Regionalia

W katalogu centralnym wykazane zostały zbiory dotyczące powiatu garwolińskiego oraz poszczególnych jego miejscowości. Uwzględniono również opracowania ogólne opisujące region Mazowsza i Podlasia - historię, geografię, klimat, roślinność, świat zwierząt, zagadnienia ochrony środowiska, sztukę, muzea itp. Ponadto skatalogowane zostały publikacje twórców pochodzących z terenu powiatu garwolińskiego
( np. poetów ludowych, antologie utworów uczniów okolicznych szkół ) oraz biografie i wspomnienia osób zamieszkujących nasz region.Zasięg formalny – uwzględnione w nim zostały książki, mapy, tytuły czasopism
( wraz z okresem ukazywania się danego tytułu ), maszynopisy, kroniki szkolne itp.
Opis katalogowy ( drugiego stopnia szczegółowości ) danej pozycji zawiera:
- nazwisko ( a ) i imiona autora (ów) – jeśli jest ich nie więcej niż trzech,
- tytuł publikacji wraz z podtytułami,
- określenie formy dokumentu ( np. mapa, maszynopis itp.)
- miejsce wydania,
- instytucję wydawniczą,
- rok wydania,
- liczbę stron,
- format (w cm )
- ISBN
Do opisu dołączony jest wykaz bibliotek, które posiadają dany dokument:

Biblioteka Pedagogiczna w Garwolinie oznaczona została cyfrą 1,
Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie cyfrą 2,
Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Garwolinie cyfrą 3,
Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu cyfrą 4,
Biblioteka Zespołu Szkół w Korytnicy cyfrą 5,
Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach cyfrą 6,
Biblioteka Zespołu Szkół w Podebłociu cyfrą 7,
Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach cyfrą 8,
Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie cyfrą 9,
Biblioteka Zespołu Szkół im. Marszałka J. Piłsudskiego w Garwolinie cyfrą 10.

MAZOWSZE, PODLASIE
Chludziński, Tomasz
Mazowsze: mały przewodnik / Tomasz Chludziński, Janusz Żmudziński
Warszawa : Sport i Turystyka, 1978.- 308 s.; 19 cm
Biblioteka : 10

Garczyński, Tadeusz
Mazowsze / Tadeusz Garczyńsk
Warszawa : Sport i Turystyka, 1954.- 117 s.: il. ; 24 cm
Biblioteka 1

Dąbrowska, Grażyna
Taniec ludowy na Mazowszu / Grażyna Dąbrowska
Kraków : Pol. Wydaw. Muzyczne, 1980 .- 262s.; 12k. tabl.; 24cm
ISBN 83-224-0109-4
Biblioteka : 1

Dąbrowska, Grażyna
Obrzędy i zwyczaje doroczne jako widowisko / Grażyna Dąbrowska
Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1971 .- 2t..; il..; 24cm
Biblioteka : 1

Dębski, Jerzy
Pałace i zespoły pałacowo – parkowe w województwie siedleckim / Jerzy Dębski
Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, [ 1987 ? ].- 87s.: il. ; 15x17cm
Biblioteka : 1

Działalność Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na terenie obecnego województwa siedleckiego w latach 1939 – 1944 / Związek Nauczycielstwa Polskiego
Siedlce : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1992
Biblioteka : 1

Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: Archeologia, architektura, etnologia / Kol. Red. Wojciech Brzeziński [ i in.]; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta
Warszawa : Lud. Spółdzielnia Wydaw., 2001.- 362s. : il., mapy ; 24cm
ISBN 83-88441-20-5
Biblioteka : 1

Dziedzictwo kulturowe Mazowsza. T.2, Sztuka – literatura – muzyka - historia / pod red. Mariana Sołtysiaka i Andrzeja Stawarza ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta
Warszawa : Lud. Spółdzielnia Wydaw., 2002.- 348s. : il., mapy ; 24cm
ISBN 83-88441-25-6
Biblioteka : 1

Garczyński, Tadeusz
Mazowsze / Tadeusz Garczyński
Warszawa : Sport i Turystyka, 1954 .- 117s.: il.; 24cm
Biblioteka : 1, 10

Gierlach, Bogusław
Świt Mazowsza / Bogusław Gierlach
Warszawa, 1984
Biblioteka : 1

Gospodarka opadami pochodzenia przemysłowego w województwie mazowieckim / oprac. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie pod kierunkiem Adama Ludwikowskiego
Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2001.- 46s.: il. ; 28cm
ISBN 83-7217-134-3
Biblioteka : 1

Góra, Stanisław
Partyzantka na Podlasiu 1863 – 1864 / Stanisław Góra
Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1976.- 307 s. : il. ; 24 cm
Biblioteka : 1

Hardejewski, Tomasz
Walka i martyrologia nauczycielstwa na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu w latach okupacji
hitlerowskiej / Tomasz Hardejewski, Stanisław Jeziorski, Henryk Kotoński
Warszawa : Wydaw. Pedag. Zarządu Głównego ZNP, 1987.-
Biblioteka : 1, 9

Herz, Lechosław
Mazowsze / Lechosław Herz
Warszawa : Wiedza i Życie, 2000.- 328 s. ; il. ; 22 cm
ISBN 83-7184-916-8
Biblioteka : 1, 10

Herz, Lechosław
Przewodnik po okolicach Warszawy: znakowane szlaki turystyczne okolicy
podstołecznej / Lechosław Herz .- Wyd. 2
Warszawa : Rewasz, 1995.- 288 s. ; 17 cm
ISBN 83-85557-49-0
Biblioteka 1, 10

Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim : Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Warszawie / oprac. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie pod kierunkiem Adama Ludwikowskiego
Warszawa : WIOŚ, 2002 .- 254s.: il. ; 28cm
ISBN 83-7217-171-8
Biblioteka : 1  
     

Jaroszewski, Tadeusz
Po pałacach i dworach Mazowsza: przewodnik. T.1./ Tadeusz Jaroszewski., Waldemar Baraniewski
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.- XVI, 200 s. : il. ; 25 cm
ISBN 83-204-2112-8
Biblioteka : 1

Jaroszewski, Tadeusz
Po pałacach i dworach Mazowsza: przewodnik. T.2 ./ Tadeusz Jaroszewski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996.- XII, 122s. : il. ; 25 cm
ISBN 83-204-2401-5
Biblioteka : 1, 10

Jaroszewski, Tadeusz
Po pałacach i dworach Mazowsza: przewodnik. T.3 / Tadeusz Jaroszewski., Marek Gierlach
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.- XV, 121s. : il. ; 25 cm
ISBN 83-204-2401-5
Biblioteka : 1

Kaczmarek, Józef
Na Mazowszu : gawędy krajoznawcze / Józef Kaczmarek
Warszawa : Państ. Zakład Wydaw. Szkol., 1969 .- 102s. : il.; 22cm
Biblioteka : 1

Kamiński, Tadeusz
Województwo siedleckie / Tadeusz Kamiński
Warszawa : KAW, 1979.- 84 s., [4] k. tabl. ; 22 cm
Biblioteka : 1, 10

Katalog duchowieństwa i parafii diecezji siedleckiej czyli podlaskiej / red. Stanisław Olechowski
Siedlce : Kuria Diecezjalna , 1975 .- 267s. ; 20cm
Biblioteka : 1

Kazimierski, Józef
Miasta i miasteczka na Podlasiu ( 1808 – 1914 )
Warszawa , 1994
Biblioteka : 2

Kociszewski, Aleksander
Mazowsze w epoce Napoleońskiej / Aleksander Kociszewski
Ciechanów : Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1984 .-
( Ciechanowskie Studia i Materiały )
Biblioteka : 1

Kospath – Pawłowska, E.
Groby Wojenne na Podlasiu / E. Kospath – Pawłowska , H. Mierzwiński
Siedlce : Inst. Historii WSRP, 1997
Biblioteka : 9

Kowalczyk, Longin
Katalog twórców ludowych województwa siedlceckiego / Longin Kowalczyk; Wydział Kultury i Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Siedlce : Uniwersytet Warszawski, 1981 .- 159s. : il. ; 20cm
Biblioteka : 1

Krystyniak, Tadeusz
Kołbielskie obrazki muzyczne / zebrał i oprac. Tadeusz Krystyniak
Warszawa : Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 1963
Biblioteka : 1

Lewandowska Stanisława
Ruch oporu na Podlasiu 1939 – 1944 / Stanisława Lewandowska
Warszawa : MON, 1976
Biblioteka : 1

Lustracja Województwa Mazowieckiego XVII wieku . Cz.1, 1617 – 1620 / wydała Alina Wawrzyńczyk
Wrocław : „Ossolineum”, 1968
Biblioteka : 2

Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych / red. B. Bryńczyk,
P. Urbańczyk
Siedlce ; Inst.. Historii Akademii Podlaskiej , 2001
Biblioteka : 9

Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu.T.3. : [przewodnik po regionie]
Warszawa : [b.w.], [1961?] .- 187s.: il. ; 24 cm
Biblioteka : 10

Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu.T.4.
Warszawa : Szkolny Wojewódzki Ośrodek Krajoznawczo - Turystyczny, 1964 .-155s.: il. ; 24 cm
Biblioteka: 8

Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu.T.5
Warszawa : Szkolny Wojewódzki Ośrodek Krajoznawczo - Turystyczny, 1965 .- 120s.: il. ; 24 cm
Biblioteka: 8

Okręg siedlecki 1942 – 1944 : z walk PPR, GL i AL. / red. Nauk. Benon Dymek; Wojskowy Inst.. Historii; Mazowiecki Ośrodek Badań Nauk.; Kom. Woj. PZPR w Siedlcach
Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1977 .- 501s. : fot.; 24cm
Biblioteka : 1, 9

Pazyra, Stanisław
Geneza i rozwój miast mazowieckich / Stanisław Pazyra
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1959 .- 449s. : il. ; 18cm
Biblioteka : 1, 2

Plit, Florian
Mazowsze / Florian Plit
Warszawa : WSPS, 1995.- 88 s. ; 24 cm
Biblioteka : 1, 10

Podlasie : Przewodnik / Tadeusz Glinka [ i in.] .- Wyd. 2 uaktualnione
Warszawa : Sport i Turystyka : Muza, 2000.- 446s. : il. ; 22cm
ISBN 83-7200-690-3
Biblioteka : 1

Powstanie styczniowe na południowym Podlasiu / red. A. Kołodziejczyk
Węgrów ; Warszawa : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1994
Biblioteka : 1

Powstanie 1794 roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu / red. A. Kołodziejczyk , K. Pindel
Siedlce : Inst.. Historii Akademii Podlaskiej, 2001
Biblioteka : 9

Prokopek, Marian
Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce / Marian Prokopek
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980.- 283 s.: il. ; 22 cm
ISBN 83-205-3223-X
Biblioteka : 1, 10

Przeworska, Janina
Ubiory ludowe / Janina Przeworska
Warszawa : Wydaw. Związkowe CRZZ, 1954 .- 109s. : il. ; 18cm
Biblioteka : 1

Przybysz, Kazimierz
Konspiracyjny ruch ludowy na Mazowszu 1939-1945 / Kazimierz Przybysz
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.- 514 s. ; 21cm
Biblioteka : 1, 10

Puciata, Olgierd
Mazowsze: krajobraz i architektura: [album] / Olgierd Puciata
Warszawa : Arkady, 1964.- 252 s.: il. ; 22cm
Biblioteka : 1, 10

Raport o stanie środowiska województwa siedleckiego w latach 1995 - 1996 / oprac. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska ; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Siedlcach
Siedlce : Biblioteka Montoringu Środowiska, 1995 .- 118s.; 24cm
ISBN 83-86676-28-0
Biblioteka : 1

Raport o stanie środowiska województwa siedleckiego w 1994 roku/ oprac. Zespół Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Siedlcach
Siedlce : Biblioteka Montoringu Środowiska, 1997 .- 126s.; 24cm
ISBN 83-87166-40-5
Biblioteka : 1

Rolnictwo województwa siedleckiego [Broszura]
Siedlce: [b.w.] , [1996?] .- 30 s.: il. ; 21 cm
Biblioteka : 10

Ruch ludowy na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu : Materiały sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSR i Komisję Historyczną WK ZSL w Warszawie w dniu 20.01.1973 r. / red. nauk. Aleksander Łuczak
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw., 1975 .- 485 s., : il. ; 24cm
Biblioteka : 1

Saysse-Tobiczyk, Kazimierz
Na Mazowszu / Kazimierz Saysse-Tobiczyk
Warszawa : Nasza Księgarnia, 1964.- 440 s.; il. ; 29 cm
Biblioteka : 10

Skrok, Zdzisław
Na tropach archeologicznych tajemnic Mazowsza / Zdzisław Skrok
Warszawa : ISKRY, 1980 .- 184s. : il. ; 20cm
ISBN 83-207-0289-5

Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego : makieta / Józef Abramczyk [ i in.]
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw., 1989 .- 460s. : il. ; 24cm
ISBN 83-205-4045-3
Biblioteka : 1

Słownik geograficzno – krajoznawczy Polski / red. Maria Teresa Mileńka .-
Wyd. 2 zm. i uzup.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994 .- 896s. : il. ; 20cm
ISBN 83-01-09822-8
Biblioteka : 1

Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne / pr. zb. pod red. Józefa Ryszarda Szaflika
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1981 .- 357s. : il. ; 24cm
( Prace Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych ; 36 )
ISBN 83-01-02009-1
Biblioteka : 1

Stan środowiska w województwie mazowieckim : Raport / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa : Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1999.- 141 s. ; 28 cm
ISBN 83-7217-060-6
Biblioteka : 1, 10

Stan środowiska w województwie mazowieckim / oprac. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Warszawie – pod kierunkiem Adama Ludwikowskiego
Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2000.- 27s. s. ; 28 cm
ISBN 83-7217-104-1
Biblioteka : 1

Stan środowiska w województwie mazowieckim : raport / oprac. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – pod kierunkiem Adama Ludwikowskiego
Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2001.- 27s. s. ; 28 cm
ISBN 83-7217-104-1
Biblioteka : 1

Stan środowiska w województwie mazowieckim / oprac. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – pod kierunkiem Adama Ludwikowskiego
Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003.- 136s. s. ; 28 cm
ISBN 83-7217-214-5
Biblioteka : 1

Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej / pr. zbior. pod red. Henryka Kota i Andrzeja Dombrowskiego
Siedlce: Mazowieckie towarzystwo Ochrony Fauny, 2001.- 386 s. ; 21 cm
ISBN 83-915973-5-0
Biblioteka : 1, 10

Strychalski, Jerzy
Upamiętnione miejsca walki i męczeństwa w województwie siedleckim 1794 – 1945 : Przewodnik / Jerzy Strychalski
Siedlce, 1983
Biblioteka : 1,2

Sypko, Agnieszka
Zamki i warownie ziemi mazowieckiej / Agnieszka i Robert Synkowie
Warszawa : TRIO : EGROS, 2002 .- 152s. : il.; 20cm.
( Zamki , Grody i Warownie Polski )
ISBN 83-88542-34-6
ISBN 83-88185-22-5
Biblioteka : 1

Szczechura, Tomasz
Ruch ludowy w siedleckiem / Tomasz Szczechura
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.- 304 s. ; 21 cm
ISBN 83-205-3613-8
Biblioteka : 1, 9, 10

Szczepański, Janusz
Wojna 1920 na Mazowszu i Podlasiu / Janusz Szczepański
Warszawa , 1995
Biblioteka : 2

Śląski, Jerzy
Żołnierze wyklęci / Jerzy Śląski
Warszawa , 1996
Biblioteka : 2

Verdmon, Leonard
Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim / Leonard Verdmon
Warszawa , 1902
Biblioteka : 2

Warneńska, Monika
Mazowieckie ścieżki pisarzy / Monika Warneńska
Warszawa : Państ. Inst.. Wydaw., 1967
Biblioteka : 1

Województwo siedleckie [Broszura]
Siedlce: Stopka, [1994?].- 38 s.: il. ; 30 cm
Biblioteka : 10

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce . T.36, cz.2 , Województwo siedleckie / red. Wojciech Jankowski i Hanna Krzyżanowska
Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1988.- 416s. : il. ; 24cm
Biblioteka : 1, 2

Zarys dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie siedleckim 1916 – 1998 / Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Siedlcach Oddziałowa Komisja Historyczna .- Wyd. 2 popr. i uzup.
Siedlce : Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Siedlcach, 2000 .- 154s.; 29cm
Biblioteka : 1

Zawadzka, Aniela
Szkoła siedlecka w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 – 1944 / Aniela Zawadzka
Warszawa 1986
Biblioteka : 1, 9

POWIAT GARWOLIŃSKI

Ajdacki, Paweł
Garwolin i okolice: przewodnik turystyczny / Paweł Ajdacki, Jacek Kałuszko, Wojciech Sobociński
Warszawa : Studio Fotografii Przyrodniczej ,,Hajstra”, 2004.- 335, XXXII s.;16 cm
ISBN 83-915832-3-6
Biblioteka : 1, 10

Armia Krajowa na lekcjach historii / Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Garwolin
Garwolin : Oddział Zamiejscowy Oświaty i Wychowania w Garwolinie, 1977.- 57s.; 21cm
Biblioteki: 5, 8

Baliński, Jan
Między Świdrem a Wilgą / Jan Baliński .- Wyd.2
Warszawa : Krajowa Agencja Wydaw., 1981.- 45 s.: il.; 22cm
Biblioteka : 1

Benicki, Czesław
Cztery trudne lata : w służbie Obwodu ,,Gołąb” Garwolin / Czesław Benicki
Garwolin : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koła Obwodu „ Gołąb” , [1993] .- 54s. ; 21 cm
Biblioteki: 5, 8

Benicki, Czesław
Cztery trudne lata : w służbie Obwodu ,,Gołąb” Garwolin / Czesław Benicki.- Wyd. 2
Garwolin : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koła Obwodu „ Gołąb” , [1999] .- 54s. ; 21 cm
Biblioteki: 3

Charakterystyka geograficzna Powiatu Garwolin : maszynopis
Biblioteka : 2

Czepas, Piotr
Młynarstwo w powiecie garwolińskim do końca XX wieku / Piotr Czepas
Garwolin : Starostwo Powiatowe w Garwolinie, 2004 .- 88s.: 14 k. tabl.; 24cm
Biblioteka : 1

Frelek, Henryk
Zarys działalności Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w powiecie garwolińskim W: Działalność Tajnych Organizacji Nauczycielskich na terenie obecnego województwa siedleckiego w latach 1939-1944. – Siedlce, 1992.- S. 11-46
Biblioteka : 1,10

Garwolin : Dzieje miasta i okolicy
Warszawa : Książka i Wiedza, 1980.- 415 s.: il. ; 25 cm
Biblioteka : 1, 2, 3, 10

Głowacki, L.
Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939 / L. Głowacki
Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986
Biblioteka : 9

Gnat-Wieteska, Zbigniew
Armia Krajowa : Obwód ,,Gołąb”- Garwolin / Zbigniew Gnat-Wieteska
Pruszków : Ajaks, 1997.- 228 s., [12] k. tabl. ; 24 cm
ISBN 83-87103-39-X
Biblioteka : 1, 3, 10

Gnat-Wieteska, Zbigniew
Dzieje harcerstwa na Ziemi Garwolińskiej w latach 1913-1988 / Zbigniew Gnat-Wieteska
Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza, 1990.- 149 s.: il. ; 21 cm
Biblioteka : 2, 10

Gnat-Wieteska, Zbigniew
Dzieje parafii Garwolin 1418-1993 / Zbigniew Gnat-Wieteska
Pruszków : Ajaks, 1993.- 216 s., [12] k. tabl. ; 20 cm
ISBN 83-85621-28-8
Biblioteka : 1, 2 , 9, 10

Gnat – Wieteska, Zbigniew
Oddział Leśny Armii Krajowej Obwodu „Gołąb” / Zbigniew Gnat – Wieteska
Siedlce , 1982
Biblioteka : 1, 2

Gnat-Wieteska, Zbigniew
[ Pierwszy ] 1 Pułk Strzelców Konnych : tradycje i udział w wojnie 1939 r. / Zbigniew Gnat-Wieteska
Warszawa : „ MIKROMAX”, 1989.- 44s.: il. ; 20 cm
ISBN 83-00-02552-9
Biblioteka : 1

Gnat-Wieteska, Zbigniew
[ Pierwszy ] 1 Pułk Strzelców Konnych 1806 - 1944 / Zbigniew Gnat-Wieteska
Warszawa, 1995
Biblioteka : 2, 10

Gnat- Wieteska, Zbigniew : Polska Organizacja Wojskowa – Obwód I Garwolin. W: Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne / pr. zb. pod red. Józefa Ryszarda Szaflika .- Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1981. S. 107-120
Biblioteka : 1, 10

Gnat – Wieteska, Zbigniew
Rok 1920 na południowo – wschodnim Mazowszu / Zbigniew Gnat – Wieteska
Garwolin , 1990
Biblioteka : 2

Gnat – Wieteska, Zbigniew
„Zagrobla” I Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej na terenie Obwodu „Gołąb” – Garwolin w latach 1939 – 1944 / Zbigniew Gnat – Wieteska
Garwolin , 1984
Biblioteka : 1 , 2

Gnat-Wieteska, Zbigniew
Zarys działań wojennych we wrześniu 1939 roku na terenie powiatu garwolińskiego / Zbigniew Gnat-Wieteska
Garwolin : Głos Garwolina, 2000.- 57 s. ; 20 cm
Biblioteka : 1, 3 , 5

Góra, Stanisław
Partyzantka na Podlasiu 1863 – 1864 / Stanisław Góra
Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej , 1976 .- 307s. : il.; 24cm
Biblioteka : 1

Herz,Lechosław.
Okolice Kołbieli / Lechosław Herz.- Wyd.2 popr.
Warszawa : Sport i Turystyka, 1979.- 31 s. ; 19 cm
( Podwarszawskie Szlaki Piesze )
ISBN 83-217-2233-4
Biblioteka : 1

Herz, Lechosław
Okolice Otwocka Lechosław Herz.- Wyd.2 zm.
Warszawa: Sport i Turystyka, 1979.- 54 s. ; 19 cm
( Podwarszawskie Szlaki Piesze )
Biblioteka : 1

Herz, Lechosław
[ Sześćdziesiąt sześć ] 66 wycieczek pieszych w okolice Warszawy / Lechosław Herz.- Wyd. 2 popr.
Warszawa: Wydaw. PTTK „ KRAJ”, 1990.- 47 s. ; 19 cm
Biblioteka : 1

Herz, Lechosław
Wędrówka mazowiecka pierwsza : W krainie lasów i pól, na pograniczu Mazowsza i Podlasia / Lechosław Herz
Pruszków : Rewasz, 2001.- 168 s.: il. ; 17 cm
ISBN 83-85557-82-2
Biblioteka : 10

Herz, Lechosław
Wilga i Lasy Garwolińskie / Lechosław Herz.- Wyd.2 zaktualizowane
Warszawa : Sport i Turystyka, 1979.- 47 s. ; 19 cm
( Podwarszawskie Szlaki Piesze )
ISBN 83-217-2264-4
Biblioteka : 1, 10

Informator o szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie garwolińskim :
[Broszura]
Garwolin : Nasz Wspólny Powiat, 2004.- 44 s. :il. ; 30 cm
Biblioteka: 1, 10

Jeziorski, Stanisław
Powiat garwoliński / Stanisław Jeziorski // W : Walka i martyrologia nauczycielstwa na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu w latach okupacji Hitlerowskiej / Tomasz Hardejewski, Stanisław Jeziorski, Henryk Kotoński.- Warszawa:
/ b.w./ , 1987 .- S. 29 – 35

Karaś, Agata
Tradycje oświatowe powiatu garwolińskiego : [ Maszynopis ] / Agata Karaś
Garwolin : [ B.w.], 2003 .- 30s.; 25cm
Biblioteka : 1

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. T.5, cz. 2 , Powiaty : garwoliński i rycki / pod red. Jana Pazdura ; PAN Instytut Kultury Materialnej
Warszawa : Ossolineum, [1974? ] .- 112s. : il..; 17 cm
Biblioteka : 1

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T.10, Województwo warszawskie. Zeszyt 2 , Powiat garwoliński / pod red. Izabelli Halickiej i Hanny Sygietyńskiej
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1967.- 42s., [18]k. tabl.; 17 cm
Biblioteka : 1, 2, 10

Kocham tę ziemię / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Siedlcach
Siedlce : WOM, 1996.- 10k. tabl.; 21 cm
Zawiera wybór prac konkursowych uczniów LO w Garwolinie
Biblioteka : 1

Kurzyp, Klemens
Dobra ziemskie w dawnym powiecie stężyckim / Klemens Kurzyp
Stężyca : Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, 1990.- 72s.; 20cm
Kserokopia fragmentów zawiera wykazy właścicieli dóbr wielu miejscowości dzisiejszego powiatu garwolińskiego
Biblioteka : 5

Lustracja województwa sandomierskiego 1564 – 1565 / wydał Władysław Ochmański
Wrocław: „ Ossolineum .- 1963
Kserokopia fragmentów zawiera m.in. informacje na temat XVI – wiecznego stanu majątkowego dóbr ziemskich
w Korytnicy, Woli Koryckiej i wielu innych miejscowości z terenu dzisiejszego powiatu garwolińskiego
Biblioteka : 5

Ładogórski, Tadeusz
Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku / Tadeusz Ładogórski
Wrocław : „Ossolineum”, 1958|
Kserokopia fragmentów – zawiera m.in. informacje na temat wysokości świętopietrza i ustalonych na tej podstawie wskaźników zaludnienia oraz obszaru wielu parafii z terenu dzisiejszego powiatu garwolińskiego.
Biblioteka : 5

Makulec, Wacław
Burza nad Wilgą : Walki powstańcze Armii Krajowej w powiecie Garwolin,
lipiec 1944 r. / Wacław Makulec: [ b.m.] , 1992
Biblioteka : 2

Mikulski, Józef
Powiat Garwoliński : Szkic monograficzny – 1937 : [ rękopis ]
Biblioteka : 2

Nitsch, Kazimierz
Wybór polskich tekstów gwarowych / Kazimierz Nitsch
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1968 .- 379s. : il. ; 24cm + 1 mapa
Biblioteka : 1

Okolice Garwolina : mapa turystyczna : 1 : 100 000 / oprac. Agencja Reklamowa Pod Aniołem
Kraków :[ b.w.] , 2004. ; 24 x 12 cm
ISBN 83-89007-43-6
Biblioteka : 1, 10

Piesiewicz, Jerzy
Zamach na kata : [Broszura] : [Karl Freudenthal] / Jerzy Piesiewicz
Garwolin: [b.w.] , 2000.- 10 s. ; 21 cm
Biblioteki : 3, 5, 8, 10

Piesio,Tadeusz
Historia ruchu ludowego w powiecie garwolińskim 1864-1949 / Tadeusz Piesio
Warszawa : Oficyna Wydaw. Aspra – JR, 2001.- 586s.s.: il. ; 24 cm
Biblioteki : 1, 9, 10

Piesio, Tadeusz
Konspiracyjny ruch ludowy w powiecie garwolińskim 1939-1945 / Tadeusz Piesio
Warszawa : Aspra-JR, 1999.- 155 s.; 21 cm
ISBN 83-908937-2-X
Biblioteki: 1, 5, 8, 9, 10

Położenie geograficzne Garwolina i ludność : [ rękopis ]
Biblioteka : 2

Powiat garwoliński : [Broszura] / tekst Urzędy Miast i Gmin, Starostwo Powiatowe w Garwolinie, Urzędy Gmin, Sylwia Nowagiel
Bydgoszcz : Konkret ŻAG, 2000.- 44 s. : il. ; 30 cm
Biblioteki : 1, 3, 5,9, 10

Powiat garwoliński : mapa turystyczna : 1 : 75 000
[ B.m. ] : „ Komputer – Kart” , 2001. ; 24 x 12 cm
Biblioteka : 1

Powstanie Kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym / oprac. Barbara Sobolowa
Warszawa : MON, 1985 .- 109s.; 20 cm
ISBN 83 –11– 07157 – 8
Biblioteka : 5

Prace archiwalno – konserwatorskie na terenie woj. siedleckiego / Kolegium
Redakcyjne pod kierunkiem Józefa Ryszarda Szaflika
Siedlce : Wojewódzki Konserwator Zabytków w Siedlcach : Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Siedlcach :
Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Siedlcach , 1977 .- 144s.; 24cm
Biblioteka : 1

Rękawek, Mieczysław
Wilczki : W obronie prawa do wolności / Mieczysław Rękawek
Warszawa : [ b. w.], 1997.- 48s.; 21cm
Biblioteki: 1, 8

Rospond, Stanisław
Słownik etymologiczny miast i gmin PRL / Stanisław Rospond
Wrocław , 1984
Biblioteki : 1, 2, 10

Rymunt, Kazimierz
Nazwy miast Polski / Kazimierz Rymunt
Wrocław, 1980
Biblioteka : 2

[Tysiąc osiemset trzydzieści jeden ] 1831 dni zmagań z hitlerowskim najeźdźcą :
Kalendarium działań bojowych i dywersyjnych podokręgu Armii Krajowej Warszawa-Wschód 1.09.1939-4.09.1944: Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Radzymin, Siedlce, Sokołów Podlaski, Węgrów / Zarząd Okręgu Warszawa – Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Pruszków : Zarząd Okręgu Warszawa – Wschód Światowego Związku Żołnierzy
AK : Ajaks, 2000.- 132 s. ; 24 cm
ISBN 83-88773-09-7
Biblioteki: 1 ,3, 5, 8, 9, 10

Witczuk Włodzimierz
Okolice Maciejowic, Żelechowa i Garwolina w dobie powstania styczniowego:
Opowieść o trzech maciejowickich kapłanach i pewnym pułkowniku rodem z Łaskarzewa / Włodzimierz Witczuk
Siedlce: [b.w.] , 1997.- 110 s. ; 21 cm
ISBN 83-903300-2-4
Biblioteka : 5 [ kserokopia fragmentów ], 10

Wyciąg z „Wykazu hipotecznego” pt. „ Dobra Garwolin” : [ rękopis ]
Biblioteka : 2

Wycinanki kołbielskie i garwolińskie [Broszura]
Siedlce: [b.w.], 2002.- 8 s.: il. ; 21 cm
ISBN 83-88761-50-1
Biblioteka : 10

Z dziejów garwolińskiej piłki nożnej . Cz.1, Lata 1918 – 1944 / oprac. red. Zbigniew Gnat – Wieteska
Garwolin : Adam Bogusz, Zbigniew Gnat – Wieteska, 2000 .- 39s.: il.; 26cm
Biblioteki : 1, 10

Żmudziński, Janusz
Otwock, Garwolin, Ryki i okolice: przewodnik turystyczny / Janusz Żmudziński
Warszawa : Sport i Turystyka, 1969.- 218 s. ; 17 cm
Biblioteki : 1 , 2, 10

Zeszyty Rejonowej Komisji Historycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Garwolinie|
Garwolin, 1998-
Biblioteka : 1

CHĘCINY

Solarczyk, Małgorzata
Chęciny – historia wsi : [ maszynopis ]/ Małgorzata Solarczyk; Zespół Szkół im Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Garwolinie
Garwolin, 1998
Biblioteka : 10

CYGANÓWKA

Różańska, Paulina
Cyganówka : [ maszynopis] / Paulina Różańska ; Zespół Szkół im Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Garwolinie
Garwolin, 2002
Biblioteka : 10

GARWOLIN

Adamczewska – Wejchert, Anna
Małe miasta / Anna Adamczewska – Wejchert, Kazimierz Wejchert
Warszawa : „ Arkady”, 1986
Biblioteka : 2

Kserokopia części dotyczącej miasta Garwolin
Biblioteka : 1

Biuletyn informacyjny : [Broszura] : [Liceum Ogólnokształcące im. 2 Pułku Nocnych Bombowców ,,Kraków” w Garwolinie] / materiały zebrał i opracował Zbigniew Gnat-Wieteska
Garwolin: [b.w.], 1978.- 16 s.: il. ; 29 cm
Biblioteka : 2, 10

Biuletyn informacyjny : [Broszura] : [Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Garwolinie] Garwolin:[b.w.], 1978.- 20 s.: il. ; 29 cm
Biblioteka : 10

Garwolin : [Broszura] : historia miasta
[B.m. : b.w.] , [1995?].- 14 s. ; 24 cm
Biblioteka : 1 , 10

Garwolin : [Mapa] : Plan miasta : 1 ; 10 000 / Piotr Kapica ; fot. Marcin Egon Kobus
[B. m.] : [ b.w.] , 1996.- 24 s. ; 25 x 12 cm
Biblioteka : 1, 2, 10

Garwolin : miasto i gmina 1999 r.
Bydgoszcz : Agencja Reklamowa „ BIL”, cop. 1999 .- 24 , [ 8 ] s.: il. ; 21cm
Broszura reklamowa, tekst w języku polskim i angielskim
Biblioteki : 1, 9

Garwolin i okolice : katalog firm ’95 : [ broszura ]
Garwolin: Video Graphic, 1995.- 62s.
Biblioteka : 1

Gawlikowski, Andrzej
Zmiany struktury przestrzennej Ostrowii Mazowieckiej i Garwolina / Andrzej Gawlikowski
Warszawa, 1982
Biblioteka : 2

Gnat-Wieteska, Zbigniew
Akcja na areszt w Garwolinie: Uwolnienie kapitana ,,Komara” i jego żołnierzy / Zbigniew Gnat-Wieteska
Garwolin : Głos Garwolina, 2001.- 34 s.: il. ; 22 cm
Biblioteki: 1, 5, 8, 9, 10

Gnat-Wieteska Zbigniew
Pierwszy Pułk Strzelców Konnych: 1806-1944 / Zbigniew Gnat-Wieteska
Warszawa : Volumen : Bellona, 1995.- 240 s., [24] k. tabl. ; 24 cm
Biblioteka : 1

Kapica, Piotr
Plan miasta Garwolina skala 1 : 10000 : [ mapa ]
[Garwolin ]: [b. w], [b. r ]
Biblioteka : 3

Maczkowski, Piotr
Żeby pamiętać – miejsca pamięci w Garwolinie : maszynopis / Piotr Maczkowski ;
Zespół Szkół im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
Garwolin, 2003
Biblioteka : 10

Makulec, Piotr
Zamach na kata Garwolina Carla Ludwiga Frendenkoha : maszynopis / Piotr Makulec ; Zespół Szkół im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
Garwolin, 1998
Biblioteka : 10

Markosik, Agnieszka
Powrót z podziemia – praca o Pomniku Piłsudskiego w Garwolinie : maszynopis / Agnieszka Markosik, Katarzyna Pałysza, Anna Przybysz, Małgorzata Zołądek ; Zespół Szkół im Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Garwolinie
Garwolin, 2004
Biblioteka : 10

Miasta polskie w Tysiącleciu . T.2
Wrocław, 1967
Biblioteka : 2

Mikulska, Paulina
Moje miasto Garwolin : maszynopis / Paulina Mikulska ; Zespół Szkół im Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Garwolinie
Garwolin, 2002
Biblioteka : 10

Piłsudski, Józef
Pisma zbiorowe. T.7./ Józef Piłsudski
Warszawa : 1990 (s. 126-127: 17/18 VIII 1920 Piłsudski w Garwolinie )
Biblioteka : 10

Raport o stanie miasta Garwolin w latach 1998-2002 : z rysem historycznym / Urząd Miasta Garwolin
Garwolin : Interdruk, 2002.- 250 s. : il. ; 30 cm
ISBN 83-917882-0-2
Biblioteki: 1, 3, 8, 10

Serzysko, Agnieszka
Garwolin – pomniki historii i miejsca pamięci narodowej : maszynopis / Agnieszka Serzysko ;
Zespół Szkół im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
Garwolin, 1998
Biblioteka : 10

Stępień, Sylwia
Garwolin : maszynopis / Sylwia Stępień, Marcin Zimny, Tomasz Domański ; Zespół Szkół im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
Garwolin, 2002
Biblioteka : 10

Z dziejów garwolińskiej piłki nożnej. Cz.1, lata 1918-1944
Garwolin: [b.w.], 2000.- 40 s.: il.; 29 cm
Biblioteka : 1

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie: 1961 – 2000
Garwolin : Przedsiębiorstwo Poligraficzne „ RAGUS”, 2001 .- 226s. ; il.; 20cm
Biblioteka : 1