Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczanie materiałów, których Biblioteka nie posiada, ale dostępne są w innych bibliotekach
Zamówienia na sprowadzane z innych bibliotek materiały biblioteczne można składać drogą:
- elektroniczną garwolin@bpsiedlce.pl
- telefoniczną pod nr tel. 25 682 21 41
- osobiście w Bibliotece
- pocztą tradycyjną na rewersach.

Warunkiem korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej.
Sprowadzone książki udostępniamy tylko w czytelni Biblioteki.
Korzystać z nich można przez czas określony przez bibliotekę wypożyczającą.
Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem materiałów bibliotecznych z innych bibliotek pokrywa czytelnik
- min. 15 zł.

Warunki wypożyczeń międzybibliotecznych zbiorów Biblioteki:
Wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje zamówienia bibliotek krajowych.
Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:
- książki z księgozbioru podręcznego czytelni i innych wydziałów Biblioteki
- książki rzadkie, trudne do nabycia
- książki w złym stanie
- czasopisma
- zbiory audiowizualne

Rewersy niezrealizowane odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niewykonania zamówienia lub przesyłane są do biblioteki posiadającej daną pozycję. Biblioteka zamawiająca książki z BP jest zobowiązana zwrócić je w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania, a także do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Biblioteka zamawiająca odpowiada materialnie za straty.

Koszty związane z zamówieniem i odesłaniem materiałów bibliotecznych z BP pokrywa Biblioteka zamawiająca.