Konkursy rozstrzygnięte

Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach Filia w Łosicach przeprowadziła trzy konkursy plastyczne dla uczniów szkół powiatu łosickiego. Konkursy zostały zorganizowane

w trzech kategoriach wiekowych:
- dla przedszkoli i klas zerowych szkoły podstawowej - „Spotkaliśmy się w książkach Tuwima",

- dla klas 1-3 szkół podstawowych - „Wszystkie kolory i odcienie świata utworów Tuwima",

- dla klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjów - „Książka kluczem do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości".

Do rozstrzygnięcia konkursów powołano komisję w składzie: Anna Czerko, Renata Szostek, Joanna Kucewicz.

Na konkursy przysłano 250 prac plastycznych. W dn. 07.06.2013 komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
- w kategorii przedszkoli i klas zerowych szkół podstawowych wszystkie 162 prace otrzymały wyróżnienie.

- w kategorii klas 1-3:

I miejsce - Wiktor Łęczycki ze Szkoły Podstawowej w Chotyczach

II miejsce - Dominika Onyszczuk ze Szkoły Podstawowej w Chotyczach

III miejsce - Lidia Sędrowska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach

wyróżnienie - Daria Korzeniewska z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krzywośnitach

wyróżnienie - Mateusz Czerka ze Szkoły Podstawowej w Platerowie

wyróżnienie - Kacper Harasimiuk ze Szkoły Podstawowej w Platerowie

wyróżnienie - Martyna Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Hadynowie

wyróżnienie - Karolina Wojtczuk ze Szkoły Podstawowej Czuchlebach

wyróżnienie - Natalia Kozioł ze Szkoły Podstawowej Nr 2 Łosicach

wyróżnienie - Wiktoria Onyszczuk ze Szkoły Podstawowej w Chotyczach

- W kategorii klas 4-6  szkół podstawowych i gimnazjów

I miejsce - Katarzyna Omelańczuk z Gimnazjum Nr 2 w Łosicach

II miejsce - Paulina Jaszczuk ze Szkoły Podstawowej w Hadynowie

III miejsce - Karolina Taboła ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach

wyróżnienie - Anna Radzikowska ze Szkoły Podstawowej w Hadynowie

wyróżnienie - Julia Oleksiuk ze Szkoły Podstawowej w Czuchlebach

wyróżnienie - Helena Szoplewska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach

wyróżnienie - Gabriela Obzejta ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach

wyróżnienie - Patrycja Walczuk ze Szkoły Podstawowej w Chotyczach

wyróżnienie - Julia Demianiuk ze Szkoły podstawowej w Chotyczach

wyróżnienie - Ewelina Bobruk z Gimnazjum  Nr 1 w Łosicach