Internet

Użytkownikom  biblioteki oferujemy możliwość:

- korzystania z Internetu na komputerach stacjonarnych w celach informacyjnych, edukacyjnych, naukowo-badawczych;

- pracy z własnym laptopem;

- pracy z pakietem biurowym Microsoft Office;

- korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych;

- zapisywania wyników pracy na własnych nośnikach (pendrive);

- bezprzewodowego dostępu do sieć Wi-Fi na własnych urządzeniach.