Kurierek Nowości Nr 12 (193) - Autyzm dziecięcy

Autyzm dziecięcy - to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych.
Autyzm dziecięcy poddaje się różnym formom leczenia, które mogą istotnie poprawić funkcjonowanie chorych. Nie jest jednak w pełni uleczalny - zaburzenie to utrzymuje się do końca życia. Zakres możliwej do osiągnięcia poprawy objawowej uzależniony jest m.in. od tego, jak wcześnie zaburzenie zostanie rozpoznane i jak wcześnie dziecko zostanie objęte odpowiednim programem terapeutycznym wspierającym jego rozwój.


1.
Brown Steve. Spectrum autyzmu i strategie deeskalacji : praktyczny przewodnik po pozytywnych interwencjach behawioralnych dla dzieci i młodzieży. Gdańsk : Harmonia Universalis , 2017 (sygn. 115445)

     Za pomocą prostych wskazówek i łatwych do wykorzystania w praktyce strategii autor wyjaśnia, jak stosować niefizyczne i fizyczne interwencje, aby dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami behawioralnymi i emocjonalnymi były bezpieczne, kiedy przejawiają trudne zachowania. Steve Brown prezentuje różne strategie deeskalacji, udziela informacji o ocenach ryzyka i zagadnieniach prawnych, podejmuje także dyskusję na temat roli fizycznych interwencji oraz środków przymusu bezpośredniego. Niniejsza książka wspiera osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą (3-18 lat) z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami behawioralnymi i emocjonalnymi w świadomym stosowaniu niefizycznych interwencji oraz w postrzeganiu fizycznych interwencji jako ostatniego sposobu dozwolonego działania.
źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/SPEKTRUM-AUTYZMU-I-STRATEGIE-DEESKALACJI/1378


2.
Cieszyńska Jagoda. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych : meatoda krakowska. Kraków : Omega Stage Systems - Jędrzej Cieszyński, 2011 (sygn. 115584)
     Książka przeznaczona jest dla logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, pedagogów i rodzin dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Autorka przedstawia nie tylko współczesne poglądy dotyczące spektrum autyzmu, ale przede wszystkim opisuje przebieg terapii neurobiologicznej, z której korzystać mogą wszystkie dzieci z zakłóceniami rozwoju poznawczego i językowego.
źródło opisu: http://www.centrummetodykrakowskiej.pl/13,25,oferta,wczesna-diagnoza-i-terapia-zaburzen-autystycznych-metoda-krakowska.htm

 

3. Kaik Anna. Deszczowi ludzie : prawdziwe historie osób  z autyzmem. Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2017 (sygn. 115221)
     Dziesięć wzruszających historii „deszczowych ludzi" - osób cierpiących na tę samą chorobę - autyzm. Osoby z autyzmem często spotykają się z brakiem zrozumienia i akceptacji ze strony otoczenia. Czytając piękne i trudne historie zawarte w tej książce, można się przekonać, że autyzm może mieć wiele twarzy i każdy przypadek jest kompletnie inny. Bardzo podobne są jedynie troski i niepokoje rodziców wychowujących autystyczne dzieci. Jedną z najpoważniejszych jest na pewno obawa o dorosłe życie dziecka. Odpowiedzią na nią jest Farma Życia w podkrakowskich Więckowicach. To specjalistyczny ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem, łączący funkcje mieszkalne, terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Oddajemy w ręce czytelników prawdziwe historie życia osób mieszkających na Farmie, gdzie słowo „autyzm" nie wzbudza strachu ani niechęci, ale pragnienie niesienia pomocy i zrozumienia.
źródło opisu: http://www.empik.com/deszczowi-ludzie-prawdziwe-historie-osob-z-autyzmem-kaik-anna,p1142147769,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMIjZeilomv2AIVTkkZCh1CZQBrEAAYAiAAEgIlAPD_BwE&gclsrc=aw.ds

 

4. Melillo Robert. Autyzm : zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017 (sygn. 114667)
     Liczba przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) rośnie w zastraszającym tempie, którego nie można tłuma­czyć większą wykrywalnością czy dokładniejszymi kryteriami diagnostycznymi. Co roku rodzi się więcej dzieci z autyzmem. Zdaniem autora niniejszej publikacji - doktora Roberta Melillo - ASD jest efektem zespołu czynnościowe­go rozłączenia , czyli braku równowagi mózgu. FDS to według dok­tora Melillo stan nie tylko odwracalny, ale także taki, któ­remu można zapobiec.
Niniejsza publikacja to program prekoncepcji, czyli środków zaradczych, które należy przedsięwziąć, by zminimalizować bądź też nawet całkowicie wykluczyć ryzyko wystąpienia ASD u niepoczętego lub nienarodzonego dziecka. Jeszcze nigdy stan zdrowia przyszłych rodziców nie był tak ważny jak teraz - w czasach epidemii autyzmu.
Doktor Robert Melillo prowadzi praktykę lekarską od ponad 25 lat i jest jednym z najbardziej uznanych światowych autorytetów w dziedzinie dziecięcych zaburzeń neurologicznych. Specjalizuje się w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, zaburzeniu koncentracji uwagi (ADD) i ADHD, dysleksji, zespole Aspergera, zespole Tourette'a, zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym oraz innych trudnościach związanych z uwagą, zachowaniem lub uczeniem się.
źródło opisu : http://www.harmonia.edu.pl/pl/p/AUTYZM-Zapobieganie-zaburzeniom.../1314


5. Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem. Pod red. Caterine Maurice.  Warszawa: Fundacja Adama, 2007 (sygn. 1115533)
     Każde dziecko potrzebuje miłości i zrozumienia, każde ma swój dziecięcy świat. Wśród wszystkich dzieci, są takie, którym zwyczajna miłość nie wystarczy, aby ich świat był wesoły i kolorowy. Potrzebują pomocy. Niektórzy niosą ją im z wyboru, inni z miłości do własnych dzieci. Jednak mają ten sam cel, aby dzieci mogły żyć normalnie..
.
źródło opisu : http://bonito.pl/k-317467-modele-zachowan-oraz-wspolpraca-z-dziecmi-autystycznymi

 

6. Szafrańska Karina. Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu (ASD). Kraków: Wydawnictwo WIR, 2016 (sygn. 115601)
     Prezentowana książka porusza temat terapii dzieci z zespołem Aspergera. Jedną ze stosowanych metod, które wpływają na rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych, jest arteterapia, a konkretnie drama, która należy do terapii pedagogicznych. Autorka, Karina Szafrańska, prezentuje wpływ arteterapii na rozwój dziecka w wielu aspektach: emocjonalnym, intelektualnym oraz poznawczym.
Dr Karina Szafrańska jest pedagogiem, logopedą oraz -neurologopedą. Zajmuje się terapią niepłynności mowy, a jej zainteresowania zawodowe oscylują wokół zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży (w tym: zaburzeń komunikacji). Jest dyrektorką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie, kierowniczką Zakładu Logopedii w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie oraz ekspertem Polskiego Związku Logopedów.
źródło opisu : http://wir-sklep.pl/pl/p/Arteterapia-a-rozwoj-kompetencji-jezykowych-i-komunikacyjnych-dzieci-ze-spektrum-autyzmu-ASD/319

 

7. Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka. Red. nauk. Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk Sopot: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, 2017 (sygn. 115587)
     Okres dojrzewania i osiągania dorosłości stanowi w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu kolejny przełom rozwojowy, w którym szczególną rolę odgrywają ludzie z najbliższego otoczenia - rodzice, nauczyciele i terapeuci. Istotne jest wsparcie opiekunów odpowiednimi programami profilaktycznymi, dzięki którym ich podopieczni u progu dorosłości będą potrafili utrzymać satysfakcjonujące relacje, dokonywać świadomych wyborów oraz w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym.
Autorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, omawiają tak istotne formy pomocy i przeciwdziałania społecznej izolacji, jak: Model Pozytywnego Wspierania Zachowań, trening umiejętności społecznych, tworzenie przyjaznego środowiska sensorycznego czy przełamywanie barier w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Programy te są dostosowane do polskich realiów i zostały omówione na przykładzie działalności wybranych polskich organizacji pozarządowych. Szczególną uwagę autorzy zwracają na istotny wkład rozwojowo-wychowawczy środowiska rodzinnego w proces rewalidacji. Omawiają też pojawiające się problemy związane z wartościowaniem, samooceną oraz trudnymi przeżyciami emocjonalnymi.
źródło opisu : http://www.gwp.pl/wsparcie-mlodziezy-i-doroslych-z-zaburzeniami-ze-spektrum-autyzmu-teoria-i-praktyka.html

 

Oprac. Dorota Salamon

Powrót do 2017