Kurierek Nowości Nr 10 (191) - Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży

1. Berger, Jonah. Nieświadome wybory : ukryte czynniki wpływające na nasze zachowanie. Warszawa : MT Biznes, 2017 (sygn. 114827)
     Większości ludzi się wydaje, że ich wybory i zachowania stanowią odzwierciedlenie ich indywidualnych, osobistych gustów i opinii. Wydaje nam się, dość oczywiste, że różne życiowe decyzje podejmujemy na podstawie własnych przemyśleń. Jak się jednak okazuje, to wcale nie jest prawda. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki wpływ inni ludzie mają na to, co się dzieje w każdej chwili naszego życia - i na nasze różne decyzje, od tych zupełnie błahych po te najbardziej doniosłe. W książce autor zestawia ze sobą wnioski z badań naukowych prowadzonych w dziedzinie biznesu, psychologii oraz nauk społecznych, aby pomóc nam lepiej zrozumieć subtelne i niewidzialne siły kształtujące nasze indywidualne wybory. Uzmysłowienie sobie istnienia takich sił pomaga nam przytomnie decydować, kiedy chcemy ulec ich oddziaływaniu, a kiedy należy im się oprzeć.
źródło opisu: okładka

2. Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy. Red. nauk. Sylwester Bębas [i in.]. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017 (sygn. 115062)
     Monografia pokazuje szeroki wachlarz obrazów dzieci, społeczeństwa i edukacji wraz z próbą ich przeanalizowania z różnych perspektyw teoretycznych i empirycznych. W publikacji podkreślone są globalne i lokalne oblicza rozwoju dziecka, jego relacji z otoczeniem społecznym (swoistej przestrzeni edukacyjnej), jak również współczesne przemiany teorii i praktyki edukacyjnej. [...] Zawarte w niej treści w znaczącej mierze oparte są na wynikach z dużego projektu badawczego, stanowią cenne źródło wiedzy dla pedagogów, wychowawców, rodziców. Została napisana bardzo przystępnym językiem, bogato wzmocniona materiałem ikonograficznym.
źródło opisu: okładka

3. Gąsiorowska Agata. Psychologiczne znaczenie pieniędzy : dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie? Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 (sygn. 114833)
     Pieniądze stanowią jeden z najbardziej wieloznacznych obiektów, z jakimi możemy się spotkać. Z jednej strony są dobrze znane i na wiele sposobów bliskie ludziom, z drugiej jednak strony - trudno je dokładnie zdefiniować, wywołują one skrajne emocje, od miłości do nienawiści, często też traktuje się je jako tabu, coś, o czym nie należy głośno mówić. Pieniądze we współczesnym świecie spełniają nie tylko funkcje środka wymiany, miernika i przechowywania wartości, dla wielu ludzi bowiem ich wartość psychologiczna czy emocjonalna znacznie przekracza wartość ekonomiczną.
źródło opisu: wstęp autora
     Publikacja przedstawia teorię pieniądza, postawy wobec niego, przegląd badań świadczących o tym, że pieniądze mają funkcje i znaczenie psychologiczne.

4. Krantz Lindgren, Petra. Mów, słuchaj i zrozum : zadbaj o poczucie własnej wartości swojego dziecka. Warszawa : Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, 2017 (sygn. 114990)
     Poczucie własnej wartości stanowi podstawę, na której rozwijają się wszystkie inne cechy. Dzieci ze zdrowym poczuciem własnej wartości akceptują się i lubią niezależnie od okoliczności zewnętrznych, biorą odpowiedzialność za swoje czyny i z odwagą wkraczają w świat. Polecana książka wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego rodzica, oferując praktyczne porady na rozwiązywanie konfliktów, opisy prawdziwych sytuacji i ćwiczenia, które pomagają określić, jakimi rodzicami chcielibyśmy być oraz jak możemy to osiągnąć. Autorka w swojej pracy łączy ze sobą wiele nurtów współczesnej psychologii rozwojowej, które za wspólny mianownik mają głęboki szacunek dla drugiego człowieka.
źródło opisu: okładka

5. Nast, Michael. Pokolenie Ja : niezdolni do relacji. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017 (sygn. 114505, 114955)
     Dlaczego pokolenie dzisiejszych 30-40latków, ale też ludzi młodszych, z takim trudem buduje trwałe związki? Statystyki mówią o lawinowym wzroście jednoosobowych gospodarstw domowych w Europie Zachodniej, a więc zapewne wkrótce także i w Polsce. Naukowcy różnych dziedzin od dawna głowią się, jak wytłumaczyć ten fenomen, A Michael Nast robi to lekko, zwięźle i przekonująco. Autor kreśli szerszą perspektywę - nie ogranicza się do samych relacji romantycznych, wspomina też o wpływie pracy, środowiska, mediów na nasze oczekiwania. Rozprawia się z mitami popkultury, tak mocno zakorzenionymi w naszej świadomości. Nie daje recepty na związek, ale odpowiada na pytanie, dlaczego współcześni 30-40 latkowie są tak skupieni na sobie.
źródło opisu: okładka

6. Schulke-Markwort Michael. Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem. [Słupsk] : Dobra Literatura, 2017 (sygn. 114865 )
     Dzieci niemal całkowicie poddają się dyktatowi społeczeństwa, w którym liczy się tylko sukces - i ponoszą tego bolesne konsekwencje. Stwierdzenie, że wypalenie dotknęło dzieci, powinno nami wszystkimi wstrząsnąć niezależnie od tego, czy sami jesteśmy rodzicami, czy nie.
     Autor jest doświadczonym psychiatrą, w swojej pracy codziennie diagnozuje wypalenie u dzieci i młodzieży. Swoją książką chciałby wywołać dyskusję na temat stresu, który towarzyszy najmłodszym. Nauka w szkole powinna być dla nich przyjemnością. Tymczasem żyją w świecie, który gna je bez tchu od jednej przeszkody do następnej i zmusza do walki o wątpliwe wartości. To ważne, by dzieci we właściwym czasie sygnalizowały, kiedy żąda się od nich zbyt wiele. Te, które bez szemrania wykonują wszystko, czego się od nich wymaga, nie wyrosną na ludzi krytycznych, mających możliwość kształtowania świata.
źródło opisu: okładka

7. Walker Timothy D. Fińskie dzieci uczą się najlepiej. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017 (sygn. 114814)
     Od lat fińskie dzieci zajmują pierwsze miejsca w międzynarodowych testach, wykazując się najwyższym wskaźnikiem wiedzy. Wypadają fantastycznie z nauk przyrodniczych i matematyki. Czytają najwięcej ze wszystkich dzieci i młodzieży na świecie. Ale najbardziej zaskakujący jest fakt, że uczniowie w Finlandii należą do grupy, która w ciągu roku poświęca na naukę najmniej czasu. Jak oni to robią? Timothy D. Walker, amerykański nauczyciel, po kilku latach pracy był bliski wypalenia zawodowego. Wtedy wraz z rodziną przeprowadził się do Helsinek i zaczął pracę w szkole podstawowej. Słuchał, obserwował, dziwił się, nieraz niedowierzał i ... zrozumiał, na czym polega słynny cud fińskiej szkoły. Stylu uczymy się od Francuzów, ideę „hygge" pokazują nam Duńczycy, a co by było, gdybyśmy szkoły urządzili na wzór fiński? Czy nasze dzieci byłyby wówczas szczęśliwsze?
źródło opisu: okładka

Oprac. Hanna Krasuska-Terka

Powrót do 2017