Kurierek Nowości Nr 10 - Służba zdrowia

     W zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach możecie Państwo odszukać literaturę dotyczącą tematów medycznych. Są to zarówno podręczniki do nauki na kierunkach medycznych i pielęgniarskich jak również do nauki języka angielskiego typowo do pracy w placówkach służby zdrowia. Coraz więcej osób w poszukiwaniu pracy podróżuje po Europie i nie tylko. W związku z tym potrzebna jest fachowa literatura, która pomoże Państwu pokonać barierę językową. Takie głównie książki pragnę zaprezentować Państwu w tym numerze kurierka nowości. Zachęcam do literatury.

1. Januszewicz Andrzej, Prejbisz Aleksander. Nadciśnienie tętnicze - problemy współczesnej terapii w praktyce klinicznej. Kraków : Medycyna Praktyczna, 2015 (sygn. 110207)
     Książka przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące terapii nadciśnienia tętniczego. Przygotowując ją, autorzy brali pod uwagę ewolucję i kierunki badań klinicznych, które wzbogaciły stan wiedzy i zadecydowały o podejściu do chorego na nadciśnienie tętnicze. Książka omawia wybrane, najważniejsze zagadnienia dotyczące terapii nadciśnienia tętniczego oparte na współczesnych wytycznych, a mające istotne przeniesienie do codziennej praktyki lekarskiej. Autorzy wyrażają nadzieję, że wybór zagadnień będzie przydatny w podejmowaniu konkretnych decyzji terapeutycznych w nowoczesnym postępowaniu z chorym na nadciśnienie.

2. Kierczak W. Anna. Angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Wyd. 1, 1 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015 (sygn. 110166)
     Książka - samouczek łączy w sobie cechy podręcznika szkolnego, rozmówek oraz słownika tematycznego. Zawiera zwroty, polecenia i pytania, które będą przydatne w codziennej praktyce zawodowej opiekuna medycznego w porozumiewaniu się z pacjentem anglojęzycznym. Publikacja może być wykorzystana zarówno do nauczania języka pod kierunkiem nauczyciela, jak do samodzielnej nauki. Układ książki pozwala na szybkie nawiązanie komunikacji językowej. Indeks najważniejszych wyrażeń i czynności ułatwia wyszukanie potrzebnych angielskich słów i wyrażeń, a podana w nawiasach transkrypcja fonetyczna umożliwia naukę ich wymowy.

3. Kierczak W. Anna. Angielski w praktyce ratownika medycznego. Wyd. 1, 3 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015 (sygn. 110167)
     Przedmiotem książki - samouczka jest angielski język specjalistyczny dla ratowników medycznych. W publikacji zamieszczono zwroty, polecenia i pytania, które w sytuacjach krytycznych mają pomóc polskiemu ratownikowi medycznemu w porozumiewaniu się z obcokrajowcem. Zrezygnowano z form grzecznościowych; zamiast nich przytoczono krótkie i zdecydowane polecenia, które brzmią jednoznacznie i są lepsze w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu. Publikacja adresowana jest do osób kształcących się na kierunku ratownictwo medyczne oraz praktyków. Jest również napisana z myślą o wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w krajach anglojęzycznych lub na co dzień w życiu zawodowym mają do czynienia z językiem angielskim z tej dziedziny i pragną usystematyzować oraz utrwalić dotychczas zdobytą wiedzę.

4. Małko Ewelina, Govender Christopher- Kubiec. Język angielski dla pielęgniarek. Kurs podstawowy. Wyd. 1, 1 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015 (sygn. 110170)
      Podręcznik jest przeznaczony do nauki języka angielskiego ogólnego i medycznego na poziomie elementarnym. Teksty do czytania i ćwiczenia opatrzone komentarzami z zakresu gramatyki, a także testy do powtórzeń, przykłady oraz nagrania audio stanowią solidną podstawę wielopłaszczyznowej, szybkiej i skutecznej nauki. W dodatkach zamieszczono wyjaśnienia dotyczące fonetyki języka angielskiego, tabe3lę z formami czasowników nieregularnych oraz materiał dotyczący rozmów kwalifikacyjnych i dodatkowe i zadania na rozumienie tekstu czytanego. Nagrania audio na 2 płytach CD pozwalają stopniowo i efektywnie doskonalić rozumienie języka angielskiego oraz przełamywać bariery mówienia - mogą być doskonałym sprawdzianem postępów w nauce. Dodatkowo książka zawiera 2 płyty CD do nauki i poprawnej wymowy języka angielskiego.

5. Opiekun osób chorych i starszych. Słownik tematyczny polsko - angielski, angielsko - polski wraz z rozmówkami. Oprac. terminologii medycznej Dawid Gut, Aleksandra Lemańska. Wydawnictwo Level Trading, DTC PRO Dawid Gut, 2015 (sygn. 110173)
     Opracowanie to jest specjalistyczną publikacją kierowaną do osób wykonujących pracę opiekuna, pielęgniarza czy rehabilitanta w krajach anglojęzycznych. Przy jej opracowaniu wykorzystano wieloletnie doświadczenia zebrane w tego typu pracy oraz podczas szkoleń dla osób wyjeżdżających. Publikacja składa się z części słownikowej oraz części z rozmówkami. Publikacja zawiera 2 płyty CD audio z rozmówkami polsko - angielskimi oraz słownik tematyczny polsko - angielski i angielsko - polski. Rozmówki podzielone są na kilka grup tematycznych. Najobszerniejszą grupę stanowią zwroty bezpośrednio związane z opieką. Dodatkowo została opracowana grupa wyrażeń dotyczących prowadzenia domu, gotowania, warunków pracy. Zdania przedstawione w rozmówkach ujęte są w kolejności logicznej / tematycznej.

6. Pomoc medyczna w Wielkiej Brytanii. Oprac. Jacek Gordon. Warszawa : Wydawnictwo „Kram", 2013 (sygn. 110175)
     Książeczka ta jest przeznaczona dla osób, które zamierzają wyjechać do krajów europejskich a w szczególności do Wielkiej Brytanii. I Irlandii i pracować tam w szeroko rozumianej służbie zdrowia. Rozmówki składają się z dwóch części . Pierwsza jest częścią ogólną zawierającą niezbędne zwroty i pytania potrzebne w życiu codziennym, poruszaniu się po mieście, poszukiwaniu pracy itp., druga część zawiera konkretne przykłady zwrotów, pytań i dialogów potrzebnych do komunikacji w codziennej praktyce medycznej. Do rozmówek jest dołączony słownik angielsko - polski i polsko - angielski zawierający niezbędne i starannie wyselekcjonowane słownictwo medyczne.

7. Zawody medyczne. Wyboru dokonała Brzozowska-Kruczek Małgorzata. Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Business, 2014 (sygn. 110179)
     Zagadnienia zamieszczone w w książce dotyczą rzeczywistych wątpliwości i problemów, jakie pojawiają się podczas wykonywania zawodów medycznych - niniejsza publikacja została  bowiem przygotowana przede wszystkim na podstawie pytań zgłoszonych przez użytkowników Serwisu Prawo i Zdrowie oraz udzielonych na nie odpowiedzi. Materiał został podzielony na sześć rozdziałów, z których pięć poświęcono konkretnym zawodom (lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego, ratownika medycznego), a ostatni - zawodom medycznym w odniesieniu do których brak szczegółowych uregulowań prawnych.

Oprac.: Anna Mirońska

Powrót do 2015