Archiwum

Dnia 20 lutego 2013 r. odbyła się pierwsza w tym roku kalendarzowym konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy.
                  
Temat spotkania :  "STRES I WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY NAUCZYCIELA"

Nauczyciele poznali definicję i istotę stresu, czynniki powodujące stres i reakcje organizmu.
Prezentację przybliżającą mechanizmy powstawania stresu i jego skutki przedstawiła Beata Żołnierkiewicz.
Szczególna uwaga zwrócona była na czynniki powodujące stres w pracy nauczyciela.
Następnie uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat wypalenia zawodowego nauczycieli.
Wspólnie z prowadzącą - Joanną Rosek - próbowali odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących powstawania syndromu wypalenia oraz predyspozycji człowieka, które sprawiają, że jesteśmy na nie podatni w mniejszym lub większym stopniu.

Po obu prezentacjach bibliotekarze dzielili się własnymi spostrzeżeniami, wrażeniami i doświadczeniem związanym
ze stresem w pracy nauczyciela i wypaleniem zawodowym.
 

  


 

 

 

*****************************************

 Dnia 12 czerwca 2013 r.

w Czytelni  naszej biblioteki odbyło się kolejne spotkanie dla nauczycieli bibliotekarzy.

Tematem spotkania była "Praca z tekstem literackim". Podzielone ono było na część teoretyczną i warsztatową.

Nauczyciele bibliotekarze mogli poznać metody pracy z uczniem oraz pracować w roli ucznia. 

Spotkanie prowadziła psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie-
mgr Joanna Gołębiowska-Szychowska.

 

******************************************

 

W dniach 16 - 23 sierpnia 2013 r.

odbyły się w bibliotece wakacyjne zajęcia dla dzieci :

 W programie znalazło się:

                        czytanie i oglądanie bajek, legend

                        edukacyjne gry planszowe

                        zabawy ruchowe

                        zajęcia plastyczne

                        zabawy ,rebusy, krzyżówki    

 
 
******************************************* 

Dnia 25 września 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie
dla nauczycieli bibliotekarzy.


Spotkanie podzielone było na kilka części tematycznych.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Marzena Kowalczuk,
która powitała uczestników spotkania oraz wygłosiła wykład: "Wspomaganie pracy szkół"

Następnie Pani Grażyna Witak-Wcisło, dyrektor PODN w Garwolinie przedstawiła ofertę doskonalenia nauczycieli.

Kolejna część poświęcona była bibliotekom szkolnym na świecie. Działalność, ciekawe rozwiązania
i ich funkcjonowanie przybliżyła słuchaczom Grażyna Witak - nauczyciel bibliotekarz Filii.

Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym odbędzie się więcej tak ciekawych spotkań.

  *******************************************

Dnia 6 listopada 2013 r.

nauczyciele bibliotekarze spotkali się w Zespole Szkół w Żelechowie
na lekcji otwartej:  "Praca z Kołem Przyjaciół Biblioteki"
Lekcję poprowadziła Pani Anna Grudzień - nauczyciel bibliotekarz z Zespołu Szkół.
Bibliotekarze mogli również zwiedzić Zespół Pałacowy w Żelechowie.

********************************************** 15 stycznia 2014 r. 
w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 odbyło się kolejne spotkanie dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu garwolińskiego.
Organizatorami spotkania byli nauczyciele bibliotekarze Biblioteki ZSP nr 1 w Garwolinie

"Kulinaria w literaturze staropolskiej" - prowadząca mgr Agnieszka Karwowska

W tej części spotkania mogliśmy poznać zwyczaje i upodobania kulinarne Polaków na przestrzeni wieków, opisywane w literaturze. Prezentacja dostarczyła wielu ciekawych informacji oraz niezapomnianych wrażeń.

"Promocja biblioteki szkolnej" - prowadząca mgr Agnieszka Sikora

W dalszej części spotkania dowiedzieliśmy się w jaki sposób promuje sie w środowisku lokalnym biblioteka szkolna ZSP nr 1 w Garwolinie. Przedstawione zostały sposoby i środki służące zachęceniu uczniów do korzystania z propozycji biblioteki. Pomysły zaprezentowane przez bibliotekarzy ZSP nr 1 będą zapewne inspiracją dla innych nauczycieli bibliotekarzy.

*************************************************