Kurierek Nr 6 (175) - Funkcjonowanie w codzienności szkolnej

     Poniżej, w „Kurierku Nowości", prezentuję książki dotyczące dzieci, nauczycieli, rodziców i ich funkcjonowania w codzienności szkolnej.

1. Moss Connie M., Brookhart Susan M. ; przekł. Weronika Gasperczyk. Cele uczenia się : jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję. Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014 (sygn. 109352, 109399),
     „Zapytajcie nauczyciela, dyrektora szkoły i ucznia: Jak można polepszyć wyniki uczniów
, a prawdopodobnie uzyskacie bardzo różne odpowiedzi. Każda z tych odpowiedzi odkryje przed wami teorię działania rozmówców - ich osobistą mapę poznawczą, która opisuje, co należy zrobić w danej sytuacji aby osiągnąć pożądany wynik. Nasze osobiste teorie działania określają, jak planujemy, wdrażamy i oceniamy swoje działania. Również one kierują nami, kiedy decydujemy, jakie dowody akceptujemy i odrzucamy, próbując określić, czy osiągnęliśmy to co zamierzaliśmy[...].
     Niniejsza książka ma na celu zaprezentowanie teorii działania opartej na celach uczenia się, którą wypracowano na podstawie wyników badań oraz wniosków z pracy w grupach roboczych w klasach, szkolnych i okręgach szkolnych.  Zebrane przez autorki doświadczenia sprawiły, że poczułyśmy się w obowiązku napisania książki, by wytłumaczyć, jak istotną rolę odgrywają cele w procesach uczenia się i zdobywania wiedzy przez uczniów, w rozwijaniu kompetencji nauczycieli i kierowaniu placówkami oświatowymi".
źródło opisu: wstęp, s. 13

2. Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym. Red. nauk. A. Jegier. Warszawa : Difin, cop. 2016 (sygn. 111559)
     Czas wolny dziecka stanowi niedocenione źródło jego rozwoju. To wtedy maluch może pozwolić sobie na spontaniczność i nieskrępowane niczym zachowanie. Robi to, co sprawia mu przyjemność ale jednocześnie naśladuje, wypróbowuje. Nawet, gdy dorosłym wydaje się, że dziecko nic nie robi, ono uczy się  kierować swoją aktywnością organizować samodzielnie czas.  Dla dorosłych jest to więc bezcenne źródło wiedzy o dziecku - co lubi, w czym jest dobre, czego potrzebuje. Poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli małych dzieci. Stanowi źródło wiedzy o prawidłowościach spędzania czasu wolnego i znaczenia tego czasu dla rozwoju dziecka. Zawiera wskazówki, konkretne propozycje i rady dla dorosłych zajmujących się dziećmi.
źródło opisu: okładka książki

3. Gołębiowska-Szychowska Joanna, Łukasz Szychowski. Powiem ci, jak się uczyć : przewodnik dla ambitnych nauczycieli i rodziców. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015 (sygn. 111317)
     Publikacja Powiem ci, jak się uczyć jest odpowiedzią na potrzeby rodziców oraz nauczycieli, trenerów i wychowawców zatroskanych o rozwój dzieci, którzy czują chęć wzbogacenia swojego warsztatu o narzędzia pomagające uczniom w nauce i czekają na inspirujące pomysły oraz przykładowe materiały do pracy.
     Autorzy przekazują w książce dotychczas zebrane doświadczenia i wiedzę o tym, jak w swojej codziennej pracy z dziećmi „przemycać" zasady i metody uczenia się. Wszystkie proponowane w publikacji techniki mogą być stosowane w szkole i w domu przez osoby, które nie muszą mieć do tego specjalnych uprawnień. Wystarczy pozytywne nastawienie i poczucie humoru, które pozwala dzieciom się odblokować, a dzięki temu pełniej wykorzystać własne możliwości.
W poszczególnych rozdziałach publikacji czytelnik znajdzie:
- Wskazówki i założenia metodyczne wprowadzania zasad i metod uczenia się w codzienną praktykę szkolną i domową;
- Niezbędną wiedzę („w pigułce") o uczeniu się (podstawy funkcjonowania mózgu, pamięć, higiena pracy);
- Podstawowe informacje o stylach uczenia się;
- Przykładowe ćwiczenia i pomoce, które będą przydatne podczas wprowadzania technik uczenia się.
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl/pl/p/POWIEM-CI,-JAK-SIE-UCZYC/1096


4. Hejnicka-Bezwińska Teresa. Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej : (w poszukiwaniu logiki zmiany). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2015 (sygn. 111253)
     „Jest to praca o społecznej praktyce, w której nie można oddzielić teorii od praktyki (a tym bardziej nie można przeciwstawiać sobie poznania i działania), obejmującej ogół oddziaływań służących formowaniu się zdolności życiowych człowieka (...). Szczególną uwagę przywiązuję do odkrycia i ujawnienia (opisania, wyjaśnienia i zainteresowania) zmian edukacyjnych, które mają swoje zakorzenienie w zmianach kulturowych (zaistniałych w Polsce XX wieku).
źródło opisu: wstęp s. 20

5. Pankowska Dorota, Sokołowska-Dzioba Teresa. Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skołodowskiej, 2015 (sygn. 112122)
     „Z perspektywy recenzenta najważniejszą zaletą książki jest to, że wychodzi naprzeciw oczekiwań tych nauczycieli wychowawców funkcjonujących we współczesnej szkole, którzy chcieliby podnieść poziom swojej działalności dydaktycznej i wychowawczej. Taką postawę wymuszają na nich, do pewnego stopnia, zmiany zachodzące permanentnie w systemie edukacji, które powodują, że współczesna szkoła różni się od tej sprzed kilkunastu lat. [...] W świetle tych zmian edukacja nie może być nastawiona tylko na zdobywanie wiedzy i kształcenie określonych umiejętności, lecz powinna być traktowana jako świadome oddziaływanie na wszechstronny rozwój osobowości ucznia oraz ugruntowanie w nim potrzeby permanentnego kształcenia.
     Z lektury recenzowanej pracy wynika, że jest ona w stanie sprostać wymaganiom i oczekiwaniom najbardziej wymagającej grupy nauczycieli. [...] Może z powodzeniem być wykorzystana w praktyce edukacyjnej przez nauczycieli, a także pedagogów i psychologów szkolnych zajmujących się w swojej pracy zawodowej uczniami na różnym poziomie kształcenia. Książka może też być użyteczna dla studentów kierunków i specjalności pedagogicznych".
źródło opisu: okładka książki


Oprac. Antoni Woźnica

 

 

Powrót do 2016