UWAGA KONKURS :)

Data publikacji: 07 marca 2017

       

        

 

REGULAMIN

KONKURSU LITERACKIEGO

LIST DO PRZYJACIELA

 

 

 

ORGANIZATOR

Biblioteka Pedagogiczna w Garwolinie

 

CELE KONKURSU

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów

 • skłonienie do refleksji nad lekturą

 • rozwijanie umiejętności swobodnego wyrażania myśli poprzez własny tekst

 • rozwijanie wyobraźni uczniów

 • ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów

 • prezentacja twórczości uczniów

 

PRZEDMIOT KONKURSU   

zadaniem uczniów jest

odręczne napisanie  listu do przyjaciela,

w którym pojawią się odniesienia do wybranej książki

 

UCZESTNICY

 • kategoria 1: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

 • kategoria 2: uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej

 • kategoria 3: uczniowie klas 1-3 gimnazjum

 

FORMA PRACY

                                                   forma tradycyjnego listu w kopercie:

 • list pisany odręcznie

 • na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp.)

 • objętość od 1 do 4 stron formatu A4 (w uzasadnionych przypadkach objętość można nieznacznie przekroczyć)

 • poprawnie zaadresowana koperta

CO BĘDZIE OCENIANE

 • oryginalność pracy

 • odwołania do literatury pięknej

 • staranność wykonania pracy

 • poprawność formy listu

 • poprawność językowa

 • styl wypowiedzi

ZASADY

 • każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę

 • prace muszą być wykonane samodzielnie

 • praca może nawiązywać do dowolnej liczby utworów

 • wybrany utwór nie musi być lekturą szkolną

 • list może nawiązywać do biografii autora utworu, bohaterów, fabuły, przesłania [może to być powieść, wiersz, dramat]

 • list mogą uzupełniać elementy graficzne

 • w liście można wykorzystać cytaty z wybranej książki

 • nie będą oceniane:

- prace, które są tylko streszczeniem

- plagiaty

- prace nieczytelne

 

TERMINARZ

 • prace należy złożyć do dnia 21.04.2017 r.

 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 10.05.2017 r.

 • wystawa pokonkursowa odbędzie się w dniach

                         10.05.2017 r. - 03.06.2017 r.UWAGI ORGANIZATORÓW

 • prace w poszczególnych kategoriach wiekowych oceni jury powołane

          przez organizatorów

 • o wynikach konkursu organizator poinformuje drogą elektroniczną

 • zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody

          i dyplomy, ich opiekunowie okolicznościowe podziękowania

 • wszystkie prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej

          w Bibliotece Pedagogicznej w Garwolinie

 • w kopercie z pracą powinna się znajdować osobna karta zgłoszenia

          [wzór poniżej]

 • opiekunem ucznia może być nauczyciel lub rodzic

 • biblioteka zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac do promocji czytelnictwa [w tym również publikacji, na wystawie pokonkursowej w bibliotece, na stronie internetowej biblioteki, na koncie biblioteki w serwisie Facebook]

 • udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych i oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym regulaminie

 • w wyjątkowej sytuacji organizator zastrzega sobie możliwość dokonania korekty regulaminu, uczestnicy zostaną powiadomieni  o tym drogą elektroniczną

 

ADRES NA KTÓRY NALEŻY SKŁADAĆ PRACE:

    Biblioteka Pedagogiczna w Garwolinie

    ul. Kościuszki 51

    08-400 Garwolin

 

Kontakt:

tel.: (25) 682 21 41

e-mail: garwolin@bpsiedlce.pl


 

 KARTA ZGŁOSZENIA (do wydruku):
zgłoszenie (docx)
zgłoszenie (PDF)