o czym marzyli. Może wpłynąć na ich dalsze życie. Zakończenie ma inspirować młodzież do zastanowienia się, co byłoby, gdyby bohater, świadkowie postąpili inaczej. Nie warto ryzykować podejmując złą decyzję!
źródło opisu: opakowanie


4.
Alkohol a ryzykowne zachowania młodych ludzi. Reż. Marcin Wołkowicz. Kraków : Rubikon, 2014 (20 min) (DVD 2611)

     Założeniem filmu jest pokazanie sytuacji, w których młodzi ludzie sięgają po alkohol, oraz konsekwencji prawnych, jakie wynikają z jego spożywania. Film kładzie również nacisk na kwestię wypadków komunikacyjnych, których uczestnikami są osoby niepełnoletnie, będące pod wpływem alkoholu. Pokazuje też sytuacje ryzykowne, które występują u osób pijanych.

Film dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, do wykorzystania na zajęciach wychowawczych.

Do filmu dołączono komentarz (materiał pomocniczy) dla nauczycieli. Jest to wypowiedź dr Ewy Tokarczyk, psychologa, kryminologa, wykładowcy Pedagogium - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

źródło opisu: http://www.ksiegarniarubikon.pl/9788389947772/Alkohol-a-ryzykowne-zachowania---film-DVD.html


5. Wpływ alkoholu na organizm człowieka. Reż. Marcin Wołkowicz. Kraków : Rubikon, 2014 (20 min) (DVD 2612)
     Założeniem filmu jest pokazanie reakcji młodego organizmu na alkohol oraz skutków zdrowotnych, jakie niesie spożywanie go przez młodzież. Film kładzie nacisk na konsekwencje psychiczne i fizyczne picia alkoholu, porusza także tak ważny temat wpływu alkoholu, jak FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).

Film dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, do wykorzystania na zajęciach wychowawczych.

Do filmu dołączono komentarz (materiał pomocniczy) dla nauczycieli. Jest to wypowiedź dr Ewy Tokarczyk, psychologa, kryminologa, wykładowcy Pedagogium - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

źródło opisu: http://www.ksiegarniarubikon.pl/9788389947888/Wplyw-alkoholu-na-organizm-czlowieka---film-DVD.html


6.
Uzależnienie od alkoholu. Reż. Marcin Wołkowicz. Kraków : Rubikon, 2014 (20 min) (DVD 2613)

     Założeniem filmu jest wyjaśnienie, czym jest alkoholizm i jakie są jego objawy, oraz ukazanie mechanizmu uzależnienia się od alkoholu przez nieletnich.

Film dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, do wykorzystania na zajęciach wychowawczych.

Do filmu dołączono komentarz (materiał pomocniczy) dla nauczycieli. Jest to wypowiedź dr Ewy Tokarczyk, psychologa, kryminologa, wykładowcy Pedagogium - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

źródło opisu: http://www.ksiegarniarubikon.pl/9788389947796/Uzaleznienie-od-alkoholu---film-DVD.html


7. Migracje i wielokulturowość. Reż. Marcin Wołkowicz. Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2014 (12 min) (DVD 2614)
     Film dotyczy zjawiska migracji (w tym również uchodźctwa), wyjaśnia jego przyczyny oraz konsekwencje. Porusza również tematykę wielokulturowości.

Film dla uczniów szkół gimnazjalnych do wykorzystania na lekcji wiedzy o społeczeństwie oraz godzinie wychowawczej.

źródło opisu: http://www.ksiegarniarubikon.pl/9788364397097/Globalny-swiat-Migracje-i-wielokulturowosc.html

 

Oprac. Małgorzata Percińska

 

Powrót do 2015