Porady dla nauczycieli

Biblioteka Pedagogiczna w Garwolinie od wielu lat służy pomocą metodyczną nauczycielom bibliotekarzom. Co roku organizowane są warsztaty dla nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych, prowadzone są lekcje biblioteczne dla uczniów różnych typów szkół.
Nauczyciele-bibliotekarze naszej placówki służą pomocą i udzielają rad bibliotekarzom szkolnym.

Konsultacje dla nauczycieli-bibliotekarzy:

     Brych Urszula u.brych@bpsiedlce.pl
     -tworzenie katalogów tradycyjnych (alfabetycznego i rzeczowego)
     -dokumentacja biblioteczna
     -klasyfikacja UKD
     -ewidencja materiałów bibliotecznych
     -ubytkowanie dokumentów i skontrum

     Rosek Joanna j.rosek@bpsiedlce.pl
     -katalogowanie wydawnictw zwartych i ciągłych
     -język haseł przedmiotowych
     -prowadzenie lekcji bibliotecznych
     -metodyka opracowywania zestawień bibliograficznych

     Witak Grażyna g.witak@bpsiedlce.pl
     -formy pracy pedagogicznej z młodym czytelnikiem
     -prowadzenie lekcji bibliotecznej
     -katalogowanie wydawnictw elektronicznych i kaset video
     -biblioterapia

     Żołnierkiewicz Beata b.zolnierkiewicz@bpsiedlce.pl
     -prowadzenie lekcji bibliotecznych
     -formy pracy z czytelnikiem
     -wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela bibliotekarza